Untitled

978-952-5572-57-5
nid. 170 sivua
24.00 €
Delfiini Kirjat

Osho: Luovuus -kohtaa sisäinen voimasi

 Lisää ostoskoriin

osho,

Todella luova ihminen ei koskaan ajattele täydellisyyttä, hänellä ei ole mitään käsitystä täydellisyydestä, hän vain antautuu sille, mitä tapahtuu. Ne, jotka ajattelevat täydellisyyttä, eivät voi koskaan saavuttaa sitä.

Luovalla ihmisellä ei ole uskomuksia, hänellä on vain oma kokemuksensa. Luovuutta ei pidä rajoittaa mihinkään erityiseen toimintaan, se on ihmisessä itsessään – jos ihminen itse on luova, on hän luova, tekipä hän mitä tahansa.

Luovuudessa piilee olemassaolon suurin haaste – vain yksilöllinen ihminen voi olla luova. Hän ei voi kulkea valmiiksi tallattuja polkuja, hänen on löydettävä oma tiensä. Tällainen avoimuus vaatii tyhjää, ajatuksetonta mieltä, sitä että laittaa mielen syrjään ja katsoo elämää aina uudesta näkökulmasta, uusin silmin.”

Osho oli eräs 1900-luvun suurimpia henkisiä mestareita, jonka opetus käsittelee niin elämän tarkoituksen löytämistä kuin ajankohtaisia yhteiskunnallisia aiheita. Oshon työssä heijastuvat sekä idän ajaton viisaus että länsimaisen tieteen ja teknologian suuret mahdollisuudet. Sunday Times -lehti on nimennyt Oshon yhdeksi tuhannesta 1900-luvun vaikuttajasta.

Arvostele itse tämä teos

952-9586-02-7
sid. 288 sivua
26.00 €
Unio Mystica

Osho: Meditaatio - ainoa tie vapauteen

 Lisää ostoskoriin

osho, meditaatio,

Mitä meditaatio on? Kuka minä itse olen?

Kuinka voin laajentaa tietoisuuttani? Kuinka herätän luovuuteni?

• Unien hallinta
• Eteerisen kehon näkeminen
• Kolmannen silmän avaaminen
• Seksi- ja rakkausmeditaatiot
• Zen-meditaatiot
• Valo-, pimeys- ja äänimeditaatiot
• Kundalinin herättäminen
• Kuolemameditaatiot
• Dynaaminen meditaatio

Käytännön opas meditaatioon!

Laaja kokoelma ajattomia meditaatiomenetelmiä tämän päivän ihmiselle sovellettuina.

Intialainen mystikko Osho on omistanut elämänsä luodakseen maan päälle paremman ihmiskunnan. Hänen puheistaan on koottu yli 500 kirjaa, jotka käsittelevät erilaisia henkiseen kasvuun ja meditaatioon liittyviä aiheita. Osho on perehtynyt syvällisesti sekä idän että lännen henkisiin traditioihin. Tämän kirjan sisältö on koottu useista eri kirjoista, joissa Osho puhuu meditaatiosta.

Meditaatio koetaan usein länsimaiselle ajattelulle vieraaksi. Tämä kirja auttaa meitä ymmärtämään paremmin, mistä meditaatiossa on todella kysymys. Tutustuttuasi kirjaan ymmärrät, että meditaatio sisältää paitsi koko elämän myös kuoleman. Kaikkea on mahdollista käyttää meditaationa: juoksemista, uimista, tupakoimista, hengittämistä, kuolemista. Kysymys ei ole siitä mitä teemme vaan miten sen teemme. Kysymys ei ole tekemisen määrästä vaan laadusta.

Käsillä oleva kirja on siinä suhteessa ainutlaatuinen, että se sisältää kattavimman julkaistun kokoelman erilaisia meditaatiomenetelmiä. Oshon tapa esitellä näitä meditaatioita on vailla vertaa. Hän opettaa muinaiset itämaiset menetelmät selkeällä ja modernille ihmiselle täysin ymmärrettävällä tavalla. Lisäksi hän on itse luonut useita uusia meditaatioita tämän päivän erityistarpeisiin.

Kirja soveltuu oppaaksi jokaiselle, joka on kiinnostunut sisäisestä kasvusta ja oman tietoisuutensa kehittämisestä. Lisäksi eri alojen ammattilaiset kuten terapeutit, näyttelijät ja kouluttajat voivat käyttää kirjassa esiteltyjä meditaatioita rikastuttamaan omaa työtään.

Swami Dhyan Manik

Arvostele itse tämä teos

978-952-5572-82-7
nid. 256 sivua
28.00 €
Delfiini Kirjat

Osho: Rakkaus, vapaus, yksinolo - ihmissuhteiden kolme ulottuvuutta

 Lisää ostoskoriin

osho, parisuhde, itsetuntemus, oivalluksia,

"Opetuksessani tärkeintä on rakkaus. Rakkaus, joka vie totuuden itsensä äärelle, voi syntyä ainoastaan tietoisuudesta käsin – ei kehosta, vaan kaikkein sisimmästä olemuksesta käsin. Halu kumpuaa kehosta; rakkaus syntyy tietoisuudesta. Mutta ihmiset eivät tunne tie­toisuuttaan, ja tämä väärinkäsitys jatkuu jatkumistaan – he erehtyvät luulemaan halua rakkaudeksi. Rakkaus ja meditaatio ovat kuin kaksi siipeä, jotka tasapainottavat toisiaan. Rakkauden ja meditaation tilassa voit kasvaa ja tulla eheäksi, kokonaiseksi.”

“Koko opetukseni perustuu vain kahteen sanaan, ’meditaatioon’ ja ’rakkauteen’. Meditoi niin, että voit tuntea suuren hiljaisuuden, ja rakasta niin, että elämäsi on täynnä iloa, riemua ja keveyttä. Sinun on liikuttava näiden kahden välillä, ja jos voit tehdä sen helposti, jos pystyt liikkumaan ponnistelematta näiden kahden tilan välillä, olet oppinut elämän hienoimman asian.”

Arvostele itse tämä teos

978-952-5572-33-9
nid. 166 sivua
24.00 €
Delfiini Kirjat

Osho: Rohkeus -elämä on vaarallista, nauti siitä

 Lisää ostoskoriin

osho, henkiset opettajat,

Mikään ei ole varmaa. Tämä on minun sanomani. Mikään ei voi olla varmaa, sillä varma elämä on pahempaa kuin kuolema. Elämä on täynnä epävarmuutta, yllätyksiä – siinä onkin sen kauneus! Elämä kukoistaa ainoastaan vaaran alla. Elämä ei koskaan kukoista varmoissa olosuhteissa; se kukoistaa ainoastaan epävarmuudessa. Jos alat tulla varmaksi, olet kuin seisova vesi. Energiasi ei enää ole liikkeessä.

Vaarallisesti eläminen tarkoittaa sitä, että elää niin kuin jokaisella hetkellä olisi oma itsenäinen merkityksensä. Jokaisella hetkellä on oma arvonsa, eikä siinä ole mitään pelkäämistä. Ole aina – milloin tahansa, missä tilanteessa tahansa – valmis siirtymään pois tutusta ja turvallisesta ja suuntaamaan kohti tuntematonta.

Kun on kerran kuullut totuuden, on mahdotonta unohtaa sitä. Se on yksi totuuden ulottuvuuksista – se, että totuutta ei tarvitse muistaa.

Osho (1931–1990) oli eräs 1900-luvun suurimpia henkisiä mestareita, jonka opetus käsittelee niin elämän tarkoituksen löytämistä kuin ajankohtaisia yhteiskunnallisia ai­hei­ta. Oshon työssä heijastuvat sekä idän ajaton viisaus että länsimaisen tieteen ja teknologian suuret mahdollisuudet. Sunday Times -lehti on nimennyt Oshon yhdeksi tuhannesta 1900-luvun vaikuttajasta.

Arvostele itse tämä teos

978-952-5572-79-7
nid. 184 sivua
27.00 €
Delfiini Kirjat

Osho: Esoteerinen psykologia

 Lisää ostoskoriin

osho, psykologia,

Odotettu uusintapainos

• Sisäinen vallankumous
• Askel tyhjyyteen: meditaation mysteerio
• Seksi, rakkaus ja rukous: kolme askelta jumaluuteen
• Kundaliini-jooga paluu juurille
• Esoteeriset leikit kasvun este
• Unien psykologia
• Ihmisen seitsemän kehoa
• Oleminen ja tuleminen
• Tiedon harhat
• Ikkunat jumaluuteen
• Oikea kysyminen
• Rationaalisen ja irrationaalisen tasapaino

Osho oli eräs 1900-luvun suurimpia henkisiä mestareita, jonka opetus käsittelee niin elämän tarkoituksen löytämistä kuin ajan­kohtaisia yhteiskunnallisia aiheita. Oshon työssä heijastuvat sekä idän ajaton viisaus että länsimaisen tieteen ja teknologian suuret mahdollisuudet. Sunday Times -lehti on nimennyt Oshon yhdeksi tuhannesta 1900-luvun vaikuttajasta.

Arvostele itse tämä teos

952-9586-62-0
sid. 88 sivua
18.00 €
Unio Mystica

Osho: Meditaatio on...

 Lisää ostoskoriin

itämainen viisaus, henkinen kasvu, osho, meditaatio,

"Meditaatio on elämistä riemukkaasti, iloisesti, täydesti; ilman mitään tiettyä päämäärää, ilman mitään tiettyä tarkoitusta." Tässä nykyihmistä puhuttelevassa kirjassaan Osho kuvailee syvällisesti ja oivaltavasti meditaation olemusta ja sen monia ulottuvuuksia. Hän kehottaa meitä irtautumaan mielestämme ja hiljentymään omaan sisimpäämme. Meditaation avulla voimme oppia löytämään todellisen olemuksemme, elämään täysipainoisesti tässä hetkessä. Meditatiivinen ihminen on tyyni ja onnellinen, hän ei tavoittele mitään, vaan iloitsee olemassaolostaan. "Meditaatio on sisäinen oivallus, sitä ei voi opetella. Meditaatio ei ole tiedettä eikä se ole taito, jonka voi oppia - se on sisäinen oivallus. Tarvitset vain hiukan kärsivällisyyttä."

Arvostele itse tämä teos

sid. 114 sivua
21.00 €
Unio Mystica

Osho: Uusi näkemys naisesta

 Lisää ostoskoriin

osho, nainen ja mies,

"Näkemykseni mukaan tuleva aikakausi tulee olemaan naisen aikakausi. Mies on yrittänyt ja viidentuhannen vuoden ajan mutta epäonnistunut. Nyt naisille on annettava mahdollisuus. Naisille tulisi antaa valta kaikilla aloilla. Heille tulisi antaa mahdollisuus ilmentää ja toteuttaa naisellisia energioitaan käytännössä. Mies on perinpohjaisesti epäonnistunut."

"Koko elämäni on omistettu vain yhdelle asialle: kuinka saattaa rakkaus ja meditaatio yhteen koska vain tuon kohtaamisen kautta uuden ihmiskunnan syntyminen on mahdollista. Vain rakkauden ja meditaation yhtyessä miehen ja naisen kaksinaisuus miehen ja naisen eriarvoisuus katoavat."

OSHO

Arvostele itse tämä teos

952-9586-28-0
sid. 104 sivua
6.00 €
ovh 17.00
TARJOUSHINTAAN
Unio Mystica

Osho: Neo-Tarot (kirja)

 Lisää ostoskoriin

tarotkirjat, osho,

Uusi ja kiehtova spirituaalinen näkökulma tarotkortteihin. Oshon tarinoista avautuu loputtomasti mahdollisuuksia oivalluksiin ja itsetuntemukseen. Tässä kirjassa on kuusikymmentä kaunista tarinaa. Tarinat, joista jokainen edustaa yhtä elämänopetusta, perustuvat muun muassa zenin, sufismin, kristinuskon, hindulaisuuden, buddhalaisuuden ja tantran perinteisiin.

Voit käyttää tarinoiden symboliikkaa ja korttien kuvia oman itsesi syvällisempään ymmärtämiseen tai voit tulkita niitä toiselle ihmiselle. Oshon näkemyksen avulla sinulla on mahdollisuus katsoa sisäiseen maailmaasi ja löytää itsestäsi myönteistä voimaa.

Tähän kirjaan ei ole saatavilla kortteja.

"Ole valmis ottamaan vastuu siitä, että luot itse oman onnesi ja kurjuutesi. Kun ymmärrät ja hyväksyt tämän vastuun, asiat alkavat muuttua. Viisaan, ymmärtävän ihmisen elämä on kuin raikas, tuoksuva kukka. Ihminen, joka ymmärtää asioiden sisäisen merkityksen, tulee kauniiksi. Syvenny omaan viisauteesi, omaan ymmärrykseesi. Ole avoin kokonaan uudelle tavalle elää."

Arvostele itse tämä teos

978-952-5572-93-3
nid. 192 sivua
23.00 €
Delfiini Kirjat

Osho: Zen Tarot (opaskirja Zen-tarotkortteihin)

 Lisää ostoskoriin

osho, tarotkirjat, zen,

Tarotkorttien juuret juontavat tuhansien vuosien taakse muinaiseen Egyptiin tai kenties jopa sitä edeltävään aikaan. Lännessä tarotkortteja käytettiin ensimmäisen kerran tiettävästi keskiajalla. Tarotkortit symboloivat arkkityyppisiä elämän perustotuuksia.

Osho Zen Tarotissa yhdistyvät perinteinen tarotkorttien viisaus ja zenin tietoisuus elämän syvemmästä merkityksestä. Zenin viisauden mukaan elämämme ulkoiset tapahtumat heijastelevat sisimpiä tuntojamme ja ajatuksiamme. Zen Tarotin tarkoituksena on lisätä ymmärtämystämme siitä, mitä elämässämme on syvemmällä tasolla tapahtumassa. Tämä zen-henkinen itsetutkiskelun väline on tehty nimenomaan nykyihmisen tarpeisiin. Se voi herkistää meidät kuuntelemaan sisäistä ääntämme ja kulkemaan rohkeasti omaa tietämme.

Osho Zen Tarot -pakassa on 79 taidokkaasti maalattua korttia. Kirjassa on kattavat tulkinnat jokaisesta kortista ja niiden erilaisista käyttötavoista. Korttien selitykset on kirjoitettu aidossa zenin hengessä - henkistä kasvua ja tietoisuutta korostaen.

Arvostele itse tämä teos

952-9586-63-9
29.00 €
Unio Mystica

Osho: Zen-tarotkortit

 Lisää ostoskoriin

tarotkortit, osho,

Zenin viisauden mukaan elämämme tapahtumat heijastelevat sisimpiä tuntojamme ja ajatuksiamme. Kun suuntaamme huomiomme sisäänpäin, pystymme ymmärtämään paremmin itseämme ja elämäämme. Korttien kuvat ja symbolit heijastavat omaa sisäistä maailmaamme ja opastavat kohti tietoisempaa elämää.

Arvostele itse tämä teos

nid. 61 sivua
6.00 €
ovh 12.00
TARJOUSHINTAAN
Unio Mystica

Osho: Oikeus elämään

 Lisää ostoskoriin

osho,

Minun ihmisoikeuksien julistukseni koostuu kymmenestä perusasiasta.

Ensimmäinen on elämä...

Toinen näkökohtani on rakkaus...

Kolmas perusasia.. sillä nämä ovat kolme tärkeintä asiaa elämässä: elämä, rakkaus ja kuolema. Jokaiselle tulisi antaa perusoikeus siihen, että tietyn iän jälkeen, kun ihminen on elänyt tarpeeksi.

Näiden kolmen välissä tulee neljäs: totuuden etsintä...

Viides asia: totuuden löytämiseksi kaikkien kasvatusjärjestelmien lastentarhoista yliopistoihin tulee luoda tietty ilmapiiri meditaatiolle. Meditaatio ei kuulu mihinkään uskontoon, eikä se ole uskomus. Se on puhdasta sisäisen maailmamme tiedettä...

Kuudes kohta: vapaus kaikissa ulottuvuuksissa...

Seitsemäs: yksi maa, yksi ihmiskunta...

Kahdeksas: jokaisen yksilön ainutlaatuisuus...

Yhdeksäs: maailmanhallitus...

Ja kymmenes: meritokratia. Demokratia on epäonnistunut...

Arvostele itse tämä teos

952-9586-12-4
sid. 100 sivua
21.00 €
Unio Mystica

Osho: Tantra, spirituaalisuus ja seksi

PAINOS LOPPUUNMYYTY

osho, erotiikka,

Tantra on tuhansia vuosia vanha itämainen henkisen kasvun tie, jonka poikkeuksellinen elämänmyönteisyys on nostanut sen uudelleen kukoistukseen myös länsimaissa. Siinä missä muut perinteet kieltävät kehon ja seksuaalisuuden arvon, tantra käyttää seksuaalista energiaa astinlautana kohti korkeampaa tietoisuutta.

"Vasta kun olet kokenut seksin hurmion, voit ymmärtää myös sen, mistä mystikot ovat puhuneet kautta aikojen - suuremman orgasmin, kosmisen orgasmin..."
Osho: Tantra ja jooga

• Tantriset meditaatiomenetelmät
• Täydellinen antautuminen seksissä
• Spirituaalisuus yhdynnässä
• Tantra ja kosminen orgasmi
• Tantra - antautumisen tie

Arvostele itse tämä teos | Lue muiden arvostelut...

952-9586-49-3
sid. 96 sivua
21.00 €
Unio Mystica

Osho: Zen - Perimmäinen totuus

 Lisää ostoskoriin

osho, zen,

Olet olemassa vain sen vuoksi, että sinulla on jatkuvasti sellainen tunne, että jotakin on aivan kulman takana, mutta silti et saa siitä otetta; se näyttää olevan aivan lähelläsi, mutta silti ulottumattomissasi. Siemenestä puuksi ei ole pitkä matka. Älä hetkeäkään ajattele, ettet voi tavoittaa totuutta, koska se on niin kaukana – asian laita ei ole niin. Mikään ei ole niin lähellä sinua. Totuus on kaikkialla ympärilläsi. Zen ei ole kiinnostunut opinkappaleista. Zenin pyrkimyksenä on auttaa sinua löytämään oma olemuksesi.

Arvostele itse tämä teos

39.00 €

Osho: Zen Tarot Set (79 Cards plus Instruction Book)

PAINOS LOPPUUNMYYTY

osho, tarotcards, tarotbooks, zen,

The set include 79 Cards plus Instruction Book

Tähän pakkaukseen tulee kaupan päälle suomenkielinen kirja Osho Zen Tarot.

When life seems to be full of doubt and uncertainty we tend to look for a source of inspiration: what will happen in the future? What about my health, the children? What will happen if I make this decision and not that one? This is how the traditional tarot is often used, to satisfy a longing to know about the past and future. This Osho Zen Tarot focuses instead on gaining an understanding of the here and now. It is a system based on the wisdom of Zen, a wisdom that says events in the outer world simply reflect our own thoughts and feelings, even though we ourselves might be unclear about what those thoughts and feelings are. So it helps us to turn our attention away from outside events so we can find a new clarity of understanding in our innermost hearts. The conditions and states of mind portrayed by the contemporary images on the cards are all shown as being essentially transitional and transformative. The text in the accompanying book helps to interpret and understand the images in the simple, straightforward and down to earth language of Zen.

Arvostele itse tämä teos

sid. 393 sivua
24.00 €

Osho: A Must for Contemplation Before Sleep

 Lisää ostoskoriin

osho,

"Osho is a mystical giant, o flowering of unique intelligence and one of those rare humans expressing himself with joy."
Paul Reps,
Author of "Zen Flesh, Zen Bones"

About the Book

A Must Far Contemplorion Before Sleep along with its companion volume, A Musr For Morning Contemplation, comprises excerpts from Osho's talks to His disciples and other seekers. In them the reader will find Osho's insights on a variety of subjects including the nature of bliss, love, godliness and meditation This book, with passages specially selected for evening reading, is invaluable both for those already familiar with meditation, and for the newcomer to the world of the inner. The two books can be used individually or as a set.

About Osho

With over six hundred book titles to His name, Osho, a twentieth-century mystic, rotes as the most prolific speaker of all time. He has spoken extensively on all the great masters of the post. Yet He is for more than o commentator. Osho has His own vision, which embraces on entirely new understanding of what religion is - on appreciation of, and on at-homeness with, both our inner and outer worlds, so that they are mutually enriching.

Arvostele itse tämä teos

nid. 239 sivua
6.00 €
ovh 12.00
TARJOUSHINTAAN

Osho: Ah, This!

 Lisää ostoskoriin

osho,

All teachings are concerned about how to do it, why to do it, for what purpose, for what goal. Zen simply gives you a chance, an opportunity, a certain context, a space in which you can become awakened. And that's exactly my work here: to create an opportunity, a space, a context, where you are bound to be awakened, where you cannot go on sleeping forever.
Osho

Try to understand Zen through laughter, not through prayer. Try to understand Zen through flowers, butterflies, sun, moon, children, people in all their absurdities. Zen is not a doctrine, it is not dogma. It is growing into an insight. It is a vision -very lighthearted, not serious at all.
Osho

A raincloud shrouds the valley. Night rains have filled the air with sage. Past my window, a tumbleweed spins and, in the stream, a gray heron stands, poised to strike. The morning sun rolls over dark hills.

On and on, wherever I look, beauty, wonder. I could say, "This is God, " or try to tell you about Zen or the Zen Master whose book this is. My head could talk to your head. But why? The Master has said it all better than I, and now lives in silence, occasionally murmuring, ` Ah, this! "


To all our questions:

What is enlightenment? Who am I?

What is the meaning of life? Does God exist? What is reality? He waves his hand and says, "This!" What is "this?" YOU are. Look, smell, taste, listen,, touch-all at once. Feel, laugh, jump, run, shout,, breathe. Breathe it in, breathe it out. It's all you. This,, black letters on white paper changing into a word with) a meaning in your brain, is you now. You, trying to grasp it, is this. Whatever is, right now, right here, for' you is this. This is all there is.

Hence Zen Master Daie says, `All the teachings the' sages expounded are no more than commentaries on your sudden cry: "Ah, this!"
Swami Prem Pramod

The great Master Daie says: "All the teachings of the sages, of the saints, of the Masters, have expounded no more than this: they are commentaries on your sudden cry, `Ah, This!"'

When suddenly you are clear and a great joy and rejoicing arises in you, and your whole being, every fiber of your body, mind and soul dances, and you say, "Ah, this! Alleluia" a great shout of joy arises in your being, that is enlightenment. Suddenly stars come down from the rafters. You become part of the eternal dance of existence.
Osho

You are all Buddhas -sleeping, dreaming, but you are Buddhas all the same. My function is not to make Buddhas out of you, because you are already that, but just to help you remember it, to remind you.

That's what enlightenment is... "Ah this!"
Osho

Arvostele itse tämä teos

nid. 169 sivua
27.00 €

Osho: Body Mind Balancing

 Lisää ostoskoriin

osho, itsetuntemus,

– Using Your Mind to Heal Your Body

Many everyday discomforts and tensions arise from the fact that we are alienated from our bodies. With the help of Body Mind Balancing, we can learn to talk to and reconnect with our bodies. After just a short time, we begin to appreciate how much the body has been working for us and supporting us, and from this new perspective we can find new ways to work with the body and create a more harmonious balance of body and mind.

The guided meditation process, "Reminding Yourself of the Forgotten Language of Talking to Your BodyMind" is a CD that accompanies the text. Developed by Osho, this meditative therapy guides the listener in reconnecting with his or her body and creating a new and greater sense of well being.

Includes book and CD!

Arvostele itse tämä teos

sid. 321 sivua
26.00 €

Osho: Communism and Zen Fire, Zen Wind

 Lisää ostoskoriin

osho,

Communism is one of the greatest experiments in human evolution. It has laid the foundation of a new temple for humanity. But it has only laid the foundation; the pillars are missing, the roof is missing. That can be done only by people who are fully awakened, people whom I am. calling the buddhas not Buddhists. Buddhists are as superstitious as any other organized religion. But the awakened people should be invited from all over the world. There are a few people still, in the same space as Gautam Buddha. They should be invited to teach meditation in the universities, to teach meditation in the colleges, to teach meditation to the public and meditation has nothing against communism. Meditation will use communism as the base, and will put the pillars and the roof on the base.

You can give equal opportunity for growth, but the growth will bring unequal persons. Somebody will become a scientist and somebody will become a shoemaker; somebody will become a great novelist like Tolstoy, or Turgenev, or Chekhov, or Dostoevsky, or Gorky, and somebody may become just a flutist. Everybody needs equal opportunity to grow unequal! But as far as spirituality is concerned, everybody can be equally a buddha. That is true communism - deeper, higher, more authentic. And if we can create a situation, an education for people to understand their inner being, they will come out of it with great compassion, with love for every being. They will have a tremendous reverence for life. They cannot exploit. In fact, spiritual communism should be first; only then can the economic communism follow it as a shadow.

Arvostele itse tämä teos

nid. 191 sivua
22.00 €

Osho: Creativity – Unleashing the Forces Within

 Lisää ostoskoriin

osho,

As Osho points out in the foreward to this book, historically, the creative person has been all but forced to rebel against the society.

But nowadays, the situation has dramatically changed. In todays world, the ability to respond creatively to new challenges is demanded of everybody, from corporate CEOs to "soccer moms". Those whose toolbox for dealing with life includes only what they have learned in the past from their parents and their teachers are at a distinct disadvantage both in their relationships and in their careers. Making a switch from imitative and rule-bound behavior to creative innovation and flexibility requires a profound change in our attitudes about ourselves and our capabilities.

Creativity is a handbook for those who understand the need to bring more creativity, playfulness, and flexibility to their lives. It is a manual for thinking "outside the box" – and learning to live there as well.

Arvostele itse tämä teos

sid. 307 sivua
23.00 €

Osho: Ecstasy - The forgotten language

PAINOS LOPPUUNMYYTY

osho,

Beloved:

God is dancing through these pages to the ancient song of Bhagwan Shree Rajneesh and in the poetry of the mystic Kabir.

Listen to Kabir: Dance, my heart! dance to-day with joy. The strains of love fill the days and the nights with music, and the world is listening to its melodies. Mad with joy, life and death dance to the rhythm of this music. The hills and the sea and the earth dance. The world of man dances in laughter and tears. Why put on the robe of the monk, and live aloof from the world in lonely pride? Behold! my heart dances in.the delight of a hundred arts; and the Creator is well pleased.

In these ten discourses on the mystic poet Kabir, Bhagwan Shree sings his own songs of the freedom and joy of existence and of the religion of love. Whenever you are in tune with existence, there is ecstasy, there is bliss, there is benediction."

"Religion is the science how to find the forgotten language of ecstasy... it is an exploration of love, a non-ending journey into love".

"I invite you to come with me in the innermost realm of this madman Kabir. Yes, he was a madman! All religious people are Mad, because they don't trust reason. Mad, because they love life. Mad, because they can dance and they can sing. Mad, because to them life is not a question, not a problem to be solved, but a mystery into which one has to dissolve oneself."

"These songs of Kabir are tremendously beautiful. His whole interest is in how to flower arid become a god. His whole effort is how to make you more loving, more alert. He is not here to preach anything to you. He is like a cherry tree. In the full-moon night, the cherry tree has blossomed. Flowers have no arguments; they are simply there."

Bhagwan Shree Rajneesh is an enlightened master living in his ashram in Poona, India. Seekers come from every corner of the world to become his disciples... to become neo-sannyasins.

In the book Bhagwan says, "My sannyas is spontaneity. My sannyas is the unity, is the bridge between all duality. That's why I have not told you to renounce the world, because it is God's dance where are you going to renounce it? It is his market, it is his world. The noise is his. Once you recognize it, the noise turns into beautiful music."

Reading this book the heart dances with joy and one's life becomes a song set to the music of freedom.

Arvostele itse tämä teos

nid. 162 sivua
22.00 €

Osho: Freedom – The Courage to Be Yourself

 Lisää ostoskoriin

osho,

Insights for a New Way of Living

In Freedom, Osho outlines three stages of freedom. The first is "freedom from," which is a freedom that comes from breaking out of what he calls the "psychological slavery" imposed by outside forces such as parents, society, or religion. The next stage is "freedom for," a positive freedom that comes from embracing and creating something – a fulfilling relationship, for example, or an artistic or humanitarian vision. And lastly there is "just freedom," the highest and ultimate freedom. This last freedom is more than being for or against something; it is the freedom of simply being oneself and responding truthfully to each moment.

The Insights for a New Way of Living series aims to shine light on beliefs and attitudes that prevent individuals from being their true selves. The text is an artful mix of compassion and humor, and readers are encouraged to confront what they would most like to avoid, which in turn provides the key to true insight and power.

Freedom helps readers to identify the obstacles to their freedom, both circumstantial and self-imposed, to choose their battles wisely, and to find the courage to be true to themselves.

Arvostele itse tämä teos

nid. 340 sivua
24.00 €

Osho: From Medication To Meditation

 Lisää ostoskoriin

osho,

What is the connection between your "state of mind" and the state of your health? When top US scientists conclude that after years of reductionist denial, the mind and body are indeed one organ, the way is open for a totally new way of looking at health and disease.

Here is a book written in a language that is fresh, profound, entertaining and understandable for those who wonder whether meditation can help them enjoy better health and a greater sense of wellbeing.

"These brilliant insights will benefit all those who yearn for experimental knowledge of the field of Pure Potentiality inherent in every human being. This book belongs on every shelf of every library and in the home of all those who seek knowledge of the higher self."
Dr Deepak Chopra, Ageless Body Timeless Mind

"Osho is an enlightened master who is working with ali possibilities to help humanity overcome a difficult phase in developing consciousness."
HH Dalai Lama

Arvostele itse tämä teos

sid. 321 sivua
26.00 €

Osho: Hari Om Tat Sat

PAINOS LOPPUUNMYYTY

osho,

On January 7, 1989 Bhagwan Shree Rajneesh announced that He was dropping the prefix BHAGWAN SHREE because to many people it means 'God.'

On February 27, 1989 sannyasins collectively decided to call Him

OSHO RAJNEESH

"OSHO" is a term derived from ancient Japanese, and was first used by Eka, to address his master, Bodhidharma.

'O' means "with great respect, love and gratitude" as well as "synchronicity" and "harmony."

'SHO' means "multidimensional expansion of consciousness" and "existence showering from all directions."

Ma Prem Hasyo President Raineesh Foundation International

Hari Om Tat Sat

the divine sound - that is the truth... It is one of the mahavakyas, the great sayings which have been embedded in the hearts of the mystics since eternity. It is not something theoretical, not something philosophical, it is something existential.

Those who have gone within themselves have always heard a strange sound, which can only be called the sound of existence itself. It is difficult to reduce that sound into language. Hence for centuries, as far back as we can go, Om, the sound, has been represented not by any alphabetical word but by a symbol.

Hari in Sanskrit means the thief. And the sound of Om, once you come close to it, certainly proves to be the master thief because it simply steals your very heart forever. Then you are part of the existence and you are no longer a separate personality.

You are not; existence is.

Certainly this can be done only by a master thief: you are completely stolen, absorbed, not even a mark is left behind. Those who have used the words Hari 0m would rather say that it is the divine sound. My own preference is to say that it is the master thief sound, which has stolen millions of hearts.

But whatever you say, one thing is certain: Tat Sat. Tat means that, and Sat means truth.

This sound of Om is our very truth, is our very being. We are made of it. The whole existence vibrates, and through different vibrations of the same sound there are different things, but they are simply different vibrations. A certain vibration creates a tree, another vibration creates a bird, another vibration creates a man, but the whole existence, according to the mystics, is made of sound. This sound is certainly the most sacred, the most divine, because there is nothing more beautiful, nothing more ecstatic. Once you have heard it, even from far away ...just a glimpse and you will never be the same person again.

Arvostele itse tämä teos

nid. 167 sivua
22.00 €

Osho: Intimacy

 Lisää ostoskoriin

osho,

"Hit-and-run" relationships have become common in our society as it has grown more rootless, less tied to traditional family structures, and more accepting of casual sex. But at the same time, there arises an undercurrent of feeling that something is missing-a quality of intimacy.

This quality has very little to do with the physical, though sex is certainly one possible door. Far more important is a willingness to expose our deepest feelings and vulnerabilities, with the trust that the other person will treat them with care. Ultimately, the willingness to take the risk of intimacy has to be grounded in an inner strength that knows that even if the other remains closed, even if that trust is betrayed, we will not suffer any permanent damage.

In this gentle and compassionate guide, Osho takes his readers step-by-step through what makes people afraid of intimacy, how to encounter those fears and go beyond them, and what they can do to nourish themselves and their relationships to support more openness and trust.

Arvostele itse tämä teos

sid. 281 sivua
26.00 €

Osho: Jesus Crusified Again

 Lisää ostoskoriin

osho,

The story is repeated again. I was crucified this time in America ...and these seven weeks I have been struggling against the poison. And I am happy to declare to you that the crucifixion is over and I am resurrected.

It is symbolic that Jesus is crucified this time in America and is resurrected in India. It is symbolic in many dimensions. It is the victory of love over hate. It is the victory of life over death. It is the victory of East over West. It is the victory of truth over criminals like Ronald Reagan. It is the victory of consciousness over body.

It is certainly of tremendous importance that even after twenty centuries a man like Jesus will be crucified by Christians themselves.

It was a conspiracy of the fundamentalist Christians of America and Ronald Reagan. Perhaps civilization is still an idea - it has not happened in reality.

I would like my people to transform themselves and through them I would like to bring authentic civilization and humanity to this beautiful planet.

There is only one religion, and that is the religion of love. There is only one God, and that is the God of celebration, of life, of rejoicing.

This whole earth is one and the whole humanity is one. We are parts of each other.

"Bhagwan is a very intelligent man. He is also a very dangerous man because he can alter the minds of other people."

United States Consulate,
Montevideo, Uruguay
May 1986

Arvostele itse tämä teos

nid. 244 sivua
22.00 €

Osho: Love, freedom, aloneness

 Lisää ostoskoriin

osho,

HOW CAN WE RECONCILE OUR NEED FOR FREEDOM AND OUR DESIRE FOR INTIMACY AND RELATIONSHIPS?

"It is beautiful to be alone; it is also beautiful to be in love, to be with people. And they are complementary, not contradictory. When you are enjoying others, enjoy, and enjoy to the fullest; there is no need to bother about aloneness. And when you are fed up with others, then move into aloneness and enjoy it to the fullest."
– from Love, Freedom, Aloneness

In today's world, freedom is our basic condition, and until we learn to live with that freedom, and learn to live by ourselves and with ourselves, we are denying ourselves the possibility of finding love and happiness with someone else.

Love can only happen through freedom and in conjunction with a deep respect for ourselves and the other. Is it possible to be alone and not lonely? Where are the boundaries that define "lust" versus "love"... and can lust ever grow into love? In Love, Freedom, Aloneness you will find unique, radical, and intelligent perspectives on these and other essential questions. In our post-ideological world, where old moralities are out of date, we have a golden opportunity to redefine and revitalize the very foundations of our lives. We have the chance to start afresh with ourselves, our relationships to others, and to find fulfillment and success for the individual and for society as a whole.

OSHO is one of the best-known and most provocative spiritual teachers of our time. Beginning in the 1970s, he captured the attention of young people in the West who wanted to experience meditation and transformation. More than a decade after his death in 1990, the influence of his teachings continues to expand, reaching seekers of all ages in virtually every country of the world.

Arvostele itse tämä teos

nid. 184 sivua
22.00 €

Osho: Maturity

 Lisää ostoskoriin

osho,

In a culture infatuated with youth and determined to avoid old age at all costs, this book dares to raise a question that has been all but forgotten in the age of Viagra and cosmetic surgery. What benefits might lie in accepting the aging process as natural, rather than trying to hold on to youth and its pleasures all the way to the grave?

Osho takes us back to the roots of what it means to grow up rather than just to grow old. Both in our relationships with others, and in the fulfillment of our own individual destinies, he reminds us of the pleasures that only true maturity can bring. He outlines the ten major growth cycles in human life, from the self-centered universe of the preschooler to the flowering of wisdom and compassion in old age.

Osho's sly sense of humor runs like a red thread through the book, along with a profound compassion and understanding of how easy it is to be distracted from the deeper meaning and purpose of our lives-which is, ultimately, to flower into our own individual uniqueness and maturity with an attitude of celebration and joy.

OSHO is one of the best-known and most provocative spiritual hers of the twentieth century. Beginning in the 1970s he captured the attention of young people from the West who wanted to experience meditation and transformation. More than a decade after his death in 1990, the once of his teachings continues to expand, reaching seekers of all in virtually every country of the world.

Arvostele itse tämä teos

sid. 330 sivua
26.00 €

Osho: Om Mani Padme Hum

 Lisää ostoskoriin

osho,

Om Mani Padme Hum

This mantra was not composed by a poet. This mantra was conceived, not composed - conceived just as a woman conceives a child, conceived by the mystics. Om Mani Ahh! The Diamond! The diamond is the indestructible part of our being. Om Mani Padme Hum And the Padme, the lotus, is our changing circumference. The diamond is the center, and the lotus is the cyclone, and we are the center of the cyclone. And what is Hum? It means nothing but emphasis. It simply means, as when you strike a rock with a hammer you say "Hummm!" That is Hum. And the mystics have to strike on the rock of your unconsciousness "Hummm!" What a beautiful expression: the diamond and the lotus together. They are not colleagues. The diamond lives in a totally different world. The lotus knows nothing of the diamond, but the mystic has brought them together. The mystic is the magician, he brings things together which cannot ordinarily be brought together. Togetherness is his whole work and this mantra represents the ultimate togetherness of the mortal and the immortal.

Osho (Rajneesh) is the greatest incarnation since Gautam Buddha in India. He is a luring Buddha.

Lama Karmapa
Head of Tibetan Buddhism
Quoted in R Giorno, Italy
April, 1988

Arvostele itse tämä teos

nid. 349 sivua
6.00 €
ovh 12.00
TARJOUSHINTAAN

Osho: Philosophia Ultima

 Lisää ostoskoriin

osho,

Life is a very complex phenonmenon, far more complex than a flute. Life is the whole orchestra, thousands of musical instruments together. And you have to learn to play all of them in such a way that you can create a harmony. That's the whole art... and life is an opportunity to learn it. It is not to be renounced, it is to be rejoiced.
Osho

... The vast religious and mystical understanding of this man is one of the world's greatest riches today. And the more widespread His influence becomes, the more will Christian and Buddhist, Moslem, Hindu and Jew come to understand and value what is common in all their religious traditions. I have never heard anyone so beautifully and playfully integrate and then dissolve the philosophical, religious and psychological problems which, for generations, have sapped our human energies.
Reverend Richard Douglas Cain Chaplain,
Churchill College Cambridge University

"If you cannot laugh,
you cannot understand life.
If you cannot laugh,
you are not open...
you are closed;
your doors, your windows are all closed.
In laughter, heartfelt laughter...
you experience life entering you,
touching you at the deepest core."

Osho

If you can read this book without experiencing at least one deep belly laugh, there is no hope for you; your doors and windows are not only closed but nailed shut. Within these pages, the uniqueness, beauty, penetrating insight and crystal clarity of the enlightened Master, Bhagwan Shree Rajneesh, is revealed. His compassion and loving acceptance is demonstrated time after time as He helps us to see the world, reality, ourselves, with the blinders removed. Bhagwan doesn't apologize or compromise nor does He ask for our acceptance or respect. He simply says what He has to say, pointing out that tomorrow He might contradict Himself completely. Some of His statements are so totally new and unexpected, you may feel your whole perspective shifting:

"Man can be a mother, woman can be a mother; the moment you are creative, you are a mother."

And that is one of the effects of coming in contact with a Master; He changes our perspective, He challenges us to risk, to look at and experience life with a totally new awareness.

As you enter into these sutras of the Mandukya Upanishad and read the responses to disciples' questions, don't be surprised to find your traditional beliefs shaken. If you find tears in your eyes, know that He has touched your heart, for above all, Bhagwan is a Master of the Heart. You may feel hurt, but if you look a little deeper, you may come to see that only one who loves unconditionally cares enough to make you look at the rubbish of life as well as the diamonds. And if you'll put aside your rational mind and open your heart, just a little, maybe you'll recognize the gifts Bhagwan is offering-deep communion with the Master, and a glimpse of what is possible.
Swami Anand Madyapa

"We are very close to the sunrise.
Just a little effort
and the earth can be transformed,
totally transformed into a beautiful place
it has never been,
but man has always dreamt about it."

Osho

Arvostele itse tämä teos

sid. 418 sivua
26.00 €

Osho: Socrates Poisoned Again After 25 Centuries

 Lisää ostoskoriin

osho,

Arrested on Greek island, to be deported.

AGIOS NIKOLAOS, CRETE (A.P.) Bhagwan Shree Rajneesh. the Indian guru ousted from the United States last November, was arrested Wednesday at a villa on this southern Aegean island and was to be immediately expelled from Greece, local police said. "They just burst into Bhagwan's room and took him away, " reported a follower, by telephone, to the Associated Press.

A local police spokesman said. "We had a signal from the Ministry of Public Order ordering us to pick him up prior to his being deported. There was no specific charge given."

The spokesman, who asked not to be identified, also said that Rajneesh's onemonth residence permit was not due to expire until March 15.

Associated Press,
March 5. 1986


Bhagwan was expelled] just for his ideas, nothing more. If ideas are still persecuted in Greece, tomorrow they will be after me, the day after tomorrow, after you. And we will be back to where we started from ....

His deportation is a shame... I feel ashamed.

Nikos Koundouras


Greek film director and owner of the villa where Bhagwan Shree Rajneesh was staying as a guest.

That beautiful morning on the island of Crete, the people and their mistreatment of me and my friends who were with me, reminded me of Socrates. These were the same people, and strangely the crime alleged against Socrates was the same: corrupting the young minds, destroying their morality. Their allegation against me was exactly the same.

People like Socrates seem to be very dangerous because they go on hitting hard on your consolations; they take away all your conditionings, they expose you to your reality. Their work is surgical. It hurts, it is painful, but that is the way a new man can be born.

What Socrates was doing twenty-five centuries before, I am doing now. Twenty-five centuries have gone by without any change as far as humanity is concerned. Three times they have tried to kill me ...three attempts on my life. In every possible way the same people whom I am trying to make free, trying to take their chains away, are ready to kill me.

Humanity has not changed. It will still do the same. But what Socrates was not capable of doing, I am capable of doing.

The people of Greece may not have learned in twenty-five centuries, but I have learned much. I will slip out of the poisoning.

Osho, Uruguay. April 15, 1986


Socrates is found guilty and sentenced to death by poisoning by the Athenian Senate for the crime of "not worshipping the gods the State worships but introducing other, new divinities. Further, he is guilty of corrupting the young by teaching them accordingly." Socrates says, "I am fairly certain that this plain speaking of mine is the cause of my unpopularity; and this really goes to prove that my statements are true .... I would have you know that if you kill such a one as I am, you will injure yourselves more than you will injure me ...."


Bhagwan Shree Rajneesh is escorted to his private jet by police officers after being arrested as a "public menace" on the island of Crete and presented with deportation papers. The arrest and deportation was the effort of the Greek Orthodox clergy, who said of Bhagwan, "He destroys our youth, our morality and our religion. Either he stops preaching or blood will flow."

What took Socrates a lifetime of 71 years to accomplish, Bhagwan Shree Rajneesh was able to do in only 15 days.

Arvostele itse tämä teos

nid. 264 sivua
23.00 €

Osho: Tantra – The Supreme Understanding

 Lisää ostoskoriin

osho, erotiikka,

In this all-time best seller, Osho discusses the mystical insights found in the ancient Tantric writings, and the many significant Tantric meditation techniques that are as relevant to the modern-day seeker as they were to those in earlier times. As always, Osho brings his own unique blend of wisdom, humor, and thought-provoking inspiration to even this complex subject, making it accessible to the widest possible audience.

Arvostele itse tämä teos

nid. 269 sivua
6.00 €
ovh 12.00
TARJOUSHINTAAN

Osho: Tao The Golden Gate

 Lisää ostoskoriin

osho,

TAO: THE GOLDEN GATE is a doorway to the world of the living enlightened Master, to the world of Bhagwan Shree Rajneesh.

And one comes to a Master, says Bhagwan, "when you have come to see that there is something more, when you have felt a deep urge, a longing... when you have come to feel the existence of the mysterious, of the miraculous..."

TAO: THE GOLDEN GATE is that very feeling, that very taste.

In this, the second volume, Bhagwan illumines the final sutras of the Taoist Master Ko Hsuan and answers our questions. In His replies, He speaks directly to us, just where we are-shining His love and laughter and insight on our dreams and our dilemmas, on our foibles and our failings, on our wonderings and our woes. He shakes us up, wakes us up, and guides us to the gateway where light and understanding begin.

And here, standing on this threshold, your own interiority unfolds. He parts the mist and your heart sings. Suddenly you are in tune.

And to be in tune with the Master, Bhagwan says, "is to be in tune with God, with Tao, with truth. To be in tune with him is to be in tune with bliss, with beauty, with benediction."
Mahasattva Swami Krishna Prem
M.M., D.Phil.M. (RIMU), Acharya

"To be able to celebrate life is religion-in that very celebration you come close to God. If one is able to celebrate, God is not far away; if one is not able to celebrate life, then God does not exist for him. God appears only in deep celebration, when you arc so full of joy, that all misery has left you."
Osho

"Rajneesh is to the philosophy of religion what Einstein was to the philosophy of physics. He is a pivotal historical figure of great practical significance to all of us and to our collective future."
Eugene E. Graziano,
Assistant University Librarian University of California

Arvostele itse tämä teos

nid. 181 sivua
19.50 €

Osho: Tao the Pathless Path

 Lisää ostoskoriin

osho,

In his commentaries on five parables from the Lieh Tzu, Osho brings a fresh and contemporary interpretation to the ancient wisdom of Tao. Leih Tzu was a well-known Taoist master in the fourth century B.C., and his sly critiques of Confucius provide abundant opportunities for the reader to explore the contrasts between the rational and irrational, the male and female, the structured and the spontaneous.

"Who Is Really Happy?" uses the discovery of a human skull on the roadside to probe into the question of immortality and how misery arises out of the existence of the ego.

"A Man Who Knows How to Console Himself" looks beneath the apparent cheerfulness of a wandering monk and asks if there is really a happiness that endures through life's ups and downs.

"No Regrets" is a parable about the difference between the knowledge that is gathered from the outside and the "knowing" that arises from within.

"No Rest for the Living" uses a dialogue between a despondent seeker and his master to reveal the limits of philosophy and the crippling consequences of living for the sake of some future goal.

"Best Be Still, Best Be Empty" discusses the differences between the path of will, the via affirmativa of Christianity, Judaism, and Islam, versus the path of the mystic, the via negativa of Buddha and Lao Tzu.

A Q&A section addresses how Taoist understanding applies to everyday life in concrete, practical terms.

0SH0 is one of the best-known and most provocative spiritual teachers of the twentieth century. Beginning in the 1970S he captured the attention of young people from the West who wanted to experience meditation and trans-formation. More than a decade after his death in 1990, the influence of his teachings continues to expand, reaching seekers of all ages in virtually every country of the world.

Arvostele itse tämä teos

nid. 144 sivua
25.00 €

Osho: Tao – The State and the Art

 Lisää ostoskoriin

osho, taolaisuus,

In Tao, Osho takes readers on an exciting journey into the world of Lao Tzu, Chuang Tzu, Lieh Tzu, Ko Hsuan, and the world of Taoism, one of the four major traditions of China. According to Osho, "Tao is no-method, simple spontaneity – living life according to nature with no fight." The 3000-year-old Taoist message of self-realization comes alive through the stories of these Chinese mystics.

Osho describes Tao as "the pathless path" because, he says, it has a different quality, the quality of freedom, anarchy, and chaos.

Arvostele itse tämä teos

sid. 1139 sivua
49.00 €

Osho: The Book of Secrets

 Lisää ostoskoriin

osho,

IN THIS COMPREHENSIVE AND PRACTICAL GUIDE, the secrets of the ancient science of Tantra become available to a contemporary audience for the first time. Confined to small, hidden mystery schools for centuries, and often misunderstood and misinterpreted today, Tantra is not just a collection of techniques to enhance sexual experience. As Osho shows in these pages, it is a complete science of self-realization, based on the cumulative wisdom of centuries of exploration into the meaning of life and consciousness. Tantra – the very word means "technique" – is a set of powerful, transformative tools that can be used to bring new meaning and joy to every aspect of our daily lives.

"These techniques will not mention any religious ritual. No temple is needed. you are quite enough of a temple yourself. You are the lab; the whole experiment is to go on within you. This is not religion, this is science. No belief is needed. Only a daringness to experiment is enough: courage to experiment is enough."

"These 112 methods are for the whole of humanity – for all the ages that have passed, and for all the ages that have yet to come. I will go on describing each method from as many angles as possible, If you feel any affinity with it, play with it for three days. If you feel that it fits, that something clicks in you, continue it for three months.

"Life is a miracle. If you have not known its mystery, that only shows that you do not know e technique for how to approach it:"

Arvostele itse tämä teos

nid. 332 sivua
15.00 €

Osho: The Book of the Books

 Lisää ostoskoriin

osho,

"No true Master ever dies, cannot die. Death does not appear for the Masters, does not exist for them. Hence they are Masters. They have known the eternity of life...

"Whenever you can love a Master-a Master like Jesus, Buddha, Zarathrustra, Lao Tzu if your passion is total, immediately you are bridged.

"My talking on Buddha is not just a commentary: it is creating a bridge. Buddha is one of the most important Masters who has ever existed on the earth-incomparable, unique. And if you can have a taste of his being, you will be infinitely benefited, blessed."
Osho

In the years before He entered silence in May 1981, Bhagwan Shree Rajneesh spoke on hundreds of Masters and their teachings. But from the start there was something unique about The Book of the Books -the series on "The Dhammapada" of Gautam Buddha.

I was never particularly drawn to the rather dry and intellectual scriptures of Buddha, but I had always understood that "The Dhammapada" was `it': the essence of Buddha's teachings, no extras, no commentary, the spiritual guidebook par excellence, from the lips of one whom everyone agrees was a very, very special human being in short, all you need to understand to become a Buddha yourself.

In December 1978 we heard that Bhagwan was going to speak on "The Dhammapada" six series of discourses continuing for almost a year. I was awestruck. I had a profound sense of deja-vu, of history repeating itself, of the turning of the wheel of dhamma. This was Buddha on Buddha. For I had no doubt that in some sense Bhagwan Himself had spoken these words and was back twenty-five centuries later to scrape off the tarnish, polish them up a bit, update them here and there, and generally give us a new edition for a new age and put His signature on the title page.

But we were in for a shock.

June 11 1979 arrived, and the ashram was packed for the first day of the English series in the cool monsoon month of june. But there was no 8 a.m. crunch ofgravel on the driveway to Buddha Hall announcing Bhagwan's arrival to a hushed audience of three thousand. Bhagwan's heath was poor.

It was a long absence-the longest for five years. Bhagwan had spoken daily since june 1974 with only a day or two's absence here and there. A number of times He had told us that one day He would stop speaking and sit with us in silence. Was this it? Would we never hear His voice again? Would He never even start "The Dhammapada"? Had He already spun the wheel of dhamma? and we had all missed it.

Ten days we waited. It was a time of soul-searching, of looking inside at the nature of our love for our Master.

Then, on June 21, He came out to us, pale and frail. It was a stunning discourse. Read it. It forms thefirst chapter of this book. He told us that for ten days the future of our relationship with Him hung in the balance, that we may never have heard His voice again. As it happened, we had two more years to accept Bhagwan's repeated invitation to come and listen and to prepare ourselves for the silence which could come at any moment. We were to continue to hear Him until May 1981, when He entered the ultimate phase of His work with us, of silent communion. I, for one, was happy for the reprieve, for I loved His words dearly.

As "The Dhammapada" series continued, there was a deepening sense of a circle completed, of the paying of a debt to Buddha, and, finally, of the beginning of a new circle, of the burning of old scriptures and the birth of a new dispensation-the living word of Bhagwan.

How incredible that we have Bhagwan to put even Buddha in perspective, to bridge the centuries of Buddhist mumbo jumbo and show us the real Buddha-lovingly, compassionately, to knock Buddha off his pedestal!
Swami Anand Veetmoha

"Bhagwan Shree Rajneesh offers what the Masters before him offered. The potent difference is that he is alive, so rather than a dependence on commandment, dogma, or method, we are able to have a personal experience, a communion, a love interconnection, and in so doing, directly touch the transcendent space within."
Robert M. Birnbaum,
Ph.D. Journal of Humanistic Psychology U. S. A. Winter, 1982

"What he says is couched in language of great power and fluency; he is one of the most remarkable orators I have ever heard, though there is no hint of demagogy in his style, and no oratory or pedagogic feeling about the content of what he says."
Bernard Levin
The Times United Kingdom April 9, 1980

Arvostele itse tämä teos

nid. 349 sivua
6.00 €
ovh 12.00

Osho: The Book of the Books, volume IV

 Lisää ostoskoriin

osho,

What you have in your hands is something rare -a living Buddha's insights into Gautam Buddha's Dhammapada. Bhagwan Shree Rajneesh is a living Buddha. He can be as stern, as loving, as compassionate as the Gautam Buddha who lived twenty-five centuries ago. And He is more-when He speaks on Buddha's famous work, it is a joy to receive. He brings the gift of life, the gift of today to sutras whose truths have been lost to us in the passage of time, obscured by the language of another age.

Don't expect a scholarly dissertation. And don't expect this volume to be limited to the sutras. Bhagwan doesn't offer an erudite commentary for the edification of great intellectuals, nor does He aim to please the modern pundits of religion. Instead, Bhagwan uses Buddha as a launching pad for a journey into the farthest reaches of ourselves. It is the only journey ultimately worth taking.

As long as I have been a disciple of Bhagwan, He continues to amaze, shock, baffle and beguile me. Before finding Him, my path had led through diverse disciplines, through many techniques. Each was ultimately unsatisfactory. I wanted more-more variety, more richness. Bhagwan has given me a spiritual diet whose richness can only be described as kaleidoscopic -always changing, full of light, turning this way and that, never the same. So if I miss what Gautam Buddha has for me today, tomorrow Bhagwan dishes it up in a way that brings that wonderful "aha!" of discovery and understanding.

Bhagwan begins where all the other Masters finish. Yet, no matter where He goes with Buddha, He is always leading me back to myself again and again. It is often painful-Bhagwan keeps a clear distinction between compassion and the sentimentality we think of as love. A sunny day can make us squint, yet when our eyes adjust to the light we see clearly, and sharp. So also the unadorned truth of ourselves, our games can cause a momentary pain, but it is always ultimately revealing and fulfilling.

The Dhammapada is the essence of Buddha. The Book of the Books is the essence of Bhagwan, making Buddha alive once more. Buddha gave tools for living rightly to his sannyasins; Bhagwan gives us the insights and tools to make our path full of love, life and laughter.
Swami Anand Sugeet

Arvostele itse tämä teos

sid. 263 sivua
26.00 €

Osho: The Divine Melody

 Lisää ostoskoriin

itämainen viisaus, henkinen kasvu, osho,

This book of the words of Bhagwan Shree Rajneesh is something like the score to a symphony: a collection of notes printed on sheet music-how much the reader can feel him through the black and white notes on these pages depends on the musical feeling one brings to the listening.

The melody winds through and around the word-notes... it is so subtle and delicate that it is easily missed-and one is left with a cluster of beautiful notes, the song flown far away beyond our ears.

One wants to strain one's ears to bring the elusive sound clearer, nearer-yet it eludes all efforts to catch and contain it. Relaxing, sinking deeper into one's own heart... and the song seeks and finds you; It comes only to a state of deep passive awaiting-you cannot find it, yet when not seeking it, it finds you. . . a clear cool note pierces you to the heart... there is no other sound but this-an ocean wave which drowns you in exquisite ripples of delight. You recognize it, try to tune your ears towards its source... and it is gone, floating elusive on a distant wind. And you can only wait in emptiness again.

How hard it is, hearing only a fleeting note of the melody, to accept that there is nothing nothing that will bring it to your heart's ears, whose thirst, now awakened, cries out to drown again in this sound.

Reaching out, and it is not there... falling into the silent inner reaches of your heart, and it comes seeking you-and for one motionless timeless instant, nothing is but this divine melody.

`These songs of Kabir are nothing but. the overflowing of that melody that he has heard.

These songs are nothing but the overflowing of the flood that he has received into his innermost being. These songs are no longer ordinary songs. These songs are not only-those of a poet, but those of a mystic-one who knows, knows by living it; one who has tasted of God, who is drunk with God.'

These ten discourses on the songs of the mystic poet, Kabir, were given by the enlightened master, Bhagwan Shree Rajneesh, at his ashram in Poona, India, on the first ten mornings of January, 1977.

Arvostele itse tämä teos

nid. 112 sivua
8.00 €

Osho: The New Man - The Only Hope for the Future

 Lisää ostoskoriin

osho,

"The New Man is the declaration of the death of the old, and the birth of an absolutely fresh man, unconditioned, without any nation, without any religion, without any discriminations of men and women, of black and white, of East and West, or North and South"

"Bhagwan Shree Rajneesh offers the most complete, the most important and the most satisfying perspective on human life. His contribution to human understanding and human growth is exactly what the world of today is in desperate need of."

Lars A. Henrikson
Professor of Psychology and Communication
Aalborg University, Denmark

The New Man The Very Salt Of The Earth

Bhagwan, Could you speak about your concept of the New Man?

The new man contains my whole philosophy about life, and how it should be lived in totality, in intensity, in wholeness, so that we are not just dragging ourselves from the cradle to the grave, but we can make each moment a tremendous rejoicing-a song, a dance, a celebration.

The old man that has existed up to now is on his death bed. He has suffered much; he needs all our compassion. He has been conditioned to live in misery, in suffering, in self-torture. He was given promises: promissory notes for great rewards after death-the more he suffers, the more he tortures himself, the more he is masochistic, the more he is destructive of his own dignity, the more he will be rewarded.

That was a very convenient concept for all the vested interests, because the man who is ready to suffer can easily be enslaved. The man who is ready to sacrifice today for an unknown tomorrow has already declared his inclination to be enslaved. The future becomes his bondage. And for thousands of years, man has lived only in hope, in imagination, in dreams, in utopias, but not in reality. And there is no other life than the life of reality, than the life that exists in this moment.

The new man is a rebellion, a revolt, a revolution against all the conditionings which can enslave him, oppress him, exploit him-just by giving him hopes of a fictitious heaven, frightening him, blackmailing him about another fictitious phenomenon, hell. All the old ways of life were strangely in agreement on one point: that was, that man is a sacrificial animal at the feet of a fictitious God.

There were times when men were actually sacrificed alive, butchered before stone statues. Although nobody dares to do such a thing now, psychologically the situation has not changed. Man is still sacrificed either in the name of communism, or in the name of capitalism, or in the name of an Aryan race, in the name of Islam, in the name of Christianity, in the name of Hinduism. Instead of stone gods, now there are only phony words, meaningless; but man has accepted to live like this for the simple reason that every child finds himself born in a crowd which is already conditioned. The teachers are conditioned, the parents are conditioned, the neighbors are conditioned; and the small child is almost helpless-he cannot envisage any other alternative than to be part of the crowd.

The old man was a crowd, a cog in the wheel; the old man had no individuality. The vested interests had taken all care to destroy selfrespect, dignity, a joy and a gratefulness that you are a human being, that you are the highest creation in the long, long path of evolution that you are the crowning glory.

These ideas were dangerous. If a man has some respect for himself, some dignity of being human, you cannot reduce him to a slave, you cannot destroy his soul and make him a robot. Up to now, man has only pretended to live-his life has been only hypothetical.

The new man is a revolt against the whole past. It is a declaration that we are going to create a new way of life, new values of life; that we are destined for new goals-faraway stars are our targets. And we are not going to allow anybody to sacrifice us for any beautiful name. We are going to live our lives, not according to ideals, but according to our own longings, our own passionate intuitions. And we are going to live moment to moment; we are no longer going to be fooled by "tomorrow," and promises for tomorrow.

The new man contains the whole future of humanity. The old man is bound to die: He has prepared his own grave-he is digging it every moment, deeper and deeper. What do you think Ronald Reagan is doing?-digging a grave for humanity, as deep as possible. These people seem to be afraid even of dead people-that if the grave is not deep enough, they may come back ... they may come back alive.

Nuclear weapons and all destructive measures are a preparation for a global suicide. The old man has decided to die. It is up to the intelligent people in the world to disconnect from the old man before he destroys you too-to disconnect yourself from old traditions, old religions, old nations, old ideologies.

For the first time, the old is no longer gold. The old is the rotten corpse of an ugly past. It is a great responsibility for the new generation, for the young people to renounce the past.

In the past, religions used to renounce the world: I teach you to love the world, so that it can be saved-and to renounce the past totally and irrevocably, to be discontinuous.

The new man is not an improvement upon the old; he is not a continuous phenomenon, not a refinement. The new man is the declaration of the death of the old, and the birth of an absolutely fresh man-unconditioned, without any nation, without any religion, without any discrimination between men and women, black and white, East and West, or North and South.

The new man is a manifesto of one humanity. It is the greatest revolution the world has ever seen.

You have heard about the miracle-that Moses parted the sea in two parts. That miracle is nothing. I want to part humanity: the whole ocean of humanity divided in two parts-the old and the new.

The new will love this life, this world. The new will learn the art of living and loving and dying. The new will not be concerned about heaven and hell, sin and virtue.

The new man will be concerned about how to increase the joys of life, the pleasures of life-more flowers, more beauty, more humanity, more compassion. And we have the capacity and the potential to make this planet a paradise, and to make this moment the greatest ecstasy of your life.

Let the old die. Let the old be led by people like Ronald Reagan. Let the blind people follow the blind.

But those who have a younger spirit-and when I say "a younger spirit," it includes even those old people who are not old in spirit; and it does not include even the young people who are old in spirit. The spiritually young are going to be the new man.

The new man is not a hope.

You are already pregnant with it.

My work is just to make you aware that the new man has already arrived. My work is to help you to recognize him and to respect him ....

The new man is not someone coming from another planet. The new man is you in your freshness, in your silences of the heart, in your depth of meditation, in your beautiful spaces of love, in your songs of joy, in your dances of ecstasy, in your love of this earth. No religion teaches you to love this earth-and this earth is your mother, and these trees are your brothers, and these stars are your friends. As you will see the old man moving more and more towards the graveyard, it will become easier for you to renounce him and his ways of life, his churches, his synagogues, his temples, his gods, his holy scriptures. Your holy scripture is your whole life, and nobody else can write it-you have to write it. You come with an empty book, and it depends on you what you make of it. Birth is not life; it is only an opportunity given to you to create life-to create a life as beautiful, as glorious, as loving as you can imagine, as you can dream.

The new man's dreams and his reality will be one, because his dreams will be rooted here in this earth. They will bring flowers and fruits. They will not be just dreams-they will make the world a dream land.

Realize the responsibility: Man has never faced a greater responsibility before, a responsibility to renounce the whole past, to erase it from your being.

Be Adam and Eve again and let this earth be the Garden of Eden; and this time we will see who the God is who has the guts to drive man out of the Garden of Eden! It is going to be our garden, and if God wants to be in our garden, He will have to knock on our doors.

This earth can be a splendor, a magic, a miracle. Our hands have that touch-it is just that we have never tried it. Man has never given a chance to his own potential to grow, to blossom, to bring fulfillment, contentment, to shower the whole earth with flowers, to fill the whole earth with fragrance. To me, that fragrance is godliness.

The new man will not worship a God as a creator of the world; the new man will create God as a fragrance, as beauty, as love, as truth. Up to now God has been the creator; for the new man, man will be the creator, and God is going to be the created. We can create godliness-it is within our hands.

That's why I say the new man is the greatest revolution that has ever happened in the world. And there is no way to avoid it because the old man is determined to die, determined, committed to commit suicide. Let him die peacefully. Those who have a rebellious spirit should just disconnect themselves, and they will be the saviors, they will create a Noah's ark, they will be the beginning of a new world. And because we have known the old world and its miseries, we can avoid all those miseries, we can avoid all those jealousies, all those angers, all those wars, all those destructive tendencies...

We can go through a total transformation: we can create innocent people, loving people, people who breathe in freedom, people who help each other to be free.

We can create nourishment for everybody to be dignified, to be respected-not according to some ideals and values, but just as he is.

The new man is going to be the very salt of the earth.

The Golden Future
32 May 27, 1987, p.m.
1st Question

Arvostele itse tämä teos

nid. 169 sivua
3.00 €
ovh 12.00
TARJOUSHINTAAN

Osho: The Perfect Way

 Lisää ostoskoriin

osho,

It is June 3,1964, and a group of people have gathered in a secluded retreat in the hills of Rajasthan, India. Few, if any, can imagine they are participating in an event which will prove to be the first seed of a revolutionary experiment in the flowering of human consciousness-one which will eventually transform the lives of hundreds of thousands of people all over the world.

The man around whom these people gathered is now known as Bhagwan Shree Rajneesh. At the time, He was a professor of philosophy at Jabalpur University. This first meditation camp in the hills of Rajasthan became a model for the evolution of His work over the following 17 years.

"I want you to witness the joy I am experiencing as the result of my awakening," says Bhagwan in this book. "And so I have decided to call you . . . Pardon me if my call disturbs your sleep and disperses the fog of your dreams."

The call, as it is expressed in these pages, is a gentle one-as though addressed to someone just on the edge of wakefulness. To those familiar with His later work, it may seem a striking contrast-both the meditation techniques He suggests and the way He speaks seem but a whisper compared with the alarm bells He began to set off later, designed to disturb the slumber of even the comatose.

But even more striking is the presence here of the same timeless vision which Bhagwan has been inviting us to share all along. And for me, the beauty of this particular volume-its clarity and simplicity, its poetry and its silence, is all the more enhanced by having passed through the experience of those alarm bells.

"Thoughtlessness is meditation," He says. "When there is no thinking, it is then we come to know the one hidden by our thoughts. When there are no clouds the blue sky comes into view."

This book is page after page of blue sky.

Ma Deva Sarito Rajneeshpuram, 1984

"I am calling to awaken you from your dream of downfall to the majesty of an emperor. I wish to transform your defeat into victory, your darkness into light, your death into immortality. Are you ready to embark upon this voyage with me?"

Osho

"Bhagwan Shree Rajneesh emphasizes that knowledge itself is dead. He reveres the quest for knowledge, the experience of that inquiry, and the unfathomable nature of existence. . . Bhagwan Shree Rajneesh is a truly enlightened Master whose wisdom has profoundly influenced my life and work."

Marilyn Monk, M.Sc. Hons., Ph.D. London, England

Arvostele itse tämä teos

nid. 368 sivua
6.00 €
ovh 12.00
TARJOUSHINTAAN

Osho: Theologia Mystica

 Lisää ostoskoriin

osho,

Dionysius is a Christian, and one of the real Christians. It seems Friedrich Nietzsche was not aware of Dionysius and his Mystica, otherwise he would not have said that the first and the last Christian died on the cross two thousand years ago. In fact, there have been a few more Christs in the tradition of Christ. Dionysius is one of the most beautiful of them all."
Osho

"St. Dionysius, little known except to specialists and obscure even to them, is rediscovered and revivified in these amazing discourses of Bhagwan Shree Rajneesh. .

"With clarity, profundity and never-ending wit, Rajneesh explicates Dionysius' maxims, making them accessible to a generation of readers for whom St. Dionysius would otherwise be nothing more than a name in the history of theology."
David J. Burrows, M.A., Ph.D.
Prof. Ret., Rutgers University

What is a miracle? It happens every time someone reads the words of Bhagwan Shree Rajneesh and has the eyes to see even a fleeting glimpse of His grace and mystery.

My first contact with Bhagwan came in a book like this one. As He spoke (this book was not "written," it was spoken and then transcribed) I found myself saying, "Yes! Yes!" I felt as if He touched truths inside me that I had always known, but somehow had forgotten. My appetite for His words became insatiable and I plunged into every book of His that I could find.

This love affair with Bhagwan brought me to a Rajneesh meditation center, where I heard His voice on tape. And soon, like many others before and after me, I found myself packing my bags and heading for Poona, India, to see and hear this living miracle. There I sat and heard and absorbed and laughed and cried and opened and closed and opened again and rejoiced and felt deeply blessed to have been there.

Now, in the comfort of your room or office, or wherever you are, you hold the faint shadow of His richness. And while the life-blood of His live discourses can never be captured on paper, if you let the poetry of His words-and the pauses in between flow through you as you read, something of the divine that passes through Him will touch you.

This book is a key. It is an invitation to your inner depths, a calling to your inner core. Every work of Bhagwan's is an excursion into forgotten realms. He has chosen the Masters and mystics of all ages and has breathed startling new fragrance into their words. He is the artist and the scientist and more, taking the hieroglyphics of the enlightened ones and translating them into a modern, vibrant language that can capture both your heart and your imagination.

The Buddhas of the past have spoken in many tongues to a wide variety of people. Each one attempted in his own way and in his own time, to impart somehow that which Bhagwan has said cannot be spoken. With the compassion, patience and wit of the true Master, Bhagwan cuts through the Gordian knots of time and space and gives us the essence of the eternal truths that He says reside within each of us.

So, now that I have hinted at what is to follow, there is one suggestion that I can offer you. Once you have read this book and tasted Bhagwan, if your thirst persists, allow it to happen. Nurture this miracle! Bhagwan has said there are many gates to the divine. If you are one of the fortunate ones, you may have just found yours.
Swami Prartho Subhan

Arvostele itse tämä teos | Lue muiden arvostelut...

29.00 €

Osho: Transformation Tarot

PAINOS LOPPUUNMYYTY

tarotcards, osho,

60 illustrated cards and book for insight and renewal

Osho is a master storyteller of our times, who has an uncommon knack for bringing the timeless wisdom of ancient parables right into the 21st century, making them relevant for contemporary life. The Osho Transformation Tarot contains parables and teaching stories from the world s greatest wisdom traditions -- including Zen, Buddhism, Sufism, Tantra, Tao, Christian and Jewish mysticism. This book, and the accompanying 60 beautiful cards which illustrate the stories, help the reader to a better understanding of their true feelings and insights about a given situation. The book includes suggestions for a variety of simple card readings and Osho s insights offer the reader new dimensions of understanding and transformation. Readers can choose one card and read the accompanying story as a theme for contemplation during the day. Or, they can arrange several cards in any of the simple layouts suggested in this book, to gain insight into a particular life situation.

Arvostele itse tämä teos

sid. 360 sivua
26.00 €

Osho: Truth, Godliness, Beauty

 Lisää ostoskoriin

osho,

"Rajneesh has provided us a rare insight into our lives and times. He has ridiculed us, pushed us, defrauded us, hurt us and, thereby, made richer human beings out of us. Made us think for ourselves. Forces us to reject him and, by that act of rejection, brought us closer to him. And, in a strange kind of way; closer to ourselves."
Pritish Nandy
Editor, Publisher,
The Illustrated Weekly of India

The mystic is the greatest flowering of human consciousness. His ultimate vision can be described in three beautiful words which have been used for thousands of years: Satyam, Shivam, Sundram.

Satyam means the truth - not what you think about it, but what it is; not your idea about it, but its reality. To know this truth you have to be utterly A absent. Your very presence will distort the vision, because your presence means presence of your mind, your prejudices, your conditionings. You ar nothing but a bundle of all that has bee forced upon you by the religions, by the society, by the so-called leaders of humanity.

Your absence means absence of all prejudices, all borrowed knowledge, absence of the Christian, absence of the Hindu, absence of the Mohammedan... just a pure sky, a pure being. In this state you don't think, you simply see. This seeing of existence is the first experience of the mystic, contained in the word satyam.

The second word, Shivam, means virtue - all that is good, all that is valuable, all that is the most precious in you, the ultimate good. The man who comes to experience the truth starts living the truth immediately. There is n alternative. His living the truth is shivam. Shivam means truth in action, truth in your life, truth in your love, truth in your friendship, truth in your eyes, and truth in your heart.

Sundram means beauty. You have seen the beauty of the flowers, you have seen the beauty of the stars, you have seen the beauty of a bird on the wing, yo have seen beauties upon beauties of sunsets and sunrises.

But the greatest beauty is to see the totality, the intensity of the mystic. That is the greatest flowering in existence: of consciousness itself. It is available only to those who are humble enough to receive it, who are not living a closed life of fear, of paranoia, but who are living a life of love, with all the windows open, and are ready to go with life wherever it leads.

These three words are so unique, so incomparable, there is nothing parallel to them. Truth is the experience, shivam is the action that comes out of the experience, and beauty is the flowering of consciousness of the man who has experienced truth. These three are the ultimate reality for those who are on the mystical path.

Arvostele itse tämä teos

nid. 417 sivua
6.00 €
ovh 15.00

Osho: Walking in Zen / Sitting in Zen

 Lisää ostoskoriin

osho,

I rarely admit it-for it does rather give away my age: I am a remnant of the Beat Generation.

In the late '50's, I grew a beard, wore boots, a black leather jacket and sunglasses, dug jazz and was "into Zen." My little collection of books, strewn around a Village pad, included -alongside Kerouac, Blake and Whitman -slim copies of Zen koans and anecdotes, the works of D. T. Suzuki, and the obligatory Zen in the Art o f Archery. My friends and I were the Dharma Bums, cool zennists.

Except, deep inside - though we couldn't admit it then -nothing had changed: our Zen was even shallower than the Catholicism, Judaism, Methodism or atheism of our earlier years. For all our ecstatic rambling talk about satoris, we approached Zen the way we did history, literature, philosophy or whatever else we were studying at Columbia or NYU. We were professed anti-intellectuals, using our minds to learn about No-mind, secret rebels in the Houses of Intellect but all the while earning graduate degrees -just to be on the safe side.

Twenty years later, an older and, if not wiser at least luckier man, I had my first taste of Zen: one summer morning, in the late '70's, in the meditation hall of an ashram in India, I sat in the presence of Bhagwan Shree Rajneesh, who, when he walks, walks in Zen, when he sits, sits in Zen, and when he talks, appeals to every level of my being-from that persistent one which hankers to know about Zen to that one which, in those rare and lovely moments, knows!
Swami Das Anudas

"Zen does not talk about God at all, but only o f godliness: a certain quality, a fragrance which is everywhere. Only when you have the capacity to learn will you be able to see it. All that is needed on your part is the capacity to be silent, receptive, welcoming, open."
Osho

"When all is emptied-you have forgotten all the memories, you have forgotten even your individual existence, your separate existence; you are no more an island, you have melted into the whole; you are not like an ice cube floating in the water, you have become water it self this is what Zen is. Then suddenly truth is revealed."
Osho

"Live more spontaneously, more responsibly Respond to the moment. Listen to the moment and act accordingly. Then your act will be total... it will be really meaningful, significant, satisfying, fulfilling. And you will find that you are in harmony with life."
Osho

"The man of Zen walks in Zen and sits in Zen for the simple reason that meditation cannot be just a part of your life. You cannot make a fragment of your life meditative; it is not possible to be meditative for one hour and then non-meditative for twenty-three hours. It is like breathing. Meditation is the breath of your soul. Just as breathing is the life of the body, meditation is the life of the soul."
Osho

"One has to reach to the absolute state of awareness: that is Zen. You cannot do it every morning for a few minutes or for half an hour and then forget all about it. It has to become like your heartbeat. You have to sit in it, walk in it. Yes, you have even to sleep in it."
Osho

Arvostele itse tämä teos

nid. 259 sivua
6.00 €
ovh 12.00

Osho: Yoga The Science of Soul

 Lisää ostoskoriin

osho,

"Between two moments of mind there is always a gap of no-mind. Between two thoughts there is a gap, an interval of no-thought. Between two clouds you can see the blue sky. Your nature is no-mind. There is no thought, nothing but vast emptiness, the blueness of the sky. Mind is just floating on the surface. This has happened to many people."
Osho

"Patanjali - I call him the scientist of the religious world, the mathematician of mysticism, the logician of the illogical . . . He is such a combination that since him there has been no one who can be compared with him."
Osho

" I was seized immediately by the incredible understanding of natural sciences He gave proof of. For me, His understanding went beyond that which I had learned at universities, and my personal experience was as if pieces of a jigsaw puzzle suddenly fell together."
Frederika R. Schreutelkamp,
Ph.D. Free University of Brussels


These sutras are rare seeds flowering in their own time, transforming the ordinary paring down to naked presence of being.

Let these seeds take root in your heart's earth.
Ma Dhyana Samudra 

"Bhagwan Shree Rajneesh emphasizes that knowledge itself is dead. He reveres the quest for knowledge, the experience of that inquiry, and the unfathomable nature of existence. . . Bhagwan Shree Rajneesh is a truly enlightened Master whose wisdom has profoundly influenced my life and work."
Marilyn Monk, M.Sc. Hons., Ph.D. London, England

In a fleeting moment the gates of sky open amidst the mind's clouds.

The shooting star presence of the Enlightened One is as brief. His very being is sky.

Bhagwan Shree Rajneesh with laser pointedness, opens the daily realm into timelessness. He shows us the ecstasy of now.

Mevlana Bhagwan precisely reveals Patanjali's sutras as jewels of light.

Arvostele itse tämä teos

nid. 285 sivua
6.00 €
ovh 12.00

Osho: Yoga: The Science of the Soul, vol II

 Lisää ostoskoriin

osho, jooga,

"Patanjali is a rare flower. He has a Scientific mind, but his journey is inner... To have a scientific mind and to enter into the inner is almost an impossible possibility. He talks like a mathematician, a logician. He talks like Aristotle and he is a Heraclitus."
Bhagwan Shree Rajneesh
Yoga: The Science of the Soul, Vol. 2

"I feel that Bhagwan Shree Rajneesh is the true contemporary embodiment of the essence of all religious and theological beliefs and practices I have known. He is an exceptional Master in the field of religion and psychology." "To me he is the Einstein of religion, the rarest of souls to visit this planet Earth and dwell among mortals."
Dr. Henry Gerhard, B.A., Th.M., D.D.

Arvostele itse tämä teos

nid. 324 sivua
10.00 €

Osho: Zen The Special Transmission

PAINOS LOPPUUNMYYTY

osho,

"Bhagwan Shree Rajneesh is the best thing happening in the world today. He offers us a practical vision of a rare humanity with a sense of humor. He gives us the opportunity to create the `New Man'-a man who is scientist, mystic and poet all in one-because he comes from, is in contact with, the oneness of his own being. It is this simple gift which Bhagwan offers, a simple gift which is all anyone needs."
John McLean,
actor, director. Ontario, Canada.

"Try not to be special. Just be ordinary and wait in silence for the special transmission. It happens. It has happened before, it can happen now. It is the easiest way to God, Tao, to the ultimate truth."
Osho

Enter into this collection of beautiful Zen stories related by the Master Bhagwan Shree Rajneesh. Walk through these pages as you would walk along craggy ledges cloaked in mist. Each step is a step into the unknown.

These stories are Zen paintings, painted by the Master of Masters. Open any page and step into the Master's garden. Enter silently, meditatively-the special transmission will be possible. Each leaf is as it is perfect. Each stone and twig is just so. Walk in the garden as if for the first time.

Bhagwan describes the time of Zen as an era when simplicity of life was a cultural reality. Today, humanity is caught in the mad complexity of the mind. As never before, there is an urgent need to rediscover simplicity and innocence. This is not a journey for the mind. Put knowledge aside, and enter these tales with the eyes and ears of a child. Read as if you know nothing. A vast treasure is in your hands.

"This is called the special transmission. Nothing is transmitted and yet something has transpired. This is the miracle of the relationship between the Master and disciple. This is the greatest miracle in existence, there is nothing compared to it, it is incomparable.

"It can happen here-it is going to happen here to many people. As you will become more and more imbued with me, as you will be able to put your logical mind aside more and more, any day, any moment-one never knows, it is unpredictable . . . and something can transpire. And suddenly all is light, suddenly the sun has risen.

"Try not to be special. Just be ordinary, and wait in silence for the special transmission. It happens. It has happened before, it can happen now. It is the easiest way to God, to Tao, to the ultimate truth."
Osho

Arvostele itse tämä teos

nid. 189 sivua
24.00 €

Osho: Zen – The Path of Paradox

 Lisää ostoskoriin

osho, zen,

In Zen: The Path of Paradox, Osho suggests Zen as a possible bridge between East and West, and between the scientific and the spiritual. "Without science," Osho said, "the East has lost much; without meditation, the West has lost much. I am trying to bring together East and West, because together they will create the whole." Osho encourages the reader to throw off the accumulated "knowing" of a lifetime--to let go of physical, mental, and emotional tensions, to relax into the flow of an extraordinary discourse and become receptive to the present moment and the potential within.

Arvostele itse tämä teos