Untitled

978-952-5572-96-4
sid. 234 sivua
29.00 €
Delfiini Kirjat

Sharamon Shalila & Baginski Bodo: Chakra-käsikirja

 Lisää ostoskoriin

chakrat, vaihtoehtoiset hoidot,

Perustiedosta käytännön sovelluksiin - täydellinen käsikirja chakroista!

Tämä kirja esittelee havainnollisella ja mielenkiintoisella tavalla sekä chakraopin teoreettisen taustan, että käytännön chakraterapian eri muodot. Seitsemän päächakran ja tärkeimpien sivuchakrojen sijainti, toiminnat ja ominaisuudet kuvataan perusteellisesti. Kirjasta käy selville, kuinka chakrat tunnistetaan, avataan ja harmonisoidaan. Chakrojen aktivointiin sovelletaan useita vaihtoehtoisia hoitomuotoja kuten väriterapiaa, vyöhyketerapiaa, jalokiviterapiaa, musiikkiterapiaa ja aromaterapiaa. Kirja opastaa myös meditaatioiden, mantrojen ja erilaisten joogamuotojen hyväsikäyttämisen chakraterapiassa.

Teoksen moderni ja monipuolinen sisältö on tehnyt siitä suurmenestyksen kautta Euroopan. Esimerkiksi saksalaisesta alkuperäisteoksesta on otettu 18 painosta kolmen vuoden aikana. Kirja on arvokas lähdeteos terapeuteille, hoitoalan ammattilaisille ja kaikille chakraopista kiinnosteneille.

Arvostele itse tämä teos

952-9586-90-6
nid. 80 sivua
14.00 €
Unio Mystica

Judith Anodea: Mitä on chakrat

PAINOS LOPPUUNMYYTY

chakrat,

Ihmisellä on seitsemän chakraa eli energiakeskusta, jotka sijoittuvat selkärangan alaosan ja päälaen väliselle alueelle. Chakrojen toiminta vaikuttaa monin tavoin niin kehoon kuin mieleenkin ja tätä kautta myös tunteisiin ja henkiseen kasvuun. Tässä kirjassa selvitetään käytännönläheisesti ja yksinkertaisesti chakrojen periaatteita ja toimintaa:

• Mikä on chakrajärjestelmän perusta?
• Miten voit tunnistaa eri chakrat ja elävöittää niitä?
• Miten voit käyttää chakrojen avaamiseksi tarkoitettuja harjoituksia parhaiten hyväksesi?
• Miten esimerkiksi värit, jalokivet, planeetat ja tarotkortit liittyvät eri chakrojen toimintaan?

Chakrojen toiminnan tuntemus ja niiden kanssa työskentely voi auttaa lisäämään elämänenergiaamme ja muuttamaan elämäämme myönteiseen suuntaan.

Arvostele itse tämä teos

978-952-5572-39-1
nid. 248 sivua
29.00 €
Delfiini Kirjat

Andrews Ted: Parantajan käsikirja

 Lisää ostoskoriin

chakrat,

Kehossa ilmenevät ongelmat ja sairaudet eivät aina johdu vain viruksista, bakteereista tai konkreettisista fysiologisista tekijöistä, vaan niiden takaa saattaa löytyä henkinen epätasapainotila. Kielteisten tunteiden, asenteiden ja ajatusten energia vaikuttaa energiatasapainoomme hyvin kokonaisvaltaisella tavalla ja voi ilmetä kehon kautta erilaisina sairauksina ja vaivoina.

Ted Andrewsin esittelemässä energiaparantamisen menetelmässä hyödynnetään muun muassa kosketuksen, äänen, värien ja tuoksujen parantavaa voimaa. Tarkoituksena on tasapainottaa kehon energiakeskusten, chakrojen, toimintaa ja kehon energiakanavissa eli meridiaaneissa virtaavaa elämänenergiaa. Kirjassa on esitelty kattavasti kaikki kehon meridiaanilinjat, niihin liittyvät kehon alueet ja elimet sekä tekniikoita meridiaanien tasapainottamiseen.

Tämä käytännönläheinen ja kattava opas soveltuu hyvin kaikille kokonaisvaltaisesta terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostuneille, ja siinä kuvailtuja tekniikoita voi soveltaa niin oman hyvinvointinsa lisäämiseen kuin muidenkin hoitamiseen.

Arvostele itse tämä teos

952-9586-88-4
nid. 87 sivua
6.00 €
ovh 10.00
TARJOUSHINTAAN
Unio Mystica

Hopkins Irene: Henkinen iloliemi

 Lisää ostoskoriin

chakrat,

Meillä on vapaa tahto: voimme valita naurammeko vai emme. Ilosta poiskääntyminen on vaaraksi mielelle ja keholle. Kuten jo arvannet, helpointa on yrittää välttää huumoriromahdus tekemällä tietoisesti huumoristoa vahvistavia asioita esimerkiksi kohtaamalla oma sisäinen pelle.

Löydettyäsi sisäisen pellesi alat innokkaasti kokea ja tuottaa mielihyvää missä tahansa oletkin.

Arvostele itse tämä teos

nid. 160 sivua
23.00 €

Snellgrove Brian: Aurat ja chakrat

 Lisää ostoskoriin

aurat, chakrat,

AURAT JA CHAKRAT

• Aura ja sen rakenne
• Auran näkeminen
• Auran värit ja niiden merkitys ja tulkitseminen
• Auran kehittäminen ja vahvistaminen
• Seitsemän päächakraa
• Chakrojen korjaaminen ja vahvistaminen
• Chakrat ja jokapäiväinen elämä
• Aurat ja chakrat henkisestä näkökulmasta
• Kuinka voimme vahvistaa energiakenttäämme

Kirjan tekijä Brian Snellgrove on useissa maissa tunnettu, Suomessakin vieraillut englantilainen kirliankuvaukseen perehtynyt aura- ja chakratutkija.

Kirjasta on hyötyä kaikille kokonais valtaisesta ihmisestä kiinnostuneille henkilöille, mukaan lukien terapeutit ja parantajat.

Kirjan alkuosa käsittelee auran värejä ja auraan liittyviä asioita perinpohjaisesti. Toinen osa käsittelee chakrojen luonnetta ja vaikutuksia. Kolmas osa käsittelee aurojen tulkitsemista.

Arvostele itse tämä teos

nid. 208 sivua
20.50 €

Karagulla Shafica & Kunz Dora: Tsakrat ja ihmisen energiakentät

PAINOS LOPPUUNMYYTY

chakrat,

Tämä kiehtova kirja merkitsee aivan uutta näkemystä lääketieteessä., Sen aineisto perustuu lääkäreiden tekemiin diagnooseihin, joita verrattiin selvänäköisen parantajan havaintoihin. Näiden "sokkona": suoritettujen tutkimusten välinen korrelaatio on erittäin korkea. Jokainen johtopäätös perustuu kokeelliseen aineistoon potilaista, joilla sairaus näkyi energiakenttien ja niitä vastaavien voimakeskusten eli tsakrojen poikkeavuuksina.

Ennen yhteistyötään tohtori Safica Karagullan kanssa selvänäkijä Dora van Gelder Kunz oli ottanut vastaan potilaita näiden lääkäreiden pyynnöstä. Hän näkee ihmisruumiin kolminkertaisena järjestelmänä, joka muodostuu eetteri- eli vitaalikentästä, astraali- eli tunnekentästä ja" mentaalikentästä. Näiden ja universaalien kenttien energiat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Terveyden avain on näiden kenttien välisessä energiatasapainossa, joka johtaa meidät eheytymiseen ja kokonaisvaltaiseen terveyteen. Tasapainon häiriintyminen - epäsointu - heikentää vähitellen vastustuskykyämme olemuksemme hienoilla tasoilla ja johtaa lopulta sairastumiseen.

Dora van Gelder Kunzilla on poikkeukselliset synnynnäiset selvänäkijän kyvyt, jotka kehittyivät hänen ollessaan yhteydessä selvänäkijä C. W. Leadbeateriin, Tsakrat-kirjan kirjoittajaan. Dora Kunzin kyvyt havaita kätkettyä maailmaa ovat tuottaneet kaksi kirjaa Christmas of the Angels ja The Real World of Fairies. Hän on toimittanut myös kirjan Spiritual Healing. Hän on erikoistunut lääketieteellisiin diagnooseihin. Dora Kunzin ja tohtori Dolores Kriegerin uraauurtava työ on "parantava kosketus" niminen parantamismenetelmä, jonka he ovat opettaneet tuhansille sairaanhoitajille ja terveydenhoidon parissa työskenteleville. Kädessäsi olevan kirjan toinen kirjoittaja oli lääkäri ja neuropsykiatri Shafica Karakulla, joka teki yhteistyötä Dora Kunzin kanssa monissa tutkimuksissa. Tohtori Karagulla on kirjoittanut myös kirjat Breakthrough to Creativityja Through the Curtain.
Arvostele itse tämä teos

sid. 125 sivua
17.00 €

Leadbeater C.W.: Tsakrat

 Lisää ostoskoriin

chakrat, teosofia,

IHMINEN ON PALJON ENEMMÄN KUIN MITÄ HÄNESSÄä VOIMME NÄHDÄ

"Eräs yleisimpiä erehdyksiä on otaksuma, että aistimiemme havaittavissa oleva on kaikki mitä on aistittavissa."
C. W. Leadbeater

C. W. Leadbeater, kuuluisa selvänäkijä, kertoo käsillä olevassa kirjassa ihmisen hienoista psyykkisistä aistinelimistä, loistavan värikkäistä voiman pyörteistä, joiden aidot värikuvat ovat lukijan nähtävissä. Selkeästi ja yksinkertaisesti hän kuvaa tsakrojen toiminnan ja merkityksen hyvinvoinnillemme paljastaen samalla ikivanhan totuuden ihmisessä piilevistä sisäisistä voimavaroista.

Tämä okkultisen kirjallisuuden klassikko ilmestyi englanninkielisenä ensimmäisen kerran vuonna 1927. Sitä on sen jälkeen myyty satoja tuhansia kappaleita ympäri englantia puhuvan maailman.

Arvostele itse tämä teos

nid. 192 sivua
24.00 €

Lowndes Florin: Sydäntsakran elävöittäminen

 Lisää ostoskoriin

antroposofia, chakrat,

Henkiseen ihmiskuvaan on useissa kulttuureissa eri aikoina sisältynyt näkemys ihmisen ruumiillisuuden näkymättömään puoleen kuuluvista voimakeskuksista, joita perinteisesti on kutsuttu tsakroiksi.

Viime aikoina on ilmestynyt runsaasti tsakroja käsittelevää kirjallisuutta, koska ihmisillä on yhä useammin yliaistisia kokemuksia ja niistä ollaan entistä kiinnostuneempia.

Tsakrat muotoutuvat toisaalta luonnollisella tavalla kulttuurikehityksen myötä, toisaalta määrätietoisen henkisen koulutuksen avulla.

Romanialaissyntyinen, Yhdysvalloissa pitkään asunut Florin Lowndes etsii kirjassaan nykyajan tilanteeseen soveltuvaa tsakrojen kehittämisen tietä Rudolf Steinerin näkemyksien pohjalta. Steiner pitää sydänkeskusta aikamme tärkeimpänä tsakrana ja sen kehittämistä nykyajan tehtävänä.

Florin Lowndes luo kirjassaan katsauksen tsakraopin historiaan ja tarkastelee eri tsakrojen olemusta. Hän esittelee yksityiskohtaisesti kuuden harjoituksen kokonaisuuden, joka johtaa sydäntsakran elävöitymiseen ja vähitellen uudenlaiseen tietoisuuteen: sydämellä ajattelemiseen.

Arvostele itse tämä teos

nid. 358 sivua
35.00 €

Choa Kok Sui: Pranic Healing – Chakrojen värienergiat

PAINOS LOPPUUNMYYTY

energia, chakrat, värit,

Master Choa Kok Sui opettaa, miten energiahoitaja käyttää eri värejä välittämässään energiassa saadakseen aikaan halutun vaikutuksen hoidettavan chakroihin, energiakehoon ja fyysiseen kehoon. Tämä kirja on jatkoa kirjalle Pranic Healing -energiahoitoa praanalla.

Kirjassa on yksityiskohtaiset ohjeet yli 170 eri oireen ja sairauden hoitoon Pranic Healingin avulla.

Arvostele itse tämä teos

nid. 25.00 €

Goldman Jonathan: Ääni - Avain värähtelytaajuuden muutokseen

 Lisää ostoskoriin

henkinen kasvu, energia, healing, chakrat,

Äänen maailma on ihmeellinen ja mielenkiintoinen. Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, että kaikki on liikkeessä eli kaikki värähtelee, mikä merkitsee, että kaikki myös päästää ääntä, vaikkei se aina olekaan ihmiskorvin kuultavissa?

Sinulla on käytössäsi mahtava työkalu korkeampien tietoisuuden tilojen kokemiseen - oma äänesi. Et tarvitse mitään erityistä laulutaitoa kokeaksesi, millaista on muuttaa värähtelytaajuuksia oman äänen avulla - tarvitset ainoastaan annoksen kokeilunhalua ja leikkimieltä.

Jonathan Goldman tutustuttaa meidät yhdessä Äänen enkeli Shamaelin kanssa värähtelyihin sekä sisällämme että ulkopuolellamme. Kirja keskittyy siihen, miten voimme muuttaa omaa värähtelytaajuuttamme eritoten äänen avulla.

Kirja tutustuttaa sinut äänen saloihin, pyhään geometriaan, väreihin, vuorikiteisiin ja moniin muihin työkaluihin, joilla voit oppia löytämään itsestäsi uusia ulottuvuuksia.

Arvostele itse tämä teos

nid. 25.00 €

Mansikka Lotta-Josefiina: Henkimaailman näkökulma 1

 Lisää ostoskoriin

rajatieto, chakrat, henkinen kasvu,

–Kanavoitu opas elämään

Ihmissuhteet – Terveys – Numerologia – Chakrat – Jumaluus – Enkelit – Maailmantilanne - Tulevaisuus

Rakkaudellinen henkimaailma on aina rakentava. Rakennusaineena se käyttää totuutta, iloa, valoa ja rakkautta, sanoo parantaja Lotta-Josefiina Mansikka. Hän kanavoi rakkaudellisen henkimaailman välittämiä viestejä. Niistä on syntynyt myös tämä kanavoitu opas elämään.

Henkimaailmalle ihmiselämän moninaiset ongelmat ovat hyvin yksinkertaisia ja helppoja ratkaista.

Tämä henkimaailman kanavoima opas tarjoaa uusia näkökulmia ja teemoja muun muassa parisuhteeseen, terveyteen ja energiakeskuksiin, jotta meidän olisi nykyistä helpompaa suhtautua arjessa kohtaamiimme asioihin ja elää onnellisina.

Opas sisältää runsaasti myös erilaisia harjoituksia, uusia rukouksia ja käytännön neuvoja.

Arvostele itse tämä teos

nid. 370 sivua
10.50 €

Myss Caroline: Hengen anatomia

PAINOS LOPPUUNMYYTY

chakrat, ,

Seitsemän askelta henkiseen kasvuun ja terveyteen

Amerikkalainen Caroline Myss on kirjoittanut rohkean, runsaasti keskustelua herättäneen ja myyntimenestykseksi nousseen kirjan kiehtovasta aiheesta – hengen ja ruumiin monisyisestä suhteesta. Myss edustaa ns. energialääketiedettä, joka lähestyy sairauksia intuition kautta ja näkee ne läheisessä yhteydessä ihmisen henkiseen tilaan.

Caroline Myssin mukaan ihmiskehossa on seitsemän energiakeskusta, joiden elinvoimassa kolme hengellistä perinnettä yhdistyy yleismaailmalliseksi viisaudeksi. Hindujen chakrat, kristinuskon sakramentit ja juutalaisten kabbala, elämänpuu, liittyvät niissä metafyysisellä tavalla yhteen ja kuvaavat seitsemää kehitysvaihetta, jotka ihminen läpikäy kypsyessään. Hengen anatomia pohtii energiakeskusten mysteerejä ja opettaa lukijaa kuuntelemaan sisintään uudella tavalla: "alat huolehtia hengestäsi yhtä tietoisesti kuin nyt huolehdit fyysisesti kehostasi".

Caroline Myss on Body-Mind-Spirit -liikkeen keskeisiä hahmoja ja kysytty luennoitsija ympäri maailman. Hengen anatomia on hänen läpimurtoteoksensa ja käännetty jo lukemattomille kielille.

Arvostele itse tämä teos

nid. 286 sivua
10.50 €

Myss Caroline: Toipumisen taito

 Lisää ostoskoriin

chakrat, ,

Caroline Myss edustaa energialääketiedettä, joka tutkii kehon ja mielen monisyistä suhdetta. HENGEN ANATOMIA oli Myssin ensimmäinen suomennettu teos ja nyt ilmestyvässä TOIPUMISEN TAITO -kirjassaan hän syventää samoja teemoja.

Vaikka sairas ihminen toivoo paranevansa, hän ei yleensä  tiedosta vaivojensa perimmäistä merkitystä. Toisinaan sairaus voi olla vastausta hänen tunneperäisiin tarpeisiinsa ja toimia suojamuurina pelottavia elämänmuutoksia vastaan. Esteet paranemiselle saattavat löytyä hänen omasta sisimmästään, siellä vaikuttavista negatiivisista voimavaroista. Kuitenkin sairaus voi ilmetä myös positiivisella tavalla ja avata väylän henkiseen kasvuun ja kypsymiseen.

TOIPUMISEN TAITO -teoksessaan Caroline Myss pohtii psyyken ja sairauden suhdetta ja kertoo, miten henkinen kehitys voi vahvistaa terveyttä. Myssin haastavassa ja inspiroivassa teoksessa käytännönläheiset neuvot yhdistyvät teoreettiseen näkemykseen, jossa on aineksia sekä idän että lännen filosofioista.

Arvostele itse tämä teos

nid. 192 sivua
15.00 €

Prophet E.C: Seitsemän energiakeskustasi

 Lisää ostoskoriin

rajatieto, chakrat,

Seitsemän energiakeskustasi sisältää kehon hienovaraisen energiajärjestelmän tieteeseen perustuvia vaikuttavia näkemyksiä ja työkaluja eheyteen. Kirja ammentaa maailman henkisten perinteiden viisaudesta osoittamaan sinulle miten voit ravita sieluasi henkilökohtaisen kasvun seitsemän tason kautta.

Sisältää katsauksen kokonaisvaltaisiin menetelmiin, jotka auttavat palauttamaan kehon energiatasapainon - alkaen homeopatiasta, vitamiineista ja kylpylähoidoista meditaatioon, vakuutuksiin ja visualisointeihin.

Arvostele itse tämä teos

nid. 200 sivua
28.50 €

Ristiluoma Marjatta: "Enkelit mielessäin"

 Lisää ostoskoriin

enkelit, henkinen kasvu, chakrat,

Tämä kirja pyrkii avaamaan enkelten läsnäoloa ympärillämme ja miten aistimme heidän ohjaavat viestinsä.

Enkelit ovat valmiita astumaan yhä tietoisempaan kanssakäymiseen. He haastavat meidät yhteistyöhön ja ottamaan Uuden Ajan vastaan.

Arvostele itse tämä teos

nid. 200 sivua
28.50 €

Ristiluoma Marjatta: Löydä itsesi

PAINOS LOPPUUNMYYTY

chakrat, henkinen kasvu,

Kirjan aiheet: Chakrojen voima ja voimalauseet jokaiselle chakralle, luonnontasojen ominaisuudet, Hengen puhtaus kanssakäymisessä, flowssa elämisen tärkeys jota on hyvä tiedostaa, mietiskelyn taito oman henkisyyden voimistamiseksi, intuitiivisen tietämisen avautuminen voimavaraksi, ravinto ja henkisyys chakrojen voimaksi, mitä tarkoittaa Uusi Aika ihmiskunnalle?, oman itsensä kuulemisesta, siirtyminen henkiseen ulottuvuuteen ja tasot siinä, ajatusjoogan merkitys henkisessä kasvussa, karman toimivuus kanssakäymisessä, mantroja oman voiman vahvistamiseksi, terveydeksi palsta

Arvostele itse tämä teos

nid. 200 sivua
28.50 €

Ristiluoma Marjatta: Onnenkivet onneksemme

 Lisää ostoskoriin

kivet ja kristallit, värit, chakrat, enkelit,

Onnenkivet Onneksemme kirja kertoo jalokivien onnea tuovasta voimasta ja siitä, miten voimme tietoisesti hyötyä niiden energiosta sekä nostaa ajatustasoamme ja sisäistyä Hyvyyden Voimien läsnäoloon kivien, enkelten, värien, fengshuin, meditaation ja rukouksen myötä.

Kun toteutamme elämäämme "oikein ja parasta tehden aina kaikessa" tällöin henkinen kasvu saa siivet nousta ylenevään tasoon kunnioituksen ja Kristusrakkauden hengessä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 200 sivua
28.50 €

Ristiluoma Marjatta: Pyhän Hengen parantava voima

 Lisää ostoskoriin

aromaterapia, chakrat, reiki,

Tämä kirja pyrkii avaamaan itsehoitoa ja tiedostamaan sen ihmeitätekevän voiman. Tällä voimalla voi toteuttaa omaa henkistä kasvuaan sekä jakaa sitä läheisilleen. Tällöin oma henkilökohtainen valo lisääntyy ja voi aistia täyttymyksen omalla Tiellään.

Kirjan aiheet Aromaterapia Luonnontasot Sähkömagneettinen voima Kaksitoista chakraa Vyöhyketerapia Reiki tie terveyteen Mietiskelyn ja rukouksen voima kirologia- kädestä katsominen Vitamiinit - Hivenaineet Druidien Puut - Kelttien tapaan

Arvostele itse tämä teos

nid. 308 sivua
35.50 €

Arewa Caroline Shola: Opening to Spirit

 Lisää ostoskoriin

chakrat, ,

Opening to Spirit is an in-depth exploration of the Ancient Chakra System. Caroline Shola Arewa draws on a wealth of spiritual wisdom and mythology from Ancient Egypt, Earlv India and West Africa creating a healing system that will help you raise your awareness, develop greater soul consciousness and claim your spiritual inheritance.

The practices revealed in Opening to Spirit provide a truly holistic approach to personal growth and spiritual development..

This book:

• reveals the mysteries of the aura and the Ancient Chakra System and makes them accessible for everyday use
• introduces you to many African Deities, including those of Creation, Tryth, Sensuality
• describes techniques for cleansing and balancing the Chakras
• explores the healing power of meditation and ritual
• offers tools for self-discovery, physical health and spiritual fulfillment
• explores the Five Elements - ether, air, fire, water and earth
• explains the planetary rhythms and the ancient cosmological laws of Nature in relation to the Chakras

'Caroline Arewa has broken new ground with her creative weaving of African and Indian spirituality. An insightful exploration of the chakras and a refreshing new guidebook to the spiritual journey.'
ANODEA JUDITH, Bestselling author of Wheel of Life

CAROLINE SHOLA AREWA is a gifted Spiritual Guide and Master of Yoga. Her spiritual journey has brought her insight and extencive knowledge of healing and the ancient Chakra System. Caroline trained in Expressive Arts Therapy, Polarity Therapy and Sacred Ritual, and is International Trainer in Spiritual and Personal Development.
Arvostele itse tämä teos

nid. 170 sivua
18.00 €

Arewa Caroline Shola: Way of Chakras

 Lisää ostoskoriin

chakrat, ,

Be initiated into a new Way of life

The term chakra comes from the Sanskrit word for 'wheel. Chakras are centers of energy situated between the base of the spine and the crown of the head, and each one has many different associations. Knowledge of the chakras can be found in ancient spiritual traditions the world over. This comprehensive introduction contains all the information you need to gain an in-depth knowledge of the chakras, including:

• what the chakras are and what each one signifies
• the chakras across cultures and throughout history
• practical exercises for working with your chakras including visualizations, meditations and breath awareness
• how the chakras can be a potent means of self-healing and empowerment

Arvostele itse tämä teos

nid. 116 sivua
27.00 €

Johari Harish: Chakras

PAINOS LOPPUUNMYYTY

chakrat,

In the ancient science of tantra, the human body is viewed as the most perfect instrument for the expression of consciousness. This perfection is realized through the development of the psychic centers, or chakras. Located within the cerebrospinal system, the chakras are the stage upon which the interaction between higher consciousness and desire is played out. Consequently, it is through understanding and utilizing the energies of the chakras that we ultimately reach an enlightened state of being.

Harish johari, Indian scholar and practitioner of tantra, introduces the classical principles of the chakras as well as their practical application for today. He unfolds the mysteries of these subtle centers of transformation with techniques of visualization that are essential to tantric practice and realization.

Johari's beautiful, full-color illustrations provide images-at once traditional and visionary-of each chakra; meditation on these images vitalizes the cerebrospinal centers and harmonizes the entire system both physically and psychically. Additional line drawings allow the aspirant to color in the images as an exercise in visualization and contemplation of the chakras. Sections on each chakra elaborate on correspondences with mantras, colors, astrological signs, and deities, as well as with particular personality types and behavioral characteristics.

Unlike other books in its field, Chakras provides the tools to activate the centers of transformative energy and elevate one's intellectual knowledge to an experience of spiritual growth. Nowhere else will the Western reader find so much valuable information on this ancient tradition in one place. For scholars and spiritual aspirants of every level, Chakras will be an invaluable, practical source of information and techniques.

While continuing his-lifetime study and practice of tantra, Harish Johari is a painter and sculptor as well as a composer of Indian music. His other titles from Destiny Books include Tools for Tantra; Breath, Mind, and Consciousness; The Healing Power of Gemstones; and Numerology.

Arvostele itse tämä teos

sid. 132 sivua
16.00 €

Leadbeater C.W.: Chakras

 Lisää ostoskoriin

chakrat, teosofia,

nid. 212 sivua
27.00 €

Sovatsky Stuart: Eros, Consciousness and Kundalini

PAINOS LOPPUUNMYYTY

jooga, tantra, kundaliini, chakrat,

"Tantra is widely and grossly misunderstood in the West. In Eros, Consciousness, and Kundahni Dr. Sovatsky provides a much-needed corrective, revealing Tantra's most powerful aspect: the conversion of sexual energy into a higher consciousness-altering vitality."
- Georg Feuerstein, Ph.D., author of Sacred Sexuality

DEEPENING SENSUALITY THROUGH TANTRIC CELIBACY AND SPIRITUAL INTITMACY

In this extraordinary celebration of the erotic, Dr. Stuart Sovatsky introduces us to the Tantric art of sexual sublimation, in which sexual energy is redirected toward achieving higher awareness and an erotic satisfaction far beyond that possible through intercourse. The potential reasons for exploring Tantric celibacy are many-including the desire to deepen a life partnership, to gain a new level of mastery over one's body, to heal the emotional scars of sexual abuse, to practice safe sex, or to explore the intimate relationship between spirituality and sexuality.

Exercises based on yoga, kundalini, and chakra meditation make Eros, Consciousness, and Kundalini a practical guide to the world of Tantric celibacy. By transcending the boundaries of conventional sexuality, one can learn to harness the divine energy-glimpsed for only an instant by most people-that is at the heart of all erotic yearning.

STUART SOVATSKY, PH.D., has been a practitioner of kundalini yoga for twenty-four years and is the director of two psychotherapy clinics in the San Francisco Bay Area. A former presenter at the World Congress on Sexology in India and the International Kundalini Research Network, he teaches at JFK University and the California Institute of Integral Studies.

Arvostele itse tämä teos