Untitled

nid. 200 sivua
10.00 €

Dalai Lama: Sydämeni neuvoja

PAINOS LOPPUUNMYYTY

dalai lama,

DALAI LAMAN OHJEITA HYVÄN ELÄMÄN, ARJEN ONNEN JA RAUHAN LÖYTÄMISEKSI

Sydämeni neuvoja on käsikirja kaikille elämäntilanteen mukaan, vakaumuksesta tai uskonnollisesta taustasta riippumatta. Jos vain opit ajattelemaan sydämelläni, olet askeleen lähempänä nautinnollista elämää.

Tiibetissä on perinteisesti koottu kirjan muotoon suurten hengellisten opettajien suullisia neuvoja. Kirjat kulkevat nimellä «Sydämen neuvoja». Tämä uusi kokoelma Dalai Laman ajatuksia on syntynyt tällaisen harvinaisen, perinteitä kunnioittavan yhteistyön kautta.

Kokoelma yksinkertaisia ohjeita sisältää neuvoja nuorille ja vanhoille, niille jotka ovat eroottisten intohimojensa vankeja, kärsivät yksinäisyydestä tai eivät osaa rakastaa itseään, pelkääville, vihaisille, sairaille ja niille jotka sairaita hoitavat. Myötätuntoisesti, nostamatta itseään muiden yläpuolelle hän, jota tiibetiläiset kutsuvat nimellä Kundun – Läsnäolo – osoittaa sanansa jokaiselle eri elämäntilanteessa ja erilaisissa yhteiskunnallisissa tehtävissä toimiville.

Itseään ei voi auttaa ellei auta muita. Olemme kaikki sidoksissa toisiimme eikä kukaan voi yksin olla onnellinen. jos olet egoismiin taipuvainen, ole viisas egoisti auttamalla muita!
DALAI LAMA

Arvostele itse tämä teos

nid. 213 sivua
11.00 €

Dalai Lama: Työn ilo

 Lisää ostoskoriin

dalai lama,

"Jos joku kysyisi mitä teette työksenne, mitä hänelle sanoisitte?"

Dalailama vastasi pitkällä hiljaisuudella ja virkkoi lopulta:

"En tee mitään. En yhtään mitään. Niin minä luultavasti vastaisin."

Ei mitään? Sitä minun oli vaikea niellä. Dalailamahan teki työtä yhtä ankarasti kuin kuka tahansa tuntemani, kenties vielä ankaramminkin.

Olin itse ollut todistamassa hänen väsymätöntä toimeliaisuuttaan, omistautuneisuuttaan ja hellittämätöntä uurastustaan: valtiomiehenä hän tapasi eri maiden päämiehiä ja poliittisia vaikuttajia. Opettajana, vihittynä munkkina ja buddhalaisena oppineena hän esiintyi laajoilla luentokiertueilla. Maailmanrauhan ja ihmisoikeuksien Nobel-palkittuna asiamiehenä hän puhui kymmenille ellei sadoille tuhansille ihmisille vuosittain. Henkisenä johtajana, joka pyrkii edistämään uskontojen välistä vuoropuhelua ja harmoniaa, hän kävi keskusteluja eri uskontokuntien keskeisten vaikuttajien kanssa. Hän piti yhteyttä tiedemiehiin, sivistyneistöön ja viihdetaiteilijoihin. Ja minne hän menikin, hänellä oli aina aikaa tavata paikallisia tiibetiläispakolaisia, jotka kamppailivat luodakseen itselleen elämisen edellytykset uudessa kotimaassaan.

Dalailama työskenteli aamusta iltaan, mutta miten tiivis hänen päiväjärjestyksestään muodostuikin, hän näytti selviytyvän siitä vaivattomasti. Ja hän oli työssään onnellinen.

Hänkö siis ei muka tehnyt yhtään mitään?

Arvostele itse tämä teos

sid. 185 sivua
22.50 €

Dalai-lama: Avosydämin

PAINOS LOPPUUNMYYTY

dalai lama,

Myötätunnon löytäminen ja osoittaminen voi vaikuttaa mullistavasti arkipäiväisiin kokemuksiimme. Avosydämisyyden soveltaminen voi muuttaa näkemystämme siitä, miten yksilölliset etumme ja yhteinen hyvä ovat suhteessa toisiinsa.

Avosydämin johdattaa Dalai-laman ajatuksiin ja buddhalaiseen elämänkatsomukseen josta ne kumpuavat. Kirjassa ei ainoastaan esitellä buddhalaisuuden perusajatuksia, vaan mukana on myös mielenhallintaan tähtääviä mietiskelyharjoituksia. Kuten Dalai-lama tähdentää, ei tarvitse olla buddhalainen hyötyäkseen meditaatiosta.

Kirja perustuu Dalai-laman vuonna 1999 NewYorkissa pitämään puhesarjaan.

Arvostele itse tämä teos

nid. 168 sivua
20.00 €

Dalai-lama: Elämänarvoja uudelle vuosit.

 Lisää ostoskoriin

dalai lama,

14. Dalai-lama Tenzin Gyatso on maailmanlaajuisesti tunnettu Tiibetin hengellinen ja maallinen johtaja, jolle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 1989. Dalai-lama pakeni Kiinan miehittämästä Tiibetistä vuonna 1959 ja elää nykyisin maanpaossa Dharamsalassa tntiassa.

Dalai-lama esittää kirjassaan pysyviä elämänarvoja uudelle vuosituhannelle. Hän sanoo, että "myötätunto tekee elämämme mielekkäämmäksi, sillä se on pysyvä onnellisuuden lähde".

Dalai-lama tarkastelee päämääriemme uudelleen arviointia ja hyveen, hillinnän, myötätunnon ja kärsimyksen etiikkaa sekä kiinnittää huomiota universaaliin vastuuseemme toisistamme ja maapallostamme. Hän tarkastelee myös eri elämänalueiden uusia ilmiöitä ja päivittäisiä ongelmatilanteita sekä sitä, miten ulkoisista muutoksista huolimatta on mahdollista elää mielekästä ja tasapainoista elämää. Tätä edistää myös uskontojen ja muinaisen viisauden esittämien pysyvien arvojen huomioiminen.

Arvostele itse tämä teos

sid. 217 sivua
32.00 €

Dalai-Lama: Maailmankaikkeus atomissa

PAINOS LOPPUUNMYYTY

dalai lama,

Tässä teoksessa dalailama esittää loistokkaan analyysin siitä, miksi olisi syytä seurata kaikkia tutkimisen väyliä – niin tieteellisiä kuin hengellisiäkin – jotta totuuden koko kuva kirkastuisi. Usko, jonka mukaan kaikki supistuisi aineeksi ja energiaksi, jättäisi ulkopuolelleen valtavan inhimillisen kokemisen kirjon: tunteet, kaipaukset, myötätunnon ja kulttuurin. Samalla tavoin tutkimattomiin uskomuksiin tarrautuminen voisi lukita meidät fundamentalismin häkkeihin.

Dalailama tarkastelee darvinismia ja karmaa, kvanttimekaniikkaa ja filosofista todellisuuskäsitystä sekä tietoisuuden tutkimusta. Tämä kirjassa esitelty henkilökohtainen tutkiminen on kunnianosoitus dalailaman opettajia kohtaan - niin tieteessä kuin hengenelämän alueella. Tämän teoksen perintönä saamme vision sellaisesta maailmasta, jossa erilaiset lähestymistavat voidaan tuoda yhteen ihmiskuntaa palvelemaan.

Arvostele itse tämä teos

nid. 164 sivua
25.00 €

Dalai-lama: Mietiskelyn harjoittaminen

 Lisää ostoskoriin

dalai lama,

Kirja sisältää mm. seuraavat luvut:

- Tiibetinbuddhalaisuuden luonne
- Mielen luonne
- Polun luonne
- Totuuden kaksi tasoa
- Kahdeksan säettä mielen harjoittamiseksi
- Tantrinen mietiskely
- Neljä jaloa totuuta
- Hinayana, mahayana ja tantrayana
- Oikea ympäristö
- Motivaatio
- Buddhan tie
- Valaistumismielen mietiskely
- Mantraharjoitus
- Tyhjyyden mietiskely

Dalai-laman kirja käsittelee Buddhadharman kaikki tärkeät kohdat ja antaa selkeän ja yksinkertaisen menetelmän päivittäisen mietiskelyn harjoittamiseksi.

Muita kirjoja Dalai-lamalta:

Elämänarvoja uudelle vuosituhannelle, 20,-
Opetuksia viisaudesta, 15,-
Sisäinen tasapaino, 20,-
Vapaus maanpaossa, 23,-
Keskusteluja Dalai-laman kanssa, 25,-

Arvostele itse tämä teos

pokkari 149 sivua
9.00 €

Dalai-lama: Myötätunto – sisäinen rauha ja onnellisempi maailma

 Lisää ostoskoriin

dalai lama,

Niin kauan kuin viha asuttaa ihmismieltä, todellinen rauha on mahdotonta. Jos annamme vihan hallita myötätunnon ja rakkauden kustannuksella, uhraamme ihmisälyn parhaan osan - viisauden, jonka avulla pystymme erottamaan oikean väärästä.

Dalai-lama opastaa tässä teoksessa lämminhenkisellä tavallaan, kuinka myötätunto voi olla ehtymätön onnellisuuden lähde elämässämme. Tuhoisat tunteet, kuten viha, kateus ja pelko haihtuvat, kun omalla käytöksellämme innoitamme muitakin elämään myötätuntoisempaa ja rauhallisempaa elämää.

Tiibetin hengellinen johtaja, 14. Dalai-lama, Tenzin Gyatso kiertää ympäri maailmaa luennoimassa ystävällisyydestä ja myötätunnosta, luonnon kunnioittamisesta, Tiibetin kulttuurin säilyttämisestä sekä ennen kaikkea maailmanrauhasta ja keinoista sen saavuttamiseksi. Hänelle myönnettiin vuonna 1989 Nobelin rauhanpalkinto hänen pyrkimyksistään ratkaista Tiibetin tilanne.

Jeffrey Hopkins, Ph.D on buddhalaisuuden tutkija, kirjailija ja kääntäjä. Hän toimi Dalai-laman tulkkina kymmenen vuotta. Hopkins on Tiibetin ja buddhalaisuuden tutkimuksen emeritusprofessori Virginian yliopistossa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 386 sivua
10.50 €

Dalai-lama: Onnellisuuden taito

PAINOS LOPPUUNMYYTY

dalai lama,

Dalai-lama on yksi maailman suurimmista henkisistä johtajista, jonka viisasta puhetta kuunnellaan yli uskontoja kulttuurirajojen. Tässä teoksessa yhdistyvät Tiibetin Dalai-laman itämainen henkisyys tohtori Howard C. Cutlerin länsimaiseen näkökulmaan jokapäiväisten inhimillisten ongelmien ratkaisemiseksi ja kestävän onnen saavuttamiseksi. Kirjan aiheet käsittelevät elämän tarkoitusta, inhimillistä lämpöä ja myötätuntoa, kärsimystä, vihaa ja ahdistusta sekä hengellisiä perusarvoja.

Arvostele itse tämä teos

nid. 144 sivua
15.00 €

Dalai-lama: Opetuksia viisaudesta

 Lisää ostoskoriin

dalai lama,

"Opetan vain sitä, minkä olen itse kokenut."
– Dalai-lama

Hänen Pyhyytensä Tenzin Gyatso, 14. Dalai-lama antoi "Bodhisattvan tien" opetukset aidon suullisen perinteen mukaisesti ensimmäisen kerran 1974 Bodhgayassa Intiassa ja 1985 Dignessä Ranskassa Alexandra David-Neel -säätiön järjestämillä Tiibetin festivaaleilla. Alkuaan 1200-luvulla kootut Bodhisattvan tien 37 harjoitusta ovat elämänohjeita, joita noudattamalla voi saavuttaa sisäisen tasapainon.

Dalai-lama kohdistaa kirjan toisen osan "Madhyamikan avaimen" erityisesti Intiassa ja sen ulkopuolella asuville länsimaisille oppilailleen. Siinä hän on huomioinut opetustensa soveltuvuuden nimenomaan länsimaiselle mentaliteetille.

Dalai-lamalle myönnettiin 1989 Nobelin rauhanpalkinto. Tämä oli kunnianosoitus hänen humanistisesta ja pasifistisesta toiminnastaan yleisen maailmanrauhan säilymisen ja kansansa oikeuksien puolesta. Dalai-laman toiminta aidon sisäisen etsinnän innoittamaa ja perustuu vuosituhansia vanhaan hengelliseen perinteeseen.

Kirjassa on Dalai-laman suomalaisille lukijoille kirjoittama esipuhe.

Arvostele itse tämä teos

nid. 240 sivua
20.00 €

Dalai-lama: Sisäinen tasapaino

 Lisää ostoskoriin

dalai lama,

Hänen pyhyytensä Dalai-lama. Tiibetin henkinen ja valtiollinen johtaja, joka tä11ä hetkellä asuu maanpaossa Intiassa, puhui Yhdysvaltojen ja Kanadan vierailunsa aikana lukuisissa yliopistoissa, korkeakouluissa, buddhalaisissa keskuksissa ja julkisissa tilaisuuksissa kehittäen vähitellen hyvyyden ja myötätunnon sanomaa erityisesti länsimaita varten, mutta myös koko maailmaa ajatellen.

Kirjan luvuista mainittakoon: Uskonnolliset arvot ja yhteiskunta ? Mielen kirkas olemus ? Neljä jaloa totuutta ? Karma ? Altruismi ja kuusi täydellisyyttä ? Uskonnollinen harmonia ? Tiibetin buddhalaisuuden aarteet ? Myötätunto maailmanpolitiikassa ? Meditaatio ? Buddhalaisuus idästä länteen ? Jumaluuksista ? Kahdeksan säettä mielen harjoittamisesta ? Om Mani Padme Hum ? Minä ja minättömyys ? Tiibetiläisiä näkemyksiä kuolemasta ? Mielen muuntaminen meditaation avulla ? Kahdenlaiset totuudet

Kirjan on tiibetistä englanniksi kääntänyt ja toimittanut Jeffrey Hopkins. Hän toimii Etelä-Aasian tutkimuskeskuksen johtajana ja pohjoisen buddhalaisuuden tutkimuksen dosenttina Virginian yliopistossa Yhdysvalloissa. Tämän kirjan toimitustyössä on ollut mukana myös Elizabeth Napper.

Arvostele itse tämä teos

nid. 268 sivua
23.00 €

Dalai-lama: Vapaus maanpaossa

 Lisää ostoskoriin

dalai lama,

Hänen pyhyytensä Dalai-lama kertoo omaelämäkerrassaan epätavallisesta elämästään. Dalai-lama merkitsee eri asioita eri ihmisille. Joillekin hän on elävä Buddha, Avalokiteshvaran eli Myötätunnon bodhisattvan ilmentymä, toisille jumalkuningas. Dalai-lama itse sanoo vaatimattomasti olevansa vain tavallinen buddhalaismunkki.

Kirja on kuvaus elämästä Potalan palatsissa, tiibetiläisestä elämänmenosta, paosta Intiaan 100 000 tiibetiläisen seuraamana kiinalaisten miehitettyä Tiibetin, maanpaossa elämisestä, maailmanjohtajien tapaamisista, Tiibetin kansan kärsimyksistä, väkivallattomasta maailmankatsomuksesta, buddhalaisesta filosofiasta ja Tiibetin tulevaisuudennäkymistä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 163 sivua
25.50 €

Dalai-Lama & Fabien Ouaki: Keskusteluja Dalai-Laman kanssa

 Lisää ostoskoriin

dalai lama,

Tässä keskustelujen pohjalta syntyneessä kirjassa Dalai-lama vastaa hänelle esitettyihin kysymyksiin, jotka koskevat poliittisia, yhteiskunnallisia, henkisiä ja jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita.

Kirja antaa tilaisuuden tutustua maailmalla suuresti arvostetun Dalai-laman käsityksiin monista tärkeistä, ihmisten mieliä askarruttavista kysymyksistä.

Ranskalainen Fabien Ouaki vieraili vuonna 1995 Hänen Pyhyytensä Dalai-laman luona Dharamsalassa, Intiassa. Hänellä oli tilaisuus keskustella päivittäin kahden viikon ajan Dalai-laman kanssa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 276 sivua
28.00 €

Tutu Desmond: Ilon kirja

PAINOS LOPPUUNMYYTY

elämänviisaus, dalai lama,

– Ystävyydestä, rakkaudesta ja hyvästä elämästä

Löydä elämääsi ilo.

Kahden rakastetun hengellisen johtajan viisasta puhetta hyvän elämän salaisuudesta.

Kaikki meistä tavoittelevat onnea. Mutta mitä me tarkkaan ottaen tarkoitamme puhuessamme onnellisuudesta? Etelä-Afrikan emeritusarkkipiispa Desmond Tutu ja Tiibetin hengellinen johtaja Dalai-lama pohtivat elämänmyönteiseen tapaansa onnen ja ilon syvintä olemusta. Lopputulema on selvä: onnea ei voi omistaa vaan se syntyy ilon, rakkauden ja myötätunnon liitosta. Ensimmäisessä yhteisessä kirjassaan Dalai-lama ja Tutu antavat lukijoille käytännönläheisiä vinkkejä kestävän ilon ja hyvän elämän taitoon.

Dalai-lama eli Tenzin Gyatso (s.1935) on Tiibetin buddhalaisten hengellinen johtohahmo. Hän on asunut maanpaossa Intiassa vuodesta 1959. Dalai-lama palkittiin vuonna 1989 väkivallattoman rauhantyön edistämisestä Nobelin rauhanpalkinnolla. Hän on kirjoittanut lukuisia kirjoja henkisestä kasvusta, hyvästä elämästä sekä tieteellisen ja buddhalaisen maailmankatsomuksen yhteensovittamisesta.

Desmond Tutu (s.1931) on Etelä-Afrikan anglikaanisen kirkon arkkipiispa. Hän tuli tunnetuksi 1980-luvulla apartheidin vastustajana ja on sittemmin jatkanut työtään maailmanlaajuisesti ihmisoikeuksien puolestapuhujana. Tutu palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla vuonna 1984.

Arvostele itse tämä teos