Untitled

nid. 159 sivua
23.00 €

Devapath: Voimaa hengityksestä

 Lisää ostoskoriin

hengitys, rentoutus,

– matkalla rakkauteen, iloon ja terveyteen

Vanhoissa henkisissä perinteissä, kuten joogassa, taolaisuudessa ja buddhalaisuudessa, hengityksellä on keskeinen rooli: hengityksen avulla pidetään yllä terveyttä ja kuljetaan kohti henkistä täyttymystä. Läntisessä, stressintäyteisessä maailmassa on unohdettu, miten hengitetään oikein tai miten ylipäätään hengitetään.

Kirja näyttää, miten hengitys vaikuttaa aivan kaikkeen elämässä ja miten sitä voi hyödyntää elämän parantamisessa. Kymmenen harjoituksen myötä oppii ymmärtämään kehoaan, stressaamaan vähemmän ja pysymään nuorekkaana. Oikeanlaisella hengitystekniikalla mieli rentoutuu, tunnemaailma tasapainottuu ja sydän avautuu näkemään koko maailman kauneuden.

Devapath on saksalainen Osho-terapeutti ja Diamond Breath© -menetelmän luoja

Arvostele itse tämä teos

sid. 220 sivua
48.50 €

Hakkarainen Tarmo: Polku sisäiseen harjoitteluun

 Lisää ostoskoriin

hengitys, rentoutus, energia, harjoituksia,

– keho, hengitys, mieli, tunne ja energia

Polku sisäiseen harjoitteluun esittelee yksinkertaisia ja tehokkaita harjoitteita kaikille rentoudesta, hiljentymisestä, sisäisestä voimasta ja energiasta kiinnostuneille.

Sisältää paljon selventävää kuvitusta harjoitteisiin (noin 150 piirrosta).

Kirjassa kiteytyy kirjoittajan lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus sisäisestä harjoittelusta, kuten taijista, chi kungista, meditaatiosta, taojoogasta ja shiatsusta.

Arvostele itse tämä teos

nid. 84 sivua
12.00 €

Joogi Ramacharaka: Hengittämisen taito

 Lisää ostoskoriin

hengitys,

Elämä on ehdottoman riippuvainen hengityksestä. Hengitys on elämää. Hengitystä voidaan pitää kehon tärkeimpänä .toimintona. Ihminen voi e1ää jonkin aikaa syömättä ja juomatta, mutta hengittämättä hänen elämänsä supistuu muutamiin minuutteihin .

Länsimaisen käsityksen mukaan fyysinen terveys on olennaisesti riippuvainen oikeasta hengitystavasta. Itämaiset opettajat sanovat sen lisäksi, että oikea hengitystapa voi lisätä ihmisen henkisiä kykyjä, onnellisuutta, itsehallintaa, älykkyyttä, moraalia ja jopa henkistä kasvua.

Arvostele itse tämä teos

nid. 134 sivua
12.00 €

Joogi Ramacharaka: Parantaminen sielun voimilla ja hengellä

 Lisää ostoskoriin

hengitys,

Kirjassa esitellään selvästi ja yksinkertaisesti henkiparantamisen eri muodot.

– sielun voimilla ja hengellä parantaminen
– elinvoimalla parantaminen
– ajatuksen voimalla parantaminen
– sisäisellä kehotuksella parantaminen
– metafyysinen parantaminen

Kirjan tarkoituksena on myös opettaa lukijaa elämään luonnonlakien mukaan ja johdattaa hänet takaisin luontoäidin luo, josta me kaikki olemme alunperin lähtöisin.

Arvostele itse tämä teos

nid. 160 sivua
33.00 €

Martin Minna: Hengitys virtaa

 Lisää ostoskoriin

hengitys, itsetuntemus,

– Kohti kehon ja mielen tasapainoa

Täysin arkipäiväistä sekä kirjaimellisesti elinehtomme hengitys virtaa meissä jatkuvasti, huomasimme tai emme. Arjen kiireet ja huolet saavat hengityksemme kuitenkin helposti epätasapainoon, mikä voi horjuttaa hyvinvointiamme merkittävästi.

Minna Martin opastaa teoksessaan lukijaa kohti tasapainoista hengitystä. Omaan hengitykseen tutustumalla ja sitä rauhoittamalla voi löytää yhteyden sisäiseen todellisuuteensa, tunteisiin ja tuntemuksiinsa. Vapaasti virtaava hengitys antaa oivalluksia myös ihmissuhteissa ja auttaa selviämään stressistä sekä arjen haasteista levollisemmin. Nyt ei tarvita monimutkaisia toimintaohjeita eikä apuvälineitä hyvän olon avaimet löytyvät itsestämme. Kirjassa on mukana helppoja ja hyödyllisiä käytännön harjoituksia.

Arvostele itse tämä teos

nid. 296 sivua
30.00 €

Martin Minna, ym: Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena

 Lisää ostoskoriin

hengitys, vaihtoehtoiset hoidot,

Kirjan lähestymistapa on psykofyysinen. Tällä tarkoitetaan mielen ja ruumiin vuorovaikutusta, kumpaankin suuntaan. Kirjan kokonaisvaltaista teoreettista hengityksen kuvausta täydentää kirjoittajien pitkäaikainen kokemus hengityksen kautta oireilevien parissa.

Kirjassa kuvattu psykofyysinen hengitysterapia koostuu lukuisista toisiinsa kietoutuvista näkökulmista. Perustana on tieto hengityksen säätelystä sekä tasapainoisen hengityksen merkityksestä fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Tähän liitetään ymmärrys varhaisen vuorovaikutuksen ja neurobiologian merkityksestä hengitystapojen oppimisessa ja stressinsäätelyjärjestelmän kehittymisessä. Monien eri terveydenhoitoalojen ammattihenkilöt kuvaavat kirjassa omia tapojaan soveltaa hengitysterapiaa erilaisten potilasryhmien auttamiseksi. Kirjassa kuvataan myös teoriaan ja kokemukseen perustuvia hengitysharjoituksia.

Kirja on tarkoitettu perus- ja täydennyskoulutusmateriaaliksi erityisesti terveydenhuollon ja psykoterapiatyön ammattihenkilöille.Pääkohderyhmänä ovat hengityshäiriöiden, jännitys- tai stressioireista kärsivien potilaiden auttajat. Myös hengityselinsairauksista ja muista somaattisista sairauksista kärsivien potilaiden hoitajat voivat saada kirjasta uusia ajattelu- ja toimintatapoja työhönsä. Kirja soveltuu myös muille ihmissuhdetyötä tekeville sekä esimerkiksi laulunopettajille ja liikuntaa ohjaaville ammattilaisille. Näiden ryhmien lisäksi kuka tahansa hengityksestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostunut voi saada kirjasta työkaluja itsensä auttamiseen.

Arvostele itse tämä teos

nid. 215 sivua
20.00 €

Rosenberg Larry: Breath by Breath

 Lisää ostoskoriin

hengitys,

'A book of delicious simplicity and revolutionary wisdom. These are some of the clearest teachings on mindfulness you will find.'
– Jack Kornfield, author of A Path With Heart

'Breath by Breath is a book that every beginning meditator - as well as some more experienced ones - should read.'
– Bhante Henepola Gunaratana, author of Mindfulness in Plain English

Freedom from suffering is not only possible, but the means for achieving it is completely within our grasp - literally as near to us as our own breath. In this book, Larry Rosenberg brings this 2,500-yearold practice to life for modern readers. He offers simple, accessible instruction on how to cultivate both tranquillity and deep insight through the full awareness of breathing. With wisdom, compassion and humour he demonstrates how the practice of breath awareness is quietly, profoundly transformative as well as supremely practical: if you're breathing, you already have everything you need to start.

'Larry Rosenberg beautifully elucidates one of the most important and profound Buddhist teachings in a way that is wonderfully accessible and relevant.'
– Joseph Goldstein, author of Insight Meditation: The Practice of Freedom

LARRY ROSENBERG is founder and resident teacher of the Cambridge Insight Meditation Center in Cambridge, Massachusetts, and a guiding teacher at the Insight Meditation Society in Barre, Massachusetts. This is his first book.

Arvostele itse tämä teos

nid. 142 sivua
14.00 €

Swami Ambikananda Saraswati: Principles of Breathwork

PAINOS LOPPUUNMYYTY

hengitys,

When we breathe freely and easily our body distributes oxygen - our most vital of nutrients to every one of our 73 trillion cells. But when we are stressed our muscles tighten, our breath becomes shorter, and the delicate balance of oxygen and carbon dioxide in our bodies is disturbed. We continue to live, but without the energy and sense of well-being we should naturally have. This introduction to breathwork explains:

• the anatomy of breathing
• how breathing is linked to our emotional and physical states
• how the breath can act as a bridge to the unconscious
• how the breath has the power to access pain and heal disease
• simple breathing exercises for renewal and vitality

Swami Ambikananda Saraswati is a yoga teacher, acupuncturist and herbalist. Through many years of experience she realised that it is only by addressing the breath and breathing habits of each patient that true healing is possible.

Arvostele itse tämä teos

nid. 159 sivua
24.00 €

Weller Stella: The Breath Book

 Lisää ostoskoriin

hengitys, stressi, rentoutus,

'As natural as breathing' is a phrase we often use when something appears effortless and easy. Breath is a life-giving physical function, and most of the time it is unconscious. When we get upset or worried, however, we often start breathing in the 'wrong' way, and this can actually create symptoms like dizziness, anxiety and stress.

Fortunately, we all have the ability to consciously alter our breathing patterns for the better. The Breath Book describes how becoming aware of your breathing can profoundly improve your physical and psychological wellbeing. It teaches you to use breath as your most important weapon - one that is with you wherever you are - in the battle against stress.

Suitable for everyone, whatever your age or state of health, this illustrated book gives clear, simple instructions to show how breathing can help you to:

* cope with stressful feelings including fatigue, anger, anxiety, depression, insomnia and pain
* improve the functioning of your lungs, particularly if you suffer from asthma, emphysema, or chronic bronchitis
* prepare for and manage difficult sensations during childbirth
* promote health, healing, self-confidence and poise, and a sense of control over your life

Stella Weller is a practising Registered Nurse who has taught yoga and stress management to hundreds of students of all ages. She currently instructs patients with a variety of physical and mental disorders in successfully applying the techniques described in this book.

Arvostele itse tämä teos