Untitled

nid. 215 sivua
26.00 €

Lehtiranta Erkki: Musiikin korkeammat oktaavit - ääni ja musiikki meissä ja maailm

PAINOS LOPPUUNMYYTY

henkinen kasvu, taideterapiat, musiikki,

Musiikki merkitsee eri asioita eri ihmisille. Joillekin se on vain "soivaa seinätapettia", kiireisen elämän levotonta taustakohinaa. Joillekin musiikki on elämän suola ja sokeri, toisille taas äänten leikkiä aineen maailman ja henkisen todellisuuden kosketuspinnalla. Joka tapauksessa musiikki kantaa edelleen mukanaan monia mysteereitä. Miksi aineettomin taidemuoto voi koskettaa meitä niin syvästi, ehkä syvemmin kuin mikään muu taiteenala. Missä ja miten ääni muuttuu musiikiksi? Mikä on musiikin ydin, sen todellinen olemassaolomuoto nuottien takana?

FM Erkki P.K. Lehtiranta tarkastelee teoksessaan näitä ja muita musiikin ydinolemukseen liittyviä kysymyksiä epädogmaattisesta näkökulmasta. Kirjoittaja luo keskusteluyhteyden musiikin metafysiikkaan liittyvän ikiaikaisen viisauden ja tieteen modernien tutkimustulosten välille. Tuloksena on ajatuksia herättävä, stimuloiva kirja äänestä, hiljaisuudesta ja musiikista meissä ja maailmankaikkeudessa.

Kirjan lopusta löytyy runsaan lähdekirjallisuusluettelon lisäksi kiinnostavia asiaan liittyviä internet -osoitteita, sekä valittujen äänitteiden luettelo.

FM Erkki Lehtiranta on musiikintutkija, kouluttaja ja journalisti, joka on kirjoittanut runsaasti lehtiartikkeleita ja toimittanut alan oppimateriaalia. Hän työskenteli pitkään Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksen suunnittelijana ja projektipäällikkönä. Nykyään hän on erikoistunut henkiseen koulutukseen ja järjestää musiikkimatkoja.

Arvostele itse tämä teos

nid. 334 sivua
26.00 €

Lehtiranta Erkki: Musiikki, henkisyys ja hyvinvointi

 Lisää ostoskoriin

henkinen kasvu, taideterapiat,

– kuinka musiikki voi muuttaa elämääsi

Musiikki on aineettomin taidemuoto, mutta niin paljon muutakin. Tutkimus on osoittanut sen moninaiset vaikutukset hyvinvointiimme. Hengen kohottajana ja tietoisuutemme avartajana musiikki on suoraviivainen ja tehokas. Se voi muutamassa minuutissa saada aikaan saman kuin pitkäkestoinen mietiskelypraktiikka. Musiikki voi myös auttaa merkittävästi oppimisessa, muistin virkistämisessä ja positiivisten tunteiden vahvistamisessa.

Tämä kirja on löytöretki ääneen ja musiikkiin. Teos johdattaa niin musiikin ikiaikaisten mysteerien kuin modernin tutkimustiedonkin pariin. Mukana on paljon testattuja vinkkejä, jotka liittyvät musiikin monipuoliseen käyttöön elämämme laadun parantajana.

FM Erkki Lehtiranta on musiikintutkija, musiikkituottaja, kirjailija, kouluttaja ja henkisyyden tutkimusmatkailija, joka on tutkinut pitkään maailman eri musiikki- kulttuureja ja musiikin moninaisia vaikutuksia. Musiikki, henkisyys ja hyvinvointi on päivitetty ja uudistettu laitos hänen v. 2004 julkaistusta kirjastaan Musiikin kor- keammat oktaavit.

Arvostele itse tämä teos

nid. 89 sivua
16.50 €

Winston Shirley Rabb: Musiikin silta

 Lisää ostoskoriin

cayce, taideterapiat, musiikki,

Kirja pohjautuu Edgar Caycen selityksiin musiikista.

Arvostele itse tämä teos

nid. 104 sivua
17.00 €

Bassano Mary: Healing with Music an Color

 Lisää ostoskoriin

taideterapiat, musiikki, värit,

This handbook gives the beginning student of healing a basic guide to the therapeutic use of color and music. In a clear, concise text, Dr. Bassano explains how musical tones and color rays can be used for physical, emotional, and mental healing. Though practical, with easy-to-follow instructions, Bassano's methods are based on spiritual precepts.

The concept is simple: we are all spiritual beings who are highly susceptible to both positive and negative energies. These energies can cause imbalances that make us depressed, physically ill, or spiritually vacant. They can also uplift us, make us well, and keep our lives in emotional and mental balance. You can easily learn which colors to wear in order to change your life, which musical tones will bring you peace, and how the body's chakras ? the seven healing centers-are tuned into both music and color.

Arvostele itse tämä teos

nid. 110 sivua
13.50 €

Brown Daniel: Art Therapies

PAINOS LOPPUUNMYYTY

taideterapiat, ,

The arts have the power to reach our innermost feelings. By creative engagement with a variety of art forms - such as music, drama, poetry, stories and painting – we can harness this healing power to foster self-development, increase confidence and work towards greater happiness.


• how to apply creative strategies to all areas of your life
• why symbols can develop your identity and release stuck emotions
• how to build expression and heighten your appreciation of five key art forms
• where to turn for more information in the Directory of Resources.

Arvostele itse tämä teos

sid. 176 sivua
33.00 €

DAngelo: Healing with the Voice

 Lisää ostoskoriin

taideterapiat, laulu, musiikki,

The human body is made up of potential sound resonators and behaves like a complex musical instrument. For that instrument to produce its most glorious sound it has to be in perfect tune, with every aspect vibrating at the right frequency Through the focused and directed use of the voice and complementary practices we can reach this incredible harmony, finding within ourselves the true meaning of sound health.

Arvostele itse tämä teos

nid. 98 sivua
15.00 €

Wauters Ambika & Thompson Gerry: Principles of Colour Healing

PAINOS LOPPUUNMYYTY

värit, taideterapiat,

From ancient times, healers and mystics have used colour to heal body and mind and many colours have been given importance in different spiritual traditions. Today, psychologists can measure our personality responses and emotional reactions using colour. Colour therapy is an important branch of vibrational healing, working on the energy systems of the body, and this book provides the perfect introduction.

• what colour healing is and how it works
• how to use coloured lights, food and solarised water
• the benefits of colour meditations and visualizations

Ambika Wauters is a colour therapist and healer. She is author of Ambika's Guide to Healing and Wholeness - the Energetic Path to Colour and Chakras, The Angel Oracle and The Chakra Oracle.

Gerry Thompson has worked with Theo Gimbel, a nioneer of colour healing. Gerry is author and co-author of many books, including The Shiatsu Manual.

Arvostele itse tämä teos