Untitled

sid. 125 sivua
17.00 €

Leadbeater C.W.: Tsakrat

 Lisää ostoskoriin

chakrat, teosofia,

IHMINEN ON PALJON ENEMMÄN KUIN MITÄ HÄNESSÄä VOIMME NÄHDÄ

"Eräs yleisimpiä erehdyksiä on otaksuma, että aistimiemme havaittavissa oleva on kaikki mitä on aistittavissa."
C. W. Leadbeater

C. W. Leadbeater, kuuluisa selvänäkijä, kertoo käsillä olevassa kirjassa ihmisen hienoista psyykkisistä aistinelimistä, loistavan värikkäistä voiman pyörteistä, joiden aidot värikuvat ovat lukijan nähtävissä. Selkeästi ja yksinkertaisesti hän kuvaa tsakrojen toiminnan ja merkityksen hyvinvoinnillemme paljastaen samalla ikivanhan totuuden ihmisessä piilevistä sisäisistä voimavaroista.

Tämä okkultisen kirjallisuuden klassikko ilmestyi englanninkielisenä ensimmäisen kerran vuonna 1927. Sitä on sen jälkeen myyty satoja tuhansia kappaleita ympäri englantia puhuvan maailman.

Arvostele itse tämä teos

nid. 92 sivua
15.00 €

Agarwall C.V.: Buddhalaisuus ja teosofia

 Lisää ostoskoriin

teosofia, buddhalaisuus,

Tohtori C.V. Agarwal on kerännyt tähän kirjaan kiinnostavaa ja hyödyllistä tietoa suuresta työstä, jonka eversti H.S. Olcott on tehnyt buddhalaisuuden hyväksi.

Tiibetiä lukuun ottamatta buddhalaisuus oli yhdeksännellätoista vuosisadalla lähes hävinnyt Intiasta ja Sri Lankasta ja oli vähenemässä myös muissa maissa, vaikka ihmiset sydämeltään halusivat oppia ja harjoittaa dharmaa.

Tässä kirjassa kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten buddhalaiset ja teosofit yhdessä työskentelivät kohottaakseen buddhalaisia ihanteita ja opetuksia arvonsa mukaiselle ja oikeutetulle paikalle.

"Osoitan kunnioitukseni ja palvontani Tathagatalle. Hänen opetuksensa inspiroivat muutamia suuria ihmisiä perustamaan Teosofisen Seuran vuonna 1875 ja Maha Bodhi Societyn vuonna 1891. Jatkukoon Hänen vaikutuksensa näiden seurojen työn levittämiseksi ja kulkekoon jokainen elävä olento Hänen osoittamaansa polkua."

Arvostele itse tämä teos

nid. 261 sivua
14.50 €

Besant Annie: Tajunta

 Lisää ostoskoriin

teosofia,

Teosofinen näkemys luomisesta, ihmisen alkuperästä, kehityksestä ja päämäärästä on alkanut kiinnosta yhä laajempia ihmisjoukkoja. TAJUNNAN MYSTEERI on oleellinen tekijä ihmisen sielullisessa kehityksessä ja kasvussa. TAJUNTA-kirjan ensimmäisessä osassa Annie Besant kuvaa Salaiseen Oppiin ja Idän viisauteen perustaen tajunnan kehkeytymistä luomisen syklisessä kulussa ihmisen alkuvaiheista hänen täydellistymiseensä asti. Toisessa osassa kirjaa hän käsittelee tahdon, himon ja tunteen olemusta sekä mm. tahdon vapautta ja miten himo voidaan voittaa ja tunteet hallita.

Kirjan kansikuva: Hindulaiseen filosofiaan perustuva kuva tajunnasta. Keskellä oleva piste on ihmisen minä, johon kosmoksen kaikki voimat vaikuttavat. Ympyrä kuvaa elementaaleja ja luonnon alempia energioita. Monikulmio kuvaa deevoja, seitsenkulmio planeettahenkiä ja viisikulmio elementtien jumalvoimia. Neliö kuvaa karman voimaa ja kolmio hindulaisen trimurtin aine-elämä.henki yhteistoimintaa. Mietiskelijä on Brahman, jonka mielessä kosmos on syntynyt. Brahmanin takana on ääretön ja kuvaamaton Parabrahman.

Arvostele itse tämä teos

sid. 86 sivua
16.00 €

Besant Annie, Leadbeater C.W.: Ajatusmuodot

 Lisää ostoskoriin

teosofia,

Miltä rakkaus näyttää? Entä miksi kiukku tarttuu niin helposti tai ilkeä ajatus toisesta ihmisestä saattaa vahvistaa omaa pahaa oloa? Mitä tapahtuu, kun ajattelet myötätuntoisesti vaikeuksissa kamppailevaa ystävääsi? Selvännäkijät Annie Besant ja C.W. Leadbeater antavat ymmärtää ajatusmuotojen olevan olioita, joilla on valtava voima. Vastuu sellaisen voiman käyttämiseen on tietysti suuri. tekijöiden sanoin: "Valitettavasti monet ihmiset käyttävät tiedostamattaan ajatusvoimaansa pääasiallisesti pahaan. Siksi on vielä tärkeämpää, että ne, jotka ovat alkaneet hiukan ymmärtää elämää, käyttäisivät ajatusvoimaansa tietoisesti hyvään. Hallussamme on pettämätön hyvän mittapuu: emme voi koskaan käyttää väärin ajatuksen mahtavaa voimaa, jos käytämme sitä sopusoinnussa suuren jumalallisen kehityssuunnitelman kanssa veljiemme kohottamiseksi."

Arvostele itse tämä teos

sid. 434 sivua
17.00 €

Blavatsky Helene: Hunnuton Isis, Teologia I

 Lisää ostoskoriin

teosofia,

Arvostele itse tämä teos

sid. 434 sivua
17.00 €

Blavatsky Helene: Hunnuton Isis, Teologia II

 Lisää ostoskoriin

teosofia,

Arvostele itse tämä teos

sid. 385 sivua
17.00 €

Blavatsky Helene: Hunnuton Isis, Tiede I

 Lisää ostoskoriin

teosofia,

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) syntyi elokuun 12. 1831 Venäjällä vanhaan ylhäisösukuun. Jo lapsena hänessä ilmeni voimakasta taipumusta mediumistisuuteen ja Helena saattoi ajoittain vaipua transsiin ja lausua ennusteita tulevista. Blavatskyn sisar Vera Jelihovsky luonnehti Helenaa seuraavasti: "Hänessä ilmeni kaksi toisistaan selvästi eriävää luonnetta, joten saattoi ajatella, että samassa ruumiissa sijaitsi kaksi persoonallisuutta: toinen vahingoniloinen, taistelunhaluinen ja itsepäinen, toinen mystiseen ja metafyysiseen mietiskelyyn taipuvainen." Blavatskyn seikkailuntäyteinen ja huikea elämä totisesti sisälsi näitä kumpiakin luonteenpiirteitä.

Helena avioitui jo seitsentoistavuotiaana varakuvernööri Nikifor Blavatskyn kanssa mutta jätti tämän jo muutaman kuukauden kuluttua lähteäkseen maailmalle kiihkeään totuudenetsintäänsä. Blavatskyn matkat veivät hänet Eurooppaan ja lähi-itään, itämaille ja Amerikkaan.

Missä tahansa Blavatsky liikkuikin etsiytyi hän mystillisiin ja esoteerisiin piireihin saadakseen vastauksia peruskysymyksiinsä. Omien sanojensa mukaan tapasi Blavatsky jo vuonna 1850 ensi kerran tulevan henkisen opettajansa – mestari Moryan. 1860-70 lukujen vaihteessa vietti Blavatsky tulevan toimintansa kannalta ratkaisevat vuodet Tiibetissä henkis-esoteerisessa koulutuksessa mestarinsa johdolla.

Tiibetin vuosiensa jälkeen palasi Blavatsky pysyvämmin Yhdysvaltoihin ja tutustui siellä spiritualistisiin ja parapsykologisiin ilmiöihin, -seuroihin ja -yksilöihin. Tavattuaan tulevan työtoverinsa Henry Steel OIcottin perusti H.P.B. – niin kuin hänet yleisimmin tunnetaan – Teosofisen seuran ajamaan niitä tavoitteita ja levittämään tietoa siitä todellisuudesta johon Blavatsky oli vaellusvuosinaan tutustunut ja joiden keskeisestä merkityksestä koko maailmalle hän oli vakuuttunut. Teosofisen seuran kirjatut tavoitteet henkivät radikaalia ja yleisinhimillistä kosmopoliittisuutta. 1880-luvulla nykyiseen asuunsa muokkautuneen ohjelman pyrkimyksenä on:

a) muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden ydin huolimatta rodun, uskontunnustuksen, sukupuolen, yhteiskuntaluokan taikka ihonvärin eroavuudesta;
b) antaa virikkeitä vertailevan uskontotieteen, filosofian ja luonnontieteiden tutkimukseen;
c) tutkia luonnon selvittämättömiä lakeja ja ihmisen piileviä voimia.

Ensimmäisen varsinaisen teosofisen teoksen, Isis Unveildin (Hunnuton Isis) suunnittelu alkoi vuonna 1875 ja kirja ilmestyi painosta 1877. Teos aiheutti ilmestyessään suuren kohun ja loi samalla pohjan teosofisen liikkeen leviämiselle. Teos on Blavatskyn mukaan luotu pääosin hänen henkisten mestariensa opastuksella.

Blavatskyn elämä oli hänen kuolemaansa asti työntäyteistä ja vivahderikasta eikä siitä puuttunut ankaraa vastustusta mitä erilaisimmilta tahoilta hänen edustamaansa kosmopoliittista ja suvaitsevaa opetusta kohtaan. Helena Petrovna Blavatskyn elämä päättyi vuonna 1891 mutta hänen erikoislaatuinen hahmonsa on jäänyt jälkipolville elämään hänen kirjoitustensa ja hänen perustamansa teosofisen liikkeen muodossa.

Kun Helena Petrovna Blavatsky ryhtyi kirjoittamaan ensimmäistä merkkiteostaan Isistä, ei hänellä omien sanojensa mukaan ollut aavistustakaan siitä, mitä kirjoituksesta tulisi kehittymään. Hänellä oli ainoastaan pakottava tarve kirjoittaa. Hunnuton Isis ilmestyi vuonna 1877 mammuttimaisena 1500-sivuisena teoksena. Teos ilmestyi alun perin kahtena niteenä, ensimmäisen osan nimenä oli Tiede, toisen Teologia. Nyt suomenkielisenä laitoksena ilmestyessään on kirja jaettu neljään osaan, Tiede osa I & II, Teologia osa I & II.

Ensimmäinen, tiedettä käsittelevä osa pyrkii rohkeasti ja auktoriteetteja kumartelematta tunkeutumaan tieteen ja filosofian perustuksiin. Blavatsky puolustaa samalla menneisyyden myyttisempää viisaustiedettä oman aikansa ylimielisyyttä vastaan. Osassa ennakoidaan myös tieteen tulevia kehityslinjoja mm. radioaktiivisuuden ja atomiteorian alalla.

Teologia-osassa käy Blavatsky läpi valtavan määrän eri kulttuuripiirien uskonnollisia ja esoteerisia oppeja ja virtauksia tuoden laajasti esiin omana aikanaan vähän tunnettua länsimaista mystillistä traditiota Pythagoraasta gnostikkoihin, alkemisteihin ja ruusu-ristiläisiin. Samalla muodostaa osa voimakkaan kritiikin tavanomaiselle muotokristillisyydelle.

Isis on leimallisesti länsimaiseen henkiseen ja esoteeriseen traditioon ankkuroituva mutta jo tässäkin teoksessa on paljon aineksia Blavatskyn myöhemmällä kaudellaan enemmän tutkimista itämaisista traditioista: buddhalaisuudesta, hindulaisuudesta ja taolaisuudesta. Blavatsky puolustaa myös jo tässä teoksessaan jälleensyntymistä luonnonlakina vaikka aiheen perusteellisempi käsittely tapahtui hänen myöhäisemmissä teoksissaan.

Hunnuttomassa Isiksessä on läpikäyvänä ajatuksena etsiä tieteen ja uskonnon kadonnutta yhteyttä sekä erilaisten henkisten traditioiden perimmäistä ykseyttä. Nämä tavoitteet konkretisoituvat myöhemmin hänen perustamassaan teosofisessa liikkeessä.

H.P. Blavatsky oli hyvin itsekriittinen henkilö ja näki Isiksessään paljon toivomisen varaa ja kirjoittamisajankohtansa vaatimattoman kielitaidon aiheuttamia suoranaisia virheitä samoin kuin ajan ja rahanpuutteen aiheuttamaa viimeistelyn tarvetta. Huomattavan nykyaikaisen englantilaisen filosofin CoIin Wilsonin tavoin voimme kuitenkin helposti todeta, että "Isistä voi yhäti tutkia mielenkiinnolla ja tyydytyksellä eikä vähiten sen sisältämien uhkarohkeiden ja pelottomien käsitysten vuoksi."

Jokaiselle teosofisen perinteen, rajatieteiden ja länsimaisen hengenhistorian tutkijalle muodostaa Isis mielenkiintoisen ja rikkaan tutkimuksen kohteen ja lähteen innoittaville virikkeille ja omalle totuudenetsinnälle.

Arvostele itse tämä teos

sid. 385 sivua
17.00 €

Blavatsky Helene: Hunnuton Isis, Tiede II

 Lisää ostoskoriin

teosofia,

Arvostele itse tämä teos

nid. 72 sivua
10.00 €

Burnier Radha: Ihmisen uudistuminen

 Lisää ostoskoriin

teosofia,

Teosofeja ja teosofeiksi tulevia yhdistää yhteinen Ihmisen uudistumiseen tähtäävä pyrkimys. He saattavat erota vakaumuksensa, mielenkiintonsa kohteen tai asioihin lähestymistapansa puolesta. Buddhan, Jeesuksen, Blavatskyn, Besantin, Krishnamurtin tai jonkun muun opettajan opetukset voivat innoittaa joitakin, mutta eivät kaikkia. Heidän välillään on kuitenkin vahva yhteinen side, nimittäin syvä huoli ihmiskunnan kehityksestä ja täydellistymisestä, ei pelkästään materiaalisella ja intellektuaalisella tasolla, vaan myös moraalisella ja henkisellä.

Teosofi ei etsi viisautta hyödyntääkseen itseään, "Ei itseään vaan koko maailmaa varten hän elää", ja mitä syvemmin hän on omistautunut ihmiskunnan uudistumista koskevaan asiaan, sitä kiihkeämmin hän pyrkii ymmärtämään itseään ja maailmaa, ja tunkeutuu elämän salaisuuteen. Hänen pyrkimyksenään on löytää Hyvyyden ja Onnellisuuden lähde johon kaikilla elävillä olennoilla on esikoisoikeus.

Mrs. Radha Burnier, joka on Kansainvälisen Teosofisen Seuran presidentti vuodesta 1980 lukien, johti heinäkuussa v. 1990 kahta seminaaria joiden aiheena oli ihmisen uudistuminen. Tämä kirja käsittää kokoelman hänen pitämistään luennoista.

Arvostele itse tämä teos

sid. 143 sivua
17.50 €

Hodson Geoffrey: Luonnonhenget työssä ja touhussa

 Lisää ostoskoriin

teosofia,

Lue ja tutustu ihastuttaviin luonnonhenkiin! Arvostettu selvänäkijä Geoffrey Hodson on tarkkaillut ja kuvannut tonttuja, haltioita, maahisia, menninkäisiä, kääpiöitä, undiineja, merenhenkiä, keijukaisia, sylfiidejä ja devoja ilahduttavan yksityiskohtaisesti tässä kirjassa. Löydät dynaamisia, värikkäitä, näkymättömiä muotoja ja voimia, jotka ympäröivät meitä, matkivat meitä, nauravat meille ja ovat iloisia, surullisia, ylpeitä ja uteliaita, kuten mekin olemme uteliaita tietämään niistä.

Tämä on valloittava kirja "lukemattomista eetteri- ja astraalimuodoista, jotka työskentelevät hyvässä yhteistyössä... tuoden väriä kukkiin, leikkien aalloissa ja vesiputouksissa, tanssien tuulessa ja auringonpaisteessa – itse asiassa kuvaus toisesta kehitysluokasta, joka kulkee rinnakkain ja sulautuneena omaan kehitystiehemme."

Arvostele itse tämä teos

sid. 168 sivua
18.00 €

Leadbeater C.W,: Ihminen näkyväisenä ja näkymättömänä

 Lisää ostoskoriin

teosofia,

Ihminen on merkillisen monisyinen olento ja hänen menneen, nykyisen ja vastaisen kehityksensä tutkiminen on ehtymättömän mielenkiintoista kaikille, jotka arvostavat ja ymmärtävät ihmisen hienompia energiatasoja.

Arvostetun selvänäkijän kuvaukset tässä teoksessa ovat vastaus moniin ihmisen luovan puolen kehitysmahdollisuuksiin.

Kuvituksena on käytetty alkuperäisiä värikuvatauluja, jotka on maalattu C.W. Leadbeaterin ohjeiden mukaan.

Arvostele itse tämä teos

sid. 366 sivua
21.00 €

Leadbeater C.W.: Mestarit ja polku

 Lisää ostoskoriin

teosofia,

C.W. Leadbeater (1847-1934) vuosisatamme eräs etevimmistä ja vaikuttavimmista selvänäkijöistä on tässä kirjassaan, jota voitaneen sanoa hänen kirjallisen tuotantonsa merkittävimmäksi teokseksi, tuonut esille ihmisen perimmäisen tarkoituksen maailmassa, jossa elämme. Henkisen polun kulkemisen ja inhimillisen täydellisyyden saavuttamisen monet vaiheet kirjoittaja on esittänyt omakohtaiseen kokemukseensa ja selvänäkökykyynsä perustaen vaatimatta teokselleen kuitenkaan mitään arvovaltaa.

Tri Annie Besant sanoo kirjan ensimmäisen painoksen esipuheessa mm.: "Haluan puolestani yhtyä tässä kirjassa annettuihin selityksiin, joista .lähes kaikkien paikkansapitävyyden voin henkilökohtaisesti vahvistaa; haluan myös sanoa, että tämä kirja on julkaistu huolellisesti tehtyjen ja huolellisesti muistiinpantujen havaintojen selostuksena, mutta se ei vaadi mitään arvovaltaa ei myöskään hyväksymistä. Se ei väitä olevansa mikään innoitettu ilmoitus, vaan se on ainoastaan rehellinen kertomus kirjoittajan näkemistä asioista."

Arvostele itse tämä teos

nid. 131 sivua
15.00 €

Leadbeater C.W.: Selvänäkö

 Lisää ostoskoriin

selvänäkö, teosofia,

Selvänäkö on luonnollinen voima nähdä sisäisellä eli henkisellä näöllä asioita, jotka ovat tavalliselle ihmissilmälle näkymättömiä.

Selvänäköisyyttä on neljä eri lajia

• psykologinen selvänäköisyys
• selvänäköisyys ajassa ja paikassa
• astraaliselvänäköisyys
• henkinen selvänäköisyys

Arvostele itse tämä teos

nid. 205 sivua
31.00 €

Lorentsen Asger: Ihmisen sisäiset maailmat

PAINOS LOPPUUNMYYTY

teosofia,

AURAT Perusteellinen katsaus eri auroihin ja hienojakoisiin sisäisiin kehoihin sekä auran värien merkityksiin.

MEDITAATIO Johdanto kahteen meditaatioon. Liekkimeditaatio tasapainottaa, puhdistaa ja muuntaa sisäisiä kehoja. Sydänmeditaation syvin tarkoitus on rakentaa, puhdistaa ja elävöittää persoonallisuutta ja ykseyden maailmoja yhdistävää sateenkaarisiltaa.

CHAKRAT Chakrojen seitsemän tietoisuudentason kuvaus antaa uusia mandollisuuksia ymmärtää itseämme, kanssaihmisiämme ja omaa tulevaa kehitystämme chakroissa tapahtuvien muutosten perusteella.

MAAN SISÄINEN HALLINTO Suuren Valkoisen Sisar-Veljeskunnan, eräiden sen jäsenten sekä muutamien maanpäällisten henkisten keskusten esittely. Mukana myös kuvia.

SEITSEMÄN SÄDETTÄ Kattava kuvaus seitsemän säteen toiminnasta ihmiskunnassa ja selostus seitsemästä ihmistyypistä ja niiden kehitysongelmista.

HENKINEN KEHITYS Henkisen kehityksen tärkeimpien periaatteiden esittely. Tässä kehityksessä ihminen vapautuu vähitellen itsekeskeisyydestä ja sen vääristämistä haluista.

IHMISEN SISÄISET MAAILMAT on helppotajuinen ja silti syvällinen johdatus ylläoleviin aiheisiin. Siinä on runsaasti yksityiskohtia, joita ei aiemmin ole julkaistu suomeksi, ja se on siksi arvokas käsikirja henkisistä asioista kiinnostuneelle ihmiselle.

Aito teosofia paljastaa aina tietoa jumalallisesta. Suuret viisaat antavat tätä tietoa vähitellen, sitä mukaa kuin ihmiskunta on kypsä ymmärtämään ja käyttämään sitä. Toisin kuin ihmisten omat yritykset ymmärtää elämän sisäistä todellisuutta, aito teosofia sisältää suuren yleiskatsauksen olemassaolon tasoista, rakenteista ja mysteereistä. Se perustuu ihmiskunnan suurten tiennäyttäjien, inspiraation antajien ja valaistumisen tuojien viisauteen. Toimikoon käsillä oleva kirja tämän ajattoman viisauden totuudenmukaisena tulkkina.

Arvostele itse tämä teos

nid. 352 sivua
22.00 €

Murphet Howard: Kun päivä koittaa

 Lisää ostoskoriin

teosofia,

Helena Blavatskyn elämäkerta

H.P. Blavatskya, teosofisen liikkeen äitiä ovat arvostaneet niin Edison kuin Einsteinkin. Hänen kirjansa ovat jättäneet pysyvän jäljen monen kirjailijan, taiteilijan ja poliitikon ajatteluun niin Euroopassa, Amerikassa, Aasiassa kuin Suomessakin. Tämä kirja on ensimmäinen kokonainen Blavatsky-elämäkerta suomen kielellä.

"Madame Blavatsky oli eräs niistä, joilla oli yliaistillisia kykyjä eli siddhejä, ja hän ei empinyt käyttää niitä. Kannattaa itse lukea tämä kirja."
Mountain Path

"Murphet osaa havainnollisen kirjoittamisen taidon. Tuntee olevansa melkein osanottajana niissä tapahtumissa, joita hän kuvaa. Niitä psyykkisiä ilmiöitä, jotka H.P.B:tä ympäröivät ja jotka aiheuttivat myöhemmin hänelle niin paljon tuskaa, ymmärrettäisiin nykyisin enemmän eikä hän enää joutuisi niin monen rankan panettelun, huijaussyytteen jne. kohteeksi."
Monad Magazine

Kirjan tekijä Howard Murphet on australialaissvntyinen freelance-kirjoittaja. Hän on julkaissut myös Henry Steel Olcottin elämäkerran Yankee Beacon of Buddhist Light (aikaisemmin ilmestynyt nimellä Hammer on the Mountain).

Arvostele itse tämä teos

nid. 308 sivua
30.00 €

Sanat Aryel: Krishnamurtin sisäinen elämä

 Lisää ostoskoriin

teosofia,

Krishnamurtin sisäinen elämä on hyvin ihmeellinen tarina, eikä vain siksi, että hän salasi sen yli viisikymmentä vuotta.

Jiddu Krishnamurtin (1895-1986) ollessa neljäntoista vuoden ikäinen varhaiset teosofit julistivat hänet messiaaniseksi maailman edelläkävijäksi ja tutustuttivat hänet muinaiseen ikuiseen viisauteen.

Hän sai kasvatuksensa Englannissa ja vietti koko elämänsä puhumalla oivalluksistaan eri puolilla maailmaa.

Krishnamurti oli vallankumouksellinen sanan syvimmässä mielessä. Hän karttoi julkisesti uskomusjärjestelmiä ja kaikenlaisia olettamuksia, myös teosofian opettamia esoteerisia periaatteita.

Entä yksityisesti?

Aryel Sanat paljastaa tätä rakastettavaa ja moniselitteistä miestä ympäröivien kiistojen keskuksena olevat myytit.

Hänen huolellinen tutkimuksensa tuo ilmi, että vastoin olettamuksia, K:n sisäinen elämä oli rikas esoteerisista tapahtumista. Kirjan aineisto on ratkaisevan tärkeä K:n elämän ja näkökantojen ymmärtämiseksi. Se on samalla avaimena koko nykyajan henkisyydelle.

Arvostele itse tämä teos

sid. 73 sivua
8.00 €

Teosofinen seura: Sydämenoppi

 Lisää ostoskoriin

hindulaisuus, teosofia,

Poimintoja hindulaisten kirjeistä

Esipuhe Annie Besant

Kustantanut
Suomen Teosofinen Seura r.y:n
Kalevala-Looshi

Arvostele itse tämä teos

sid. 132 sivua
16.00 €

Leadbeater C.W.: Chakras

 Lisää ostoskoriin

chakrat, teosofia,