Untitled

978-952-5572-32-2
nid. 120 sivua
19.00 €
Unio Mystica

Himanen Veli, toim.Unio Mystica: Kokeile viisastumista

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, meditaatio, psykologia, elämäntapaoppaat,

Älykkyys tarjoaa mahdollisuuden toimia niin, että toiminnasta on hyötyä, ja viisaus on tapa, jolla toimimme.
Meillä kaikilla on voimavaroja, joita voimme käyttää päästäksemme sinne minne haluamme.
Tapamme ajatella itsestämme vaikuttaa siihen millaisia olemme ja millaisiksi tulemme.
Rakastuminen on evoluution keino parin valintaan, mutta matka rakastumisesta kestävään parisuhteeseen ei ole mutkaton.
Kun teemme sitä mistä pidämme, olemme siinä hyviä ja saamme paljon aikaan.
Käsityksemme maailmasta on sekoitus havaitsemiamme tosiasioita ja lohduttavia illuusioita.
Kun koemme hallitsevamme elämäämme, olemme tyytyväisiä.
Pieni osa syistä tai panoksista tuottaa pääosan seurauksista tai tuloksista.
Kannattaa avartaa ja laajentaa sitä osaa elämästään, josta pitää.

Veli Himanen on tutkinut viisastumista jo 50 vuotta. Aiemmin hän on julkaissut viisauden etsimisestä kaksi kirjaa.Kolmannessa kirjassaan hän tarjoaa tietoja ja keinoja, joilla jokainen voi lisätä viisauttaan ja sitä kautta parantaa elämänsä laatua.

Arvostele itse tämä teos

952-9586-02-7
sid. 288 sivua
26.00 €
Unio Mystica

Osho: Meditaatio - ainoa tie vapauteen

 Lisää ostoskoriin

osho, meditaatio,

Mitä meditaatio on? Kuka minä itse olen?

Kuinka voin laajentaa tietoisuuttani? Kuinka herätän luovuuteni?

• Unien hallinta
• Eteerisen kehon näkeminen
• Kolmannen silmän avaaminen
• Seksi- ja rakkausmeditaatiot
• Zen-meditaatiot
• Valo-, pimeys- ja äänimeditaatiot
• Kundalinin herättäminen
• Kuolemameditaatiot
• Dynaaminen meditaatio

Käytännön opas meditaatioon!

Laaja kokoelma ajattomia meditaatiomenetelmiä tämän päivän ihmiselle sovellettuina.

Intialainen mystikko Osho on omistanut elämänsä luodakseen maan päälle paremman ihmiskunnan. Hänen puheistaan on koottu yli 500 kirjaa, jotka käsittelevät erilaisia henkiseen kasvuun ja meditaatioon liittyviä aiheita. Osho on perehtynyt syvällisesti sekä idän että lännen henkisiin traditioihin. Tämän kirjan sisältö on koottu useista eri kirjoista, joissa Osho puhuu meditaatiosta.

Meditaatio koetaan usein länsimaiselle ajattelulle vieraaksi. Tämä kirja auttaa meitä ymmärtämään paremmin, mistä meditaatiossa on todella kysymys. Tutustuttuasi kirjaan ymmärrät, että meditaatio sisältää paitsi koko elämän myös kuoleman. Kaikkea on mahdollista käyttää meditaationa: juoksemista, uimista, tupakoimista, hengittämistä, kuolemista. Kysymys ei ole siitä mitä teemme vaan miten sen teemme. Kysymys ei ole tekemisen määrästä vaan laadusta.

Käsillä oleva kirja on siinä suhteessa ainutlaatuinen, että se sisältää kattavimman julkaistun kokoelman erilaisia meditaatiomenetelmiä. Oshon tapa esitellä näitä meditaatioita on vailla vertaa. Hän opettaa muinaiset itämaiset menetelmät selkeällä ja modernille ihmiselle täysin ymmärrettävällä tavalla. Lisäksi hän on itse luonut useita uusia meditaatioita tämän päivän erityistarpeisiin.

Kirja soveltuu oppaaksi jokaiselle, joka on kiinnostunut sisäisestä kasvusta ja oman tietoisuutensa kehittämisestä. Lisäksi eri alojen ammattilaiset kuten terapeutit, näyttelijät ja kouluttajat voivat käyttää kirjassa esiteltyjä meditaatioita rikastuttamaan omaa työtään.

Swami Dhyan Manik

Arvostele itse tämä teos

952-9586-62-0
sid. 88 sivua
18.00 €
Unio Mystica

Osho: Meditaatio on...

 Lisää ostoskoriin

itämainen viisaus, henkinen kasvu, osho, meditaatio,

"Meditaatio on elämistä riemukkaasti, iloisesti, täydesti; ilman mitään tiettyä päämäärää, ilman mitään tiettyä tarkoitusta." Tässä nykyihmistä puhuttelevassa kirjassaan Osho kuvailee syvällisesti ja oivaltavasti meditaation olemusta ja sen monia ulottuvuuksia. Hän kehottaa meitä irtautumaan mielestämme ja hiljentymään omaan sisimpäämme. Meditaation avulla voimme oppia löytämään todellisen olemuksemme, elämään täysipainoisesti tässä hetkessä. Meditatiivinen ihminen on tyyni ja onnellinen, hän ei tavoittele mitään, vaan iloitsee olemassaolostaan. "Meditaatio on sisäinen oivallus, sitä ei voi opetella. Meditaatio ei ole tiedettä eikä se ole taito, jonka voi oppia - se on sisäinen oivallus. Tarvitset vain hiukan kärsivällisyyttä."

Arvostele itse tämä teos

978-952-5572-66-7
nid. 110 sivua
19.00 €
Delfiini Kirjat

Aranovich Boris: Meditaatioita joka tilanteeseen

 Lisää ostoskoriin

meditaatio,

Meditaatio on erinomainen keino kohdata stressi, lisätä hyvinvointia ja jopa parantua sairauksista. Sen avulla on mahdollista kohentaa ihmissuhteita ja tehdä elämästä ylipäätään tasapainoisempaa. Monet tieteelliset tutkimukset vahvistavat asian. Meditaatio tarjoaa merkittäviä ja ilmiselviä etuja, mutta vain harvat ihmiset hyödyntävät näitä valtavia mahdollisuuksia.

Jokainen päivä sisältää lukemattomia tilaisuuksia harjoittaa meditaatiota – sitä varten ei aina tarvitse varata erikseen aikaa. Voimme käyttää hyväksemme hetkiä, jolloin teemme jokapäiväisiä askareita: käymme suihkussa, olemme ostoksilla, tiskaamme, siivoamme, seisomme jonossa tai odotamme bussia. Jokaisen on mahdollista oppia hyödyntämään meditaation myönteisiä vaikutuksia. Tämä kirja tarjoaa erilaisia meditaatiomenetelmiä ja tapoja virittää elimistö ja mieli toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Arvostele itse tämä teos

952-9586-32-9
sid. 160 sivua
15.00 €
ovh 25.00
TARJOUSHINTAAN
Delfiini Kirjat

Long Barry: Meditaatio - Kymmenen askelta hiljaisuuteen

 Lisää ostoskoriin

meditaatio, harjoituksia,

Tämä kirja on käytännön opas meditaatioon. Askel askeleelta opit hiljentämään ajattelevan mielesi ja suhtautumaan huoliisi oikealla tavalla.

Kurssi on käytännöllinen ja tiivis. Mukana on yksinkertaisia harjoituksia, joita voit käyttää päivittäisessä elämässäsi, kotona ja työssä.

Kirjan kymmenen oppituntia avaavat sinulle tien siihen hiljaisuuteen, joka on jokaisen ihmisen sisällä. Tulet päivä päivältä tietoisemmaksi elämän totuudesta.

BARRY LONG syntyi Australiassa vuonna 1926 ja eli tavanomaista elämää, kunnes noin kolmenkymmenen vuoden iässä hän alkoi kysyä itseltään samoja peruskysymyksiä, jotka ovat innoittaneet henkisiä etsijöitä kautta aikojen: Mikä on elämäni tarkoitus? Mitä on kuolema? Mitä minä olen - todella?

Täydellisesti omistautuneena totuuden etsimiselle hän hylkäsi vuonna 1964 uransa ja perheensä ja matkusti Intiaan. Hän ei kuitenkaan etsinyt itselleen mitään gurua; hän ei ole koskaan toiminut toisten opettajien tai opetusten yhteydessä. Hän etsi vaikeasti tavoitettavaa totuutta elämästä, yksinäisyydessä, menetyksen tuskan edessä. Oleillessaan yksin Himalajan vuoristossa hän kävi lävitse 'mystisen kuoleman', henkisen käännekohdan, jonka myötä ihminen saa tiedon omasta perimmäisestä kuolemattomuudestaan.

Kokemusta seurannut mielen selkeys ja sisäinen hiljaisuus olivat pian tarpeen hänen uudessa kutsumuksessaan: hän halusi auttaa muita ihmisiä löytämään oman tiensä totuuteen. Tämä kirja on kirjoitettu muutaman viikon aikana tuon innoituksen vallassa. Näihin kymmeneen oppituntiin on tiivistetty kaikki se, mitä hän oli oivaltanut siihen mennessä. Hänen ilmaisuaan leimaa toisaalta hänen uuden ymmärryksensä tuoreus ja selväpiirteisyys, ja toisaalta terve, käytännöllinen järki, joka on peräisin hänen australialaisesta kasvuympäristöstään.

Arvostele itse tämä teos

sid. 141 sivua
19.00 €
Esoterica

Rauhala Lauri: Mitä meditaatio on

PAINOS LOPPUUNMYYTY

meditaatio,

Meditaatio on itse tutkimus-, itsekasvatus- ja rentoutusmenetelmä, joka viime vuosina on saavuttanut laajan suosion kaikissa länsimaissa. Samalla on lisääntynyt tarve asialliseen meditaatiota koskevaan informaatioon.

Tämä kirja perehdyttää lukijan meditaation historiaan ja menetelmiin, itä-ja länsimaisiin näkemyksiin meditaatiosta sekä meditaation mahdollisuuksiin henkisen kasvun apuvälineenä. Teos soveltuu sekä meditaation harrastajille että erilaisille hoitoalan ammattilaisille.

• Mitä meditoitaessa tapahtuu?
• Itämainen käsitys tajunnasta
• Länsimainen tajunnan tutkimus
• Jooga ja meditaatio
• Mantrojen käyttö meditaatiossa
• Meditaation suhde uskontoon
• Psykoterapia ja meditaatio
• Meditaation fysiologiset vaikutukset
• Meditaatio ja transsendenttinen tietoisuus

Arvostele itse tämä teos

nid. 264 sivua
28.00 €

Saarelainen Juanita: Luo itsellesi parempi arkipäivä

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, meditaatio,

Elämme maailmassa, jossa muutokset tapahtuvat nopeasti - myös henkilökohtaisella tasolla. Jokaisella ihmisellä on oikeus voida hyvin ja kokea menestyvänsä. Se tarkoittaa kykyä sopeutua aikaamme ja löytää oma paikkamme sekä kykyä muuttaa totuttua maailmaamme ja ajatuksiamme luodaksemme elämäämme uutta.

Se tarkoittaa myös, että:
- tunnemme itsemme ja ymmärrämme itseämme
- olemme rehellisiä itseämme kohtaan
- uskallamme tuoda esiin yksilöllisyytemme
- uskomme itseemme ja kykyihimme
- uskallamme tunnustaa ainutlaatuisuutemme
- uskallamme tulla huomioiduiksi
- emme jää itsemme vangeiksi, sillä se saa meidät voimaan huonosti
- muutamme omia ajatuksiamme ja luomme uutta
- pysähdymme miettimään ja löytämään itsellemme tärkeitä asioita
- asetamme itsellemme tavoitteita ja toteutamme ne

Ala voida paremmin.

Kirjan tavoitteena on auttaa jokaista, joka haluaa oppia muuttamaan ajatuksiaan, tuntemaan ja ymmärtämään itseään ja toteuttamaan itseään voidakseen paremmin. Energia virtaa siihen suuntaan, mihin kohdistat huomiosi.

KIRJA SISÄLTÄÄ MEDITAATIO - CD:n

Jos teet vain sitä, mitä aina olet tehnyt, silloin tulet saamaan sitä, mitä aina olet saanut.

Juanita Saarelainen on työterveydenhoitaja ja suggestoterapeutti, jolla on pitkä kokemus ihmisten auttamisesta. Hän on ohjannut kursseja sekä yrityksissä että yksilötasolla mm. seuraavista aiheista: stressinhallinta, painonpudotus, yksilöterapia ja ryhmäterapia.

Arvostele itse tämä teos

nid. 290 sivua
26.50 €

Bailey Alice: Okkulttinen meditaatio

 Lisää ostoskoriin

rajatieto, meditaatio,

Kirjassa on Mestari Dwhal Khulin opetukset meditaatiosta oppilailleen. Opetukset painottavat meditaation merkitystä oppilaan kehityksessä. Opetukset käsittelevät mm. Persoonllisuuden ja Sielun yhdistymistä Meditaation avulla. Värin, Äänen, Sanan ja Muodon käyttöä meditaatiossa. Meditaatiossa ilmeneviä vaaroja. Pääsyä Mestarin Ashramiin meditaation avulla. Ashram tarkoittaa Mestarin tyyssijaa. Jotkut sijaitsevat fyysisesti maassa, mm. Äiti Amman ashram. Pääasiallisesti ne on kuitenkin eetteritason tyyssijoja.

Kaikilla pääsäteillä on oma Ashram. Ne ovat sijoittuneet ympäri maapallon. Suomessakin on tällainen Pekka Ervastin perustama majapaikka. Kirjassa selostetaan myös tulevia meditaatiokouluja, ihmisen käyttövälineden puhdistamista ja oppilaan palvelevaa elämää.

Arvostele itse tämä teos

nid. 168 sivua
29.00 €

Brathen Rachel: Yoga Girl

 Lisää ostoskoriin

jooga, meditaatio,

– Löydä tasapaino ja elä täyttä elämää

Aruballa asuva Rachel Brathen on joogamaailman nouseva tähti, ja hänellä on kaksi miljoonaa seuraajaa Instagramissa - mutta hänen tiensä seestyneeksi joogaohjaajaksi on ollut kaikkea muuta kuin helppo. Kirjassaan Rachel kertoo siitä, miten hän löysi joogan ja meditaation avulla onnen ja tasapainon kaoottisen nuoruuden jälkeen.

Yoga Girl inspiroi tutustumaan joogaajan elämäntapaan: säännöllisiin joogaharjoituksiin ja meditaatioon, terveelliseen ruokavalioon ja lempeään filosofiaan, joka kannustaa etsimään onnea omasta sisimmästä.

Yoga Girl sisältää joogaharjoituksia kehon vahvistamiseksi ja rauhoittamiseksi, vinkkejä fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin sekä yksinkertaisia ja terveellisiä ruokaohjeita.

Rachel Brathen (s. 1988) on ruotsalaislähtöinen joogaopettaja, joka päätyi vaikeiden nuoruusvuosien jälkeen Costa Rican kautta Aruban paratiisisaarelle. Hänen joogakurssinsa, online-tuntinsa ja retriittinsä ovat keränneet valtavan osallistujamäärän ympäri

Arvostele itse tämä teos

sid. 223 sivua
27.00 €

De Mello Anthonio: Katseleminen - mietiskelyä Ignatius de Loyolan hengellisten harjoitusten äärellä

 Lisää ostoskoriin

meditaatio, kristillinen filosofia,

Katseleminen paljastaa rakastetun hengellisen opettajan ja valtavan suosion teoksestaan Havahtuminen (suom. 1999) saavuttaneen Anthony de Mellon (1931-87) oman spiritualiteetin lähteen.

Teoksen lähtökohtana on kristillisen kirjallisuuden klassikkoon, Ignatius de Loyolan (1491¿1556) Hengellisiin harjoituksiin, perustuva ignatiaaninen retriitti. Viime vuosina yhä laajemman kiinnostuksen kohteeksi myös katolisen maailman ulkopuolella tullut ignatiaaninen retriitti on pisimmillään kuukauden kestävä ohjattu mietiskely. Sen tarkoituksena on vahvistaa ihmisen käsitystä siitä, että Jumalan luomana ja lunastamana hän on rakastettu ja hyväksytty sekä oppia näkemään, kuinka meidän iankaikkinen hyvämme on kaikessa luodussa. Kysymys on tavasta katsoa sekä ulkoista todellisuutta että omaa sisäistä maailmaa.

de Mello painottaa, että meidän on kehitettävä kykyämme sietää hiljaisuutta, jotta voisimme päästä kosketuksiin omien voimavarojemme kanssa. Kirjan toinen tärkeä teema on irti päästäminen meitä kahlitsevista vääristä kiintymyksistä. Tuttuun tapaansa de Mello käyttää havainnollisia esimerkkejä arkisesta elämästä sekä kertomuksia eri uskontojen perinteistä.

Katseleminen on virkistävä ja ajatuksia herättävä teos. Se on ensimmäinen aiemmin julkaisemattomia tekstejä sisältävä teos de Mellolta yli viiteentoista vuoteen.

Arvostele itse tämä teos

nid. 24.00 €

de Mello Anthony: Ilma jota hengität

 Lisää ostoskoriin

meditaatio, kristillinen filosofia,

– tie mietiskelyyn ja rukoukseen

Aikaisemmin ilmestynyt suomeksi nimellä Sadhana – Tie Jumalan luo.

Anthony de Mello opastaa kirjassaan lukijaa rauhoittumaan ja kuulostelemaan hiljaisuutta. Hän neuvoo tietä ajattelun hallintaan, hengityksen aistimiseen ja sitä myöten syvempään tietoisuuteen itsestä ja toisesta ihmisestä. Pikkuhiljaa edetään kohti oman elämän iloisia salaisuuksia ja mielipahan aistimuksista vapautumista. Käytännölliset harjoitukset, jotka sopivat niin yhdelle ihmiselle kuin ryhmälle, vievät kohti kontemplaatiota, mietiskelyä ja rukousta - lähemmäs Jumalaa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 157 sivua
18.50 €

De Mello Anthony: Sadhana, tie Jumalan luo

PAINOS LOPPUUNMYYTY

meditaatio, kristillinen filosofia,

Käsite 'sadhana' merkitsee sekä hindulaisuudessa että buddhalaisuudessa ajatustapaa, jossa kuvaillaan ja konkretisoidaan Jumalan olemusta. Sadhanan tarkoitus on johdattaa ihminen mietiskelyn kautta eroon niistä persoonallisuuden tekijöistä, jotka saattavat häiritä Jumala-yhteyttä, ja auttaa häntä lopulta läheisesti yhtymään Jumalaan. Näin sadhana viitoittaa tien Jumalan luo. Isä de Mellon elämäntyönä oli tämän sadhana-tien soveltaminen rikastamaan kristillistä mietiskelyä.

Jesuiittaisä Anthony de Mello syntyi Bombayssa 1931 ja kuoli 1987. Hän oli opiskellut filosofiaa Barcelonassa, psykologiaa Chicagossa ja teologiaa Roomassa. Hän tuli laajalti tunnetuksi retriiteistään, rukousseminaareistaan ja terapiakursseistaan.

Arvostele itse tämä teos

nid. 113 sivua
29.50 €

Durckheim Karlfried Graf: Muutoksen pyörä

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, meditaatio, henkinen kasvu,

Kirjoittaja opastaa meitä heräämään aidolle olemuksellemme ja kehittymään läpikuultaviksi suhteessamme jumalalliseen olemiseen. Muita teoksen käsittelemiä aiheita ovat mm. persoonaksi tuleminen, ihmisen sisäinen kuva, meditaatio sekä muutoksen pyörä osatekijöineen, jotka ovat kriittinen valvonta, irti päästäminen, yhdistyminen perustaan, uusi tuleminen ja osoittaminen jokapäiväisessä elämässä.

Tri Dürckheim (1896 – 1988) oli saksalainen psykoterapeutti ja zen-mestari. Hänen teoksensa on nyt ensimmäistä kertaa saatavilla suomeksi.

”Ihmisen itsen toteutuminen persoonana ei tapahdu ilman hänen omaa toimintaansa. Päinvastoin, se riippuu askel askeleelta hänen myötävaikutuksestaan. Se on tulosta väsymättömästä harjoituksesta. Kun hän toteuttaa täydessä tietoisuudessa tätä “taukoamatonta harjoitusta”, hänen voidaan sanoa olevan TIELLÄ. Siitä lähtien muutoksen pyörä ei koskaan pysähdy.”

Arvostele itse tämä teos

nid. 250 sivua
27.00 €

Gunaratana Bhante Henepola: Johdatus tietoiseen läsnäoloon

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, meditaatio,

Johdatus tietoiseen läsnäoloon on selkeästi kirjoitettu meditaation ja tietoisen läsnäolon käsikirja. Teoksessa käydään johdonmukaisesti läpi meditaation perusteet - kuinka päästä alkuun, missä meditoida, miten ja kuinka kauan, mitä harjoittamisen aikana tapahtuu ja millaisia esteitä matkan varrelle voi sattua ja miten niistä pääsee eroon. Teos on käytännönläheinen ja sopii niin aloittelijoille kuin meditoinnin konkareillekin. Kirjassa käsitellään myös meditaation ja tietoisen läsnäolon harjoittamisen tuomaa hyötyä jokapäiväiseen elämään.

Tämä tietoisen läsnäolon klassikko osoittaa, että meillä kaikilla on jo valmiina välineet tietoisempaan ja tasapainoisempaan elämään. Tarvitsemme ainoastaan rauhallisen hetken ja oman hengityksemme, johon keskittymällä eteemme avautuu kokonaan uusi maailma.

Bhante Henepola Gunaratana on syntynyt Sri Lankassa. Hänestä tuli buddhalaismunkki 12-vuotiaana, ja hän on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon Yhdysvalloissa. Hän asuu nykyään West Virginiassa, mutta opettaa ja luennoi ympäri maailmaa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 64 sivua
21.50 €

Hudson John: Mietiskely ja stressinhallinta

PAINOS LOPPUUNMYYTY

mietiskely, stressin hallinta, meditaatio,

Mielenrauhaa ja hyvä oloa hengitystekniikoilla ja mielikuvaharjoituksilla.

• Selkeä, kauniisti kuvitettu opas, jonka ohjeilla voi lievittää stressiä, lisätä keskittymiskykyä ja rauhoittaa mieltä ja kehoa mietiskelyn voimalla

• Opi rentoutumaan tiedostamalla entiset ajattelumallit ja muuttamalla niitä

• Helppotajuisia ja tehokkaita mielikuvaharjoituksia, joilla saavutat tyyneyttä ja itsevarmuutta

• Hengitysharjoituksia, jotka helpottavat jännityksiä ja auttavat saarnaan lisää energiaa missä ja milloin tahansa

Arvostele itse tämä teos

sid. 144 sivua
18.00 €

Ilaskari Heli: Pieni mietiskelykirja

PAINOS LOPPUUNMYYTY

meditaatio, mietteitä, lahjakirjat,

Mietiskely on yksinkertaista. Se on oikeastaan vain olemista tässä ja nyt, kaiken aikaa jo perillä. Se on syvää hellittämistä. Haasteena on oma mielemme, joka pyrkii tekemään helposta vaikeaa ja yksinkertaisesta monimutkaista. Pienen mietiskelykirjan tarkoitus on tarjota työkaluja, jotka auttavat palaamaan selkeyteen ja yksinkertaisuuteen, tasapainoon tässä hetkessä.

Tämä pieni kirja on tarkoitettu matkakumppaniksi minne sitten kuljetkin. Se tarjoaa inspiraation ja ohjeet mielen rauhoittamiseksi kiireen keskelläkin. Harjoitteet ovat osin klassisia mutta ne on valittu nimenomaan suomalaiselle mielenrauhan etsijälle sopiviksi. Mukana ovat esimerkiksi mietiskely hengitystä seuraamalla, mieltä tarkkailemalla, luontokuvaan syventymällä, kännykkään vastaamalla ja valppaan sauvakävelyn avulla.

Runot ja luontokuvat antavat oman lisänsä kirjaan, joka sopii myös lahjaksi.

Heli Ilaskari on Suomen joogaliiton jooganopettajien kouluttaja ja kirjailija. Hänen aikaisempia teoksiaan ovat muun muassa Guru Gurnaun joogakoulu (2003) ja Lempeää joogaa aloittelijoille (2005).

Arvostele itse tämä teos

nid. 517 sivua
32.00 €

Kabat-Zinn Jon: Kehon ja mielen viisaus

PAINOS LOPPUUNMYYTY

meditaatio, stressi,

Teoksessaan Kehon ja mielen viisaus meditaatio-opettaja ja tutkija Jon Kabat-Zinn riisuu meditaatiosta mystiikan. Hän osoittaa, että mietiskely on pohjimmiltaan hyväksyvää, tietoista läsnäoloa.

Kirjoittajan opastuksella tutustumme myös moderniin aivotutkimukseen, jonka tulokset selittävät, miksi tietoisen läsnäolon menetelmää käytetään myös yritysmaailmassa, huippu-urheilussa ja oikeuslaitoksessa.

Teos johdattaa lukijansa kohti kokonaisvaltaisempaa ja aidompaa tapaa elää. Kabat-Zinn kertoo kirjassaan, miten voimme aistiemme kautta saavuttaa syvemmän ymmärryksen itsestämme ja päästä yhteyteen sisäisen viisautemme kanssa yksinkertaisesti olemalla läsnä tässä hetkessä.

Professori Jon Kabat-Zinn on Massachusettsin yliopistollisen sairaalan stressinhallintaklinikan perustaja. Hänen kehittämäänsä tietoiseen läsnäoloon perustuvaa stressinhallintamenetelmää on sovellettu menestyksekkäästi esimerkiksi masennuksen, uupumuksen, kroonisten kipujen, syövän sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa. Kabat-Zinnilta on aikaisemmin suomennettu teokset Olet jo perillä (Basam Books 2004) ja Täyttä elämää (Basam Books 2007).

Arvostele itse tämä teos

nid. 177 sivua
29.00 €

Kabat-Zinn Jon: Kutsu tietoisen läsnäolon harjoittamiseen

PAINOS LOPPUUNMYYTY

elämänviisaus, henkinen kasvu, itsetuntemus, meditaatio,

Eheys lienee se, jota todella kaipaamme, mutta totuushan on, että se on jo meidän hallussamme ja tavoitettavissamme. Tietoisen läsnäolon harjoittaminen ei tarjoa vain ohimenevää tyytyväisyyttä; sen avulla voi todellakin löytää syvän ykseyden, joka kattaa ja läpäisee elämän kokonaan. Tämä kirja opettaa sinua ajattelemaan, tuntemaan, rakastamaan, työskentelemään ja jopa leikkimään uudella tavalla.

Jon Kabat-Zinn on opettaja, tutkija ja lääkäri, joka ensimmäisenä sovelsi tietoisen läsnäolon periaatteita länsimaiseen lääketieteeseen. Nyt hän on kirjoittanut kirjan, jota voit käyttää ainakin kolmella tavalla: voit pitää sitä kokoelmana ajatuksia ja harjoituksia, joita voi selailla satunnaisessa järjestyksessä; innostavana ja mielenkiinnon herättävänä oppikirjana, jonka ahmit alusta loppuun hetkessä; tai tietoisen läsnäolon harjoituskirjana, josta voit lukea kappaleen päivässä. Niin aloittelevat kuin kokeneetkin meditoijat hyötyvät tästä tiiviistä kokoelmasta asenteita ja perusharjoituksia, jotka Jon Kabat-Zinn ja hänen oppilaansa ovat todenneet käyttökelpoisimmiksi.

Mukana CD, jossa on viisi ohjattua meditaatota. Ne on valittu tämän kirjan innoittajana toimineen ohjelman pohjalta.

Jon Kabat-Zinn (PhD) on kehittänyt tietoiseen läsnäoloon perustuvan stressinhallintamenetelmän, jota käytetään nykyään sairaaloissa ja klinikoissa eri puolilla maailmaa. Hän on perustanut Massachusettsin yliopistollisen sairaalan stressinhallintaklinikan ja sen yhteydessä toimivan keskuksen, joka soveltaa tietoisen läsnäolon periaatteita lääketieteeseen, terveydenhuoltoon ja laajemmin koko yhteiskuntaankin. Hän on esiintynyt televisiosarjassa Healing and the mind sekä kirjoittanut useita menestyskirjoja.

Arvostele itse tämä teos

nid. 265 sivua
24.00 €

Kabat-Zinn Jon: Olet jo perillä

PAINOS LOPPUUNMYYTY

meditaatio, stressi,

Elämämme avautuu hetki hetkeltä. Se mitä tapahtuu nyt, vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu seuraavaksi. Tietoinen läsnäolo voi herättää meidät huomaamaan jokaisen hetken ainutlaatuisen kauneuden ja sen suomat mahdollisuudet. Tietoinen läsnäolo tarkoittaa, että havainnoimme kaikkea tietoisesti, ilman arvostelua. Se on pysähtymistä tähän hetkeen, tämän hetken hyväksymistä juuri sellaisenaan.

Tietoisen, hyväksyvän läsnäolon voima on sen harjoittamisessa ja soveltamisessa. Kirjan ytimekkäät ja valaisevat esimerkit johdattavat lukijan harjoittamaan tietoista läsnäoloa omassa elämässään. Ne tarjoavat yksinkertaisen mutta voimallisen tavan päästä kosketuksiin oman viisautemme ja elinvoimamme kanssa. Olet jo perillä sopii oppaaksi niin uusille meditaation harjoittajille kuin siihen jo perehtyneillekin.

Jon Kabat-Zinn on kokenut jooga- ja meditaatioopettaja sekä Massachusettsin yliopistollisen sairaalan stressiklinikan perustaja ja johtaja. Hän toimii myös lääketieteen apulaisprofessorina Massachusettsin yliopistossa. Kabat-Zinn on tutkinut mielen ja kehon vuorovaikutusta paranemisessa sekä meditaation vaikutuksia kivun ja stressin hoidossa. Hänen lähtökohtanaan on potilaiden tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon lisääminen.

Arvostele itse tämä teos

sid. 298 sivua
27.00 €

Kamalashila: Meditaatio

 Lisää ostoskoriin

meditaatio, itämainen viisaus,

class="korostus">Tämä kirja on laaja johdatus buddhalaisen meditaation teoriaan ja käytäntöön.

Se sisältää sekä perinpohjaiset perusmenetelmien esittelyt että yksityiskohtaisia harjoitusta syventäviä ohjeita pitemmälle ehtineille meditoijille.

Kamalashila on englantilainen länsimaisen buddhalaisen veljeskunnan (FWBO) jäsen ja on opettanut meditaatiota yli 20 vuoden ajan. Vuonna 1979 hän oli mukana perustamassa pohjoiseen Walesiin meditaatiokeskusta, Vajralokaa. Siellä hän ja hänen kollegansa ovat pyrkineet kehittämään sellaisia lähestymistapoja meditaatioon, jotka ovat selvästi lähtöisin buddhalaisesta perinteestä mutta myös länsimaiselle ihmiselle soveliaita. Viime aikoina Kamalashila on vaikuttanut Birminghamissä FWBO:n johtoryhmän Madhyamaloka-nimisessä yhteisössä päätoimenaan liikkeen meditaatioharjoituksen suuntaviivojen kehittely. Hän on myös kirjoittamassa uutta kirjaa meditaatiosta.

Meditaatio buddhalainen tie mielentyyneyteen ja oivallukseen on käytännönf läheinen käsikirja, joka sisältää runsaasti yksityiskohtaisia neuvoja harjoitusta varten, vinkkejä pulmatilanteisiin ja osviittoja eteenpäin. Mutts se myös esittelee innostavalla tavalla buddhalaisen meditaation tavoitteet, pyrkimyksen kohti selkeämpää tiedostamista kohti positiivisempia tunteita, kohti vapauttavaa oivallusta, ymmärrystä siitä kuinka asiat todella ovat.

Arvostele itse tämä teos

sid. 22.00 €
ovh 32.00

Khalsa Inderjit Kaur: Chakrapolku

 Lisää ostoskoriin

jooga, meditaatio,

Lisää elämääsi energiaa ja iloa helppojen joogaliikkeiden ja meditaatioiden avulla. Kahdeksan viikon chakrapolku avaa kehon jännitystiloja ja johdattaa hyvinvointiin.

Kun keho rentoutuu, mielikin rentoutuu. Kirjassa avataan kehon ja mielen tukkeumia chakra kerrallaan. Kundaliinijoogan, meditaation, visualisoinnin ja viikoittain vaihtuvien tehtävien avulla keho, mieli ja ajatukset saadaan tasapainoon ja luovuus ja voima pääsevät virtaamaan. Chakrapolkua voi lukea joko kahdeksan viikon kurssina tai valita sen chakran, jota haluaa ensin lähteä työstämään.

Arvostele itse tämä teos

sid. 203 sivua
25.50 €

Khalsa Inderjit Kaur: Voiman tie – kundaliinijoogaa Yogi Bhajanin mukaan

PAINOS LOPPUUNMYYTY

jooga, meditaatio,

Lapsena kehon ja mielen yhteys on meissä välitön ja suora. Tämä kokonaisuus kuitenkin höltyy ja heikkenee vuosien myötä, ellei sitä pidetä yllä. Lopulta ehkä käsittelemme kehoamme kuin se olisi kone, jolla ei ole yhteyttä ajatuksiin tai tunteisiin.

Kundaliinijooga on noin 5 000 vuotta vanha joogamuoto, jota opetettiin alunperin vain harvoille ja valituille, mutta jota viime vuosisadalta alkaen on opetettu myös länsimaissa. Se perustuu fyysisiin harjoitteisiin, hengitykseen, mantroihin eli ääniharjoitteisiin, mudriin eli käsien asentoihin, bandhoihin eli vartalon lukkoihin, meditaatioon, visualisointiin ja rentoutumiseen.

Arvostele itse tämä teos

sid. 174 sivua
23.50 €

Lahtinen Timo: Joogalento

PAINOS LOPPUUNMYYTY

jooga, transsendenttinen meditaatio,

JOOGALENTO on kertomus siitä miten luonnolla, joka useimmiten mielletään vain meitä ympäröiviksi kiviksi, puiksi ja kasveiksi on suurempi, kaikenkattava merkitys ja e " "n energia. liittyminen tähän erehtymättömän tiedon verkostoon, jota idän filosofioissa usein kutsutaan tietoisuudeksi, on meille täysin mahdollista. Joogalento käsittelee henkisellä tasolla tapahtuvaa vuorovaikutusta luonnon kokonaisuuden kanssa.

"Voin mitä lämpimimmin suositella tätä selkeäkielistä, vauhdikasta ja käytännönläheistä kirjaa jokaiselle omasta elämästään kiinnostuneelle, joka haluaa viisastua."
– Matti Luoma, dosentti

"Todella uusi näkökulma bisneksen tekoon."
– Jukka Plattonen, liikkeenjohdon konsultti

"Joogalento on kaikkien hyvien kirjojen tapaan monikerroksinen. Juonelliset tapahtumat ovat jännittävimpiä tällä vuosikymmenellä lukemiani, erityisesti niitä ryydittävän kirjailijan helposti välittyvän innostuksen ja kerrontataidon ansiosta. Kirjasta välittyy hienosti myös tietoisuuden kasvun ja henkisen kasvun yhteys käytännön elämään. Mielestäni tässä on vuoden merkittävin kirjauutuus, joka jokaisen kannattaa lukea, niin pelkän viihteen kuin oman ymmärryksensä kasvattamisen tarkoituksensakin."
– Juha Suominen, opiskelija

"Joogalento on hauskasti ja mukaansatempaavasti kirjoitettu kirja. Naisena tunsin iloa siitä, että mies sisimpänsä rohkeasti paljastaen kertoo arkielämänsä tapahtumista työssä ja kotona, isänä ja aviopuolisona. Kirjoittaja näyttää viisaasti miten henkinen tieto eletään todeksi."
– Irmeli Lamminen, pankkitoimihenkilö

Arvostele itse tämä teos

nid. 147 sivua
18.00 €

Lahtinen Timo: Rikkaus, terveys, onnellisuus

 Lisää ostoskoriin

transsendenttinen meditaatio,

Haluatko lisätä rikkauttasi? Haluatko lisätä terveyttäsi? Haluatko lisätä onnellisuuttasi?

Rikkauden, terveyden ja onnellisuuden samanaikainen lisääminen luontoa tukevan käyttäytymisen kautta on todellista menestymistä.

Kirja perustuu kirjoittajan kokemuksiin tasapainoisen menestymisen löytämisessä. Kokemusten tueksi esitetään liitteissä runsaasti tieteellisiä tutkimustuloksia.

Kirjassa on esitetty mielenkiintoisella tavalla huumoriakaan unohtamatta yksinkertainen, vaivaton polku sisäiseen ja ulkoiseen menestykseen.

Päivät ovat lyhyitä ja
yöt pitkiä.
Miksi et jo tänään lähtisi
lamppu kädessä vaeltamaan ja etsimään elämän ilon hetkiä?
On jo myöhempi kuin luuletkaan.
(Mukailtu kiinalainen sananlasku)

Arvostele itse tämä teos

nid. 159 sivua
32.00 €

Lynch David: Catching the big fish – meditaatio, tietoisuus ja luovuus

 Lisää ostoskoriin

mietteitä, luovuus, meditaatio,

Ohjaaja ja käsikirjoittaja David Lynch kertoo kirjassaan suhteestaan mietiskelyyn ja sen vaikutuksista luovaan työhön. Lynch tutustui sisarensa kautta transsendenttiseen mietiskelyyn vuonna 1973. Se osoittautui pian luontevaksi ja antoisaksi tavaksi päästä kiinni omaperäisiin ideoihin ja maailmoihin, joita Lynch on menestyksekkäästi hyödyntänyt elokuvissaan.

Runollinen ja tunnelmaltaan meditatiivinen kirja on samalla myös eräänlainen Lynchin omaelämäkerta, jossa lyhyin, jopa minimalistisin vedoin piirtyy maailmankuulun ohjaajan koko elämä. Lynch kuvaa avoimesti niin huikeiden elokuviensa ja Twin Peaksin syntyvaiheita kuin myös masennustaan ja epäonnistumisiaan.

Arvostele itse tämä teos

nid. 355 sivua
17.00 €

Maharishi Mahesh Yogi: Olemisen tiede, elämisen taito

 Lisää ostoskoriin

itämainen viisaus, transsendenttinen meditaatio,

Tämä klassinen kirja, joka on saavuttanut miljoonia lukijoita, on täydellinen johdatus Transsendenttisen Meditaation ohjelmaan maailman käytetyimpään tekniikkaan täysien voimavarojen kehittämiseksi. Tieteelliset tutkimukset ovat todenneet, että Transsendenttinen Meditaatio

• poistaa stressiä ja väsymystä
• parantaa terveyttä
• lisää energiaa ja hyvinvointia
• laajentaa henkisiä voimavaroja

Transsendenttisen Meditaation perustaja Maharishi Mahesh Yogi avaa tässä visionsa elämän saattamiseksi täyttymykseen yksinkertaisella, vaivattomalla tekniikalla, jota kuka tahansa voi harjoittaa. Hän kirjoittaa: "Transsendenttinen Meditaatio aloittaa uuden aikakauden uudelle ihmiskunnalle, joka on kehittynyt kaikissa elämän arvoissa fyysisissä, psyykkisissä, aineellisissa ja henkisissä."

Arvostele itse tämä teos

nid. 111 sivua
27.00 €

McGlinn Sari: Meditaatio-opas -tämä päivä on hyvä

 Lisää ostoskoriin

meditaatio, rentoutus,

Tämä päivä on hyvä -kirja antaa runsaasti tietoa meditaatiosta ja sisältää helppoja ohjeita mietiskelyyn. Saat energiaa ja lisävoimia arkipäivään. CD:n opastuksella tutustut turvallisesti käytännön meditointiharjoituksiin. Tämä kirja ja CD-levy sisältävät useita monipuolisia ja helposti tehtäviä mietiskelyharjoituksia. Jokainen osaa meditoida, sinä osaat meditoida. Meditointi on yksinkertainen mielen ja energian ohjausmenetelmä, joka on helppo ottaa jokapäiväiseksi elämäntavaksi.

On turha mennä merta edemmäs kalaan, onni löytyy sisältäsi. Kirjan avulla löydät aarteen itsestäsi.

"Lähdin opiskelemaan meditaatiota vuosia sitten, kun tuntui, että poljin elämässä paikoillani. Meditointi oli kuin viisastenkivi, joka avasi valtavasti uusia portteja, koska kuulin itseäni."

Sari McGlinn on välitön ja mukaansa tempaava kouluttaja. Hän opettaa käytännönläheisesti ja sydämellisesti. Sari on monipuolinen kehittäjä ja innoittaja. Hän aloitti elämäntyönsä ihmissuhdeohjaajana vuonna 1989. Siitä lähtien hän on kurssittanut ja ohjannut tuhansia ihmisiä. Tämä on antanut hänelle syvällisen kokemukseen ihmisten ohjaamisessa sisäiseen hyvinvointiin.

Arvostele itse tämä teos | Lue muiden arvostelut...

nid. 196 sivua
28.00 €

Mipham Sakyong: Meditatiivinen juokseminen

 Lisää ostoskoriin

buddhalaisuus, meditaatio, liikunta,

Meditaatiossa koettava kirkkauden taso ei ole pelkästään fyysisen toiminnan tulos. Mielen kirkkaus on sitä, mitä mieli on. - Sakyong Mipham

Tiibetiläiselle lamalle ja Shambhala-yhteisön johtajalle, Sakyong Miphamille, fyysinen harjoittelu on osa henkistä hyvinvointia. Kirjassaan Mipham yhdistää maratonkokemustensa pohjalta henkisen harjoittamisen ja juoksemisen kuvaillen samalla meditaatio-ohjeita ja havaitsemiaan treenaamisen perusperiaatteita.

Opit ovat yksinkertaisia. Ne on suunniteltu havainnollistamaan selkeästi, kuinka mielen liikkeiden sulauttaminen fyysiseen harjoitukseen on kenen tahansa omaksuttavissa. Meditatiivinen juokseminen tutustuttaa lukijan "keskivertoihmisen" harjoitusohjelmaan, jossa fyysinen ja henkinen kulkevat käsi kädessä. Kirjan neuvot ovat hyödyksi paitsi keholle myös mielelle, treenaajan kunnosta, iästä, henkisestä tai uskonnollisesta taustasta riippumatta.

Sakyong Mipham on tunnettu buddhalainen opettaja, kirjailija, maratoonari ja superatleetti. Hänen isänsä, Chögyam Trungpa, oli yksi merkittävimpiä buddhalaisuutta länteen tuoneita opettajia - ja ehkä juuri siksi myös kiistelty hahmo - joka tunnetaan klassikkokirjastaan Henkisen materialismin ylittäminen.

Arvostele itse tämä teos

sid. 124 sivua
33.00 €

Norberg Ulrica: Meditaatio

 Lisää ostoskoriin

meditaatio, rentoutus,

Rauhallinen mietiskely, meditaatio, on parhaita keinoja päästä henkiseen tasapainoon ja löytää sopusointu oman itsensä kanssa. Meditaatio-kirja kertoo kaiken tarpeellisen mietiskelyn olemuksesta ja sen filosofisesta, historiallisesta ja uskonnollisesta taustasta, se selvittelee oikeaa hengitystä ja rentoutumista ja esittelee myös lyhyen joogaohjelman, joka on hyvää valmistautumista meditaatioon. Teoksen loppuosassa kerrotaan perusteellisesti eri meditaatiotekniikoista ja -asennoista sekä annetaan vinkkejä kullekin sopivan meditaatio-ohjelman valitsemisesta. Kaikki asennot ja liikkeet esitellään selkeästi tekstein ja valokuvin, joten vasta-alkajakin pystyy omaksumaan ne helposti.
Ulrica Norberg on aikaisemmin julkaissut teoksen Voimajooga (2002). Kirjan valokuvat ovat Andreas Lundbergin käsialaa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 160 sivua
19.00 €

Rauhala Lauri: Mitä on meditaatio?

PAINOS LOPPUUNMYYTY

itämainen viisaus, meditaatio,

Meditaatio on itsetutkimus-, itsekasvatus- ja rentoutusmenetelmä, joka viime vuosina on saavuttanut laajan suosion kaikissa länsimaissa. Samalla on lisääntynyt tarve asialliseen meditaatiota koskevaan informaatioon. Tämä kirja perehdyttää lukijan meditaation historiaan ja menetelmiin, itä- ja länsimaisiin näkemyksiin meditaatiosta sekä meditaation mahdollisuuksiin henkisen kasvun apuvälineenä. Teos soveltuu sekä meditaation harrastajille että erilaisille hoitoalan ammattilaisille.

Mitä meditoitaessa tapahtuu? • Itämainen käsitys tajunnasta • Länsimainen tajunnan tutkimus • Jooga ja meditaatio • Mantrojen käyttö meditaatiossa • Meditaation suhde uskontoon • Psykoterapia ja meditaatio • Meditaation fysiologiset vaikutukset • Meditaatio ja transsendenttinen tietoisuus

Lauri Rauhala on toiminut filosofian dosenttina, psykologian apulaisprofessorina ja kliinisenä psykologina. Hän on julkaissut noin sataviisikymmentä tieteellistä tutkimusta ja yleistajuista julkaisua erikoisalanaan ihmiskäsitysten, psyykkisten häiriöiden, psykoterapian ja psykosomatiikan ongelmat.

Käsillä olevan teoksen pohjana on professori Rauhalan pitkään jatkunut henkilökohtainen meditaationharrastus ja oma tutkimustyö sekä erittäin laaja, eri maista peräisin oleva tieteellinen tutkimusaineisto.

Arvostele itse tämä teos

nid. 318 sivua
31.00 €

Reijonen Kati: Lyhyt matka perille – Meditaatiosta, elämästä ja rakkaudesta

 Lisää ostoskoriin

meditaatio, myönteinen ajattelu,

Yhden naisen matka hullunmyllystä kohti mielenrauhaa

Kati Reijonen, viisikymppinen äiti, tohtori, yliopettaja ja maailmankansalainen, oli jo rantautumassa keski-iän rauhaisaan satamaan, kun hänen poikansa sairastui ja pitkä avioliitto päättyi, samoin työsuhde. Elämä meni uusiksi.

Lyhyt matka perille on yhden naisen kertomus etsinnästä, joka johti heräämiseen elämänmittaisesta unesta. Mullistusten keskellä Katin oli tutustuttava itseensä uudestaan ja opittava katsomaan elämäänsä uudesta näkökulmasta. Opiskeltuaan ikivanhoja viisauksia ja uushenkisyyden oppeja hän ymmärsi eri elämänkatsomusten yhtäläisyyden, synteesin eri ajattelutapojen väliltä ja löysi ratkaisun meditaatiosta. Sen avulla hän pääsi kiinni sisäiseen valoonsa ja viisauteensa.

Teos muistuttaa kaikille meille, että emme ole voimattomia olosuhteiden uhreja. Kun saamme ajatuksemme hallintaamme, saamme hallintaamme myös elämämme. Lyhyt matka perille ei ole tietokirja. Se on tunnekirja.

Kati Reijosella (s. 1959) on tohtorin tutkinto muotoilun alalta ja valtiotieteen maisterin tutkinto käytännöllisessä filosofiassa. Hänen yrityksensä Nollaus tekee tunnetuksi meditaatiota ja edistää henkisesti mielekästä elämäntapaa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 18.00 €

Ricard Matthieu: Meditoinnin taito

PAINOS LOPPUUNMYYTY

meditaatio, buddhalaisuus, henkinen kasvu,

Meditaatiolla on todistetusti lukuisia hyödyllisiä vaikutuksia. Se kehittää ymmärrystämme siitä, kuinka mielemme toimii sekä syventää käsitystämme todellisuudesta. Meditaation avulla pystymme lisäämään todellista onnellisuuttamme emmekä ole enää vaihtelevien tunnetilojemme orjia.

Tässä kirjassa esitellään selkeästi yksinkertaisia tapoja meditoida. Näiden meditaatioharjoitteiden avulla meillä on mahdollisuus tulla vähitellen paremmiksi versioiksi itsestämme.

Ranskalaissyntyinen buddhalaismunkki Matthieu Ricard (s. 1946) opiskeli nuorena geeni- ja molekyylibiologiaa, mutta luopui lupaavasta tutkijanurasta tutustuttuaan buddhalaisuuteen. Hänen kirjoissaan ovatkin läsnä sekä tiedemies että munkki, niin länsimaisen tieteen tutkimustulokset kuin buddhalaiset opetukset. Ricardilta on aiemmin suomennettu teokset Munkki ja filosofi (Basam Books, 1999) sekä Onnellisuus (Basam Books, 2004).

Arvostele itse tämä teos

nid. 116 sivua
18.00 €

Samdhong Rinpoche: Buddhalainen mietiskely

 Lisää ostoskoriin

buddhalaisuus, tiibet, meditaatio,

Tämä kirja esittelee erittäin selkeällä tavalla mietiskelyn perusperiaatteet käsitellen muun muassa mietiskelyyn valmistautumista, sen päämäärää ja merkitystä sekä mietiskelyssä ilmeneviä esteitä ja keinoja niistä vapautumiseksi. Kirjassa esiintuodut ajatukset ovat erittäin hyödyllisiä kaikille mietiskelystä ja henkisestä elämästä kiinnostuneille.

Kunnianarvoisa professori Samdhong Rinpoche syntyi Itä-Tiibetissä ja saapui Hänen Pyhyytensä Dalai-laman kanssa maanpakoon Intiaan vuonna 1959. Hän on arvostettu buddhalainen oppinut ja entinen Sarnathissa, Varanasissa toimivan Central Institute of Higher Tibetan Studies -koulun johtaja. Vuonna 2001 hänet valittiin Tiibetin pakolaishallituksen pääministeriksi.

Arvostele itse tämä teos

nid. 208 sivua
26.00 €

Simmons Russell, Morrow Chris: Menesty tyyneyden avulla

 Lisää ostoskoriin

meditaatio, myönteinen ajattelu,

Avain menestykseen löytyy tyynestä ja rauhallisesta mielestä, joka on saavutettavissa yksinkertaisella keinolla meditoimalla.

Supersuosittu hip-hop-moguli, yrittäjä ja bestsellerkirjailija Russell Simmons kertoo kirjassaan, miten meditaation harjoittaminen on auttanut häntä ja useita muita viihdemaailman huippunimiä menestymään urallaan. Simmons ohjaa lukijoitaan löytämään sisäisestä tyyneydestä voiman, jonka avulla on mahdollista löytää omat kykynsä ja hyödyntää ne huippuunsa.

Menesty tyyneyden avulla yhdistää Simmonsin omia kokemuksia, haastatteluita sekä hänen meditaatio-ohjaajiensa viisaita opetuksia. Kirjasta hyötyvät erityisesti ne, joille meditaation harjoittaminen ei ole vielä tuttua.

Arvostele itse tämä teos

nid. 230 sivua
21.00 €

Sri Chinmoy: Meditaatio

PAINOS LOPPUUNMYYTY

meditaatio,

Tämä kirja tarjoaa yksinkertaisessa ja selkeässä muodossa kaiken tarvittavan tiedon oman keskittymiskyvyn ja meditaation kehittämiseen. Se on opas matkalle eheämpään ja harmonisempaan elämään.

Kirjan aiheita:
* rauhattoman mielen hiljentäminen
* keskittymiskyvyn parantaminen
* pelon, vihan ja kateuden muuntarninen rohkeudeksi ja ykseydeksi
* oman sisäisen olemuksensa löytäminen ja kuunteleminen

Kirja palvelee lukijaa henkisessä etsinnässä luotettavan ystävän tavoin.

Sri Chinmoy on syntynyt 1937 Bangladeshissä ja on asunut New Yorkissa vuodesta 1964 lähtien. Sri Chinmoy on filosofi, muusikko ja taitelija, joka on tullut tutuksi lähinnä rauhanlähettiläänä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 142 sivua
22.00 €

Suurla Riitta: Dialoginen kirjoittaminen

PAINOS LOPPUUNMYYTY

meditaatio, luovuus,

Kuuntele sisäistä puhettasi. Kenen kanssa keskustelet? Esitätkö itsellesi kysymyksiä? Kuka sinulle vastaa? Jos sanoisit ääneen kaiken, mikä mielessäsi nyt liikkuu, miltä se kuulostaisi?

Sisäisestä puheesta voit myös oppia. Kun syvennät dialogia voit löytää aivan uuden ajattelun tason. Silloin tapaat itsessäsi olemuspuolen, jota kutsun viisaaksi ihmiseksi. Jokaisessa ihmisessä on viisautta, joka jää helposti pinnallisen arkisen jaarittelun peittoon. Harjoita se esiin ja yllätyt varmasti!

Dialoginen eli meditatiivinen kirjoittaminen on oman ajattelun kehittämisen työväline. Syvällinen ajattelu ei vaadi sinulta muuta kuin sen, että rohkeasti kysyt itseltäsi ja yhtä rohkeasti vastaat itsellesi takaisin. Riitta Suurta on auttanut dialogisen kirjoittamisen kursseillaan lukemattomia ihmisiä kuulemaan sisäisen viisaan äänensä, jonka avulla jokainen voi löytää elämästään aina uusia ulottuvuuksia ja joka on oppaana ja tukena kaikissa kysymyksissä.

Kirjoita ja harjoita elämäsi eheäksi!

Arvostele itse tämä teos

nid. 302 sivua
29.00 €

Tan Chade-Meng: MIETISKELLEN MENESTYKSEEN - sisäisen etsinnän hakutuloksia

 Lisää ostoskoriin

meditaatio, henkinen kasvu, tunneäly,

Search Inside Yourself- kurssi suunniteltiin alun perin Googlen henkilökunnalle. Sen oli määrä olla koulutusohjelma, joka muuttaisi parhaiden ja älykkäimpien työntekijöiden elämän yrityksessä, joka on maailman innovatiivisimpia, menestyksekkäimpiä ja tuottavimpia.

Search Inside Yourself- ohjelmaa ovat olleet luomassa zenmestari, toimitusjohtaja, Stanfordin yliopiston tutkija sekä Daniel Goleman - mies, joka ensimmäisenä kirjoitti tunneälystä - ja se perustuu lujasti tieteeseen ja on ilmaistu tavalla, jonka jopa Mengin kaltaiset skeptiset, pakonomaisen pragmaattiset insinöörinaivot voivat hyväksyä.

Hae sisältäsi opettaa, kuinka voit halutessasi tyynnyttää mielesi ja palauttaa sen luontaiseen onnellisuuden tilaansa. Se auttaa sinua syventämään tietoisuuttasi tavalla, joka vahvistaa itseluottamusta, empatiaa ja myötätuntoa, mistä puolestaan seuraa erinomainen johtajuus.

Arvostele itse tämä teos

nid. 156 sivua
28.00 €

Tenzin Wangyal Rinpoche: Herätä valoisa mieli (+cd)

 Lisää ostoskoriin

meditaatio, tiibet,

– tiibetiläinen meditaatio sisäiseen rauhaan ja iloon

Sisäiseen turvapaikkaan on kolme ovea: ruumis, ääni ja mieli. Löydä tie omaan sisäiseen turvapaikkaasi. Dzogchen-opettaja Tenzin Wangyal Rinpoche ohjaa Tiibetin bönperinteen ikivanhojen opetusten, ruumiin, energian ja mielen ”kolmen oven”, harjoituksiin. Tehokkaan meditaation avulla pääset tiedostamisen ja kirkkauden todellisuuteen, avaruuteen ja valoon. Meditaatio on parantava tie iloon, onneen ja luovuuteen.

Kirjaan liittyy cd, jolla Tenzin Wangyal Rinpoche ohjaa viiden kohdan meditaatioharjoituksen. Sen opastukset ovat suomennettuina kirjan lopussa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 87 sivua
28.00 €

Tenzin Wangyal Rinpoche: Tiibetiläinen äänijooga (+cd)

 Lisää ostoskoriin

meditaatio, tiibet,

Viisi parantavaa tavua

Viiden soturitavun ääniharjoitus ohjaa kohti ruumiin, energian ja mielen perusterveyttä. Löydä sen avulla itsessäsi oleva ilo, myötätunto, rakkaus ja tasapainoisuus.

Äänijoogakirjaan liittyvällä cd:llä Tenzin Wangyal Rinpoche vie viiden tavun energia- ja meditaatioharjoitukseen. Sanallinen sisältö on kirjassa suomennettuna. Kirjassa on myös selitetty äänijoogaa tukeva viisiosainen tsa lung -hengitysharjoitus.

Tenzin Wangyal Rinpoche on bönbuddhalaisuuden ikivanhan viisauden ja opettajalta oppilaalle siirtyneiden harjoitusmenetelmien haltija. Bönin vuosituhantinen perinne on nyt länsimaalaisten tavoitettavissa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 144 sivua
37.00 €

Tenzin Wangyal Rinpoche, Vaughn Marcy: Herätä pyhä ruumiisi (+dvd)

 Lisää ostoskoriin

meditaatio, tiibet,

– Tiibetiläinen hengityksen ja liikkeen jooga

Elämässä on haasteita, jotka on hoidettava suoraan ja asiallisesti. Tässä kirjassa opetetut harjoitukset tarjoavat mahdollisuuden juuri siihen.

Voit tehdä hyvin suoria ja nopeita muutoksia siihen, miten koet elämäsi, suhtautumalla harjoitukseesi tässä kirjassa esitellyllä tavalla.

Yhdeksän puhdistavaa hengitystä auttaa aina.

Viisi chakraa ja viisi tuulta, jotka toimivat ruumiissa.

Yhdeksän lungia, joiden avulla teet haluamasi muutoksen tavassasi kokea elämä.

Tenzin Wangyal Rinpoche on tiibetiläinen bön-perinteen opettaja. Hän on arvostettu hengellinen johtaja, jolla on kyky tuoda ikivanhat tiibetiläiset opetukset selkeinä ja tavoitettavina länsimaalaisten elämään. Tenzin Wangyalilta ovat aiemmin ilmestyneet suomeksi kirjat Tiibetiläinen unijooga, Tiibetiläinen äänijooga ja Herätä valoisa mieli.

Arvostele itse tämä teos

nid. 185 sivua
23.00 €

Thich Nhat Hanh: Ei kuolemaa ei pelkoa

PAINOS LOPPUUNMYYTY

buddhalaisuus, meditaatio,

Thich Nhat Hanh osoittaa meille yhteyden sisäisen rauhan ja maailmanrauhan välillä.
Hänen pyhyytensä Dalai-lama

Thich Nhat Hanh yhdistää omalla, erityisellä tavallaan filosofiaa, viisaita vertauksia ja ohjattuja meditaatioita. Näin hän perehdyttää meidät samaan kuoleman, pelon ja olemassaolon tarkasteluun, jota buddhalaismunkit ja -nunnat ovat harjoittaneet 2500 vuotta.

Tässä uusimmassa teoksessaan hän kumoaa perinteiset myytit siitä, miten elämme ja kuolemme, ja näyttää meille, miten ymmärtää olemassaolomme todellinen luonto. Hänen opetustensa avulla vapaudumme pelosta ja surusta ja oivallamme, ettei kuolema ole kauhistuttava ja ehdoton loppu. Syvällisellä kokemuksellaan ja tiedollaan Thich Nhat Hanh tarjoaa tuoreen näkökulman pelottomaan elämään.

Maailmankuulu vietnamilainen bestseller-kirjailija ja zenmestari Thich Nhat Hanh on julkaissut yli sata teosta, niin runoja kuin proosaa. Tämä buddhalaismunkki ja rauhanaatteen puolestapuhuja on suunnannut sodan, vainon ja maanpaon koetteleman viisautensa kärsivien auttamiseen kaikkialla maailmassa.

Hän on perustanut yhteiskunnallista apua antavia järjestöjä ja pelastanut venepakolaisia sekä ollut perustamassa buddhalaisen psykologian laitoksia yliopistoihin. Kirjoituksillaan ja opetuksillaan hän on auttanut myös lukemattomia henkisestä tuskasta kärsiviä ihmisiä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 128 sivua
18.00 €

Thich Nhat Hanh: OPAS KÄVELYMEDITAATIOON

PAINOS LOPPUUNMYYTY

buddhalaisuus, meditaatio, elämäntapaoppaat,

Tämä pieni, runollinen kirja kertoo kävelemisestä - jokaisen askeleen nautinnollisuudesta, jokaisesta hengenvedosta, sinisestä taivaasta, maisemista ja tuoksuista polun varrella.

Tässä teoksessa buddhalainen opettaja Thich Nhat Hanh opettaa lukijan kävelemään uudella, tietoisella tavalla. Kävelymeditaation harjoittaminen auttaa palauttamaan sisäisen rauhan ja tyyneyden. Kävelymeditaation opiskelun tueksi kirjaan on sisällytetty harjoituksia ja kirjoittajan omakohtaisia kokemuksia harjoittamisesta.

Thich Nhat Hanh on vietnamilainen runoilija, zenmestari ja rauhanaktivisti. Hän asuu Luumukylän meditaatioyhteisössä Lounais-Ranskassa. Siellä hän kirjoittaa, opettaa, hoitaa puutarhaa ja harjoittaa kävelymeditaatiota. Basam Books on aiemmin julkaissut suomeksi Thich Nhat Hanhin teokset Puhtaan maan polulla (1996), Ei kuolemaa, ei pelkoa (2003), Viha (2011).

Arvostele itse tämä teos

nid. 215 sivua
20.00 €

Thich Nhat Hanh: Puhtaan maan polulla

PAINOS LOPPUUNMYYTY

buddhalaisuus, meditaatio,

Tässä kirjassa on Thich Nhat Hanhin kolme teosta: Rauhan tie, Kävelymeditaation opas ja Hengityksen tiedostamisen suutra.

Teoksessa Rauhan tie Thich Nhat Hanh opastaa meitä kohti sisäistä rauhaa ja selkeää ymmärrystä yksinkertaisen kauniiseen tyyliinsä.

Kävelymeditaation opas opettaa meidät kulkemaan rauhan askelin elämänpolkuamme. Teos sisältää lukuisia helposti omaksuttavia harjoituksia.

Hengityksen tiedostamisen suutra kuuluu buddhalaisuuden vanhimpiin ja keskeisimpiin kirjoituksiin. Thich Nhat Hanhin avulla voimme harjoittaa ikivanhaa hengityksen tarkkailun menetelmää arjessamme.

Thich Nhat Hanh on kansainvälisesti tunnettu vietnamilainen zen-munkki, buddhalaisuuden tutkija, runoilija ja rauhanaatteen harras puolestapuhuja. Nykyisin hän asuu Luumukylässä, Ranskaan perustamassaan mietiskely- ja pakolaiskeskuksessa, jossa hän opettaa, kirjoittaa ja hoitaa puutarhaansa. Hän matkustaa laajalti puhumassa, esitelmöimässä ja pitämässä retriittejä, mietiskelyleirejä.

Thich Nhat Hanh opettaa meitä löytämään syvän täyttymyksen tunteen arkielämämme keskellä. Meidän ei tarvitse odottaa sopivaa hetkeä löytääksemme sisäisen rauhan - rauha on tässä ja nyt! Thich Nhat Hanhilla on hämmästyttävä kyky pukea nykyihmisen puheeksi ikiaikaisen viisauden ydin: elä tässä hetkessä.

Arvostele itse tämä teos

sid. 175 sivua
26.00 €

Thich Nhat Hanh: Rauha on jokainen askel

PAINOS LOPPUUNMYYTY

buddhalaisuus, meditaatio,

Miten löytää sisäinen rauha tiskaamisesta, liikenneruuhkasta tai puhelimen pirinästä? Kunnioitettu zen-mestari, Thich Nhat Hanh, opastaa lämpimästi ja käytännönläheisesti löytämään todellisen läsnäolon ja elämänilon riesana pitämistämme tilanteista.

Länsimainen ihminen on hukannut itsensä kiireeseen ja aistivaikutelmien kaaokseen. Pienet "läsnäolon kellot" muistuttavat kuitenkin kaikkialla ympärillämme, että palaisimme ajatuksistamme takaisin tähän hetkeen. Hengittäminen, käveleminen ja katsominen ovat yksinkertaisia tekniikoita, mutta ne tuovat meille mielen tasapainon ja todellisuudentajun. Thich Nhat Hanhin kirja on lempeä puheenvuoro yksilön ja samalla maailman rauhan puolesta. Arkipäivän hyvää tekevään meditaatioon opastaessaan se tarjoaa uusia, väliin hilpeitäkin näkökulmia aikamme kilpailu- ja kulutuskulttuuriin.

Arvostele itse tämä teos

nid. 173 sivua
28.00 €

Thich Nhat Hanh, Cheung Lilian: Maistele ja nauti

PAINOS LOPPUUNMYYTY

meditaatio, linjat kuntoon, terapia,

Lempeä painonhallinnan opas maailmankuululta zenmestarilta Thich Nhat Hanhilta ja ravintofysiologi Lilian Cheungilta.

Minkä vuoksi syöt sitä, mitä syöt? Millä tavalla syöt ja miltä sinusta tuntuu syönnin jälkeen? Miten suhtaudut liikuntaan? Maistele ja nauti – tasapainoiseksi tietoisen syömisen avulla esittelee helposti omaksuttavia tapoja, joiden avulla opit havainnoimaan ja tiedostamaan, mikä motivoi sinua pysymään terveenä ja mikä estää sitä.

Kirjan oivallusten ansiosta ylität esteesi ja saat kiinni terveestä elämäntavasta ja painonhallinnasta. Kirja sisältää runsaasti helppoja tietoisen läsnäolon harjoituksia syömiseen ja liikkumiseen.

Thich Nhat Hanh on vietnamilainen runoilija, zenmestari ja rauhanaktivisti. Hän asuu Luumukylän meditaatioyhteisössä Lounais-Ranskassa. Basam Books on aiemmin julkaissut häneltä teoksen Puhtaan maan polulla (1996), Ei kuolemaa, ei pelkoa (2003), Viha (2011) ja Opas kävelymeditaatioon (2012).

Tohtori Lilian Cheung toimii terveydenedistämisen ja viestinnän johtajana Harvard School of Public Healthin ravitsemustieteenlaitoksella. Hänen työnsä keskittyy ravintotieteen havainnollistamiseen ja yhteiskunnallisiin ohjelmiin, jotka ohjaavat lapsia, aikuisia ja perheitä kohti terveempiä elämäntapoja.

Arvostele itse tämä teos

nid. 324 sivua
25.00 €

Thondup, Tulku: Rajaton paraneminen

 Lisää ostoskoriin

meditaatio, henkinen kasvu, healing,

Tämä teos esittelee yksinkertaisia meditaatiomenetelmiä, joiden avulla voidaan herätellä kehon ja mielen parantavia energioita. Tulku Thondun käyttää pohjana buddhalaisia periaatteita, mutta teos sopii kaikille. Siitä hyötyvät ihmiset, jotka haluavat ylläpitää hyvää terveyttä kuin myös ne, jotka tarvitsevat tukea ja helpotusta kehon tai mielen sairauksien kanssa.

Rajaton toipuminen tarjoaa
- Keinoja valjastaa neljä parantavaa voimaa: myönteiset mielikuvat, myönteiset sanat, myönteiset tunteet ja uskon hyvään
- Yksityiskohtaisia parantamisharjoituksia, joita voidaan tehdä yksittäin tai osana kahdentoista askeleen ohjelmaa
- Harjoituksia ahdistuksen karkottamiseksi
- Parantavia rukouksia kuoleville ja sairaille sekä neuvoja auttajille ja selviytyjille

Nämä meditaatioharjoitukset ammentavat sisäisestä kyvystämme kuvitella ja muistaa, luonnollisesta kauneuden arvostuksesta ja syvälle istutetusta tyyneyden kaipuustamme. Tämä kirja sopii kaikille, jotka haluavat tulla terveemmiksi, onnellisemmiksi ja rauhallisemmiksi.

Tulku Thondup syntyi itäisessä Tiibetissä ja hän on opettanut tiibetinbuddhalaista ajattelua Yhdysvaltojen ja Euroopan yliopistoissa. Viimeiset kaksikymmentä vuotta hän on asunut Cambridgessä, missä hän on kirjoittanut ja kääntänyt useita tiibetinbuddhalaisuutta käsitteleviä teoksia.

Arvostele itse tämä teos

nid. 60 sivua
13.00 €

Tirkkonen Sari: Kuun ja auringon välissä

 Lisää ostoskoriin

elämänkerrat, meditaatio, henkinen kasvu,

Kuun ja auringon välissä on kertomus siitä, miten meditaation avulla voi löytää tasapainoa elämäänsä. Kirja kertoo unista ja oivalluksista, syyllisyydentunnosta ja anteeksiannosta, sekä ihmeellisistä sattumista elämässä.

Arvostele itse tämä teos

sid. 160 sivua
17.50 €

Unger Arlene K.: Mielenrauha

 Lisää ostoskoriin

meditaatio, lahjakirjat,

– 50 meditaatio- ja rentoutumisharjoitusta stressin purkuun ja hallintaan

50 helppoa harjoitusta, joiden avulla voit karkottaa stressiä ja arjen rasituksia.

Psykologi ja hyvinvointivalmentaja Arlene K. Ungerin kirjoittama kirja sisältää hyödyllisiä ja helppoja rentoutumisharjoituksia, joiden avulla voit tuoda levollisuutta ja tietoista läsnäoloa hektisenkin arjen keskelle.

Pienikokoinen kirja kulkee kätevästi mukana, joten voit avata sen aina, kun kaipaat lisää mielenrauhaa ja pientä lepohetkeä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 172 sivua
25.00 €

Vaara Sanna: Maa kutsuu!

 Lisää ostoskoriin

meditaatio, matkakertomukset,

Mitä tapahtuu kun luontosuhteeltaan luonnoton henkinen kulkija päättää muuttua kerrasta eränkävijäksi ja mieluiten valaistuneeksi sellaiseksi?

Maa kutsuu! -romaanissa elämänsä ensimmäiselle vaellukselle osallistuva perheenäiti kohtaa Lapissa pahimmat pelkonsa. Sekopäiset hetket ja selkeät oivallukset vuorottelevat, kun vaeltaja kompuroi mielensä maisemissa.

Mukaan viikon vaellusretriitille lähtee vaeltajan entinen terapeutti, 17 muuta hiljaisuuden ystävää, kasa tarkkaan mietittyjä lainavarusteita ja ruumisarkun mallinen teltta. Tarkoituksena on meditoida taivasalla ja selvittää luonnon sekä ihmisluonnon salat.

Kirjan lopussa vaeltaja paljastaa omat vinkkinsä mielen keventämiseen.

Sanna Vaara (s. 1974) on kulttuurin monityöläinen ja intohimoinen totuudenetsijä, joka elää toinen jalka hektisessä perhearjessa, toinen jalka ajattomuudessa. Hän on ymmärtänyt, että ikuisuus on liian lyhyt tuhlattavaksi ja elämä liian kiinnostava pelättäväksi.

Arvostele itse tämä teos

nid. 324 sivua
29.00 €

Yongey Mingyur Rinpoche: Elämänilon salaisuus ja onnellisuuden tiede

PAINOS LOPPUUNMYYTY

buddhalaisuus, tiibet, psykologia, meditaatio,

Kuinka löytää elämänilo ja onnellisuuden salaisuus?

Mitä yhteistä on nykyaikaisen neurotieteen ja ikivanhan buddhalaisen viisauden käsityksillä mielen toiminnasta ja todellisuuden perimmäisestä luonteesta?

Elämänilon salaisuus ja onnellisuuden tiede käy yksityiskohtaisesti läpi meditaation toimintaperiaatteita ja vaikutuksia. Kirjassa käsitellään meditaatiota neurologian valossa ja tutkitaan, miten meditaation säännöllinen harjoittaminen vaikuttaa aivojen onnellisuutta ja myötätuntoa käsitteleviin alueisiin.

Tieteellisen tarkastelun ohella kirjassa annetaan helposti lähestyttäviä meditaatio-ohjeita, joiden avulla voi löytää tien arkipäiväisten ongelmien läpi iloon, onnellisuuteen ja viisauteen. Onnellisuuden saavuttaminen ei lopulta ole niin monimutkaista kuin yleensä luullaan.

Yongey Mingyur Rinpoche (s.1975) on maailmankuulu tiibetinbuddhalainen mestari, joka nuoresta iästään huolimatta on saavuttanut korkean aseman opettajana. Buddhalaisuuden lisäksi hän on perehtynyt länsimaisiin tieteisiin ja työskennellyt neurologien ja psykologien kanssa kyetäkseen selittämään buddhalaisuutta ja meditaationharjoittamista tieteen kielellä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 216 sivua
21.50 €

Goleman Daniel: Meditative Mind

PAINOS LOPPUUNMYYTY

meditaatio, itämainen viisaus, tunneäly,

THIS ACCESSIBLE INTRODUCTION COVERS MANY SUBJECTS INCLUDING:

• Comparisons of Eastern and Western mysticism
• The healing properties of meditation
• A comprehensive study of different techniques
• Altered states of consciousness
• The psychology of meditation

The Meditative Mind is Daniel Coleman's highly acclaimed study of the art of meditation in the context of the world's great religions. Drawing on a wide range of traditions - including Buddhist, Hindu, Muslim, Jewish and Christian - this book provides a practical summary of a variety of meditative skills and perspectives.

For many years meditation has been used in medicine, psychology, education and selfdevelopment as a means of reducing stress, healing the body of illness and promoting emotional wellbeing. With the aid of this book even the complete novice can find a spiritual path which will lead to greater awareness and enlightenment.

Daniel Goleman on toiminut aikaisemmin Harvardin yliopistossa opettajana. Nykyisin hän on vapaa tutkija ja kirjailija sekä New York Timesin vakituinen avustaja. Hänen aikaisempi suomennettu kirjansa Tunneäly Lahjakkuuden koko kuva on ollut jo pitkään maailman bestseller-listoilla.

Arvostele itse tämä teos

sid. 48 sivua
16.00 €

Widdowson Rosalind: Easy Steps to Relaxation and Meditation

PAINOS LOPPUUNMYYTY

rentoutus, meditaatio,

EASY STEPS TO RELAXATION AND MEDITATION

ANSWERING YOUR QUESTIONS
Why meditate? Do I need a teacher? What are the pitfalls and benefits of meditation?

PREPARING YOURSELF
Life Re-evaluation Practice – Learning to Let Go – Stretching and Relaxing the Body

MEDITATIONS
Deep Relaxation – Simple Meditative Practices Moving Meditation – Meditative Walking – Meditations Using Sound

CREATING A STILL CALM CENTRE
Standing Practices – Waterfall Meditation Candle Meditation – Meditation with Breath 'The Great Square has no Corners' Meditation – A Taste of Tai Chi Ch'uan

HEAL YOUR LIFE, Tong-Len Meditation
Leading physicians are at last recognizing and recommending the wonderful benefits of meditation. This change in attitude has led to a demand for simple, practical instruction on how to take time out from the hectic pace of day-to-day living.

EASY STEPS TO RELAXATION AND MEDITATION
meets that need by teaching the basics of various tried and tested forms of meditation. They are suitable for absolute beginners and seasoned practitioners alike. You are invited to embark on a special journey, exploring and discovering your inner landscape and broadening your horizons.

This step-by-step guide offers techniques from the classic traditions of Zen, Sufism, Buddhism, Yoga and Tantra. Each chapter is clearly aimed at alleviating certain physical, mental and emotional disharmonies.

Meditation is the resting of the body, the
opening of the mind, the developing of the soul
and the uplifting of the spirit.

Arvostele itse tämä teos