Untitled

sid. 319 sivua
29.00 €

Keltikangas-Järvinen Liisa: Temperamentti

 Lisää ostoskoriin

lapset, psykologia,

– ihmisen yksilöllisyys

Temperamentti on ihmisen käyttäytymistyyli, hänen yksilöllinen tapansa reagoida asioihin. Temperamentti selittää sen, miksi jotkut ihmiset ovat helposti innostuvia ja toiset hitaasti lämpeneviä. Ujous, varautuneisuus ja syrjäänvetäytyminen sosiaalisissa tilanteissa ovat synnynnäisiä temperamenttipiirteitä.

Ihmisen persoonallisuus kehittyy synnynnäisen temperamentin ja ympäristön vuorovaikutuksen tuloksena sen mukaan, miten hyvin lapsen temperamentti ja ympäristön vaatimukset ja odotukset sopivat yhteen, vai sopivatko ollenkaan. Ei ole sinänsä hyvää tai huonoa temperamenttia, vaan jokaisesta lapsesta saadaan sopeutuva, itsensä hyväksyvä, sosiaalinen ja stressiä sietävä aikuinen, mutta se edellyttää lapsen yksilöllisen rakenteen tuntemista ja hyväksymistä.

Tässä kirjassa puhutaan temperamentin merkityksestä lapsuudessa ja kouluaikana. Itsetunto, sosiaaliset taidot, selviytymiskeinot ja stressinsietokyky saavat alkunsa jo varhaislapsuudessa. Temperamentin ymmärtäminen on tässä kehityksessä oleellisen tärkeässä asemassa. Väärät odotukset saattavat pahimmillaan vaarantaa hyvän kehityksen. Myöhemmin koulu "suosii" tiettyjä temperamenttirakenteita, kun taas tietynlaiset oppilaat ovat vaarassa jäädä kykyihinsä nähden alisuoriutujiksi.

Teos on tarkoitettu vanhemmille, neuvola- ja päiväkotihenkilökunnalle, opettajille; kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita lapsen kehityksestä. Vaikka painopiste on lapsuuden ja murrosiän kehitysvuosissa, kirjasta on apua myös aikuisille, jotka haluavat oppia ymmärtämään paremmin itseään ja reaktioitaan.

Aikuisuuden pohja on lapsuuden kokemuksissa.

Arvostele itse tämä teos

pokkari 169 sivua
9.00 €

Andersen Heidi, Stawreberg Anna-Maria: Mindfulness vanhemmille

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, lapset, myönteinen ajattelu,

Mindfulness vanhemmille opettaa näkemään arkihetkien valoisat puolet. Lapsiperheen arjessa tulee hetkiä, jolloin vanhempi tuntee itsensä riittämättömäksi, voimattomaksi tai rättiväsyneeksi. Vanhemmat saattavat myös tuijottaa liikaa tulevaisuuteen ja unohtaa keskittyä läsnäolevaan hetkeen: pieni käsi kädessä matkalla kouluun tai kolmivuotiaan ylpeä hymy, kun hän on vihdoin onnistunut pukeutumaan itse.

Tämä kirja antaa välineitä, joiden avulla vanhempi oppii olemaan tietoisesti läsnä tässä hetkessä ilman, että on ajatuksissaan jo toisaalla. Viime kädessä kyse on taidosta luopua liiallisesta kontrollintarpeesta ja kyvystä hyväksyä elämä sellaisena kuin se on.

Tämä kirja on aiemmin ilmestynyt nidottuna nimellä Tietoisen läsnäolon opas vanhemmille.

Heidi Andersen on terapeutti ja tietokirjailija, joka on opiskellut tietoisen läsnäolon menetelmää mm. Jon Kabat-Zinnin alaisuudessa Massachusetsin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Anna-Maria Stawreberg on toimittaja ja kirjailija, joka on kirjoittanut lukuisia tietokirjoja vanhemmuuteen liittyvistä aiheista.

Arvostele itse tämä teos

nid. 176 sivua
23.00 €

Andersen, Heidi & Stawreberg Anna-Maria: Tietoisen läsnäolon opas vanhemmille

PAINOS LOPPUUNMYYTY

elämäntapaoppaat, elämänviisaus, lapset,

Ilmestynyt pokkarina 2014, nimellä Mindfulness vanhemmille.

Tietoisen läsnäolon opas vanhemmille opettaa näkemään arkihetkien valoisat puolet. Lapsiperheen arjessa tulee hetkiä, jolloin vanhempi tuntee itsensä riittämättömäksi, voimattomaksi tai rättiväsyneeksi. Vanhemmat saattavat myös tuijottaa liikaa tulevaisuuteen ja unohtaa keskittyä läsnäolevaan hetkeen: pieni käsi kädessä matkalla kouluun tai kolmivuotiaan ylpeä hymy, kun hän on vihdoin onnistunut pukeutumaan itse.

Tämä kirja antaa välineitä, joiden avulla vanhempi oppii olemaan tietoisesti läsnä tässä hetkessä ilman, että on ajatuksissaan jo toisaalla. Viime kädessä kyse on taidosta luopua liiallisesta kontrollintarpeesta ja kyvystä hyväksyä elämä sellaisena kuin se on.

Heidi Andersen on terapeutti ja tietokirjailija, joka on opiskellut tietoisen läsnäolon menetelmää mm. Jon Kabat-Zinnin alaisuudessa Massachusetsin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Anna-Maria Stawreberg on toimittaja ja kirjailija, joka on kirjoittanut lukuisia tietokirjoja vanhemmuuteen liittyvistä aiheista.

Arvostele itse tämä teos

nid. 326 sivua
34.00 €

Aron Elaine N.: Erityisherkkä lapsi

 Lisää ostoskoriin

psykologia, lapset, tunneäly,

Kirjoitin tämän kirjan, koska tiedän monien vanhempien kamppailevan kasvattaessaan erityisherkkiä lapsia. Vanhemmassa tai lapsessa ei ole kummassakaan vikaa. Sinulla on erityinen lapsi. Tämä kirja auttaa kasvattamaan hänestä paitsi poikkeuksellisen, myös terveen, rakastavan, maailmaan sopeutuneen ja tyytyväisen. – Elaine N. Aron

Erityisherkät ihmiset ovat tavallista alttiimpia ulkoisille ärsykkeille, muiden mielialoille ja sosiaalisille tilanteille. Herkkyys on synnynnäinen ominaisuus, joka ilmenee jo vastasyntyneillä vauvoilla.

Herkkyystaipumus voi olla erityisen haastava lapsille ja nuorille, sillä he kohtaavat jatkuvasti uutta ja heidän minäkuvansa ja elämäntaidot ovat vasta kehittymässä. Parhaassa tapauksessa taipumus on etu, mutta jos sitä ei tunnisteta, herkkä lapsi voidaan väärin tulkita ujoksi, sisäänpäinkääntyneeksi tai keskittymishäiriöiseksi.

Psykologi Elaine N. Aron esittelee kirjassa tutkimustensa paljastaman tiedon erityisherkistä lapsista. Lisäksi hän jakaa haastattelemiensa vanhempien parhaat neuvot herkkien lasten vanhemmille ja muille kasvattajille. Kirjan ensimmäinen osa kertoo, millaisia erityisherkkien lasten tavallisimmat ongelmat ovat ja miten vanhemman oma herkkyys tai sen puute vaikuttavat arkeen ja kasvatukseen. Kirja opettaa herkän lapsen vanhemmalle turvallista rajojen asettamista, keinoja kehittää lapsen itsetuntoa ja tapoja keskustella herkyyden mukanaan tuomista ongelmista ja iloista.

Toisessa osassa pureudutaan tarkemmin erityisherkkiin lapsiin ikäryhmittäin: vauvat ja leikki-ikäiset, koululaiset, sekä teinit ja nuoret aikuiset. Kuinka tunnistaa herkkä vauva? Mitä säännöt ja rutiinit merkitsevät leikki-ikäiselle? Kuinka koululaiselle voi opettaa esimerkiksi kokeiden aiheuttaman stressin käsittelyä? Entä kuinka valmistaa täysi-ikäistyvä herkkä teini kohtaamaan maailma omillaan?

Arvostele itse tämä teos

nid. 220 sivua
26.00 €

Bergman Marikka: Pientä elämää etsimässä

 Lisää ostoskoriin

elämänviisaus, itsetuntemus, lapset,

Toimittaja Marikka Bergman tekee tässä teoksessa rehellisen opintomatkan suoritushulluuden lähteille. Mitä me kiireisellä elämällämme oikeastaan tavoittelemme ja miten ihmeessä voisimme oppia haluamaan vähemmän?

Vastaus löytyy pienestä elämästä. Pienen elämän eläjä tulee toimeen hiljaisuuden, tapahtumaköyhyyden, vaatimattomamman elämän ja lopulta myös itsensä kanssa. Oman elämän viisaimmaksi guruksi voi paljastua oma lapsi. Hienojen saavutusten ja näyttävien suoritusten jälkeen elämän tärkein onnistumisen elämys voi tulla luovuttamisesta, pelkistämisestä ja hidastamisesta. Merkityksellinen elämä saattaa löytyä suuren ja nopean sijaan pienestä ja hitaasta, ja useammin läheltä kuin kaukaa. Kirja kannustaa erityisesti ruuhkavuosia eläviä pienten lasten vanhempia vetämään rajat venymiselleen ja avaamaan silmänsä sille, mitä heidän silmiensä edessä jo on.

Toimittaja Marikka Bergman on viimeiset kymmenen vuotta kirjoittanut artikkeleita erityisesti lapsiperheitten arjesta. Bergman on opiskellut taidefilosofiaa, musiikkitiedettä sekä teologiaa ja valmistunut Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi. Hän on johtanut ortodoksisia kirkkokuoroja, laulanut Savonlinnan oopperajuhlakuorossa, työskennellyt kasvisravintolassa ja luostareissa, tanssinut tanssiryhmässä, joogannut ja meditoinut, yrittänyt rakentaa ekotalon, kamppaillut kasvimaansa kanssa, yrittänyt olla maailman paras äiti neljälle lapselleen - ja lopulta tajunnut lopettaa ylisuorittamisen.

Arvostele itse tämä teos

nid. 247 sivua
23.00 €

Carroll & Tober: Indigolapset

 Lisää ostoskoriin

lapset, psykologia,

Mikä on indigolapsi?

Indigolapsi on poika tai tyttö, joka ilmentää epätavallisia psykologisia ominaisuuksia. Hänellä on käyttäytymismuotoja, joita ei yleensä ole kuvattu aikaisemmin. Näissä käyttäytymismuodoissa on tekijöitä, jotka vaativat vanhempia ja opettajia muuttamaan suhtautumistaan näihin lapsiin ja heidän kasvatukseensa, jotta he voisivat auttaa näitä saavuttamaan tasapainon ja sopusoinnun elämässään ja välttämään turhautumista.

Tässä uraauurtavassa kirjassa kansainväliset kirjailijat ja luennoitsijat Lee Carrol ja Jan Tober vastaavat moniin usein askarruttaviin kysymyksiin, jotka liittyvät indigolapsiin, kuten:

• Voimmeko todella nähdä ihmisen evoluution lapsissa nykyään?
• Ovatko nämä lapset älykkäämpiä kuin me heidän ikäisinään?
• Miksi niin monet älykkäimmät lapset todetaan keskittymishäiriöisiksi?
• Onko Ritalinille todistettuja vaihtoehtoja?

Tähän kirjaan Jan ja Lee ovat keränneet joitakin parhaita asiantuntijoita (lääkäreitä, kasvattajia, psykologeja), jotka antavat tietoa indigolapsi-ilmiöstä. Nämä lapset ovat todella erikoisia, ja he edustavat huomattavaa prosenttia nykyään syntyvistä lapsista maailmanlaajuisesti. He tulevat tietäen, keitä he ovat, joten heidät on tunnistettava ja heitä on arvostettava näistä poikkeuksellisista ominaisuuksistaan ja ohjattava rakkaudella ja huolenpidolla.

Tämä kirja on välttämätön poikkeuksellisen älykkäiden ja aktiivisten lasten vanhemmille ja opettajille!

Jan Tober ja Lee Carrol puhuvat tuhansille seminaariosallistujille ihmisen kehittämisestä ja vahvistamisesta. Lee on kymmenen viime vuoden aikana kirjoittanut seitsemän itsensä kehittämistä käsittelevää kirjaa, joita on käännetty monille kielille. Jan on tuottanut lukuisia äänitteitä ja CD-levyjä, jotka liittyvät itsensä kehittämiseen. Jan ja Lee on kutsuttu kolmesti Yhdistyneisiin kansakuntiin esittämään sanomaansa toivosta ja rakkaudesta.

Arvostele itse tämä teos

nid. 304 sivua
12.00 €

Cleve Elisabeth: Kaaoksesta kohti eheyttä. ADHD-lapsen tarina

 Lisää ostoskoriin

terapia, psykologia, lapset,

Tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriöstä kärsivän Douglas-pojan dramaattinen tarina hänen terapeuttinsa kertomana.

Margareta ja Gunnar adoptoivat nelivuotiaan pojan ranskalaisesta lastenkodista. Pian he havaitsivat, ettei Douglasilla ollut kaikki kohdallaan. Lapseen oli vaikea saada kontaktia ja hän teki ympäristönsäkin levottomaksi, koska ei osannut olla hetkeäkään paikallaan. Douglas kirjaimellisesti hyppi pitkin seiniä. Hän tuntui elävän jatkuvassa kiputilassa.

Adoptiovanhemmat aloittavat kujanjuoksun klinikasta ja sairaalasta toiseen. Pojalla todetaan varhaislapsuudesta peräisin olevia mielenterveyden häiriöitä, ja tutkimusten edetessä hänellä diagnosoidaan ADHD eli tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö. Elisabeth Cleven antamasta psykoterapiasta löytyy avain, jolla kärsivän lapsen lukot avataan. Lukija pääsee seuraamaan, kuinka itsensä sylkytahraksi tunteva vihamielinen pikkupoika vähitellen muuttuu ehjäksi nuoreksi mieheksi.

"Jännittävä ja toiveita herättävä kirja, joka antaa tietoa ja tukea vanhemmille ja lasten parissa työskenteleville sekä lisäksi avaa tärkeitä näkökulmia poliitikoille ja muille päätöksentekijöille, jotka vastaavat lapsi- ja nuorisotyöhön varattujen resurssien jaosta." – AnnBritt Grünewald, lastenoikeusaktivisti

Arvostele itse tämä teos

nid. 327 sivua
25.00 €

Davy Gudrun & Voors Bons: Elämäntapoja

PAINOS LOPPUUNMYYTY

antroposofia, lapset,

Monipuolinen lähdeteos vanhemmille ja lasten kanssa toimiville. Kirja vanhempana olemisesta, perhe-elämän erilaisista kysymyksistä ja pulmakohdista. Ideoita perheyhteisön luovaan kehittämiseen. Perheen tarpeiden ja oman persoonallisen vapauden yhteensovittaminen. Steinerpedagogista perustietoa lasten kasvuvaiheista. Lukuisia hyödyllisiä ja käytännöllisiä vinkkejä. Monia kirjoittajia. Toimittaneet Gudrun Davy ja Bons Voors.

VANHEMPANA OLEMISESTA

Äitiyden merkitys nykyaikana • Erään äidin tie • Äitien tukiryhmät • Yksin selviytyminen • Isä yksinhuoltajana • Roolien vaihto • Lapsi syntyy • Raha aviosuhteessa • Töiden jakaminen

PERHE-ELÄMÄÄ

Suhteemme aikaan • Nukkuminen ja valvominen • Ateria-ajat • Uskonnollinen elämä perheessä • Miksi vietämme juhlia? • Juhlat vuodenkierrossa • Syntymäpäiväkutsut

LAPSET KASVAVAT

Temperamentit • Luova kurinpito • Satujen kätketty aarre • Lasten kysymykset • Perheen ravitsemus • Sairaudet • Ajatuksia vaatteista

Arvostele itse tämä teos

sid. 95 sivua
24.00 €

De Saint-Exupery Antoine: Pikku Prinssi

 Lisää ostoskoriin

lahjakirjat, elämänviisaus, lapset, lasten kirjat,

"Kaunis klassikko Pikku Prinssistä, joka saapuu maan päälle. Elämänviisautta aikuisille ja lapsille.

Tekijän omistaa kirjan Leon Werthille: Pyydän anteeksi lapsilta, että olen omistanut tämän kirjan isolle ihmiselle. Mutta minulla on siihen omat syyni:

tämä iso ihminen on paras ystävä, mikä minulla eläissäni on ollut.
Ja on siihen toinenkin selitys: tämä iso ihminen ymmärtää kaikkea, myös lastenkirjoja.
Ja kolmas selitys: tämä iso ihminen asuu Ranskassa kärsien nälkää ja vilua. Hän on kovin lohdutuksen tarpeessa.

Ja jos nämä selitykset eivät riitä, niin voin kyllä mielelläni omistaa tämän kirjan sille lapselle, joka tuo iso ihminen on aikoinaan ollut. Kaikki aikuisethan ovat ensin olleet lapsia. (Mutta harvat heistä sen muistavat.)

Korjaan siis omistuskirjoitukseni:

LEON WERTHille
silloin kun hän oli pieni poika.

Arvostele itse tämä teos

sid. 144 sivua
29.00 €

Einon Dorothy: Luova lapsi

PAINOS LOPPUUNMYYTY

lapset, luovuus,

Lapsi on luova luonnostaan, mutta synnynnäiset erityislahjat kehittyvät kokemuksien kautta. Lapsen kehityksen asiantuntija tohtori Dorothy Einon on kirjoittanut tämän oppaan, jotta vanhemmat voivat tunnistaa lapsensa luontaiset taipumukset mm. musiikissa, taiteessa, tieteessä ja matematiikassa ja tukea hänen kehitystään. Tavoitteena on tasapainoinen ja onnellinen lapsi, joka uskaltaa yrittää parhaansa eikä pelkää epäonnistumista.

Kirjassa kerrotaan luovuudesta ja sen yhteydestä mm. mielikuvitukseen, lahjakkuuteen ja älykkyyteen.

Hyödyllistä tietoa vanhemmille: miten tukea ja kannustaa lasta oikealla tavalla kaikissa tilanteissa?

Runsaasti käytännöllisiä vinkkejä, askarteluohjeita ja hauskoja leikkejä, joiden kautta lapsi saa käyttöön piilevätkin kykynsä.

2-6-vuotiaan lapsen kehitystä seurataan kirjan vuosikohtaisissa kehityskaavioissa, ja "taitomittarin" avulla voidaan tunnistaa lapsen luovat taipumukset.

Arvostele itse tämä teos

sid. 96 sivua
29.00 €

Gibbs Bel: Joogaa lapsille

PAINOS LOPPUUNMYYTY

jooga, lapset,

Jooga on mitä parhainta liikuntaa lapsille. Terveelliset, notkeutta lisäävät harjoitukset kehittävät niin mielen kuin ruumiinkin vahvaksi ja joustavaksi.

Joogaa lapsille sisältää 3–11-vuotiaille sopivia liikkeitä, jotka eivät vaadi aiempaa kokemusta joogasta eivätkä erityistä fyysistä taituruutta. Hauskat eläinasennot ja klassiset joogaharjoitukset onnistuvat pienimmältäkin liikkujalta.

Teoksen yli 250 havainnollisen värikuvan avulla liikkeet on helppo tehdä yksin tai ystävien ja perheen kanssa. Lepoa ja leikkiäkään ei ole unohdettu, sillä kirjan lopussa on rentoutumisohjeita ja iloisia vinkkejä yhteisiin liikuntahetkiin.

Arvostele itse tämä teos | Lue muiden arvostelut...

sid. 672 sivua
45.50 €

Glöckler Goebel: Lastenlääkärin vastaanotolla

 Lisää ostoskoriin

lapset, antroposofia,

Tämä kirja on tarkoitettu vanhemmille ja kaikille lasten kanssa työskenteleville. Kirjaa voidaan käyttää yhtä hyvin hakuteoksena akuuteissa sairaustapauksissa kuin myös lapsen kehitykseen liittyvän hoidon ja kasvatuksen perusteoksena.

Uudenlaisella tavalla esitetään yhteys kasvatuksen ja parantamisen välillä. Näkökulma on merkittävä erityisesti lastentautiopin ja yleensä sairauksien ennaltaehkäisyn kannalta. Perustana on antroposofiseen ihmiskuvaan pohjaava lääketiede, joka huomioi modernin koululääketieteen. Kirja pohjaa monivuotiseen kliiniseen työhön ja kokemuksiin saksalaisen Herdecken sairaalan lastenpoliklinikalla.

Kirjan ensimmäisen osa käsittelee tavallisimpia lastentauteja. Toisessa osassa kuvataan lapsen kehitys ja sitä edistävät toimenpiteet. Kolmas osa sisältää terapeuttisia näkökulmia pedagogiikkaan sekä konfliktitilanteiden hallintaan kasvatuksessa. Liitteessä on monien käytännön ohjeiden lisäksi laaja hakemisto.

Arvostele itse tämä teos

sid. 364 sivua
19.00 €

Gray John: Mars ja Venus vanhempina Käytännön lastenkasvatusta

PAINOS LOPPUUNMYYTY

lapset,

Vanhempien ja lasten välinen side on elämän tärkeimpiä asioita. Maailmankuulu terapeutti John Gray käyttää tässä käytännön lastenkasvatusoppaassa hyväkseen pitkää kokemustaan perheneuvojana. Siinä hänen avarakatseisuutensa ja lämmin elämänviisautensa pääsevät täysin oikeuksiinsa.

Opit muun muassa

• myönteisen vanhemmuuden viisi viestiä ja viisi taitoa
• miten lasta voi motivoida uhkaamatta rangaistuksella
• miten lasta voi auttaa hyväksymään itsensä ja iloitsemaan kyvyistään
• miksi lapsen erilaisuus on hyvä asia
• miten lasta voi rohkaista ilmaisemaan itseään aidosti.

Vanhemmille teos on todellinen aarre, sillä se kertoo kuinka voimme auttaa lapsia kasvamaan vahvoiksi, vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi, joilla on hyvä itsetunto. Teos tarjoaa myös järkeviä neuvoja kasvatusongelmiin.

Filosofian tohtori John Gray on tällä hetkellä Yhdysvaltain suosituin tietokirjailija. Hänen menestyksekkäin teoksensa Miehet ovat Marsista, naiset Venuksesta on yltänyt seitsemän miljoonan kappaleen myyntiin – se oli 1990-luvun suosituin kirja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti Grayn teosten yhteispainos ylittää 14 miljoonaa kappaletta 37 kielellä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 28.00 €

Hallikainen, Taru: Pikkuveljet eivät ole perhosia

 Lisää ostoskoriin

lapset, terapia,

Pikkuveljet eivät ole perhosia – kohdun mittainen elämä on äidin kertomus musertavan surun ja valoisan toivon ristiaallokossa. Taru Hallikaisen raskaus alkoi kaksosraskautena, mutta toinen lapsista menehtyi kohtuun; Hallikainen synnytti yhden elävän ja yhden elämänsä jo päättäneen lapsen.

Lukija pääsee osalliseksi kivun myötä syntyneestä kasvusta, kun kirja haastaa lukijan miettimään omaa suhtautumista elämään, itseen ja muihin. Suru on riisuttu kaikista koriseista ja paatoksesta, asiat kuvataan väistämättöminä ja kirkkaina, ja surun käsipuolessa taapertaa kuin kuoleman peilikuvana toteutunut elämä. Tämän ristiriidan myötä kipeästä aiheesta lukeminen ja siihen eläytyminen ei ole pelkkää tunnemyrskyä vaan jättää puhdistuneen olon.

Pikkuveljet eivät ole perhosia auttaa ymmärtämään, millainen menetys kuolleen lapsen synnyttäminen on, ja antaa konkreettista tietoa menetystään surevien kohtaamsieen. Kirja sisältää kokemuksellisen kerronnan lisäksi tietoa keskenmenoista, kohtukuolemista ja suremisesta.

Taru Hallikainen (s. 1977) filosofian maisteri, valmentaja, viestinnän ammattilainen ja neljän lapsen äiti. Pikkuveljet eivät ole perhosia on Hallikaisen esikoistietokirja.

Arvostele itse tämä teos

nid. 272 sivua
28.00 €

Hawn Goldie: 10 läsnäolon minuuttia

 Lisää ostoskoriin

lapset, itsetuntemus,

– Mindfulness lapsille

”Tämä on merkittävä kirja. Se on täynnä viisautta meille vanhemmille ja muille kasvattajille […] Lue se ja ota opit käyttöön: saatat huomata, että niin tehdessäsi annat lapsillesi heidän lapsuutensa takaisin.”

- Mark Williams, Oxfordin yliopiston Tietoisen läsnäolon keskuksen johtaja ja Tietoinen läsnäolo – löydä rauha kiireen keskellä (Basam Books, 2012) -kirjan kirjoittaja.

Rasittuneisuus ja stressaantuneisuus vaivaavat nykypäivän lapsia. Ylivilkkaus ja keskittymiskyvyn puute ovat oireellisia nykypäivän koulumaailmalle. Tarve keinoille lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen, mielenterveyden ja koulumenestyksen kohentamiseksi on kova. 10 läsnäolon minuuttia – mindfulnessia lapsille tuo kasvattajien käyttöön Hawn-säätiön menestyksekkään MindUp-ohjelman. MindUpin avulla lapset oppivat tuntemaan mielensä toiminnan ja rauhoittamaan sen, kehittäen myötätuntoa ja kykyä onnellisuuteen.

10 läsnäolon minuuttia on inspiroiva ja käytännöllinen teos. Kirjan helposti toteutettavat harjoitukset ohjaavat sekä vanhempia että lapsia keskittymään kiitollisuuteen, ystävällisyyteen ja optimismiin. Nämä ominaisuudet auttavat parantamaan ihmissuhteita, tehostavat keskittymis- ja suorituskykyä ja johtavat terveempään ja onnellisempaan elämään.

Goldie Hawn on Oscar-palkittu näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja. Hän on kirjoittanut 10 läsnäolon minuuttia yhdessä kirjailija Wendy Holdenin kanssa. Holden ja Hawn ovat työskennelleet aiemmin yhdessä Goldie Hawnin omaelämänkerran A Lotus Grows in the Mud parissa.

Arvostele itse tämä teos

pokkari 272 sivua
10.00 €

Hawn Goldie: 10 läsnäolon minuuttia (pokkari)

 Lisää ostoskoriin

lapset, itsetuntemus,

– Mindfulness lapsille

”Tämä on merkittävä kirja. Se on täynnä viisautta meille vanhemmille ja muille kasvattajille […] Lue se ja ota opit käyttöön: saatat huomata, että niin tehdessäsi annat lapsillesi heidän lapsuutensa takaisin.”

- Mark Williams, Oxfordin yliopiston Tietoisen läsnäolon keskuksen johtaja ja Tietoinen läsnäolo – löydä rauha kiireen keskellä -kirjan kirjoittaja.

Rasittuneisuus ja stressaantuneisuus vaivaavat nykypäivän lapsia. Ylivilkkaus ja keskittymiskyvyn puute ovat oireellisia nykypäivän koulumaailmalle. Tarve keinoille lasten sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen, mielenterveyden ja koulumenestyksen kohentamiseksi on kova. 10 läsnäolon minuuttia – mindfulnessia lapsille tuo kasvattajien käyttöön Hawn-säätiön menestyksekkään MindUp-ohjelman. MindUpin avulla lapset oppivat tuntemaan mielensä toiminnan ja rauhoittamaan sen, kehittäen myötätuntoa ja kykyä onnellisuuteen.

10 läsnäolon minuuttia on inspiroiva ja käytännöllinen teos. Kirjan helposti toteutettavat harjoitukset ohjaavat sekä vanhempia että lapsia keskittymään kiitollisuuteen, ystävällisyyteen ja optimismiin. Nämä ominaisuudet auttavat parantamaan ihmissuhteita, tehostavat keskittymis- ja suorituskykyä ja johtavat terveempään ja onnellisempaan elämään.

Goldie Hawn on Oscar-palkittu näyttelijä, tuottaja ja ohjaaja. Hän on kirjoittanut 10 läsnäolon minuuttia yhdessä kirjailija Wendy Holdenin kanssa. Holden ja Hawn ovat työskennelleet aiemmin yhdessä Goldie Hawnin omaelämänkerran A Lotus Grows in the Mud parissa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 96 sivua
32.50 €

Heath Alan, Bainbridge Nicki: Vauvahieronta

PAINOS LOPPUUNMYYTY

hieronta, lapset,

Vahvista lapsen ja vanhemman sidettä hierontatekniikoilla, jotka rauhoittavat ja antavat kokonaisvaltaisen hyvän olon. Monipuoliset ohjeet, havainnolliset kuvat.

Vauvahieronta opettaa havainnollisesti helpot perusliikkeet, joilla lapsi hierotaan päästä varpaisiin. Kirja neuvoo myös, miten jokapäiväisten rutiinien ohessa vauvaa voi hieromalla rentouttaa sekä sivelyillä tyynnyttää niin itkua kuin helpottaa nukahtamistakin. Eri-ikäisille keskosista taaperoihin on laadittu omat ohjeensa, samoin lapsille, joilla on erityistarpeita. Lisäksi teoksessa paneudutaan vauvaperheitä vaivaavien yleisten ongelmien, kuten koliikin, helpottamiseen.

Arvostele itse tämä teos

nid. 313 sivua
40.00 €

Heinonen Tuulia: Tähtien lapsia, enkelimäisiä olentoja

 Lisää ostoskoriin

lapset, enkelit, rajatieto,

Oletko tähti-, enkeli- vai luonnonhenki-ihminen? Maapalloa auttavat nyt monenlaiset ihmiset - Sinä saatat olla yksi heistä!

Tähtien lapsia, enkelimäisiä olentoja sisältää kolme kirjaa. Kirjan ensimmäinen osa Uudet valon tähtilapset kertoo uusista lapsista - indigoista, kristalleista sekä luonnonhenki-, sateenkaari- ja aurinkolapsista - ja antaa ohjeita siitä, kuinka kasvattaa näitä lapsia.

Kirjan toinen osa Enkelimäisiä olentoja kertoo kohtaamisista enkeleiden ja ylösnousseiden mestareiden kanssa; se kertoo säteistä, enkelihierarkkiasta ja tehtävästämme maapallolla.

Kirjan kolmas osa Keijumaa kertoo maapallon luonnonhengistä selvänäkijöiden kuvausten perusteella. Mukana ovat myös yksisarviset, lohikäärmeet ja Panin maailma, samoin kuin Suomen merkitys maapallon muuttumisessa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 271 sivua
27.50 €

Hellsten Tommy: Vanhemmuus on vastuunalaista työtä

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, lapset,

Voimakas puheenvuoro vanhemmuudesta

Lapsemme ja nuoremme eivät voi hyvin. Onko vanhemmuus katoamassa kodeista ja yhteiskunnasta? Olemmeko ymmärtäneet, mitä vanhemmuus tarkoittaa?

Täydellisiä vanhempia ei ole. Keskeneräisyyden tunnustaminen on aikuiselle vaikeaa, mutta juuri siitä nousee aito, hyvä vanhemmuus. Kun otamme vastuuta omasta kasvamisestamme, otamme vastuun myös lapsesta. Vanhempina välitämme lapsillemme sitä mitä olemme, emme sitä mitä yritämme olla.

"Vanhemmuus on parasta silloin, kun se on levollista vanhemmuutta, sellaista joka vain on, sen sijaan että sitä pyrkisi hillittömästi toteuttamaan. Läsnäolo kumpuaa siitä, että sielu on paikalla. Kun äidin ja isän sielu on paikalla, lapsella on mihin liittyä."

Arvostele itse tämä teos

nid. 271 sivua
10.00 €

Hellsten Tommy: Vanhemmuus. Vastuullista vallankäyttöä

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, lapset,

Uudistettu painos. Tunnetun terapeutin vahva mielipidekirja kasvatuksen kulmakivistä.

Tommy Hellsten näkee ajassamme huolestuttavia merkkejä siitä, että vanhemmuus on katoamassa suomalaisesta yhteiskunnasta. Vanhemmat ovat siirtämässä vastuun lastensa kasvatuksesta "muille". Hän kysyy, jäävätkö lapsemme heitteille.

Kasvattajana ja vanhempana oleminen asettaa yksilön elämänsä haasteellisimman tehtävän eteen. Tässä tehtävässä tarvitaan aikuisuutta, ja aikuiseksi kasvamista tulisi kaikin tavoin tukea. Näyttää kuitenkin siltä, että aikamme arvot ruokkivat pikemminkin lyhytjänteistä, kiireistä ja pinnallista elämänasennetta.

Hellsten peräänkuuluttaa aikuisuutta myös yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon. On pyrittävä luomaan sellainen ilmapiiri ja sellaiset olosuhteet, että vanhemmuuden tehtävän täyttäminen saisi kaiken sen tuen mikä sille kuuluu.Vastuullinen vanhemmuus on asenne, jonka tulisi läpäistä koko yhteiskunnan.

Arvostele itse tämä teos

nid. 380 sivua
32.00 €

Kabat-Zinn Myla, Kabat-Zinn Jon: Jokapäiväiset ilonaiheet - vanhemmuus ja tietoinen läsnäolo

PAINOS LOPPUUNMYYTY

itsetuntemus, elämänviisaus, lapset,

Kehittyäkseen ja kasvaessaan itsenäisyyteen lapsi tarvitsee vanhemman läsnäoloa ja tukea. Tietoinen läsnäolo on tehokas menetelmä, jonka avulla voimme kehittää tietoisuutta tästä hetkestä ja kykyämme olla kokonaisvaltaisesti läsnä. Sen avulla voimme saavuttaa syvemmän ymmärryksen itsestämme ja maailmasta sekä lisätä jokapäiväisen elämämme mielekkyyttä ja palkitsevuutta.

Jokapäiväiset ilonaiheet perustuu Kabat-Zinnien omiin kokemuksiin vanhemmuudesta. He ovat soveltaneet tietoista läsnäoloa omassa perhe-elämässään ja huomanneet, miten se rikastuttaa niin lasten kuin vanhempienkin elämää. Kirjan lopussa on seitsemän tavoitetta ja kaksitoista harjoitusta tietoisesta vanhemmuudesta.

Professori Jon Kabat-Zinn on Massachusettsin yliopistollisen sairaalan stressinhallintaklinikan perustaja. Hänen kehittämäänsä tietoiseen läsnäoloon perustuvaa stressinhallintamenetelmää on sovellettu menestyksekkäästi esimerkiksi masennuksen, uupumuksen, kroonisten kipujen, syövän sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa./p>

Myla Kabat-Zinn on toiminut mm. kätilönä, synnytysneuvojana sekä ympäristöaktivistina. Kabat-Zinnit ovat kolmen lapsen vanhempia.

Arvostele itse tämä teos

nid. 257 sivua
26.00 €

Kauppila Elina: Ihana perhe – Tietoisen vanhemmuuden ABC

PAINOS LOPPUUNMYYTY

itsetuntemus, lapset,

Ihana perhe – tietoisen vanhemmuuden ABC vastaa monen perheen tarpeisiin. Kirja lähestyy tietoista vanhemmuutta käytännön tilanteiden ja esimerkkien kautta. Se kokoaa yhteen tunnettujen ajattelijoiden ajatuksia, teoriaa ja kirjailijan omia näkemyksiä muun muassa tietoisesta vuorovaikutuksesta perheen sisällä. Nämä nivotaan yhteen todellisten arkisten tilanteiden kanssa, jolloin niistä on todennäköisemmin apua ja jolloin ne voivat tarjota tärkeitä oivalluksia omasta vanhemmuudesta.

Kirja on jaettu selkeästi eri aihepiireihin, ja kirjaa voi lukea vaikka aihe kerrallaan. Kirja auttaa selviämään vaikeista ristiriitatilanteista perhettä lähentävästi ja opettaa vanhemmille paitsi kärsivällisyyttä, myös ja ennen kaikkea lempeyttä itseä kohtaan.

Elina Kauppila on tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja, filosofian maisteri ja yrittäjä. Hänen näkemyksensä ovat syntyneet työssä Toimiva perhe -kurssien kouluttajana, kotona kahden lapsen vanhempana ja vuorovaikutuksessa muiden vanhempien kanssa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 63 sivua
33.00 €

Kiuru Paula, Tiilikainen Karoliina: Satujoogaa – joogaharjoituksia ja tarinoita lapsille

PAINOS LOPPUUNMYYTY

jooga, lapset, lasten kirjat,

Satujoogaa on ensimmäinen suomalainen lasten joogakirja. Se tutustuttaa joogaan leikkisästi satujen lukemisen lomassa. Kirja sisältää kolme lämminhenkistä tarinaa, joiden juoneen eläydytään tekemällä erilaisia joogaliikkeitä. Aavikkokettu Vedan, talviunilta heränneen karhuperheen ja merenneito Desmidian seikkailujen aikana muun muassa heilutellaan häntää alaspäin katsova koira -asennossa, venytellään rintakehää kobra-asennossa ja seistään puu-asennossa.

Joogaliikkeillä maustetut tarinat virkistävät, rentouttavat ja rauhoittavat sekä lapsen mieltä että kehoa. Samalla lapsen itsetuntemus vahvistuu. Liikkeisiin on kuvalliset ohjeet, joten niitä on helppoa ja turvallista tehdä. Kirja sopii liikunnallisiin leikkihetkiin niin kotona, päiväkodissa kuin kerhossa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 120 sivua
22.00 €

Korczak, Janusz: Lapsen oikeus kunnioitukseen

 Lisää ostoskoriin

lapset,

Teoksessaan Lapsen oikeus kunnioitukseen Janus Korczak käsittelee lasten yleismaallisia oikeuksia ja kasvatusta.

Korczakin teos on vaikuttanut muun muassa YK:n lasten oikeuksien julistukseen, ja sillä on ollut sitäkin kautta suuri merkitys koulutuksen ja yhteiskunnan kehittymisessä.

Janusz Korczak (1878-1942) oli maailmankuulu puolan-juutalainen lääkäri, pedagogi ja kirjailija, jonka suhtautuminen lapsiin oli hyvin nykyaikainen. Hän oli pioneeri kansainvälisessä yhteystyössä lasten oikeuksien puolesta, ja tämä teos toimi aikanaan ohjekirjana näissä kysymyksissä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 144 sivua
29.50 €

Lohtaja Kirsi: Elämää kristallilapsen kanssa

 Lisää ostoskoriin

lapset, psykologia,

– viisi ensimmäistä vuotta

Kirsi Lohtajan kirja Elämää kristallilapsen kanssa on tosikertomus Tyttösestä ja hänen elämänsä ensimmäisistä viidestä vuodesta. Niihin sopii niin hauskuutta, haasteita kuin yllätyksiäkin. Kirjan kirjoittajalta on ilmestynyt aiemmin teos 9 Ki -Astrologia.

Kristallilapset ovat osa noin viimeisten 20 vuoden aikana syntynyttä lapsijoukkoa, joka tunnetaan myös Valon lapsina ja Uuden ajan lapsina. He ovat hyvin henkisiä, intuitiivisia ja rauhaa rakastavia; valoisia, empaattisia ja usein selväaistisia sekä erityisherkkiä monille asioille. He ovat myös vilpittömiä, älykkäitä ja samalla viisaita, monilahjakkaita lapsia.

Kristallilapsilla on voimakas rakkauden, turvallisuuden ja hyväksynnän tarve. Luonto ja luonnonmukainen elämä sekä vesielementti ja puhdas ravinto tukevat heidän kasvuaan. He tietävät sisimmässään, mitä he tarvitsevat ja haluavat voidakseen hyvin. Tämä voi näkyä timantinlujana tahtona ja päättäväisyytenä. Niinpä elämään kristallilapsen kanssa mahtuu myös haasteita vanhan ja uuden maailmankatsomuksen kohdatessa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 192 sivua
23.00 €

Milne A. A., Shepard E. H.: Nalle Puh – Olipa kerran Nalle Puh

 Lisää ostoskoriin

nalle puh, lapset, lasten kirjat,

Perinteiset kansansadut valtaavat Puolen hehtaarin metsän! Vanhat tarinat ja lorut on kerrottu uudelleen Nalle Puhin ja kaverusten maailmaan sopivasti. Esimerkiksi Hannuun ja Kerttuun perustuvassa sadussa Puh saapuu ilkeän noidan piparitalolle, mutta ei houkuttele noitaa julmasti uuniin vaan liukastumaan hunajapurkkiin. Mukana myös mm. Kolme pukkia, Kultakutri ja kolme karhua sekä Piparkakkupoika. Ikäsuositus 3+.

Arvostele itse tämä teos

nid. 144 sivua
12.00 €
ovh 27.00

Parry Robert: Vauvannimet ja tähtimerkit

PAINOS LOPPUUNMYYTY

astrologia-erikoisoppaat, lapset,

Kiinnostavaa ja viihdyttävää tietoa tähtimerkkien vaikutuksesta lapsen persoonaan ja luontaisiin taipumuksiin, sekä apua sopivan nimen valitsemiseen.

* Valaisevaa ja viihdyttävää luettavaa kaikille vanhemmille
* Runsaasti nimiehdotuksia luokiteltuina horoskooppimerkkien mukaan
* Mitä tähdet ja planeetat paljastavat lapsen persoonallisuudesta ja luontaisista taipumuksista
* Kasvatusneuvoja eri tähtikuvioiden alla syntyneille lapsille
* Vertailukaaviot kertovat, kuinka lapsesi tulee toimeen toisten horoskooppimerkkien kanssa

Arvostele itse tämä teos

sid. 128 sivua
38.00 €

Pisano Virva: Liikkuva äiti

 Lisää ostoskoriin

linjat kuntoon, harjoituksia, lapset,

Raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen mieltä askarruttaa moni liikuntaan liittyvä kysymys. Mitä ja miten saan harjoitella riskeeraamatta vauvaa? Kuinka kovaa voin harjoitella? Milloin voin aloittaa vatsalihasten harjoittamisen vauvan syntymän jälkeen?

Tämä kannustava kirja vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin laajasti ja asiantuntevasti. Se tarjoaa myös tuhdin paketin kuvallisia treeniohjelmia monentasoisille liikkujille niin kotona, ulkona kuin kuntosalillakin. Kirja toimii oppaana Sinulle, joka haluat säilyttää kuntosi äitiyden myötä tai kohentaa sitä tasolle, jolla jaksat äitiyden arjen paremmin.

Mukana asiantuntijoiden laatimia ohjeita:

Liikunta raskauden aikana, liikunta synnytyksen jälkeen, liikunta vauvan kanssa, treeniohjeita kuntosalille, kotijumppaan ja ulkotreeniin sekä käytännön ohjeita arkiliikkumiseen.

Virva Pisano on liikunnan ammattilainen ja uranuurtaja erilaisten ryhmäliikuntamuotojen tuojana Suomeen. Koulutukseltaan hän on fysioterapeutti ja erikoistunut erityisryhmien liikuntaan. Työssään personal trainerina hän on keskittynyt erityisesti raskaana olevien ja vastasynnyttäneiden liikuttamiseen.

Arvostele itse tämä teos

nid. 257 sivua
29.00 €

Sabelström Hanna-Leena: Enkelikellolapset

 Lisää ostoskoriin

lapset, enkelit, kaunokirjallisuus,

Enkelikellolapset on kirjoitettu rakkaudesta ja kunnioituksesta lapsiin ja opettajan työhön. Pitkä kokemus opettajana on tuonut Hanna-Leena Sabelströmin eteen hyvin monenlaisia lapsia ja tarinoita. Erityisopettajan työ on välillä haastavaa ja raskastakin, mutta kirjasta välittyy päällimmäisenä ilo, onnistuminen ja ennen kaikkea välittäminen. Kauniisti kerrottu tarina avaa hienosti ymmärrystä ja tietoa opettajan työstä erityislasten kanssa. Opettajan kyky nähdä enkeleitä lasten luona, kuulla heidän opastustaan ja käyttää henkisiä työkaluja työssään tuo myös lapsiin uudenlaisen näkökulman.

Tarina on elämänmakuinen kuvaus Valon muuntavasta voimasta, joka sulattaa vaikeatkin asiat ja löytää tilanteisiin parhaita mahdollisia ratkaisuja. Kirja jättää lukijoilleen kysymyksen: Mikä kaikki olisikaan mahdollista, jos opettaja voisi avoimesti kertoa lapsille enkeleistä heidän ympärillään, mitä hän näkee enkeleiden tekevän ja mitä enkelit hänelle viestivät. Kirja on myös mitä suurimmassa määrin opas kaikille ihmisille, oli elämäntilanne mikä hyvänsä.

Hanna-Leena Sabelström on siviiliammatiltaan erityisluokanopettaja, mutta on toiminut jo vuosia selvänäkijänä, Angelic-Reiki® Master hoitajana sekä Henkisenä valmentajana ja -opettajana. Kirjoitettuaan tähän mennessä lähinnä vain ammattikirjallisuutta hän astuu nyt rohkeasti esiin työstään ja omasta enkeleiden värittämästä elämästään kertovalla kirjalla Enkelikellolapset (2014). Hän on myös julkaissut Sonja-Enkeli Opaskirjan ja Oraakkelikortit (72kpl) (2014).

Arvostele itse tämä teos

nid. 208 sivua
25.00 €

Sabelström Hanna-Leena: Uuden ajan lapset

 Lisää ostoskoriin

lapset, enkelit,

Uuden ajan lapset on kiehtova kuvaus tämän päivän erityislapsista ja heidän matkastaan enkeleitä näkevän opettajan kanssa. Kirjan tapahtumat ovat todellisesta elämästä, mutta lasten tarinoita on muokattu niin, että tietosuoja säilyy.

Henkilökohtaisen elämän kuvaaminen ja keskustelut valo-oppaiden kanssa avaavat henkimaailman ihmeitä ja tuovat ne kaikille näkyväksi ja koettavaksi. Uuden ajan lapset nostaa rohkeasti esiin kipeitäkin asioita koulumaailmasta, kasvusta ja perhe-elämästä ja jakaa lukijan kanssa koskettavasti niin surun ja tuskan kuin ilon ja rakkaudenkin hetket.

Hanna-Leena Sabelström on kirjailija ja erityisluokanopettaja, joka on lapsesta saakka nähnyt enkeleitä ja saanut viestejä heiltä eri muodoissa. Sabelström on toiminut vuosia selvänäkijänä, Angelic-Reiki ® Master -hoitajana sekä henkisenä valmentajana ja opettajana. Sabelströmiltä on aiemmin julkaistu romaani Enkelikellolapset (2014) ja enkelikorttipakka Sonja-Enkeli – Intuitiivisia viestejä enkeleiltä (2014).

Arvostele itse tämä teos

sid. 96 sivua
21.00 €

Sarvady Andrea: Pieni kapalokirja

 Lisää ostoskoriin

vaihtoehtoiset hoidot, lapset, lahjakirjat,

Tervetuloa kapaloiden ja kantoliinojen maailmaan! Rauhoita pikkuisesi käärimällä hänet kapalon turvalliseen lämpöön. Jätä rattaat kotiin ja pakkaa naperosi kätevään kantoliinaan. Pienen kapalokirjan kuvitettujen ohjeiden avulla opit käärimään kapaloita ja sitomaan kantoliinoja käden käänteessä.

Kauttaaltaan nelivärinen kirja sisältää

- 13 erilaista kapalointiohjetta; omansa eri-ikäisille lapsille ja erilaisiin tilanteisiin: esimerkiksi talvikapalo pitää pienokaisen lämpimänä pakkasella ja lahjapakettikapalo ilahduttaa syntymäpäiväsankaria.

- 9 erilaista kantoliinaohjetta; liituraitakantoliinassa taapero pääsee mukaan toimistollekin.

- tietoa kapaloinnin ja kantoliinan käyttämisen hyödyistä

- hauskan tietopaketin kapaloinnista ja kantoliinoista eri kulttuureissa

Loistava lahjakirja lasta odottaville, pienokaisen tai taaperon vanhemmille, isovanhemmille, vauvakuumeisille ja muille vauvafaneille.

Arvostele itse tämä teos

nid. 33.00 €

Siegel Daniel J.: Brainstorm – nuoruuden aivomyrskyn voima ja merkitys

PAINOS LOPPUUNMYYTY

lapset, itsetuntemus,

Miten nuoren aivot toimivat? Bestseller-kirjailija ja neuropsykiatri Daniel Siegel kertoo, miten yksi lapsen haastavimmista kehitysvaiheista voi muuttua palkitsevaksi.

Vanhemmat saattavat suhtautua nuoreen pelokkaasti tai huolestuneesti, koska eivät ole varmoja siitä, mitä nuoren elämässä on meneillään. Tämä teos auttaa ymmärtämään nuorta ja hänen aivoissaan tapahtuvia muutoksia.

Siegel kokoaa yhteen neurobiologian uusinta tutkimusta ja valaisee, miten nuoren aivojen kehitys vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä ja ihmissuhteisiinsa. Siegel antaa vinkkejä myös siihen, miten tästä elämänvaiheesta voisi tehdä vähemmän ahdistavan, koska nuoruus on kaikesta huolimatta tulvillaan myös elämänjanoa, positiivista kehitystä ja uusia kokemuksia.

Arvostele itse tämä teos

nid. 222 sivua
29.00 €

Sinkkonen Jari: Lapsen kanssa

 Lisää ostoskoriin

lapset, psykologia,

Hyvä kokemus omasta itsestä saa alkunsa siitä, mitä isän ja äidin katse kertoo pienelle vauvalle. Vanhemmat hyväilevät ja silittelevät vauvaa ja välittävät sille kuvan, että se on kokonaan hyvä. Psyykkisessä mielessä 'kokonaan hyvä' on ihminen, jota rakastetaan vihaisena ja epätäydellisenäkin ja ilman ehtoja.

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen kuvaa kirjassaan persoonallisuudenkehityksen kulkua, mielen talon rakentumista. Pieni rakenteilla oleva talo on alttiina kaikenlaisille luonnonvoimille; niistä vaarallisimpia on torjutuksi tuleminen. Jari Sinkkonen vastustaa kolkkoa perisuomalaista tapaa kieltää vauvan "liiallinen" helliminen ja sylissä pitäminen. Mikä on liikaa? Ei pientä lasta voi koskaan pitää liian hyvänä.

Kirjan jälkimmäisessä osassa käsitellään ajatonta ja aina ajankohtaista narsismia. Antiikin kauniilla ja onnettomalla Narkissos-nuorukaisella, joka näki vain Oman peilikuvansa, on nykyisin paljon hengenheimolaisia. Kirjoittaja antaa kaksi koskettavaa esimerkkiä narsistisista lapsista: toinen on hylkäämisiä ja laiminlyöntejä kokenut poika, toinen pilalle hemmoteltu tyttö. Voidaankin puhua kokonaisesta narsistisesta kulttuurista, jonka tyypillisiä piirteitä ovat rahan, menestyksen ja suorittamisen yliarvostus, vaikeus odottaa, tarve saada kaikki heti. Tähän liittyy auktoriteetin kieltäminen. Erityisesti isän mitätöiminen on narsistiselle kulttuurille ominaista.

Arvostele itse tämä teos

nid. 296 sivua
29.00 €

Sinkkonen Jari: Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun

 Lisää ostoskoriin

lapset, psykologia,

Unohtuuko lapsen etu kiireisen arjen keskellä? Mistä kertovat lapsen stressi ja aggressiot? Onko oikein asettaa rajoja ja rangaista?

Perheiden tiukkatahtinen elämä, monet harrastukset ja tiuhaan vaihtuvat hoitajat ovat lapsen stressin ja ylikuormituksen osatekijöitä. Vanhemmilla pitäisi olla aikaa pysähtyä ja herkistyä kuuntelemaan lasta, lukemaan lapsen mieltä ja eläytymään lapsen tunteisiin. Kiintymyssuhde turvalliseen aikuiseen edistää keskushermoston ja empatiakyvyn kehitystä. Lapsen ja hoivaajan välinen luottamus ohjaa minäkuvan ja hyvän itsetunnon rakentumista.

Teoksessa avataan myös raikas näkökulma lapsen aggressioiden kohtaamiseen: siinä vanhemman keskeinen tehtävä on auttaa lasta säätelemään ja hallitsemaan tunteitaan.

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen tunnetaan monista asiantuntevista ja humoristisen lämpimistä terveys- ja kasvatusalan tietoteoksistaan.

Arvostele itse tämä teos

nid. 279 sivua
29.00 €

Sinkkonen Jari: Nuoruusikä – Miten lapsesta tulee nuori aikuinen

 Lisää ostoskoriin

lapset, psykologia,

Mikä kaikki askarruttaa nuoria ja heidän vanhempiaan? Relatkaa - tärkeintä on olla aito!

Nuoruusikä kuohuineen, jengiytymisineen ja jopa käytöshäiriöineen kuuluu lapsen luonnolliseen kehitysvaiheeseen siinä missä leikki-ikäisen uhmakin. Keskusteluyhteyden säilyminen vaatii kuitenkin avoimuutta ja rohkeutta, ja mitä enemmän arkiselle yhdessäololle varataan aikaa, sitä varmemmin ratkaistaan perheiden pattitilanteita.

Teoksessa tarkastellaan nuoruusiän eri vaiheita lasten ja nuorten parissa tehdyn kliinisen työn pohjalta sekä lukuisten haastattelujen ja kouluyhteistyön kautta. Kirja sisältää myös runsaasti tietoa hormonien puberteetti-iän vaikutuksista sekä riippuvuuksien syntymisestä.

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen tunnetaan monista asiantuntevista ja humoristisen lämpimistä terveys- ja kasvatusalan tietoteoksistaan.

Arvostele itse tämä teos

nid. 360 sivua
47.00 €

Sinkkonen Jari: Pesästä lentoon

PAINOS LOPPUUNMYYTY

lapset, psykologia,

Pesästä lentoon koostuu kuudestatoista alansa tunnetun asiantuntijan artikkelista. Niistä syntyy eräänlainen prisma, joka heijastelee lapsuusiän kehitystä alkaen neurobiologiasta erilaisiin mielen ja kehityksen teorioihin ja edelleen siihen, miten lapsesta tulee perheen ja laajemman yhteisön jäsen.

Kirjassa esitellään kolme kehitysteoriaa. Leikkiä, päivähoitoa ja koulua valotetaan kahdesta näkökulmasta kutakin. Lapsen moraalin kehitykselle on omistettu yksi kirjoitus, samoin lapselle oikeudellisena subjektina.

Lasta ja lapsen tunteita tarkastellaan myös tunnettujen kirjailijoiden kuvausten valossa, sillä kirjallisuus antaa runsaasti välineitä elämästä kertomiseen. Perheen toiminnalle asetetaan vaatimuksia, mutta kerrotaan myös siitä, miten nykyaikaiset vanhemmat ovat löytäneet pulmiinsa uusia ratkaisuja.

Teos on tarkoitettu lasten kanssa ammatikseen työskenteleville ja kaikille niille vanhemmille, jotka ovat kiinnostuneita lapsen sisäisen maailman ja ulkoisten realiteettien keskinäisistä yhteyksistä.

Arvostele itse tämä teos

sid. 264 sivua
15.00 €

Sinkkonen Jari: Yhdessä isän kanssa

PAINOS LOPPUUNMYYTY

lapset, psykologia,

Juuri tavallisia miehiä ja isiä lapset tarvitsevat.

Kirjassa lastenpsykiatri Jari Sinkkonen tuo esille ja korostaa isän merkitystä lapsen elämässä. Miksi mies haluaa isäksi? kirjoittaja pohtii kysymystä isyyden psyykkisestä olemuksesta ja rakenteesta. Oma lukunsa on omistettu isyydelle avioeron jälkeen.

Kouluikäisen ja murrosikäisen lapsen kehitystä käsitellään lasten ja nuorten omien kuvausten pohjalta. Niistä näkyy liikuttavalla tavalla miten pienetkin "laatuajan" hetket ovat tallentuneet syvälle mieleen.

"Tämän kirjan viesti on, että miehen tai isän perusluonteet tai -olemuksen ei tarvitse muuttua miksikään: hän on sellaisenaan riittävän hyvä isäksi. Hänen on kuitenkin asetuttava kuuntelemaan lastaan ja oltava hänen käytössään. Siten hän välittää oman ainutlaatuisen panoksensa lapsen hyväksi!"

Arvostele itse tämä teos

sid. 141 sivua
21.00 €

Solatie Jim: Luova lapsi – oivaltaa, oppii ja pärjää

PAINOS LOPPUUNMYYTY

luovuus, lapset,

Luovuus on nykyihmisen keskeisin kyky. Aiemmin elämästä selviytyi kunnialla, kunhan omaksui tarvittavat säännöt,tavat ja taidot. Nyt meidän on osattavaluovia jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, jossa vanhat ratkaisut harvointoimivat sellaisenaan - ja jossa uudet ratkaisut johtavat usein uusiin kysymyksiin. Ei riitä, että lapsemme oppivat muistamaan ja toistamaan. On elintärkeää, että he oppivat huomaamaan, oivaltamaan ja keksimään.

Tässä kirjassa opetetaan lukuisia luovia tekniikoita, joista lapsi pitää, joista hän oppii ja joita hän haluaa toteuttaa yhdessä aikuisten kanssa. Kirja auttaa myös ymmärtämään lapsen maailmaa entistä paremmin. Mukana on runsaasti niin hauskoja kuin opettavaisiakin esimerkkejä. Kirjan avulla pystyt rohkaisemaan lasta saavuttamaanasioita, joista voi olla vaikea uneksiakaan.

Arvostele itse tämä teos

sid. 304 sivua
22.50 €

Steiner Rudolf: Kasvatus- ja opetustaito ihmisolemuksen terveen kehittymisen per

PAINOS LOPPUUNMYYTY

antroposofia, lapset,

Johdatus antroposofiseen pedagogiikkaan ja didaktiikkaan.

Pedagoginen ja opetustaidollinen suhde on inhimillinen suhde, kasvattajan, opettajan suhde lapseen, oppilaaseen. Kasvatustiedettä ja opetustaitoa on voitava lähestyä tämän inhimillisen suhteen pohjalta. Se voi tapahtua ainoastaan todellisen ihmistiedon avulla. Ihmistuntemus syvälle käyvässä mielessä on kuitenkin mahdollista vain laajaan maailmantuntemukseen perustuen. Ihminen nimittäin juurtuu kaikilla kyvyillään ja kaikilla hänessä olevilla voimilla koko maailmaan. Siksi perimmiltään vain maailmantuntemuksesta juurensa juontava ihmistuntemus voi olla todellista ihmistuntemusta. Antroposofia haluaa antaa laajalle maailmantuntemukselle perustuvan todellisen ihmistuntemuksen, jonka pohjalta tässä kurssissa käsitellään varttuvaa ihmistä ja kasvatus- ja opetustaitoa eri ikäkausina.

Arvostele itse tämä teos

nid. 36 sivua
17.00 €

Tolle Eckhart, Friedman Robert S.: Miltonin salaisuus – kertomus läsnäolon voimasta

PAINOS LOPPUUNMYYTY

myönteinen ajattelu, lapset,

Kahdeksanvuotias Milton-poika joutuu kiusatuksi koulun välitunnilla. Kiusaamisen takia Milton alkaa pelätä kouluun menemistä, ja samalla kouluun menemisestä häviää mielekkyys. Kun Milton ymmärtää eron menneen, nykyhetken ja tulevan välillä, alkaa pelko irrottaa otetettaan. Läsnäolo antaa pojalle voimaa kohdata kiusaajansa.

Miltonin salaisuus esittelee Tollen ydinajatuksen kiehtovasti kuvitetussa muodossa. Se sopii Tollen aikaisempien teosten ystäville, mutta myös vanhemmille, jotka haluavat tutustuttaa lapsensa läsnäolon voimaan.

Eckhart Tolle on aikamme kuuluisimpia henkisiä opettajia. Tolle ei ole sitoutunut mihinkään tiettyyn uskontoon tai henkiseen perinteeseen. Kirjoituksissaan hän yhdistää yksinkertaisen mutta syvällisen sanomansa vanhojen henkisten mestarien ajattomaan selkeyteen: on olemassa tie kärsimyksestä rauhaan.

Arvostele itse tämä teos

nid. 271 sivua
29.00 €

Tucker Jim B.: Olen elänyt ennenkin

PAINOS LOPPUUNMYYTY

lapset, rajatieto,

– lasten muistoja edellisestä elämästään

Olen elänyt ennenkin - lasten muistoja edellisestä elämästään avaa suurelle yleisölle tutkimuksen lapsista, jotka väittävät muistavansa asioita edellisestä elämästään. Lääketieteen tohtori Ian Stevenson aloitti tutkimuksen Virginian yliopiston yhteydessä sijaitsevalla tutkimuslaitoksella jo 1960-luvulla, ja tapauksia on kertynyt 2500 eri puolilta maailmaa.

Lapset alkavat yleensä puhua edellisestä elämästään opittuaan puhumaan, jolloin he pyytävät päästä edellisen perheensä luo tai kertovat, millä tavalla kuolivat. Monissa tapauksissa lapset ovat kertoneet niin paljon yksityiskohtia, että on niitä vastaava ihminen ja elämäntarina. Tuckerin teos Olen elänyt ennenkin - lasten muistoja edellisestä elämästään esittelee tapaukset yleistajuisesti ja kiihkottomasti, kertoo kuinka ne on löydetty ja dokumentoitu, sekä kuinka niitä on tutkittu. Se käy myös läpi valtavirtatieteen reaktiot tähän tieteellisen tutkimuksen rajoja koettelevaan aiheeseen ja tutkii ajatusta, miten tietoisuus voi jatkua sen jälkeen kun sen tyyssijaksi ajatellut aivot kuolevat.

Lääketieteen tohtori Jim B. Tucker on lastenpsykiatri Virginian yliopistolla, jossa hän toimii Lasten- ja perhepsykiatrian klinikan lääketieteellisenä johtajana. Hän on kuulunut Ian Stevensonin perustaman Persoonallisuuden tutkimuksen laitoksen tutkijatiimiin 1990-luvun lopulta lähtien.

Arvostele itse tämä teos

nid. 114 sivua
21.00 €

Virtue Doreen: Kristallilapset

 Lisää ostoskoriin

lapset, psykologia,

– Uuden sukupolven selvänäköiset ja herkät lapset

Kristallilapset ovat uuden sukupolven selvänäköisiä ja herkkiä lapsia, jotka ovat syntyneet maaplaneetalle Indigolasten jälkeen. Heitä on vastasyntyneistä noin 10 vuoden ikäisiin lapsiin, jotka kuuluvat ns. ensimmäiseen aaltoon. Kristallilapsilta puuttuu Indigolasten tummempi puoli.

Kristallilapset ovat sekä sisäisesti että ulkoisesti kauniita - yksi katse heidän silmiinsä kertoo jumalallisesta rakkaudesta ja viisaudesta. Heidän auransa ovat kirkkaat, säteilevät ja läpikuultavat - he näyttävät säteilevän sisältä ulospäin! He puhuvat menneistä elämistä, kaukaisista galakseista ja syvällisistä rauhan ja rakkauden käsityksistä.

Tämä kirja käsittelee monia asioita, joilla on vaikutusta näihin erityisiin lapsiin (parantajan kyvyt, yhteys luontoon, syömistavat jne.) Kirja sisältää kristallilasten ja heidän vanhempiensa sekä heidän opettajiensa haastatteluja. Se tuo esille sellaisia seikkoja, jotka tekevät lapset onnellisiksi ja saa heidät pysymään terveinä, mutta se kertoo myös sudenkuopista, joita meidän pitää välttää, etteivät Kristallilapset menetä erityisiä lahjojaan.

Arvostele itse tämä teos

nid. 246 sivua
23.50 €

Wais Mathias: Lapsuus ja nuoruus nykyaikana

 Lisää ostoskoriin

lapset, antroposofia,

Kirjansa ”Lapsuus ja nuoruus nykyaikana – kasvatuksen mielekkyydestä ja mielettömyydestä” esipuheessa Mathias Wais kirjoittaa: ”Kuudentoista kasvatusneuvontavuoden aikana olen päätynyt siihen käsitykseen, että lapsuutta sekä yli- että aliarvioidaan: korostetaan liikaa sen kausaalista merkitystä ihmisen myöhemmän aikuisiän elämälle sekä hyvän kasvatuksen mahdollisuuksia, ja liian vähän sitä, että lapsuudella on oma laatunsa ja omat lakinsa. Tämän ikäkauden ainutlaatuisuuden näkeminen sille kuuluvalla tavalla vaatii mielestäni kasvatuksemme taustalla vaikuttavien suhtautumistapojen, motiivien ja lapsuuteen liittyvien mielikuvien yksilöllistä tarkastelua. Käsitykseni kasvatuksesta on avoin. Aikuisen läsnäolo kasvatustilanteessa näyttää minusta tällä hetkellä tärkeämmältä kuin menetelmät.” Kirjan ensimmäisessä osassa Wais käsittelee mielikuvia lapsuudesta, toisessa osassa lapsuuden eri kehitysvaiheita ja sosiaalisia yhteisöjä. Kirjan aiheita mm.:

- Lapsen elämänkaaren lainalaisuuksia
- Puberteetti
- Käytökseltään poikkeava lapsi
- Pelot ja aggressiot lapsen elämässä
- Lapsen suhde vanhempiinsa
- Vanhemmat eroavat
- Lapsi uusperheessä
- Yksinhuoltajaäiti ja lapsi
- Adoptoitu lapsi
- Lapsuus eri aikoina - katsaus historiaan
- Nuorisorikollisuus ja käsityksemme nuorista
- Lapsuuden luonteen muuttuminen: objektista subjektiksi

Arvostele itse tämä teos