Untitled

sid. 182 sivua
33.00 €

Aejmelaeus Päivi & Knaapila Reino: Akupunktio Atlas

PAINOS LOPPUUNMYYTY

akupunktio, itämainen lääketiede,

Perinteinen kiinalainen lääketiede on tullut yhä useammalle tutuksi Suomessakin. Siitä tunnetaan parhaiten akupunktio, jonka harjoittajia on runsaasti myös lääkärien keskuudessa. Kemialliset lääkkeet saattavat tuoda mukanaan sivuvaikutuksia, jotka neulahoidon yhteydessä ovat tuiki harvinaisia. Kun akuterapian lisäksi monet muut pehmeät hoitomuodot perustuvat akupisteiden paineluun, hierontaan tai muuhun vastaavaan käsittelyyn, on terapeuttikentällä tarvetta pisteiden paikallistamiseen ja niiden käsittelyn vaikutuksen ymmärtämiseen.

Tämä AKUPUNKTIO ATLAS on suomenkielinen käsikirja alan perustiedoista, joita ammattilaisenkin on vaikea pitää muistissa.

Tämän kirjan keskeinen tavoite on täyttää tyhjiötä, joka vallitsee suomenkielisessä akupunktiokirjallisuudessa. Pisteisiin ja niiden indikaatioihin liittyy sellainen määrä yksityiskohtaista tietoutta, että sen voi hallita ilman hakuteosta vasta pitkän työkokemuksen jälkeen. Siksi tähän kirjaan on pyritty kokoamaan sellainen perustieto meridiaaneista, pisteistä ja niiden käsittelystä, joka on hyödyksi kaikille terapeuteille, joiden hoito perustuu meridiaaneissa kulkevan elämänenergian käsittelyyn.

Arvostele itse tämä teos

nid. 150 sivua
39.50 €

Germain Adriana: Parantavat pisteet

PAINOS LOPPUUNMYYTY

akupunktio, itämainen lääketiede,

Opas itsehoitoon ikivanhoin kiinalaisin menetelmin

Ensimmäinen suomenkielinen akupainannan opas esittelee tämän kiinalaisen itsehoitomenetelmän helppotajuisesti tekstein ja valokuvin. Kirja antaa ohjeet 31 sairauden itsehoitoon. Lisäksi neuvotaan, miten voi tehdä kiinalaisen kasvojenkohotuksen tai parantaa seksielämää.

Akupainanta käyttää samoja pisteitä kuin akupunktio, mutta pisteitä käsitellään neulojen asemesta sormilla. Käsittely laukaisee kiputiloja, aktivoi veren ja imunesteiden kiertoa sekä edistää solujen aineenvaihduntaa. Se myös ehkäisee sairauksia, sillä se lievittää stressiä ja parantaa vastustuskykyä. Jokainen oppii helposti hoitamaan itseään ja ystäviään niin kotona kuin työpaikallakin.

Arvostele itse tämä teos

sid. 111 sivua
32.00 €

Germain Adriana: Piristä mieli, paranna keho

 Lisää ostoskoriin

hieronta, akupunktio, stressi,

Kehossasi ja mielessäsi on voimavaroja, jotka auttavat sinua voimaan paremmin henkisesti sekä fyysisesti. Tämän kirjan itsehoito-ohjeiden ja käytännön harjoitusten avulla voit ehkäistä ja hoitaa stressiä ja lisätä elinvoimaasi. Osa ohjeista perustuu kiinalaisen lääketieteen ja itämaisen liikunnan oppeihin.

Muutokset ihmisen mielentilassa aiheuttavat muutoksia myös hänen fysiologiassaan. Muokkaamme joka hetki ajatuksillamme kehoamme ja terveyttämme. Monet sosiaalipsykologiset, emotionaaliset ja henkiset tekijät ovat terveydelle tärkeämpiä kuin vaikkapa ruokavalio. Stressi on suoraan tai välillisesti syynä useimpiin kroonisiin sairauksiin.

Ilo kohottaa vastustuskykyä, musiikki helpottaa synnytystä, luonnonmaisema sairaalan ikkunasta nopeuttaa leikkauksesta toipumista, ja liikunta on masennukseen yhtä tehokasta kuin psykoterapia ja psyykenlääkkeet.

Adriana Germain on sosiologi, toimittaja ja kiinalaisen lääketieteen asiantuntija. Hänen aikaisempia kirjojaan ovat Parantavat pisteet — Hoida itseäsi akupainannalla ja Parantava ruoka —Terveyttä kiinalaisella ruokavaliolla.

Arvostele itse tämä teos

nid. 166 sivua
19.00 €

Laitinen Jaakko & Marjukka: Akupunktio ja THS

PAINOS LOPPUUNMYYTY

akupunktio, itämainen lääketiede,

Pätevää tietoa akupunktiosta

Akupunktio ja THS tarjoavat hyvän vaihtoehdon kipujen, särkyjen ja monien sairauksien hoidossa. Fysiatri Jaakko Laitisen ja toimittaja Marjukka Laitisen teos antaa luotettavaa ja paikkansa pitävää tietoa näistä perinteisistä hoitomuodoista.

Kirjassa selostetaan akupunktion ja THS:n vaikutustavat ja -reitit, meridiaanit ja hoitopisteet. Myös hoitojen vasta-aiheista on oma lukunsa, samoin hoitotuloksista. Lisäksi kerrotaan akupainannasta ja -hieronnasta.

Akupunktio, THS on tarkoitettu paitsi lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille myös terveyden- ja sairaanhoitajille ja fysioterapeuteille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Arvostele itse tämä teos

nid. 247 sivua
28.00 €

Pöntinen Pekka: Akupunktuuri lääketieteellisenä hoitomuotona

PAINOS LOPPUUNMYYTY

akupunktio,

Akupunktuuri tuo latinalaisperäisestä nimestään (acus = neula, punctura = pisto) huolimatta mieleen itämaisen mystisen filosofian. Voidaanko tätä filosofiaa sisällyttää totuttuun lääketieteelliseen käsitykseemme vain kääntämällä vanhat kiinalaiset kirjoitukset? Onko akupunktuurille olemassa käyttöä nykyisessä terveydenhuoltojärjestelmässämme? Onko se tieteellisesti perusteltavissa?. Yksistään se, että jokin hoitomuoto on säilynyt sukupolvesta toiseen läpi vuosituhanten ei tee siitä tarpeellista tämän päivän lääketieteelle, korvaamattomasta puhumattakaan. Tavallisesti tekninen kehitys synnyttää ajanoloon uusia, parannettuja välineitä ja yksinkertaistaa menetelmiä. Eikö siis akupunktuurissakin neuloja voisi korvata ihon pinnalle asetetuilla elektrodeilla, neulojen manipulaatiota sähköärsytyksellä ja moksibustion asemesta hyväksyä kylmä- ja lämpökäsittelyt. Mikäli rajoitamme aiheen käsittelyn sairauksien osalta eräisiin kiputiloihin ja perifeerisiin verenkiertohäiriöihin, voidaan näin menetelläkin tähän mennessä julkaistujen tutkimusten perusteella. Akupunktuurista muodostuisi siten fysikaalisten hoitojen piiriin kuuluva ärsytyshoito, jonka nimi olisi samalla syytä unohtaa eihän siitä olisi jäljellä sen enempää neulaa kuin sen pistoakaan.

Alunperin neuloilla pistely oli moksibustion ohella vain osa kiinalaista perinteistä lääketiedettä, jonka päätavoitteena oli terveyden ylläpitäminen. Tässä ei rajoituttu pelkkien elintoimintojen seuraamiseen, vaan huomioitiin myös yksilön ja ympäristön vuorovaikutus. Oikeat elämän-tavat, sopiva ravinto, hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto, ruumiin ja sielun harmonia sekä toimintojen oikea ajoittaminen muodostivat kulmakivet onnelliselle elämälle. Silloin elämän energiaa (ch'i) oli riittävästi ja lisäksi tasaisesti jakaantuneena ruumiiseemme, jossa kaiken aikaa positiiviset ja negatiiviset voimat, jang ja jin, kilpailivat keskenään.

Voiko neuloilla vaikuttaa autonomisen hermoston tasapainoon? Ovatko kaikki neuloilla aikaansaadut ilmiöt toistettavissa muilla ärsytysmenetelmillä? Saadaanko kanavatuntemukset, "energian" säteilyt aikaan ihon pinnalle asetettuja elektrodeja sähköllä stimuloimalla?

Ennen lopullista vastausta kysymykseen tarvitaanko akupunktuurista tietoa suomalaisille lääkäreille, tarkastelkaamme kysymystä toisesta näkökulmasta.

Kiinalainen ja eurooppalainen kulttuuri eroavat täysin toisistaan. Kieli ja ilmaisutavat ovat erilaisia. Siitä huolimatta ruumiimme käyttäytyvät vahingollisten, noksisten vaikutusten uhatessa ja niiden aikana samalla tavoin. Kiinalaiset antoivat monille Suomessakin tunnetuille kipupisteille kukkaiskieliset nimet ja nitoivat havaintonsa yhteen lisäten niihin vähitellen laajenevan maailmankuvansa biorytmeineen sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksineen. Suomalainen, kuten yleensäkin eurooppalainen käsitys ihmisruumiin toiminnoista on ollut yksinkertaisempi ja suoraviivaisempi. Vastakiputeoria on saanut kannattajia jo satoja vuosia sitten täälläkin. Tavalliset jokapäiväiset vaivat, kuten hammas- ja päänsäryt, voitiin hyvin lievittää tuttuja kipu- ja heijastuskipupisteitä käsittelemällä ilman sen laajempaa filosofista näkemystä. Omaperäisiä terveydenhuoltojärjestelmiä kehittyi Kiinan lisäksi mm. Intiassa, Tiibetissä ja Sri Lankassa.

Näissä kaikissa on yhteisenä tekijänä tiettyjen ihon kohtien ärsyttäminen häiriintyneiden elintoimintojen palauttamiseksi normaaleiksi. Nämä pisteet ovat suurelta osin poikkijuovaiseen lihastoon syntyvien kipukohtien, triggeripisteiden, heijastumia iholla. Samat kohdat ovat käytössä myös hieronnassa, kiropraktiikassa ja sovelletussa kinesiologiassa. ENMG-tutkimuksissa niitä käytetään lihasaktiviteettien rekisteröintiin.

Lääketieteellisen akupunktuurin lähtökohtana toimii parhaiten triggerimekanismeihin perehtyminen. Tästä päästään eteenpäin havaitsemalla ergonomisten ja stressitekijöiden suuri osuus triggerimekanismien ja myofaskiaalisten kiputilojen aktivoijina sekä näihin liittyvänä perifeerisen verenkierron muutokset kipualueilla. Akupunktuurin aktivoima kipututkimus paljasti 1970-luvun puolivälissä endogeenisten kivunlievitysmekanismien olemassaolon, jolloin perifeeristen ärsytys-hoitojen vaikutusmekanismit alkoivat selvitä, ja käytännössä akupunktuurin tutkimus ja kipututkimus samaistuivat. Eräänä välivaiheena on syytä huomioida transkutaanisen perifeerisen sähköärsytyksen käyttöönotto länsimaisena, tieteellisenä akupunktuurina. Tätä pitkää tietä on edetty sittemmin havaitsemaan biorytmien olemassaolo ja ravintotekijöiden merkitys kiputiloissa ja hoitovasteessa. Ei myöskään tule unohtaa Selyen stressiteoriaa ja ympäristön osuutta sairauksien synnyssä ja ylläpidossa.

Tarkoituksenani ei kuitenkaan ole länsimaisen vasteen kehittäminen Idän viisauksille, vaan luoda nykyiseen tietämykseemme perustuva kuva akupunktuurista ja sen käyttömandollisuuksista. Akupunktuurin avulla voimme myös helpommin lähestyä potilaittemme ongelmia kokonaisvaltaisesti, ja tämä onkin tärkeimpiä syitä säilyttää akupunktuuri tämän kirjan nimessä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 126 sivua
14.50 €

Hicks Angela: Acupuncture

 Lisää ostoskoriin

akupunktio, itämainen lääketiede,

Acupuncture is an ancient system of Chinese Medicine which is used to treat a wide range of disorders. It works on the energy of the body by inserting extremely fine needles into key points; this in turn disperses blockages, increases the function of specific organs and balances the overall energy of the body, mind and spirit.

This book will tell you:
• How acupuncture is used to restore health and energy
• How a diagnosis and treatment is carried out
• The benefits of acupuncture using patients' case histories
• How to find a good practitioner

Angela Hicks is joint-principal of the College of Integrated Chinese Medicine in Reading, England, where she also teaches and is a clinical supervisor. She has practised acupuncture for over 20 years and is the author of the Principles of Chinese Medicine.

Arvostele itse tämä teos

nid. 112 sivua
10.00 €

Marcus Paul: Acupuncture

 Lisää ostoskoriin

akupunktio,

The use of acupuncture treatment has its roots thousands of years ago in China, and has only relatively recently been adopted by western physicians as an effective means of dealing with, a wide spectrum of ailments.

Making use of a network of energy channels in the body, very fine needles are used to stimulatei carefully chosen points along the channels to restore balance and free any energy blockage that might be causing ill health.

It is a system of medicine which has gained wid popularity, and which is frequently used within the orthodox medical profession as well as by complementary medical therapists.

Dr Paul Marcus, a medically trained practising acupuncturist, explains what acupuncture is, how it can help you, and how you can find reliable acupuncture treatment

Arvostele itse tämä teos