Untitled

sid. 110 sivua
25.00 €

Ervast Pekka: Elämää kuoleman jälkeen

 Lisää ostoskoriin

ruusu-risti,

Kirja muodostuu seitsemästä Pekka Ervastin esitelmästä. Kirja käsittelee kuoleman jälkeisiä välitiloja, sekä ennen kaikkea omaa tehtäväämme ihmisinä. Teoksesta käy myös selvästi esille se uusi sanoma, minkä Jeesus Kristus toi tähän ihmiskuntaan. HÄnen sanomansa ydinajatus on: "Teillä ihmisillä on tehtävä juuri tämän maan päällä, te olette Jumalan poikia. Teidän pitää luoda onnea tähän maailmaan."

Arvostele itse tämä teos

sid. 198 sivua
25.00 €

Ervast Pekka: Esoteerisia opetuksia

 Lisää ostoskoriin

ruusu-risti,

Nämä nyt julkaistavat opetuskirjeet eli Epistolat sisältävät paljon syvällistä opetusta.

Ne antavat laajan kuvan Pekka Ervastin näkemyksistä teosofiaan, ruusuristiläisyyteen ja esoteeriseen itsekasvatustyöhön. Siksi olemme katsoneet niiden julkaisemisen perustelluksi.

Toivomme niiden auttavan jokaista vakavaa totuudenetsijää hänen henkisellä tiellään.

Arvostele itse tämä teos

sid. 213 sivua
12.50 €

Ervast Pekka: Ihmisyyden uskonto

 Lisää ostoskoriin

ruusu-risti,

Vuonna 1941 ilmestyi Ruusu-Ristin Kirjallisuusseuran toimesta kirja Ihmisyyden uskonto, joka sisältää Pekka Ervastin artikkelisarjan ja esitelmiä eri ajoilta. Kirja oli koottu viidestä eri niteestä, jotka aiheensa puolesta sopivat yhteen ja täydentävät toisiaan.

Kirjan alussa on kolme vuonna 1909 pidettyä esitelmää, joissa Pekka Ervast kuvaa tulevaisuutta. Hän puhuu myös siitä, kuinka tulevaisuus on siinä, että meidän ajallamme on Jumala esiintyvä maan päällä. Teosofinen liike on kuin huutavan ääni, joka valmistaa maaperää uuden opettajan esiintymiselle. Esiintyy uusi Suuri Opettaja, joka perustaa Maailmanuskonnon. Ja se uskonto on sellainen, joka sulkee syliinsä kaikki vanhat uskonnot.

Toisessa niteessä on lyhyesti ja ytimekkäästi esitetty asiallinen katsaus teosofisen liikkeen historiaan. Sen avulla voimme tarkistaa, olemmeko käsittäneet oikein sen totuuden hengen, joka elähyttää teosofista liikettä. Samalla perehdymme Pekka Ervastin esittämään Ruusu-Risti maailmankatsomukseen.

Seuraavat kolme nidettä sisältävät esitelmäsarjoja, jotka Pekka Ervast piti vuosina 1924, 1926 ja 1927. Niissä kerrotaan, kuinka elämme murroskaudessa, jossa uutta on syntyvä. Olemme siirtyneet Vesimiehen aikaan ja Uranuksen voimat auttavat meitä syvemmin ymmärtämään tehtäväämme ihmisinä, henkiolentoina. Näissä esitelmissään Pekka Ervast puhuu myös suuresta henkisestä voimavuodatuksesta, joka keskusaurinko Siriuksesta tuli aurinkoomme ja saavutti maapallomme fyysillisen ilmakehän. Vuodesta 1926 lähtien on tuo voima pukeutunut kuin uudeksi luonnonvoimaksi.

Tämä filosofis-tieteellinen perusteos lähtee nyt tekemään työtään toisena painoksena, joka on koottu samasisältöiseksi kuin ensimmäiselläkin kerralla. Kirja on kuvattu Pekka Ervastin itsensä julkaisemista teksteistä.

Helsingissä lokakuun 13. pnä 1982

Pekka Okko

Pekka Ervast (1875-1934)oli suomalainen ajattelija sekä tutkija joka suoritti elämäntyönsä teosofisessa liikkeessä, ensin Suomen Teosofisessa seurassa ja myöhemmin Ruusu-Risti järjestössä, jonka hän perusti v. 1920.
Arvostele itse tämä teos

sid. 166 sivua
13.00 €

Ervast Pekka: Jeesuksen salakoulu

 Lisää ostoskoriin

ruusu-risti,

Pekka Ervast käsittelee kristinuskoon sisältyvää henkisenkasvun tietä, johon ei yleensä juurikaan ole kiinnitetty huomiota. Jeesuksen antamat elämänohjeet kuvataan järjestelmällisenä menetelmänä, jota noudattamalla ihmisestä tulee itsetietoinen "taivaan valtakunnan" jäsen. Tämä tarkoittaa, että ihminen löytää tavan ymmärtää ja kokea elämää, jossa kaikki hänen persoonalliset rajoituksensa ylittyvät ja hän voi elää kokonaan rakkauden täyttämänä.

Arvostele itse tämä teos

sid. 420 sivua
25.00 €

Ervast Pekka: Kalevalan avain

 Lisää ostoskoriin

ruusu-risti, kalevala,

Ensi kerran v. 1916 ilmestynyt teos Kalevalan avain tutkii kansalliseepostamme teosofisen maailmankatsomuksen pohjalta. "Tämä kirja puolustaa ja kunnioittaa Kalevalassa kaikkea sitä, mitä nykyaikainen sivistyksemme enimmäkseen pitää tuulesta temmattuna: sen satuja, sen ihmeitä, sen liioitteluja, sen luonnottomuuksia ja lukija havaitsee ensi riveiltä, että kirjan tekijä on tosissaan", tunnustaa Pekka Ervast teoksen alkusanassa.

Kalevalan avain jakautuu luonnonmukaisesti kolmeen osaan. "Ensimmäisessä valaisemme aikain viiauden antamalla valolla muutamia runoja tai runokatkelmia nähdäksemme, että Kalevalankin älyllishenkisenä taustana on sama maailmankatsomus kuin toistenkin pyhien kirjojen; tarkastamme Kalevalan jumaloppia, luomiskertomusta, kuolemankäsitystä jne. Toisessa osassa teemme ensiksi selkoa Kalevalan inhimillisestä kehityspsykologiasta, tarkastamme, millä tavalla Kalevala neuvoo meitä totuutta etsimään ja tiedon alkupäähän pääsemään; ja sitten koetamme luoda silmäyksen jumalallisen ihmisen korkeampaan henkikehitykseen, ns. pyhyyden eli tiedon salaiseen tiehen, niin pitkälle kuin sitä Kalevalassa on kuvattu. Kolmannessa osassa vihdoin otamme lyhyesti käsitelläksemme Kalevalan magiaa eli tiedon tiellä saavutetun 'yliluonnollisen' taidon käyttämistä maailmassa."

Pekka Ervast (1875-1934)oli suomalainen ajattelija sekä tutkija joka suoritti elämäntyönsä teosofisessa liikkeessä, ensin Suomen Teosofisessa seurassa ja myöhemmin Ruusu-Risti järjestössä, jonka hän perusti v. 1920.
Arvostele itse tämä teos

sid. 108 sivua
25.00 €

Ervast Pekka: Nostradamus ja Cagliostro

 Lisää ostoskoriin

ruusu-risti,

Kirja esittelee kaksi menneinä vuosisatoina elänyttä eurooppalaista salatieteilijää. Se kuvailee tällaisten poikkeusyksilöiden elämäntapaa ja yrityksiä välittää omia oivalluksiaan ympäröivään yhteiskuntaan. Nostradamus oli ensisijaisesti etevä näkijä, joka kykeni tavoittamaan tulevaisuuden tapahtumia yli vuosisatojen. Cagliostro puolestaan muistutti aikalaisiaan siitä ikivanhasta viisaudesta, joka on löydettävissä arkiajattelun takaa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 325 sivua
21.00 €

Ervast Pekka: Pekka Ervast vastaa kysymyksiin

 Lisää ostoskoriin

ruusu-risti,

Pekka Ervastin yhtenä työmuotona oli jokaviikkoiset kysymysillat, jolloin hän vastasi kirjallisiin kysymyksiin. Tässä kirjassa julkaistut kysymykset ja vastaukset on koottu Ruusu-Risti -aikakauskirjoista vuosilta 1936-71. Vastausten loppuun on merkitty kysymyskokouksen päivämäärä, mikäli se on ollut tiedossa, sekä ko. Ruusu-Ristin (lyhenne RR) vuosikerta. Tämä kokoelma ei sisällä vuosina 1905-1934 aikakauskirjoissa Omatunto, Tietäjä ja Ruusu-Risti julkaistuja kysymyksiä ja vastauksia. Ne löytyvät Martta Jalavan toimittamasta teoksesta Tietäjän Aarteisto 1-111 (1953, 1954, 1956).

Pekka Ervast (1875-1934)oli suomalainen ajattelija sekä tutkija joka suoritti elämäntyönsä teosofisessa liikkeessä, ensin Suomen Teosofisessa seurassa ja myöhemmin Ruusu-Risti järjestössä, jonka hän perusti v. 1920.
Arvostele itse tämä teos

sid. 227 sivua
11.00 €

Ervast Pekka: Suuret uskonnot

 Lisää ostoskoriin

ruusu-risti,

Nämä luennot eivät ole uskonnonhistoriallisia selontekoja. Ne ovat tunnelmakuvia uskontojen historiasta, Ne perustuvat historiallisiin tosiseikkoihin joskus sitäpaitsi selvänäkijäin tutkimuksiin tai salaisiin traditsioneihin mutta niiden tarkoitus on kuvata, mitä uskonto nykyinen tai muinainen näyttää ja tuntuu, kun sitä lähestyy kunnioituksella, kun siihen syventyy rakkaudella. Tieteelliset käsikirjat puhuvat useimmiten kylmästi ja arvostelevasti vanhoista uskonnoista ja kunnioittavat nykyisistä melkein yksistään kristinuskoa. Tämä ei tyydytä tutkijaa, jota elähdyttää yleisuskonnollinen, teosofinen henki. Hän etsii joka uskonnosta viisauden sanoja, joka pyhästä kirjasta Jumalan sormen jälkiä. Hän tahtoo olla ihminen, joka kaikkialla lähestyy ihmisiä: saman hengenjanon, minkä hän itsessään tuntee, hän näkee toisissakin, olkoot hänestä kuinka etäällä tahansa ajassa ja paikassa. Hän lähestyy uskontoja, sydän odotuksesta ja kiitoksesta sykkivänä.

Semmoisen tunnelman elähdyttämänä olen näitä luentojani pitänyt. Jos niiden lukeminen vähässäkään määrässä voisi herättää samanlaisia tunteita ja jos yhdessäkään lukijassa syttyisi halu lähemmin tutustua vanhojen kansojen viisauteen ja uskontojen sisäiseen henkeen, silloin olisi työni enemmän kuin palkittu.

Tuonenkylässä lokakuulla 1911 P. E.

Pekka Ervast (1875-1934)oli suomalainen ajattelija sekä tutkija joka suoritti elämäntyönsä teosofisessa liikkeessä, ensin Suomen Teosofisessa seurassa ja myöhemmin Ruusu-Risti järjestössä, jonka hän perusti v. 1920.
Arvostele itse tämä teos

sid. 164 sivua
16.00 €

Ervast Pekka: Tolstoi - aikamme omatunto

 Lisää ostoskoriin

ruusu-risti,

Tolstoin opin lähtökohtana on yleinen veljeysoppi. tähän kirjaan kootuissa esitelmissään Pekka Ervast on keskittynyt lähinnä Tolstoin siveysoppiin.

Tolstoin näkemyksen mukaan alkuperäinen kristinusko on Jeesuksen opetusten mukaista toimintaa jokapäiväisessä elämässä, eikä määrättyjen dogmien oikeana pitämistä.

Esimerkiksi Mahatma Gandhi, Arvid Järnefelt sekä Pekka Ervast ovat vakuuttaneet, että Tolstoi on johdattanut heidät näkemään miten meidän on ihmisinä elettävä.

Pekka Ervast (1875-1934)oli suomalainen ajattelija sekä tutkija joka suoritti elämäntyönsä teosofisessa liikkeessä, ensin Suomen Teosofisessa seurassa ja myöhemmin Ruusu-Risti järjestössä, jonka hän perusti v. 1920.
Arvostele itse tämä teos

sid. 140 sivua
19.50 €

Ervast Pekka: Vihkimyksen polku

 Lisää ostoskoriin

ruusu-risti,

Teos perustuu kirjailija Pekka Ervastin pitämiin esitelmiin, joissa hän okkultisen tiedon valossa kuvaa ihmisen historiaa ja kehitystä. Hän toteaa, ettei ihminen ole vain pystyyn noussut eläin, vaan sisäisesti jotain, joka on nostanut ihmisen pystyyn. Ihmisen on tutkittava itseään, tultava omien kokemustensa kautta itsetietoiseksi, sillä ihmisen sisäisen kehityksen edellytykset ovat hänessä itsessään. Hänen ensimmäinen velvollisuutensa ihmisenä on tulla totuudenetsijäksi. Ihmiskunnan piirissä on aina ollut auttajia, henkisiä opettajia, joiden puoleen ihminen on totuudenetsijänä voinut kääntyä. Ervast kuvaa vihkimyksiä eri aikakausina ihmisen eri kehitysasteilla ja kiinnittää huomiota niihin moninaisiin kokemuksiin, joita totuudenetsijä vihkimyksen polulla kohtaa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 154 sivua
15.00 €

Ervast Pekka: Vuorisaarna

 Lisää ostoskoriin

ruusu-risti,

Jeesuksen Vuorisaarna maailman kirjallisuuden kirkkain helmi Pekka Ervastin suomentama ja selityksillään tulkittuna.

Pekka Ervast (1875-1934)oli suomalainen ajattelija sekä tutkija joka suoritti elämäntyönsä teosofisessa liikkeessä, ensin Suomen Teosofisessa seurassa ja myöhemmin Ruusu-Risti järjestössä, jonka hän perusti v. 1920.
Arvostele itse tämä teos

sid. 116 sivua
14.00 €

Marjanen Jouni, Savinainen Antti, Sorvali Jouko (toim.): Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä

 Lisää ostoskoriin

ruusu-risti,

– Otteita Pekka Ervastin esitelmistä ja kirjoituksista

Mitä tapahtuu ihmisen tajunnalle, kun hän kuolee? Millaista on kuoleman jälkeinen elämä? Voiko siitä mitään tietää? Kautta historian on ollut kertomuksia ihmisistä, jotka ovat käyneet vainajien valtakunnassa ja kertoneet, mitä ovat nähneet. Heitä ovat olleet eri kulttuurien näkijät ja tietäjät. Yksi heistä oli suomalainen henkinen opettaja Pekka Ervast (1875–1934).

Tähän kirjaan on koottu Ervastin opetuksia, joissa hän kertoo millaisia eri vaiheita ja tiloja ihminen kokee siirryttyään rajan taakse.

Arvostele itse tämä teos

sid. 170 sivua
19.50 €

Wilhelm Richard: Kultakukan salaisuus

 Lisää ostoskoriin

taolaisuus, ruusu-risti,

Idän viisauksien tutkija Richard Wilhelm tuo ulottuvillemme tällä kiinalaista taoismia käsittelevällä, vanhan esoteerisen tekstin käännöksellään erään idän viisauden kallisarvoisimman tuotteen.

Kultakukan salaisuus sisältää mystiseen elämään liittyviä salaisia hienouksia. Se on kosmisen tajunnan vertauskuva; kaiken harjoituksen päämäärä, jonka toinen tunnettu vertauskuva on valo.

Kultakukan salaisuus kuuluu ihmiskunnan vanhimpiin teoksiin. Fu Shi on koonnut sen merkit v. 2300 e.Kr., kuningas Wen ja herttua Dshou ovat kirjoittaneet v. 1300 e.Kr. siitä selityksiä, ja teokseen liittyvät tärkeimmät selostukset ovat peräisin kiinalaiselta filosofi Konfutselta ja muilta kuudennella esikristillisellä vuosisadalla eläneiltä kiinalaisilta filosofeilta.

Kirjan uskonnollishistoriallinen arvo on siis kiistaton. Kirjalla on Kiinassa sama merkitys kuin Pyhällä kirjalla, Koraanilla, Islamin uskonnossa. Kiinalaisille tämä kirja on mielipiteitten ja myös kulttuurielämän ajatusrakennelmien pohja.

Arvostele itse tämä teos