Untitled

sid. 586 sivua
28.00 €
Unio Mystica

Johansson Lars: Astrologian maailma

PAINOS LOPPUUNMYYTY

astrologia-perusoppaat,

Astrologia on ollut aina kiistojen kohde. Välillä sitä on pidetty virallisena tieteenä jota hallitsijat ja hovit ovat suosineet, välillä se on ollut pseudotieteen asemassa, välillä jopa jyrkästi tuomittu. Astrologia elää ihmisissä kuitenkin voimakkaasti. Itse asiassa astrologia ilmentää uskonnollisfilosofista kykyä parhaimmillaan. Se hyväksyy jumaluuden ja siihen liittyvät ilmiöt, mutta ei hyväksy yksipuolisia maailmanselityksiä, joilla pyritään lokeroimaan tai eristämään ihmiset toisistaan. Siinä mielessä astrologia on universaali filosofia, sillä se hyväksyy ihmiset ja maailman eri ilmiöt sellaisenaan ja tekee analyysit ottamatta kantaa puolesta tai vastaan.

Lars Johanssonin Astrologian maailma on ollut kestosuosikki alkaen vuodesta 1983, jolloin teoksen ensimmäinen painos ilmestyi. Teos käsittää viisi osaa. Ensimmäinen osa sisältää laajan historiallisen katsauksen astrologiaan ja sen merkittävimpiin harrastajiin. Toinen osa selvittää astrologiaa ja mitä se on, kolmas osa planeettoja ja planeettavoimia, neljäs osa horoskooppeja ja niihin liittyviä uskomuksia. Viides osa on puhtaasti tieteellinen ja käsittelee planeettatutkimusta ja sen yhteyksiä vanhoihin astrologisiin tutkimuksiin. Lisäksi on 142-sivuinen taulukko-osa. Teoksen tähän painokseen Lars Johansson on lisännyt runsaasti uutta aineistoa, muun muassa ajanmukaista tietoa planeettatutkimuksesta.

Kuudes, täydennetty painos.

Arvostele itse tämä teos

952-9586-25-6
sid. 173 sivua
23.00 €
Unio Mystica

Ljungberg Tuikku: Opi astrologiaa!

 Lisää ostoskoriin

astrologia-perusoppaat,

Kädessäsi on viimeinkin kirja, jonka avulla voit helppotajuisesti oppia tulkitsemaan astrologista tähtikarttaa – omaasi ja toisten. Astrologian tarkoituksena on opastaa meitä ymmärtämään luonnettamme syvemmin ja monipuolisemmin.

Astrologisen luonnetulkinnan lähtökohtana on tähtikartta, joka ilmoittaa syntymähetkellämme vallinneet planeettojen asemat. Tähtikarttaan liittyy monia symboleja, joita tässä tarkastellaan käytännön näkökulmasta. Opit mitä ominaisuuksia eri planeetat ihmisessä edustavat ja miten ihmiset niitä ilmentävät eri tähtimerkkien kautta.

• Mitä astrologia on?
• Astrologian peruskäsitteet
• Planeetat ja tähtimerkit
• Astrologiset huoneet ja niiden merkitys
• Aspektit ja transiitit
• Miten lasken Nousevan merkkini taulukon avulla?
• Erittäin kattava astrologinen sanasto

Arvostele itse tämä teos

952-9586-86-8
nid. 112 sivua
6.00 €
ovh 12.00
TARJOUSHINTAAN
Unio Mystica

Ljungberg Tuikku: Tähdet kertovat tyylisi

 Lisää ostoskoriin

astrologia-perusoppaat,

Tämä kirja keskittyy tähtimerkkien silmin havaittaviin ominaisuuksiin, tyyliin ja makuun. Kunkin merkin osalta on otettu mukaan myös luonteen hallitsevimpien piirteiden lyhyt kuvaus. Voit käyttää kirjaa vaikkapa suunnitellessasi yllätystä ystävällesi tai halutessasi oppia paremmin ymmärtämään kumppaniasi ja hänen mieltymyksiään. Saat kirjasta parhaan hyödyn lukemalla sitä pilke silmäkulmassa, sillä jokainen ihminen on toki enemmän kuin oma tähtimerkkinsä.

Arvostele itse tämä teos | Lue muiden arvostelut...

952-9586-33-7
sid. 200 sivua
22.00 €
Unio Mystica

Ljungberg Tuikku & Ronco Gina: Tähdet ja tulevaisuutesi

PAINOS LOPPUUNMYYTY

astrologia-perusoppaat, transiitti-oppaat,

Tähdet ja tulevaisuutesi kertoo taivaankappaleiden liikkeistä eli transiiteista sekä niiden merkityksestä ihmisen elämässä. Kun puhutaan astrologialla ennustamisesta, kyseessä on nimenomaan transiittien tarkastelu ja niiden tulkinta.

Jos olet pohtinut, miksi asiat toisinaan sujuvat loistavasti, ja miksi joskus kaikista ponnisteluista huolimatta mikään ei ota onnistuakseen, astrologia saattaa auttaa selvittämään, miksi näin on.

Astrologia ei ole kohtalonomaista ennustamista vaan sen tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään paremmin omaa elämääsi ja itseäsi.

Arvostele itse tämä teos

952-5572-02-1
nid. 443 sivua
25.00 €
Unio Mystica

Nikula Raimo: Astrologian ihmiskuva

 Lisää ostoskoriin

astrologia-perusoppaat,

Nykyastrologia lähestyy ihmistä kokonaisvaltaisena olentona. Ihmisen tähtikartalla näkyvät arkkityyppiset teemat, hänen ulkoiset olosuhteensa ja valintansa muodostavat kokonaisuuden. Astrologia voi tarjota varsin käyttökelpoisen ja syvällisen välineen, jonka avulla on mahdollista syventää itsetuntemustaan ja pohtia sekä oman elämänsä että toisten elämän teemoja, vahvuuksia ja haasteita.

Astrologian ihmiskuva on alan suomalainen perusteos, samalla kertaa käsikirja ja johdatus astrologiseen ihmistuntemukseen. Se johdattaa suoraan alan perustietoihin ja tulkinnan lähtö-kohtiin. Kirja soveltuu niin aloittelevalle astrologian harrastajalle kuin astrologian perustiedot jo hankkineelle.

Kirjassa on varsin kattavat selitykset muun muassa kaikista tähtimerkeistä, astrologisista huoneista, planeetoista ja niiden sijainnista eri tähtimerkeissä ja huoneissa sekä Askendentin eli Nousevan merkin ja Deskendentin eli Laskevan merkin merkityksestä ja Kuun solmuista. Tämä kirjan osittain uudistettu laitos sisältää myös kattavan astrologisen sanaston sekä katsauksen Kheironin mytologiaan ja tulkintaan tähtikartalla.

Arvostele itse tämä teos

952-9586-00-0
286 sivua
22.00 €
Unio Mystica

von Gerich Paul: Astrologia

PAINOS LOPPUUNMYYTY

astrologia-perusoppaat,

Paul von Gerich (1873-1951) laati teoksensa aikana, jolloin astrologien käytössä ei ollut nykyaikaisia apuvälineitä. Niinpä hänen Astrologiansa sisältää yhä perusteellisimman suomenkielisen selostuksen tähtikartan laskennallisista perusteista, pallotrigonometriasta, syntymäajan tarkistuksesta ja niin edelleen. 1920-luvulla Suomessa toimi joukko muitakin astrologeja, joiden horoskoopit olivat kuin tietokoneella laskettuja; ensimmäisenä tulee mieleen Adolf Nylund eli nimimerkki Uraniel.

Gerichin teos on niin kattava ja tarkka, ettei se juuri suosituksia kaipaa. Mallihoroskoopeissa on käytetty Placiduksen huonejakoa, joka on nykyäänkin yleisin ja kenties paras, koska se reagoi herkimmin syntymäpaikan koordinaatteihin. Horoskoopin tulkinnasta mainittakoon, ettei jako "hyviin" ja "huonoihin" aspekteihin ole niin mustavalkoinen kuin ennen. Virhemarginaalin ja eräänlaisen fatalismin vaaran vuoksi on niin ikään hylegin ja anaretan tutkiminen jätetty vähemmälle.

Erityistä painoa Gerich on pannut nousevalle merkille eli askendentille, kuten oikein onkin. Jos tapaamme vaikkapa Neitsyen, jonka tähtikartan nouseva Skorpioni on voimakas, havaitsemme ensiksi hänen Skorpioniluonteensa, ja Neitsyen viileä analyyttisyys ilmenee vasta myöhemmin, jos on ilmetäkseen. Lisäpainoa askendentti saa mahdollisista aspektiryhmityksistä, kuten ns. T-neliöstä tai suurkolmiosta. Askendentin laskemiseen tarvittavat kaavat Gerich on esittänyt, mutta enemmän tai vähemmän luotettavia pikaratkaisuja on nykyään saatavana – niistä ehkä näppärin kanadalainen Calculex-kiekko, joka ilmaisee myös sidereaalisen ajan sekä taivaanlaen (MC). Suomen pohjoisen sijainnin vuoksi joudutaan 67:nnen leveysasteen jälkeen joka tapauksessa turvautumaan toposentriseen tai tasahuonejärjestelmään, koska muut huonejärjestelmät ikään kuin painuvat kasaan napojen läheisyydessä.

Tulkintaosan Gerich on kirjoittanut tunnontarkasti. Sanalla "ounastava" hän tarkoittaa intuitiivista, aavistavaa ihmistä. Teoksen ilmestymisen jälkeen Percival Lowell löysi Pluto-planeetan, jota pidetään Marsin ohella Skorpionin hallitsijana. Täysin yhtäpitäviä tulkintoja Pluton luonteesta ei ole vieläkään esitetty, ja pitkän kiertoaikansa vuoksi sen vaikutus kohdistuu joka tapauksessa enemmän kokonaisiin sukupolviin kuin yksilöihin. Joitakin vuosia sitten astrologia liitti taivaankappaleiden sarjaan pikkuplaneetat, joista tärkein on ehkä Kheiron (Chiron). Asteroidien efemeridejä on myytävänä erikseen. Reinhold Ebertin kehitti kosmobiologiansa ja ns. keskipisteet niille, joilla on enkelin kärsivällisyys ja rutkasti aikaa. Gauquelinin pariskunta lähti liikkeelle tarkoituksenaan kumota astrologia tilastotieteen avulla, mutta lopputuloksena olikin teossarja, joka todistaa jokseenkin aukottomasti aurinkokunnan ilmiöiden ja Maan tapahtumien välisen yhteyden – "kuten ylhäällä, siten alhaalla". Jo ennen Einsteinia, Lorenzia ja Minkowskia oli Friedrich Nietsche (!) aavistanut tähtienvälisen massan olemassaolon (Der Wille zur Macht 1067), ja vastikään ilmestyi väitöskirja, joka kuvaa avaruuden eräänlaiseksi alkeishiukkasten mereksi, jossa planeetat "kelluvat". Näiden seikkojen vuoksi astrologia saa aivan uutta pontta.

Suomeksi on ilmestynyt niin niukasti astrologisia kirjoja, että periaatteessa jokainen on lukemisen arvoinen joskin käsillä oleva Paul von Gerichin Astrologia on ylittämätön. Ulkomaisia teoksia on saatavana hyllykilometreittäin. Sakoian & Acker'in oppaat ovat varsin näppäriä, kun taas Max Heindelin laaja katsaus avaa ennen aavistamattomia näköaloja. Joka tapauksessa astrologin kirjahyllyyn kuuluu efemeriditaulukko. Raphaelin efemeridit ja huonetaulukko on vuosittainen vihkonen, kun taas parhaan vastineen rahalle tarjoaa Michelsenin The American Ephemeris for the 20th Century. Mahtavan valikoiman astrologista kirjallisuutta on julkaissut American Federation of Astrologers, Inc., P.O. Box 22040 Tempe, Arizona 85282, USA. Lisäksi kannattaa seurata Suomessakin myytävää kuukausijulkaisua The American Astrologer. Todella tarkka tähtikartta syntyy tietokoneella, johon on liitetty kunnollinen astrologiaohjelmisto, ja tällaisen kartan voi tilata esimerkiksi tämän kirjan julkaisijalta. Todettakoon, että Gerichin laskentaohjeet ovat niin tarkkoja, että asiantuntija voi huoletta syöttää ne vaikkapa omalle tietokoneelleen.

Vuosikaudet on kaivattu suomenkielistä, tieteelliset mitat täyttävää astrologian oppikirjaa – ja lyhyesti sanottuna Paul von Gerichin Astrologia on juuri sellainen.

Markku Saarinen

Arvostele itse tämä teos

nid. 115 sivua
20.00 €

Alan Leo: Astrologiaa kaikille

 Lisää ostoskoriin

astrologia-perusoppaat,

Kirjan tekijä Alan Leo on yksi Englannin tunnetuimmista ja arvostetuimmista astrologeista. Hän on kirjoittanut aiheesta lukuisia syvällisiä kirjoja.

Kirjassa käsitellään mm. seuraavia asioita:

• Eläinratamerkkien sisäinen luonne
• Aurinko ja eläinrata
• Aurinko ja Kuu eri eläinratamerkeissä
• Planeetat ja niiden ulkoiset ja sisäiset vaikutukset
• Planeettahenget
• Nousevan merkin ominaisuudet
• Elämän onnelliset ja onnettomat kaudet

Arvostele itse tämä teos

nid. 99 sivua
16.00 €

Artemajos: Astrologia

 Lisää ostoskoriin

astrologia-perusoppaat,

MUUTAMA SANA ASTROLOGIASTA

Astrologia määrittelee taivaankappaleiden vaikutuksen maallisiin asioihin. Astrologia kuuluu inhimillisen tiedon vanhimpaan historiaan, ja se pysyi idässä pitkään salaisena tieteenä. Claudius Ptolemaios kirjoitti vuonna 135 jKr. kirjan Tetrabiblos, joka on uudenaikaisen astrologian perusta.

Astrologian tutkimus jaetaan neljään osaan:

1) maapalloa koskeva astrologia, jota sovelletaan meteorologiaan, seismologiaan ja maanviljelykseen.

2) kansoja ja valtioita koskeva astrologia, joka käsittelee kansojen ja hallitsijoiden tulevaisuutta. (Kullakin kansalla on oma valvoja eli vartija, planeettahenki.)

3) horaarinen astrologia, jonka avulla ratkaistaan erilaisia ihmismielessä syntyneitä asioita.

4) syntyperää koskeva astrologia, joka selvittelee yksilöiden kohtalon kehdosta hautaan.

Tuhansia vuosia sitten Kaldeassa pidettiin astrologiaa suuressa arvossa. Koko elämä järjestettiin astrologian mukaan. Hallitsijat ja korkeat virkamiehet olivat astrologeja, ja tärkeillä perheillä oli omat astrologinsa. Kaikissa merkittävissä asioissa kysyttiin neuvoa tähdiltä.

Astrologian maine on myöhemmin joutunut huonoon valoon, koska rahanahneet ennustajat häpäisivät tämän mysteerien pyhän tieteen alueen. Nämä valheelliset astrologian harjoittajat kehittivät siitä pelkkään matematiikkaan perustuvan järjestelmän, vaikka se alkuaan perustui hyvin korkeatasoiseen metafysiikkaan, jonka käyttövälineenä olivat taivaankappaleet.

Oikea astrologia merkitsee tieteelliselle astronomialle samaa kuin psykologia tieteelliselle fysiologialle. Astrologian ja psykologian tutkijan olisikin kohottauduttava aineellisen eli näkyvän maailman yläpuolelle kaikkiallisen hengen valtakuntaan.

Astrologia on ollut kehittynyt tieteenala jo tuhansia vuosia sitten. Muinoin se pysyi temppelien salaisuutena ja sitä kunnioitettiin uskontona. Entisajan ihmiset pitivät astrologeja viisaina neuvonantajina.

Astrologia opettaa lukemaan ihmisen elämänvaiheet tähtien asemasta. Sille henkilölle, joka ymmärtää tähtien sanoman, ei mikään ole salaista. Ihminen on osa maailmankaikkeutta, ja kukin ihmiselämä on yhtä arvokas. Ihminen on sidottu maailmankaikkeuden lakeihin samalla tavalla kuin maa ja kaikki planeetat.

Ihminen on maailmankaikkeus, makrokosmos pienoiskoossa eli mikrokosmos. Syntyessään kerran toisensa jälkeen maapallolle ihminen on pienoiskuva tähtitaivaasta. Kun astrologi oppii tuntemaan, mitä syntymähetkellä tapahtui taivaalla, hän havaitsee sen, mitä ihmiselämässä ja ihmisessä tulee tapahtumaan.

Monella ihmisellä on syntymähetken tähtiasemien perusteella hyvin säälittävä kohtalo. Ihmisen elämällä on kuitenkin tietty tarkoitus : hänen tehtävänään on oppia ja kerätä kokemuksia. Jälleensyntyvänä olentona ihminen kehittyy maan pää11ä saadun kokemuksen kautta. Ihminen sovittaa tässä ja edellisissä elämissä tehtyjä pahoja töitä ja saa palkkiota hyvistä teoistaan. Kuolema ei vapauta ihmistä tekojensa tilityksestä, vaan hänen pitää sovittaa ne seuraavissa elämissä.

Ihminen ei siis maan päälle syntyessään ala elämäänsä ja kohtaloaan alusta vaan jatkaa siitä pisteestä, johon kehitys jäi edellisessä elämässä. Tähtitaivaan tilanne syntymähetkellä ilmaisee karmallisen vaikutuksen. Planeetta-asemat eivät kuitenkaan kahlehdi ihmisen henkeä ja vapaata tahtoa, joten hänellä on myös jonkin verran sananvaltaa kohtalonsa suhteen – etenkin jos on kyseessä korkealle kehittynyt yksilö, jolla ei ole enää kovasti karmallista velkataakkaa maksettavanaan.

Horoskooppi on ikään kuin ihmisen peili. Lapsi ei voi syntyä ennen kuin hänen sisäinen horoskooppinsa on sopusoinnussa ulkoisen, syntymähetkellä vallitsevan tilanteen kanssa. Taivaankappaleiden asema syntymähetkellä on täydellinen luonteen avain. Horoskooppi esittääkin taitavalle tulkitsijalle ihmisen fyysiset, sielulliset ja henkiset ominaisuudet, sairaustaipumukset, tunne-elämän tilan, ihmissuhteet ja kaikki elämän mahdollisuudet.

Arvostele itse tämä teos

nid. 202 sivua
17.00 €

Campion Nicholas: Mihin uskovat Astrologit

PAINOS LOPPUUNMYYTY

astrologia-perusoppaat,

Mihin moniarvoisessa nykymaailmassamme uskotaan? Nopeaa ja tiivistä tietoa niille, jotka haluavat ymmärtää.

Mitä eksistentiaalinen ihmisenä oleminen tarkoittaa? Mihin astrologien käsitykset todella perustuvat? Mikä buddhalaisuudessa kiehtoo aikana, jona järjestäytyneet uskonnot ovat menettäneet merkitystään? Pystyvätkö vihreät muuttamaan maailmaa?

Mihin uskovat -sarja esittelee havainnollisessa ja helposti lähestyttävässä muodossa maailman eri uskontoja, ideologioita ja filosofisia oppisuuntia. Suuntausten historia, nykytila, keskeiset käsitteet, kysymykset ja vaikuttajat esitellään tiiviisti - kriittistä näkökulmaa unohtamatta. Kirjoissa ei saarnata eikä käännytetä, vaan keskitytään siihen, miten katsomukset vaikuttavat nykyisten kannattajiensa jokapäiväiseen elämään.

Asiantuntevien kirjoittajien näkemykset tarjoavat kiinnostavaa pureskeltavaa yleissivistykseksi, oman maailmankatsomuksen tarkentamiseksi, toisin ajattelevien kanssaihmisten ymmärtämiseksi tai vaikka opiskelijan esitelmän taustaksi.

Arvostele itse tämä teos

nid. 120 sivua
7.00 €

Karisto: Horoskooppikirja

PAINOS LOPPUUNMYYTY

astrologia-perusoppaat,

Mitä tähtimerkit kertovat sinusta ja ystävistäsi. Tässä kirjassa ovat kaikki kaksitoista länsimaista horoskooppimerkkiä selitettyinä: luonteenpiirteet, rakkauselämä, työelämä ja terveys sekä yhteensopivuus muiden tähtimerkkien kanssa. Mukana myös kiinalainen horoskooppi.

Arvostele itse tämä teos

sid. 416 sivua
25.00 €

Karisto: Suuri Horoskooppikirja

PAINOS LOPPUUNMYYTY

astrologia-perusoppaat,

Suuri horoskooppikirja on laajin ja kattavin teos länsimaisista tähtimerkeistä. Se paljastaa todellisen minäsi ja kertoo melkein kaiken läheistesi luonteesta, työelämästä, terveydestä, raha-asioista, rakkaudesta ja seksistä.

Mikään ei houkuttele ihmisiä kertomaan itsestään niin kuin oman horoskoopin kuuleminen. Luvassa herkullisia vastaväitteitä, puolustelua ja kutkuttavia paljastuksia...

Kirjassa on myös kätevä horoskooppikohtainen syntymäpäiväkalenteri, sekä seikkaperäinen selvitys eri horoskooppien yhteensopivuudesta. Lue suuri horoskooppikirja ennen kuin sanot tahdon.

Arvostele itse tämä teos

nid. 380 sivua
29.00 €

Karpov Johanna: Astrologian opas

PAINOS LOPPUUNMYYTY

astrologia-perusoppaat,

Astrologian opas on selkeä ja helposti omaksuttava opas astrologian maailmaan ja astrologisen kartan tulkintaan.

Kirjan alkupuoliskolla tutustut astrologisen kartan rakenteisiin, siihen, mistä tekijöistä ja miten astrologinen kartta koostuu. Tämän jälkeen opit kartan eri osa-alueet: eläinradan merkit, planeetat, niiden toimintamallit, huoneet sekä kuunvaiheen. Lisäksi kirjassa on tarkasteltu progressiivisen Kuun merkkiä, vaihetta ja huonesijainteja.

Kirjan lopussa opetellaan tulkitsemaan astrologista karttaa selkeiden ja havainnollistavien esimerkkien avulla. Läpi kirjan seikkailee fiktiivinen Elli Esimerkki, jonka kartan avulla havainnollistetaan astrologista tulkintaa. Astrologian opas sopii sekä itseopiskeluun että kurssikirjaksi.

Kirjan lukemisen ohelle voit tilata oman astrologisen peruskarttasi, progressiivisen Kuun listauksen ja astrokiekon (esitelty kirjan lopussa).

Kirjailija Johanna Karpov on tutkinut astrologiaa liki 20 vuoden ajan ja toiminut MTV3:n AstroTV:n astrologina vuosina 2009-2010. Karpov on ollut Suomen Ammattiastrologit ry:n jäsen vuodesta 2010. Koulutukseltaan hän on sosionomi (AMK). Johanna Karpovilta on ilmestynyt aikaisemmin teos Rakkaustarina (Basam Books, 2012).

Arvostele itse tämä teos

126 sivua
27.50 €

Laurento Maarit: Astrologiaa aloittelijoille (+cd-rom)

 Lisää ostoskoriin

astrologia-perusoppaat,

– Opi tekemään tulkinta

Astrologiaa aloittelijoille on astrologian perusteiden oppikirja ja käytännön opas. Kirja esittelee astrologisen analyysin laatimiseksi menetelmän ja opastaa alusta loppuun, miten ja missä järjestyksessä analyysissa edetään sekä minkälaisia välineitä peruskartan tulkinnan laatimista varten tarvitaan. Kirja tutustuttaa lukijan viiteen analysointiosuuteen: kartan yleiskuvaan, horoskooppimerkkeihin, planeettoihin, huoneisiin ja aspekteihin, sekä siihen, mitä kussakin osiossa tulee ottaa huomioon, jotta saadaan onnistunut tulkinnan lopputulos.

Kirjan lopussa on kaksi esimerkkitulkintaa, joissa astrologinen analyysimenetelmä sekä kolmivaiheinen tulkinnan laatimisprosessi avataan. Lukijalle selitetään yksityiskohtaisesti, miten kartan teknisestä analyysivaiheesta edetään synteesivaiheen kautta varsinaiseen tulkintaan. Kirjassa on runsaasti karttoja sekä astrologisia symboleita ja terminologiaa, joiden merkitykset selitetään ja avataan.

Lisäksi, Astrologiaa aloittelijoille on myös omatoiminen astrologian oppikurssi. Kirjan mukana on CD, joka sisältää kirjan eri osien harjoituksia sekä kolme sähköistä tasokoetta, joilla voit seurata opintojasi. CD:llä ovat myös kirjan aspekti- ja kuunvaihesapluunat, jotka voi helposti tulostaa kotikoneelta.

Arvostele itse tämä teos

sid. 165 sivua
19.50 €

Myllyniemi Panu: Astrologia uusiksi

PAINOS LOPPUUNMYYTY

astrologia-perusoppaat,

Jos luet horoskooppeja, tämä kirja saattaa mullistaa elämääsi. Panu Myllyniemi osoittaa, että eläinradan tähtikuvioiden asemat taivaalla ovat vuosisatojen saatossa hitaasti muuttuneet. Moni Kaloina itseään pitänyt onkin itse asiassa Vesimies, moni entinen Leijona on nyt Krapu ja niin edelleen. Myllyniemi tuo eläinradalle myös Käärmeenkantajan tähtikuvion, jota perinteiset horoskoopit eivät ole huomioineet.

ASTROLOGIA UUSIKSI tarjoaa 2000-luvulle päivitetyn näkökulman horoskooppeihin. jos tähdet määräävät kohtalomme, horoskooppien tulee perustua niiden todellisille sijainneille. Kirjassa perustellaan helppotajuisesti horoskooppiuudistus ja annetaan asianmukaiset tulkinnat tähtimerkeille. Mukana on tunnettujen henkilöiden horoskooppiesimerkkejä ja uuden tähtikartan mukainen rakkauselämän tulkinta. Loppuun sijoitettujen taulukoiden avulla voit helposti määrittää uudelleen oman ja läheistesi tähtikartat -ja kirjassa on tilaa omille merkinnöillesi. Välttämätöntä luettavaa jokaiselle horoskoopeista kiinnostuneille.

Arvostele itse tämä teos

nid. 221 sivua
25.00 €

Nikula Raimo: Planeettavoimat elämän rytmittäjänä

PAINOS LOPPUUNMYYTY

astrologia-perusoppaat, transiitti-oppaat,

Astrologian avulla voi ymmärtää elämänkulkua vaihtuvina rytmeinä. Transiitit kertovat missä vaiheessa elämäsi on, mitä kehityskulkuja on menossa ja tulossa, mitä haasteita on otettava vastaan. Raimo A. Nikulan suomalainen transiittikirja on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Se perustuu pitkäaikaiseen kokemukseen ja laajaan esimerkkien kokoelmaan.

Arvostele itse tämä teos

nid. 267 sivua
21.00 €

Nummela Juhani: Astrologian käsikirja

PAINOS LOPPUUNMYYTY

astrologia-perusoppaat,

"Astrologialle on taattava psykologian varaukseton kannatus, sillä se edustaa vanhimpien aikojen psykologisen tietämyksen summaa."
– C.G. Jung

Nykyisten käsitysten mukaan astrologia on symbolikieli, järjestelmä erilaisten asioiden ilmaisemiseksi. Astrologian harrastajien tavallisimpia motiiveja ovat oman itsensä etsiminen ja kehittäminen sekä toisten ihmisten ja asiayhteyksien ymmärtäminen. Juhani Nummelan käsikirja perustuu uusimpiin tietoihin; se sopii sekä itseopiskeluun että kurssimateriaaliksi.

"Jos haluat ymmärtää muita, Sinun on aloitettava itsestäsi. Astrologia auttaa Sinua selvittämään, mistä stressi, masennus tai kriisit ihmisen elämässä voivat johtua ja miksi ne kulloinkin ovat tarpeen", kirjoittaa Nummela esipuheessa. Hän muistuttaa myös, että nykyaikaisessa astrologiassa tutkitaan vanhoja käsityksiä mahdollisimman objektiivisesti ja erotellaan tosiasioita perusteettomista väitöksistä. Näin astrologian salaperäisyys vähenee ja siitä tulee käytännön läheisempää, jolloin kaikki voivat hyötyä siitä.

Kirjassa selvitetään kaikki perustiedot astrologiasta ja sen lopussa annetaan neuvoja jatko-opiskelua varten.

Arvostele itse tämä teos

nid. 159 sivua
17.00 €

Palomäki Ulla: Tunne horoskooppimerkkisi

PAINOS LOPPUUNMYYTY

astrologia-perusoppaat,

Sukella astrologisten merkkien maailmaan, ja saat selville enemmän tai vähemmän tunnettuja totuuksia, ehkä salattujakin puolia, itsestäsi ja ystävistäsi! Kirja tarjoaa vinkkejä niin ammatin valintaan kuin elämäsi miehen valloittamiseen. Tutustu aurinkomerkkiisi myös julkisuuden henkilöiden kautta.

Kirjan lopussa olevan taulukon avulla voit selvittää nousevan merkkisi. Nouseva merkki on naamio persoonallisuutesi päällä, ja se kertoo temperamentistasi, ulkonäöstäsi ja elämänasenteestasi.

Arvostele itse tämä teos

nid. 184 sivua
21.50 €

Tsurumoto Masahiro: Charanavi: Japanilainen horoskooppi

 Lisää ostoskoriin

astrologia-perusoppaat, ihmissuhde-astrologia, itämainen astrologia,

CHARANAVI: japanilainen horoskooppi : tulkitse omaa ja ystäviesi persoonallisuutta : mitä syntymäaikasi kertoo sinusta?

Oletko romanttinen koala, viaton lammas vai energinen tiikeri? Viehkeä gepardi vai kiihkeä pantteri? Charanavi kertoo syntymäaikasi perusteella eläinhahmosi ja sen myötä luonnetyyppisi. Taulukoista voit lukea, miten 12 eläinhahmoa ja niiden alaryhmät sopivat yhteen toistensa kanssa ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan raha-asioiden, uran ja rakkauden suhteen. Kirja esittelee myös julkkisten eläinhahmoja: Jennifer Lopez on kiirehtivä norsu ja Lauri Tähkä suojeleva apina.

Arvostele itse tämä teos

nid. 236 sivua
24.00 €

Cunningham Donna: The Consulting Astrologers Guidebook

PAINOS LOPPUUNMYYTY

astrologia-perusoppaat,

Want to start reading charts professionally and don't know how? Feel unsure about where to start? This book is written for you! Donna Cunningham clearly describes the different aspects of an astrological practice-from establishing a clientele, to advertising, to how to actually prepare for and deal with a client one on one. She explores:

• finding an effective focus for conducting readings;
• how to translate astrologese into plain English;
• how to handle crisis situations; • dealing with money issues;
• evaluating your strengths and weaknesses as an astrologer so you can give the most effective readings;
• providing resources for problems clients may bring to a session;
• how to market your special skills.

Donna Cunningham brings her unique communication skills to this book. Her combined background in psychotherapy and astrology provide practical insights into the counseling process.

Arvostele itse tämä teos

nid. 612 sivua
24.00 €

Fenton Sasha: How to Read Your Star Signs

PAINOS LOPPUUNMYYTY

astrologia-perusoppaat,

Available for the first time in one volume, the bestselling guides to your Sun, Moon, and Rising Signs.

If you read your stars every day you will know your Sun sign and what it says about your basic personality. But what do you know about your Rising sign, or your Moon sign? These can reveal far more about the real you, and the three taken together will give you the most accurate self-portrait of all.

The position of the Moon in your birthchart influences your innermost needs, and is the sign that governs your emotions. Your Rising sign reveals the hidden depths behind your outward behaviour, and how they may disguise your true self. It is only by seeing how these factors interact with your Sun sign that you will get a truly unique character reading.

Bestselling astrologer Sasha Fenton is renowned for her chatty, informal, yet informative style. This comprehensive volume completely demystifies the ancient art of astrology and tells you everything you need to know about your Sun, Moon and Rising signs, as well as:

• the elements and qualities of each sign
• the celebrities that share your sign
• what it's like living with someone of a particular sign
• vital insights into health, relationships, work and sex

Sasha Fenton is a best-selling astrologer whose books have sold over half a million copies world-wide. She is well known for her chatty, accessible style, and is the astrology columnist for Woman's Own. Her other books include SuperT'arot, Living Palmistry and Understanding Astrology.

Arvostele itse tämä teos

nid. 230 sivua
13.00 €

Fenton Sasha: Sun Signs

 Lisää ostoskoriin

astrologia-perusoppaat,

Much has been written about astrology and, in particular, Sun signs. However, in this unique book Sasha Fenton turns her inimitable astrological skills to the subject, revealing once and for all exactly what you want to know about your Sun sign.

Sign by sign, the book fully explains the significance of each sign, including such details as the Elements and the Qualities of each sign. It dispels any confusions regarding cusps or Summertime, and compares well-known celebrities with yourself. It will leave you with vital knowledge about health, hobbies, shopping habits, possessions, work, sex and, most important of all, not what it is like to be a particular sign, but what it is like to live with one. Sasha Fenton's companion books, Moon Signs, Rising Signs and The Planets, together with Sun Signs will enhance your understanding of astrology, of yourself, and those around you.

Arvostele itse tämä teos

nid. 477 sivua
24.00 €

Goodmans Linda: Star Signs

PAINOS LOPPUUNMYYTY

astrologia-perusoppaat,

THE MASTER ASTROLOGER'S CLASSIC SPIRITUAL AND PHYSICAL SELF-HELP GUIDE

Linda Goodman's Star Signs
A selection of the literary guild.

"Sure to be delight!"
Library Journal

She has helped millions improve their lives, loves, and businesses through her bestselling books, Sun Signs and Love Signs. Here, in her most personal book yet, Linda Goodman, America's premier astrologer, has written an enlightening and remarkably accurate guide to help you discover all the powers you possess. How can you achieve financial freedom and financial security? Which holistic healing methods really work? What hidden meanings can be found in numbers, words, and deja vu? How can music, color, and crystals be used to improve your body and your mind?

With her usual compassion, wit, and perception, Linda Goodman broadens the horizons of astrology to help you on your way to health and happiness. Recall the forgotten harmony of the Universe with... Linda Goodman's Stay Signs

Arvostele itse tämä teos

nid. 566 sivua
25.00 €

Harvey Harvey & Suzi: Sun Sign, Moon Sign

 Lisää ostoskoriin

astrologia-perusoppaat,

If you have ever had any doubts about astrology, this is the book that will prove its value to yon once and for all. By going beyond the simple twelve Sun signs and combining them with the twelve Moon signs, authors Charles and Suzi Harvey – two of the worlds leading astrologers – provide 144 remarkable pictures of your total personality.

• How well do you know yourself?
• Which of the 144 Sun-Moon types is yours?
• What are your particular strengths and weaknesses?
• Why do you decide to do one thing and then find yourself doing something quite different?
• How can you bring out, your own creative magic?

Find the answers to these questions, and much move in sun Sign, Moon sign. With the help of easy-to-use tables making it simple to discover your Moon sign, it described the 144 Sun-Moon types, revealiug the two very different, sides to your nature, how they interact, and the conflicts and creative potential between them.

Through an exploration of personality types, famous lives and quotations, Sun Sign, Moon Sign will give you a deeper insight into your own – and your friends' and family's true personality, and leave you truly astounded at just how accurate astrology can be!

Arvostele itse tämä teos

sid. 90 sivua
16.00 €

Harvey Harvey & Suzi: Astrology

 Lisää ostoskoriin

astrologia-perusoppaat,

Astrology...

is the art and science of determining the potential of a person or nation by studying the position of the planets in the heavens relative to the earth below.

Arvostele itse tämä teos

nid. 93 sivua
11.00 €

Van Toen Donna: Astrologers Node Book

PAINOS LOPPUUNMYYTY

astrologia-perusoppaat,

Donna Van Toen provides a truly fresh approach to those mysterious imaginary points in the horoscope – the Nodes. Traditionally, the nodes have been interpreted superstitiously as points of good and bad luck, or they have been seen as the karmic catch-all for suffering, or they' ve been dismissed as meaningless. The author sees the opposition of the Nodes as a point of conflict between growth and stagnation, and working from this premise, has written a book designed to help readers determine how to balance the Nodes, how to find that missing part and develop it, and how to keep the Nodes balanced. She discusses the Nodes through all the signs and houses, and outlines the problems inherent in each nodal position as well as all the possible reasons for the problems, solutions and observations.

Arvostele itse tämä teos