Untitled

952-9586-73-6
sid. 112 sivua
12.00 €
ovh 19.00
TARJOUSHINTAAN
Unio Mystica

Chopra Deepak: Onnen alkulähteillä

 Lisää ostoskoriin

chopra,

Deepak Chopra on maailmankuulu kirjailija ja henkisen kasvun opettaja. Hän korostaa, että henkisten lainalaisuuksien toteuttaminen käytännön elämässä on tie onneen ja menestykseen. Tämä kirja on suunnattu jokaiselle, joka haluaa toteuttaa henkisiä periaatteita elämässään, sekä vanhemmille, jotka haluavat välittää niitä lapsilleen. Chopra yhdistää ikiaikaisen viisauden elämän laeista perheen arkeen käytännönläheisellä ja innostavlla tavalla. Hän auttaa näkemään, miten jokapäiväisen elämän tilanteita lasten kanssa voi käyttää syvällisemmän ymmärryksen saavuttamiseksi elämästä.

Arvostele itse tämä teos

pokkari 301 sivua
10.00 €

Chopra Deepak: Buddha – kertomus valaistumisesta

 Lisää ostoskoriin

chopra, buddhalaisuus,

Deepak Chopran romaani kertoo nuoresta prinssistä, joka hylkäsi perintönsä löytääkseen todellisen kutsumuksensa. Prinssi Siddhartan matka valaistuneeksi Buddhaksi muutti historian kulun ikuisiksi ajoiksi, ja hänen paljastamansa totuudet elävät tänäkin päivänä kaikkialla maailmassa. Buddha symboloi nykyisin rauhaa ja harmoniaa, vaikka hänen lumoava mutta myrskyisä elämänsä oli täynnä rakkautta ja intohimoa, murhia ja menetyksiä. Buddhan taival aineellisen maailman kivikoista ylös henkisen maailman huipulle on mukaansatempaava ja inspiroiva tarina, joka vie lukijan lähemmäs elämän ja itsensä ymmärrystä.

Arvostele itse tämä teos

sid. 29.50 €

Chopra Deepak: Ikuinen elämä

PAINOS LOPPUUNMYYTY

chopra, jälleensyntyminen, rajatieto,

Tunnettu elämäntapaguru Deepak Chopra tarttuu olemassaolon peruskysymykseen: mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?

Hänen käsityksensä mukaan kuolema on pelkkä aistien harha. Tuonpuoleista ei ole erotettu tästä maailmasta, vaan yksi ainoa todellisuus sisältää kaikki maailmat, ajat ja paikat.

Henkilökohtaista kokemustaan, tieteen tuoreimpia havaintoja ja intialaisen Veda-kulttuurin suurta viisautta hyödyntäen Chopra kartoittaa kuolemanjälkeisen elämän hätkähdyttäviä mahdollisuuksia ja rohkaisee lukijaa oman henkisyytensä löytämiseen.

Arvostele itse tämä teos

sid. 227 sivua
25.00 €

Chopra Deepak: Kolmas Jeesus – Kristus jota ei voi sivuuttaa

 Lisää ostoskoriin

chopra, henkinen kasvu, henkiset opettajat,

Tunnettu kirjailija ja hengellinen johtaja haastaa teoksellaan vallitsevat käsitykset Jeesuksesta. Kuka oli Jeesus ja mitä merkitystä hänellä on nykyihmiselle? Chopra tarkastelee Jeesuksen sanomaa uudesta näkökulmasta, uskonnollisesta taustasta riippumattomana henkilökohtaisen kasvun oppina.

Jeesus ei ole vain yksi vaan kolme, kirjoittaa Chopra. Hän oli historian henkilö, jonka opetukset ovat perustana kristinuskon opille ja ajatuksille. Jeesus on myös institutionalisoituneen uskonnon, kristillisen kirkon keulakuva. Lisäksi häntä voi pitää universaalina hengellisenä oppaana, jonka sanat voivat puhutella jokaista ihmistä. Chopran teos johdattaa lukijan Jeesuksen syvimpään sanomaan, ymmärryksen ja suvaitsevaisuuden tielle.

Arvostele itse tämä teos

sid. 194 sivua
16.00 €

Chopra Deepak: Miten saan terveyttä ja henkistä hyvinvointia

PAINOS LOPPUUNMYYTY

chopra,

Terveyden pitäisi olla luonnollinen olotilamme, täydellinen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Näin ei kuitenkaan kiireisessä elämässämme ole.

Kuuluisa bostonilainen lääketieteen tohtori Deepak Chopra selvittää mikä meitä vaivaa ja miten hyvinvointi on meidän jokaisen saavutettavissa. Chopra väittää, että mielen, ruumiin ja hengen tasapaino on jokaisen syntymäoikeus, ei kenenkään kannata tyytyä vähempään. Hän puhuu uudesta, kevyestä olotilasta, jossa ihminen kokee elämäniloa ja aitoa yhteyttä ympäristöönsä.

Miten saan terveyttä ja henkistä hyvinvointia pureutuu kokonaisvaltaiseen terveydenhoitoon, se koskettaa sitä todellisuutta, joka on tavanomaisten sairaus- ja terveyskäsitysten peitossa. Chopran kirja on ollut Yhdysvalloissa todellinen läpimurtoteos, ja hänen luentonsa ovat keränneet täysiä saleja ympäri maailmaa.

Deepak Chopra on intialaissyntyinen, länsimaisen koulutuksen saanut lääketieteen tohtori.

Arvostele itse tämä teos

sid. 350 sivua
11.50 €

Chopra Deepak: Polku rakkauteen (nid.)

PAINOS LOPPUUNMYYTY

chopra,

Deepak Chopra on lääketieteen tohtori, maailmankuulu henkisen kasvun opettaja ja yleismaailmallisen filosofian kehittäjä. Hän korostaa miten itsensä hyväksyminen ja maailmankaikkeuden löytäminen omasta itsestä ovat edellytyksiä oikeaan rakastamiseen. Rakkauden määritelmää tulisi avartaa, sillä olemme kaikki yhtä ja koko elämä on rakkauden ilmentämistä ja osoitusta.

Deepak Chopra yhdistää ajattelussaan intialaisen filosofian ja länsimaisen käytännönläheisyyden, itämaisen viisauden ja nykyajan tutkimustulokset. Hän kertoo esimerkkejä elävästä elämästä ja tarjoaa käytännön rakkausharjoituksia, joiden avulla tunnistaa onnen tiellä olevat esteet ja löytää yhteyden omaan sisimpäänsä sekä toiseen ihmiseen.

Arvostele itse tämä teos

nid. 278 sivua
26.00 €

Chopra Deepak: Salaisuuksien kirja

 Lisää ostoskoriin

chopra,

Jokainen meistä haluaa löytää sielunkumppanin, luoda tyydyttävän uran, elää merkityksellistä elämää ja kasvattaa lapsensa hyvin. Etsimme jotain, jonka avulla saisimme ohjattua elämämme kohti näitä tavoitteita. Juuri siihen tämä kirja on erinomainen työkalu.

Salaisuuksien kirja on Deepak Chopran, aikamme merkittävimpiin kuuluvan henkisen ajattelijan oivallusten ja viisauden kristallinkirkas tiivistymä. Kirjassa Chopra paljastaa elämän viisitoista salaisuutta, joiden avulla jokainen voi löytää elämänsä piilevät ulottuvuudet. Kun nämä ulottuvuudet avautuvat, sisältämme löytyvät rakkauden, paranemisen ja myötätunnon salaisuudet - ja lopulta vastaus kysymykseen keitä me todella olemme.

Kirjassa annetut harjoitukset, joiden avulla salaisuuksia voi soveltaa omaan elämään, johdattavat lukijaa uudenlaiseen, kirkkaaseen näkemykseen: tien päässä odottaa täydempi elämä.

Deepak Chopran kirjoista on tullut myyntimenestyksiä ja terveen elämän ja henkisyyden klassikkoteoksia. Tri Chopra on perustanut Carlsbadiin, Kaliforniaan keskuksen nimeltään Chopra Center for Well Being.

"Salaisuuksien kirja on Deepak Chopran syvällisin teos. Haluatko vastauksia elämän suuriin salaisuuksiin? Suosittelen, että aloitat tästä." - Ken Wilber, Kaiken lyhyt historia -teoksen kirjoittaja.

Arvostele itse tämä teos

sid. 112 sivua
21.00 €

Chopra Deepak: Seitsemän onnellisen elämän ohjetta

PAINOS LOPPUUNMYYTY

chopra,

Deepak Chopra on maailmanlaajuisesti tunnettu vaikuttaja alueilla, jotka painottavat mielen ja kehon yhteyttä lääketieteessä ja korostavat ihmisen henkisen kehittymisen mahdollisuuksia.

Tässä kirjassaan hän kiteyttää ajatuksensa seitsemään henkiseen menestyksen lakiin, joiden avulla voimme saavuttaa onnellisen elämän.

Noudattamalla Chopran yksinkertaisia mutta tehokkaita ohjeita voit saada elämäsi kukoistamaan haluamallasi tavalla.

Arvostele itse tämä teos

nid. 200 sivua
26.00 €

Chopra Deepak: Sielukas johtaminen

 Lisää ostoskoriin

chopra, ihmissuhteet,

Johtajia tarvitaan kaikkialla, missä ihmiset puhaltavat yhteen hiileen jotakin saavuttaakseen – liikemaailmassa, politiikassa, perheissä ja urheilukentillä. Taitava johtaja osaa käyttää sisäistä viisauttaan ymmärtääkseen johtamiensa ihmisten erilaisia tarpeita ja tukeakseen heitä parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamisessa. Innostuakseen ryhmä tarvitsee ennen kaikkea yhtä asiaa: viisasta ja sielukasta johtajaa.

Kukaan ei ole täydellinen johtaja aloittaessaan, mutta jokainen voi kehittyä taitavaksi johtajaksi. Chopra on kouluttanut toimitusjohtajia ja muita huippuosaajia useiden vuosien ajan ja kartoittanut periaatteet, jotka pätevät hyvään johtajuuteen alasta ja ympäristöstä riippumatta. Sielukas johtaminen esittelee seitsemän kohdan tien hyvään johtajuuteen ja antaa selkeät välineet sisäisen viisauden kehittämiseksi ja vaalimiseksi.

Arvostele itse tämä teos

pokkari 200 sivua
10.00 €

Chopra Deepak, Ford Debbie, Williamson Marianne: Varjominä

 Lisää ostoskoriin

chopra, itsetuntemus,

New York Timesin bestseller-kirjailijat Deepak Chopra, Debbie Ford ja Marianne Williamson ovat kirjoittaneet kirjan yhdestä suurimmasta onnellisuuden esteestä - varjosta, eli niistä itsemme osa-alueista, joita pidämme kielteisinä tai joiden olemassaolon jopa kiellämme, mutta jotka kuitenkin monella tapaa ohjaavat elämäämme. Vaikka varjo on lähtemätön osa meitä, kulutamme paljon aikaa ja energiaa sen kieltämiseen ja siltä pakenemiseen. Varjominä on perusteellinen ja käytännöllinen opas itsemme kokonaisvaltaiseen hyväksymiseen. Vasta hyväksyttyämme varjopuolemme voimme tavoittaa todellisen eheän olemuksemme ja saada käyttöömme kaikki sisäiset voimavaramme.

Arvostele itse tämä teos

nid. 300 sivua
23.00 €

Chopra, Deepak: Vapauta energiasi, toteuta itseäsi

 Lisää ostoskoriin

chopra,

Miten voi uudistua niin, ettei energiaa kulu turhiin huoliin ja ajankäytön ongelmiin? Kirjan punaisena lankana kulkee ajatus kehon ja mielen yhteydestä. Henkistyneiden ajatuksien ohella on kaiken aikaa mukana käytännön näkökulma elimistön toimintaan ja uusien tapojen omaksumiseen.

Aluksi pohditaan henkisyyden ja lääketieteen välistä kuilua, sen jälkeen keskitytään sielun elvyttämiseen. Lopuksi annetaan kymmenen ohjetta tietoiseen elämiseen. Ohjeissa yhdistyvät henkinen ja fyysinen taso.

Lukija saa tietoa myös monista täydentävistä hoitomuodoista ja muista keinoista, joiden avulla voi tasapainottaa energioitaan. Luvassa on mielekkyyttä ja hyvää oloa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 406 sivua
28.00 €

Chopra, Deepak & Mlodinow, Leonard: Maailmankatsomusten taistelu - tiede vs. henkisyys

 Lisää ostoskoriin

chopra,

KAHDEN BESTSELLER-KIRJAILIJAN HÄIKÄISEVÄ VÄITTELY ELÄMÄN TARKOITUKSESTA

Mitä tapahtuu, kun yhdistetään henkisyyden sanansaattajan Deepak Chopran ja huippufyysikko Leonard Mlodinowin vastakkaiset näkemykset maailmankaikkeudesta? Syntyy vähintäänkin mieltä avartava keskustelu ihmisyydestä.

Maailmankatsomusten taistelussa nämä kaksi ajattelun mestaria mittelevät käsityksiään mm. kysymyksissä: · Mistä maailmankaikkeus syntyi?
· Oliko Darwin väärässä?
· Mikä tekee meistä ihmisiä?
· Onko Jumala pelkkä illuusio?

Deepak Chopra on kansainvälisesti tunnettu itämaisen filosofian opettaja. Hänen kirjansa ovat hallinneet bestseller-listoja ja myyneet miljoonia kappaleita kaikkialla maailmassa. Basam Books on aiemmin julkaissut Chopralta kirjat Salaisuuksien kirja (2009), Varjominä (2010) ja Sielukas johtaminen (2011).

Leonard Mlodinow on teoreettisen fysiikan tohtori ja opettaa California Institute of Technologyssa. Hän on mm. kirjoittanut New York Timesin bestseller-listan ykköseksi yltäneen kirjan The Grand Design yhteistyössä Stephen Hawkingin kanssa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 118 sivua
21.00 €

Chopra Deepak: The Seven Spiritual Laws of Success

 Lisää ostoskoriin

chopra,

This is a book you will cherish for a lifetime, for within its pages are the secrets to making all your dreams come true. In The Seven Spiritual Laws of Success, Deepak Chopra distills the essence of his teachings into seven simple, yet powerful principles that can easily be applied to create success in all areas of your life.

"A must-read for anyone who missed The Prophet, by Kahlil Gibran."
- The New York Times

"The Seven Spiritual Laws of Success is a Virtual Reality toolkit for the 21st-century spiritual traveler."
- Peter Guber, Chairman and CEO, Sony Pictures Entertainment

"Of all Deepak's books, The Seven Spiritual Laws of Success gives a profound outline for conducting one's life at the highest and most integrated level. It is magnificent."
- Anthony Robbins, Author, Awaken the Giant Within and Unlimited Power

"The Seven Spiritual Laws of Success make wonderful guiding principles for anyone attempting to create a productive and satisfying life or human organization."
- Ken Blanchard, Co-author, The One Minute Manager

Arvostele itse tämä teos