Untitled

952-5572-21-8
nid. 244 sivua
23.00 €
Delfiini Kirjat

Jeffers Susan: Uskalla elää - pelossa on voimaa

 Lisää ostoskoriin

psykologia, henkinen kasvu,

Susan Jeffers opastaa tässä kansainvälisessä menestysteoksessaan lukijaa oivaltamaan, että pelko voi olla hyödyllistä ja että sen kanssa voi elää täysipainoista elämää. Pelossa on voimaa, jota voi käyttää hyväksi omassa henkilökohtaisessa kasvussaan. Peloista ei tarvitse päästä eroon – tärkeintä on pystyä toimimaan peloista huolimatta.

Kirjan avulla voit:

• kasvattaa itsetuntemustasi
• löytää keinoja pelkojesi voittamiseen
• oivaltaa, ettet koskaan voi tehdä erehdystä tai väärää päätöstä
• päästä eroon kielteisestä ajattelutavasta
• sanoa kyllä kaikelle elämässäsi tapahtuvalle
• huomata, ettet ole ainoa, joka pelkää kohdatessaan jotakin uutta – niin pelkäävät kaikki muutkin
• nauttia elämästäsi enemmän
• oivaltaa oman elämäsi tarkoituksen selkeämmin

Kirja on ilmestynyt aikaisemmin Suomessa nimellä "Turha arkuus pois"

Susan Jeffersin kirja on itsetuntemuskirjallisuuden moderni klassikkoteos, joka on auttanut tuhansia ihmisiä voittamaan pelkonsa ja toimimaan uudella, rakantavalla tavalla omassa elämässään.

Arvostele itse tämä teos | Lue muiden arvostelut...

978-952-5572-32-2
nid. 120 sivua
19.00 €
Unio Mystica

Himanen Veli, toim.Unio Mystica: Kokeile viisastumista

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, meditaatio, psykologia, elämäntapaoppaat,

Älykkyys tarjoaa mahdollisuuden toimia niin, että toiminnasta on hyötyä, ja viisaus on tapa, jolla toimimme.
Meillä kaikilla on voimavaroja, joita voimme käyttää päästäksemme sinne minne haluamme.
Tapamme ajatella itsestämme vaikuttaa siihen millaisia olemme ja millaisiksi tulemme.
Rakastuminen on evoluution keino parin valintaan, mutta matka rakastumisesta kestävään parisuhteeseen ei ole mutkaton.
Kun teemme sitä mistä pidämme, olemme siinä hyviä ja saamme paljon aikaan.
Käsityksemme maailmasta on sekoitus havaitsemiamme tosiasioita ja lohduttavia illuusioita.
Kun koemme hallitsevamme elämäämme, olemme tyytyväisiä.
Pieni osa syistä tai panoksista tuottaa pääosan seurauksista tai tuloksista.
Kannattaa avartaa ja laajentaa sitä osaa elämästään, josta pitää.

Veli Himanen on tutkinut viisastumista jo 50 vuotta. Aiemmin hän on julkaissut viisauden etsimisestä kaksi kirjaa.Kolmannessa kirjassaan hän tarjoaa tietoja ja keinoja, joilla jokainen voi lisätä viisauttaan ja sitä kautta parantaa elämänsä laatua.

Arvostele itse tämä teos

978-952-5572-79-7
nid. 184 sivua
27.00 €
Delfiini Kirjat

Osho: Esoteerinen psykologia

 Lisää ostoskoriin

osho, psykologia,

Odotettu uusintapainos

• Sisäinen vallankumous
• Askel tyhjyyteen: meditaation mysteerio
• Seksi, rakkaus ja rukous: kolme askelta jumaluuteen
• Kundaliini-jooga paluu juurille
• Esoteeriset leikit kasvun este
• Unien psykologia
• Ihmisen seitsemän kehoa
• Oleminen ja tuleminen
• Tiedon harhat
• Ikkunat jumaluuteen
• Oikea kysyminen
• Rationaalisen ja irrationaalisen tasapaino

Osho oli eräs 1900-luvun suurimpia henkisiä mestareita, jonka opetus käsittelee niin elämän tarkoituksen löytämistä kuin ajan­kohtaisia yhteiskunnallisia aiheita. Oshon työssä heijastuvat sekä idän ajaton viisaus että länsimaisen tieteen ja teknologian suuret mahdollisuudet. Sunday Times -lehti on nimennyt Oshon yhdeksi tuhannesta 1900-luvun vaikuttajasta.

Arvostele itse tämä teos

952-9586-44-2
sid. 196 sivua
6.00 €
ovh 25.00
TARJOUSHINTAAN
Unio Mystica

Noronen Olavi: Elämän kirja

 Lisää ostoskoriin

psykologia,

Olavi Noronen on aikaisemmin kirjoittanut kaksi kirjaa, Jännittäjän kirjan ja Hiljaisuuden kirjan. Elämän kirja avaa raikkaalla tavalla portteja ihmismieleen. Siinä pohditaan elämän eri ilmiöitä ja niiden alkuperää uudesta ja hätkähdyttävästä näkökulmasta. Kun perinteiset terapiamenetelmät usein vain tarjoavat kainalosauvoja, Noronen opettaa kävelemään.

Syntymä on elämämme mullistavin kokemus. Elämänkirja käsittelee muun muassa sitä, miten kohdunaikaiseen elämään ja syntymään liittyvien kokemusten ja tunteiden kohtaaminen on usein ratkaisevassa asemassa ihmisen selvitellessä elämänsä vaikeuksia ja ahdistusta.

Meidän jokaisen sisällä on tuskaa, jota tiedostamattamme monin eri tavoin yritämme paeta ja jonka alkuperä saattaa olla juuri syntymäkokemuksissa.

Elämänkirja on arvokas ja aikaansa edellä oleva teos jokaiselle ihmisen hyvinvoinnista kiinnostuneelle. Aika on kypsä uudenlaiselle terapialle, jossa potilaiden sijaan on asiakkaita ja jossa ihmistä autetaan turvallisesti kohtaamaan pelkonsa, masennuksensa, ahdistuksensa ja raivonsa - ei tukahduttamaan niitä lääkkeillä.

Tämän kirja on ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun ja vapautumisen suunnannäyttäjä!

"Noronen avaa lääkäreiden, psykologien ja terveydenhuollon ammattilaisten silmät näkemään muutoksen välttämättömyyden."
Terveydenhuoltoneuvos Leena Valvanne

Arvostele itse tämä teos

952-9586-67-1
sid. 232 sivua
23.00 €
Unio Mystica

Garfield Patricia: Luovaan unennäköön

 Lisää ostoskoriin

unet, psykologia,

Luovaan unennäköön on klassikoksi muodostunut unikirja jossa yhdistyvät käytännön psykologia ja unitutkimus. Teos kannustaa lukijaa kehittämään omaa unielämäänsä niin, että hän voi käyttää unia hyväkseen valve-elämässään ja selvitellä ongelmiaan uniensa avulla. Se neuvoo, miten voi päästä pelkotiloista ja alemmuudentunteista sekä opettaa luovaa unennäköä ja selväunennäköä. Garfield kartoittaa myös laajasti unien hyväksikäyttöä eri kulttuureissa. Nukumme kolmasosan elämästämme, ja siitä ajasta yli viidesosan näemme unia.

Tämä kirja voi opastaa sinua muun muassa:

- suunnittelemaan uniasi
- kehittämään unenohjailua
- olemaan tietoinen unissasi
- pitämään unipäiväkirjaa

Kun opimme tulkitsemaan uniamme, voimme hyödyntää niissä piileviä valtavia voimavaroja.

Arvostele itse tämä teos

952-9586-52-3
sid. 176 sivua
22.00 €
Unio Mystica

Heider John: Johtamisen Tao

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, taolaisuus, kommunikointi, työ,

Lao Tzun Tao Te Ching on maailmankirjallisuuden klassikko ja yksi tunnetuimpia elämänviisauden kirjoja. Sen lähestymistapa elämään ja johtamiseen on yksinkertainen ja selkeä. John Heider on tässä kirjassaan käsitellyt Taon periaatetta ja johtajuutta ennakkoluulottomasti ja länsimaiselle ihmiselle ymmärrettävällä tavalla. Johtamisen Tao tarjoaa runsaasti pohdittavaa ja antaa uudenlaisia näkökulmia ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.

Kirja kertoo myös siitä, miten johtajan tulisi toimia käytännön tilanteissa. Heiderin teos on tarkoitettu paitsi johtavassa asemassa oleville myös kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita henkisestä kasvusta ja itsensä kehittämisestä. Tao Te Chingin mukaan todellinen voima kumpuaa luonnon lain eli Taon periaatteen noudattamisesta. Kaikki on tämän periaatteen alaista - tiedostimmepa sitä tai emme.

Arvostele itse tämä teos

952-9586-57-4
sid. 184 sivua
23.00 €
Unio Mystica

Noronen Olavi: Jännittäjän kirja

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, esiintymisjännitys,

Jännittäjän yleisin ominaisuus on se, että hän kokee olonsa jotenkin vaikeaksi ja epämiellyttäväksi toisten ihmisten seurassa tai heidän huomionsa kohteena ollessaan. Hän saattaa olla ahdistunut viikkojakin etukäteen tietäessään joutuvansa tilanteeseen, jota pelkää. Päältä katsoen jännittäjää on varsin vaikea tunnistaa. Hän voi olla yhtä hyvin nurkkaan vetäytyjä kuin tunnettu esiintyjä.

Terapeutti Olavi Noronen on tavannut työssään lukemattomia erilaisista jännitysoireista kärsiviä. Kokemustensa ja havaintojensa perusteella hän on kirjoittanut kirjan, joka käsittelee monipuolisesti jännittämisen syitä ja olemusta. Kirjan punaisena lankana on rohkaiseva havainto: kuka tahansa jännittäjä voi vapautua ongelmastaan kokonaan ja lopullisesti.

"Ei ole ollut olemassa yhtään sellaista käytännönläheistä ja suoraan asiaan käyvää kirjaa, jossa selitettäisiin, mihin jännittäminen varsinaisesti perustuu ja miten siitä voi päästä eroon. Sen vuoksi olen iloinen, että Olavi Noronen on kerännyt voimansa ja tehnyt tämän kirjan. Näiden sanojen saattamana luovutan kirjan mielihyvin kaikkien jännittäjien käyttöön - sitä suuremmalla syyllä, että siinä puhuu raudanluja kokemuksen antama asiantuntemus, jonka täytyy aina olla todellisen auttamisen perustana."

Martti Paloheimo

Arvostele itse tämä teos

sid. 319 sivua
29.00 €

Keltikangas-Järvinen Liisa: Temperamentti

 Lisää ostoskoriin

lapset, psykologia,

– ihmisen yksilöllisyys

Temperamentti on ihmisen käyttäytymistyyli, hänen yksilöllinen tapansa reagoida asioihin. Temperamentti selittää sen, miksi jotkut ihmiset ovat helposti innostuvia ja toiset hitaasti lämpeneviä. Ujous, varautuneisuus ja syrjäänvetäytyminen sosiaalisissa tilanteissa ovat synnynnäisiä temperamenttipiirteitä.

Ihmisen persoonallisuus kehittyy synnynnäisen temperamentin ja ympäristön vuorovaikutuksen tuloksena sen mukaan, miten hyvin lapsen temperamentti ja ympäristön vaatimukset ja odotukset sopivat yhteen, vai sopivatko ollenkaan. Ei ole sinänsä hyvää tai huonoa temperamenttia, vaan jokaisesta lapsesta saadaan sopeutuva, itsensä hyväksyvä, sosiaalinen ja stressiä sietävä aikuinen, mutta se edellyttää lapsen yksilöllisen rakenteen tuntemista ja hyväksymistä.

Tässä kirjassa puhutaan temperamentin merkityksestä lapsuudessa ja kouluaikana. Itsetunto, sosiaaliset taidot, selviytymiskeinot ja stressinsietokyky saavat alkunsa jo varhaislapsuudessa. Temperamentin ymmärtäminen on tässä kehityksessä oleellisen tärkeässä asemassa. Väärät odotukset saattavat pahimmillaan vaarantaa hyvän kehityksen. Myöhemmin koulu "suosii" tiettyjä temperamenttirakenteita, kun taas tietynlaiset oppilaat ovat vaarassa jäädä kykyihinsä nähden alisuoriutujiksi.

Teos on tarkoitettu vanhemmille, neuvola- ja päiväkotihenkilökunnalle, opettajille; kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita lapsen kehityksestä. Vaikka painopiste on lapsuuden ja murrosiän kehitysvuosissa, kirjasta on apua myös aikuisille, jotka haluavat oppia ymmärtämään paremmin itseään ja reaktioitaan.

Aikuisuuden pohja on lapsuuden kokemuksissa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 215 sivua
28.50 €

Siivola Markku: Unien opissa

PAINOS LOPPUUNMYYTY

unet, psykologia, itsetuntemus,

Unet syntyvät arkipäivän kokemuksistamme, mutta silti niiden ymmärtäminen on usein vaikeaa, koska unien kieli ei ole sama kuin päivätajuntamme kieli. Unia onkin pyritty selittämään ja tulkitsemaan, ja saatavilla on runsaasti erilaisia "unisanakirjoja", joissa tyrkytetään merkityksiä unien symboleille. Kumma uni jättää kauas taakseen kaikki unienselitys- ja tulkintateokset. Unien tulkinnasta siirrytään unien ja samalla koko elämän ymmärtämiseen. Unien tulkinta on unien kielen kääntämistä päivätajunnan kielelle. Unien ymmärtäminen on unien kielen suoraa tajuamista ilman tulkitsijoiden apua.

Arvostele itse tämä teos

nid. 223 sivua
23.00 €

Epstein Mark: Avoinna halulle

 Lisää ostoskoriin

buddhalaisuus, psykologia, parisuhde,

Uraauurtava teos buddhalaisuuden ja psykoanalyysin yhteyksistä palauttaa halun henkisen harjoituksen ytimeen.

Buddhalaisuudelle ja psykoanalyysille on yhteistä nähdä halu kärsimyksen lähteenä. Psykiatri Mark Epstein uskoo, että kyseessä on väärinymmärrys. Tässä teoksessa hän näyttää, että halu on avain, kun pyrimme syventämään itsetuntemustamme ja yhteyttämme toisiin ihmisiin ja maailmaan. Henkisen harjoituksen ei tarvitse hylätä läheisyyttä ja erotiikkaa, vaan niitä voidaan käyttää harjoituksen moottorina.

Mark Epstein on psykiatri, jolla on yksityispraktiikka New Yorkissa. Hän luennoi säännöllisesti buddhalaisen meditaation hyödystä psykoterapialle. Hän on kirjoittanut useita teoksia buddhalaisuuden ja psykoanalyysin yhteyksistä.

Arvostele itse tämä teos

sid. 137 sivua
25.50 €

Alaja Kristiina: Mahdollisuuksien työyhteisö

PAINOS LOPPUUNMYYTY

ihmissuhteet, psykologia, työ,

MAHDOLLISUUKSIEN TYÖYHTEISÖ on työyhteisön jäsenen oman kasvun käsikirja. Sen aihepiirejä ovat mm. omien mahdollisuuksien havaitseminen, itsetunnon kehittäminen, syntipukki-ilmiö, kateus, sensuuri, kiusaaminen, itsensä ja toisen hyväksyminen, jämäkkyyden oppiminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

"Jokainen työyhteisön jäsen on kehittämisen avainhenkilö. Jokainen voi ainakin jonkin verran vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin ja siihen, miten asioita hoidetaan. Omaan hyvinvointiin voi vaikuttaa paljonkin, minä hetkenä hyvänsä, jos tahtoo."

MAHDOLLISUUKSIEN TYÖYHTEISÖ on työyhteisön jäsenen oman kasvun käsikirja. Sen aihepiirejä ovat mm. omien mahdollisuuksien havaitseminen, itsetunnon kehittäminen, syntipukki-ilmiö, kateus, sensuuri, kiusaaminen, itsensä ja toisen hyväksyminen, jämäkkyyden oppiminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen.

"Jokainen työyhteisön jäsen on kehittämisen avainhenkilö. Jokainen voi ainakin jonkin verran vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin ja siihen, miten asioita hoidetaan. Omaan hyvinvointiin voi vaikuttaa paljonkin, minä hetkenä hyvänsä, jos tahtoo."

FM Kristiina Alaja on tunnettu kouluttaja, jonka mahdollisuuksien ihmiskäsitykseen pohjautuvat parisuhde-, kasvatus- ja työyhteisökurssit ovat olleet suosittuja.

Arvostele itse tämä teos

nid. 232 sivua
27.00 €

Alberti & Emmons: Miten opin pitämään puoleni

PAINOS LOPPUUNMYYTY

ihmissuhteet, psykologia,

Opas omien rajojen puolustamiseen

Mitä teet, jos tarjoilija ei huomaa sinua ravintolassa tai joku etuilee pankkiautomaatilla? Nämä ovat tuttuja tilanteita ja edellyttävät puolensa pitämistä, assertiivisuutta. Se on taito, jota meille useimmille ei ole opetettu. Ainakaan sitä ei ole opetettu meille niin, että osaisimme pitää puolemme jämäkästi, mutta kohteliaasti.

Tämä teos on ollut best seller kaikkialla, missä se on julkaistu. Eikä ihme. "Tämä on paras kirja, joka on kirjoitettu puolensa pitämisestä. Se opetti minulle, miten voin sanoa "ei" silloin, kun minulla on siihen täysi oikeus." Näin kuuluu yleinen lukijan kommentti. Myös alan asiantuntijat, kouluttajat ja terapeutit ovat valinneet tämän teoksen ykköseksi.

Arvostele itse tämä teos

nid. 167 sivua
11.00 €

Allen Roger: Nalle Puh ja johtamisen taito

PAINOS LOPPUUNMYYTY

nalle puh, psykologia, työ,

Hyvin Tärkeä Karhu perehtyy nyt ystävineen Hyvin Tärkeään Aiheeseen: johtamiseen. "Liik-keenjoh-to. Onpa pitkä sana." Puh mietti hetken. "Se on sen lajin pitkä sana joita Pöllö käyttää. Tarkoittaako se jotakin hyvää, esimerkiksi – aah – umm – hunajaa?"

Tämä kirja tekee liikkeenjohdon mutkikkaat teoriat tarpeettomiksi. Jos haluat edetä johtajanurallasi (eli päästä käsiksi hunajaan), seuraa Nalle Puhia.

Amerikkalainen liikkeenjohdon konsultti Roger E. Allen käyttää Puhia ja tämän ystäviä esimerkkeinä kertoessaan tavoitteiden asettamisesta, organisoinnista, motivoinnista, kehittämisestä, kommunikoinnista, seurannasta ja analyysista sekä monista muista seikoista. Allen on konsultintyössään oppinut, että yrityksen heikkoon tulokseen on usein syynä perusasioiden laiminlyönti, ei niinkään johtamismenetelmien hienouksien puuttuminen.

Arvostele itse tämä teos

nid. 187 sivua
11.00 €

Allen Roger E., Allen Stephen D.: Nalle Puh ja ongelmanratkaisun taito

PAINOS LOPPUUNMYYTY

nalle puh, psykologia,

Nalle Puh oli erittäin ilahtunut Nalle Puh ja johtamisen taito -kirjan menestyksestä, joka on vahvistanut hänen asemaansa HTK:na (Hyvin Tärkeänä Karhuna).

Nyt on aika ottaa vastaan uusi Hyvin Suuri Haaste: Muukalainen opettaa ongelmanratkaisua käyttäen esimerkkeinä metsän väen seikkailuja.

Nalle Puh ystävineen sekä lukija oppivat tunnistamaan, analysoimaan ja ratkaisemaan ongelmia käytännössä, mistä on hyötyä sekä Tikrun pelastamisessa puusta että muissa kiperissä tilanteissa. Kirja tarjoaa monipuolisen tietopaketin, olivatpa kyseessä sitten liiketoimiin, ihmissuhteisiin tai henkilökohtaisiin asioihin liittyvät pulmat.

Arvostele itse tämä teos

nid. 171 sivua
27.00 €

Andre Christophe & Muzo: Pienet ahdistukset ja suuret surut

PAINOS LOPPUUNMYYTY

itsetuntemus, psykologia,

Kalvavatko itse-epäilykset? Oletko epävarma? Näyttääkö nenäsi liian isolta tai liian pieneltä? Pelkäätkö sairastuvasi? Haudotko jatkuvasti synkkiä ajatuksia?

Aika hankkia apua ennen kuin elämä on pilalla! Pienet ahdistukset ja suuret surut on selkeä ja helposti lähestyttävä kirja, joka tuo lohtua ja antaa potkua. Se auttaa ymmärtämään kompleksien ja ahdistuksen syntymekanismeja ja tekee selkoa keinoista, joilla ongelmiin voi puuttua. Kirjassa kerrotaan muun muassa, miten erottaa alakuloisuus masennuksesta, mistä itsekunnioitus rakentuu ja miten saada ongelmallinen minäkuva jälleen raiteilleen ja kompleksit aisoihin.

Andrén asiantuntevaa tekstiä täydentää Muzon hirtehisen hauska kuvitus.

Christophe André on ranskalainen psykiatri, joka on perehtynyt erityisesti ahdistusten, fobioiden ja masennuksen hoitoon. Muzo on sarjakuvapiirtäjä ja graafikko.Like on aiemmin julkaissut heidän teoksensa Pienet pelot ja suuret fobiat (2004). Siitä sanottiin esimerkiksi näin:

"Kirjaa voi pitää esillä esim. työpaikan kahvipöydällä levittämässä riemusanomaa: me kaikki ollaan hulluja, jotkut enemmän, toiset vähemmän." - Anu Partanen, Johnny Kniga

Arvostele itse tämä teos

nid. 141 sivua
22.50 €

Arjas Päivi: Iloa esiintymiseen

 Lisää ostoskoriin

psykologia, esiintymisjännitys,

MUUSIKON PSYYKKINEN VALMENNUS

Tämän kirjan tarkoituksena on antaa selkeästi esitettyä tietoa esiintymisjännityksen olemuksesta ja psyykkisen valmennuksen mahdollisuuksista sekä auttaa harjoittelutekniikan kehittämisessä. Teos on tarkoitettu sekä musiikin parissa työskenteleville ammattilaisille että r amatööreille ja opiskelijoille. Se soveltuu hyvin myös kenelle tahansa muulle esiintymisjännityksestä kärsivälle.

Kirjassa on esitelty monipuolisesti psyykkisen valmennuksen tekniikoita ja mahdollisuuksia. Sitä voi lukea käsikirjana ja poimia itselleen ajankohtaiset aiheet.

Teos perustuu monipuoliseen lähdeaineistoon, josta on kehitetty käytännönläheinen harjoitusohjelma.

Kirjoittaja on sellonsoitonopettaja ja musiikkikasvatuksen tutkija. Kirjan aineisto perustuu hänen tutkimuksiinsa Jyväskylän yliopistossa sekä kokemuksiinsa psyykkisen valmennuksen kouluttajana ja muusikkona.

Arvostele itse tämä teos

nid. 246 sivua
34.00 €

Aron Elaine N.: Erityisherkkä ihminen

 Lisää ostoskoriin

psykologia, itsetuntemus, tunneäly,

Vaikuttavatko toisten ihmisten mielialat sinuun voimakkaasti? Menetkö pois tolaltasi, kun elämässäsi tapahtuu muutoksia? Ovatko ympäristön häly ja kiire sinulle usein yksinkertaisesti liikaa? Vältteletkö väkivaltaelokuvia? Alisuoriudutko kilpailuissa tai tilanteissa, joissa suoritustasi tarkkaillaan?

Jos vastasit näihin kysymyksiin myönteisesti, saatat olla erityisherkkä ihminen. Erityisherkällä ihmisellä on rikas sisäinen maailma ja voimakas eläytymiskyky, mutta hän saa helposti liiallisen latauksen ympäristöstään.

Tutkittuaan ujoina pidettyjä ihmisiä, jotka reagoivat tavallista herkemmin ulkoisiin ärsykkeisiin, psykoterapeutti Elaine Aron nimesi erityisherkän ihmistyypin, highly sensitive person eli HSP. Tutkimustyönsä ja satojen haastattelujen pohjalta Aron osaa neuvoa, kuinka erityisherkät voivat paremmin ymmärtää itseään ja kääntää taipumuksensa voitoksi. Erityisherkkä ihminen voi oppia kukoistamaan musertavaltakin tuntuvassa maailmassa.

Aron kertoo muun muassa erityisen herkän ihmisen lapsuudesta, sosiaalisista suhteista rakkauselämän haasteista, työelämästä sekä hengellisestä ja taiteellisesta herkkyydestä. Aron antaa ohjeita myös erityisherkän ihmisen työnantajalle tai opettajalle sekä neuvoo terveydenhoitohenkilökuntaa erityisherkän hoitotilanteessa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 286 sivua
34.00 €

Aron Elaine N.: Erityisherkkä ihminen ja parisuhde

 Lisää ostoskoriin

psykologia, parisuhde, tunneäly,

Erityisherkän alttiit vaistot, hyvä havainnointikyky ja taipumus syvälliseen pohdintaan ovat etu rakkauselämässä, jos sekä hän että kumppani ymmärtävät persoonallisuuden vaikutukset. Jos tämä ymmärrys on puutteellinen, herkkyys tekee lähimmistä suhteista todennäköisesti kivuliaita ja monimutkaisia.

Esimerkiksi erityisherkän taipumus pysytellä tutussa piirissä voi toisesta vaikuttaa tylsyydeltä. Sen sijaan herkkää ihmistä hänen kumppaninsa uteliaisuus ja seikkailunhalu, kuten uusien ravintoloiden etsiminen saattavat tuntua ahdistavilta.

Erityisherkällä ihmisellä (Highly Sensitive Person, HSP) tarkoitetaan henkilöä, jonka tunne- ja aistiherkkyys on tavallista suurempi. Tällaisia ihmisiä on noin viidennes väestöstä. Termin kehittänyt Elaine N. Aron on yhdysvaltalainen psykologi (PhD) ja tietokirjailija.

Hänen syksyllä 2013 ilmestyneestä kirjastaan Erityisherkkä ihminen on otettu jo kolmas painos. Kirjan ilmestymisen jälkeen Suomeen perustettiin erityisherkkien oma yhdistys.

Tutkimustyönsä ansiosta Elaine N. Aron osaa neuvoa herkkiä ihmisiä, jotka haluavat onnellisempia, terveempiä parisuhteita.

Aronin laatimat luonne- ja herkkyystestit auttavat itsetuntemuksen ja kumppanin ymmärtämistä. Kirjassaan hän käsittelee erityisherkän näkökulmasta sukupuoliroolien aiheuttamia odotuksia, rakastumisesta seuraavia mullistuksia, seksuaalisuutta sekä henkistä tasapainoa hyvän suhteen perustana.

Käytännönläheiset ohjeet esimerkiksi vähemmän stressaavasta tavasta riidellä auttavat kaikkia pareja, olipa heistä kumpikin tai vain toinen erityisherkkä. Kirjan ohjeet on kirjoitettu parisuhteen näkökulmasta, mutta monet kirjan neuvoista ovat sovellettavissa myös ystävyys- ja sukulaisuussuhteisiin.

Arvostele itse tämä teos

nid. 326 sivua
34.00 €

Aron Elaine N.: Erityisherkkä lapsi

 Lisää ostoskoriin

psykologia, lapset, tunneäly,

Kirjoitin tämän kirjan, koska tiedän monien vanhempien kamppailevan kasvattaessaan erityisherkkiä lapsia. Vanhemmassa tai lapsessa ei ole kummassakaan vikaa. Sinulla on erityinen lapsi. Tämä kirja auttaa kasvattamaan hänestä paitsi poikkeuksellisen, myös terveen, rakastavan, maailmaan sopeutuneen ja tyytyväisen. – Elaine N. Aron

Erityisherkät ihmiset ovat tavallista alttiimpia ulkoisille ärsykkeille, muiden mielialoille ja sosiaalisille tilanteille. Herkkyys on synnynnäinen ominaisuus, joka ilmenee jo vastasyntyneillä vauvoilla.

Herkkyystaipumus voi olla erityisen haastava lapsille ja nuorille, sillä he kohtaavat jatkuvasti uutta ja heidän minäkuvansa ja elämäntaidot ovat vasta kehittymässä. Parhaassa tapauksessa taipumus on etu, mutta jos sitä ei tunnisteta, herkkä lapsi voidaan väärin tulkita ujoksi, sisäänpäinkääntyneeksi tai keskittymishäiriöiseksi.

Psykologi Elaine N. Aron esittelee kirjassa tutkimustensa paljastaman tiedon erityisherkistä lapsista. Lisäksi hän jakaa haastattelemiensa vanhempien parhaat neuvot herkkien lasten vanhemmille ja muille kasvattajille. Kirjan ensimmäinen osa kertoo, millaisia erityisherkkien lasten tavallisimmat ongelmat ovat ja miten vanhemman oma herkkyys tai sen puute vaikuttavat arkeen ja kasvatukseen. Kirja opettaa herkän lapsen vanhemmalle turvallista rajojen asettamista, keinoja kehittää lapsen itsetuntoa ja tapoja keskustella herkyyden mukanaan tuomista ongelmista ja iloista.

Toisessa osassa pureudutaan tarkemmin erityisherkkiin lapsiin ikäryhmittäin: vauvat ja leikki-ikäiset, koululaiset, sekä teinit ja nuoret aikuiset. Kuinka tunnistaa herkkä vauva? Mitä säännöt ja rutiinit merkitsevät leikki-ikäiselle? Kuinka koululaiselle voi opettaa esimerkiksi kokeiden aiheuttaman stressin käsittelyä? Entä kuinka valmistaa täysi-ikäistyvä herkkä teini kohtaamaan maailma omillaan?

Arvostele itse tämä teos

sid. 166 sivua
11.00 €

Aulanko Mari: Minä osaan

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, oppiminen, kommunikointi,

Riemastuttava ja vapauttava itseopiskelukirja, joka katkoo oppimista estävät kahleet. Oppiminen on taito. Oppiminen on opittavissa. Oppiminen on helppoa. Oppiminen on enemmän kuin älykkyys.

Mind map Ajatussikermä avuksesi Kuinka saada asiat paperille ja paperilta

Viisas lukeminen Lue nopeammin, muistat enemmän

Muistin kehittäminen Muisti paranee iän mukana

Ihanat aivosi Arvosta miljoonaa tietokonetta pääsi sisällä

Minä osaan sopii yhtä hyvin työssäkäyvälle kuin opiskelevallekin. Toivon, että myös kouluttajat, opettajat ja esimiehet löytävät kirjan omakseen, koska heidän käsissään on niin paljon, sanoo kirjan tekijä.

VIISAS LUKEMINEN • Muista lukea hitaasti ja huolella! • Monta hyvää • Näin me luemme • Näin me voisimme lukea • Kirjan lukeminen • Pikkukirjasto • Keskittyminen: ole läsnä • Kertaus on opintojen äiti nykyaikanakin

AJATUSSIKERMÄ, MIND MAP; MIELEN TÄHTITAIVAS • Paperi tuijottaa minua ja minä paperia • Litteä paperi litistää ajattelun • Ajatussikermässä kaikki on toisin: paperi, kynä, kirjoittaminen, tilankäyttö • Avainsanat • Yksi käsite/viiva • Värit • Tekstaus, reunustus • Ajatussikermästä apu suunnitteluun ja ideointiin • Muistiinpanojen teko

MUISTIN KEHITTÄMINEN • En muista nimiä, mutta onneksi unohdan kasvot • Mitä muisti on? • Muistin vaiheet • Muistin lajit • Ikä ja muisti • Muistihäiriöt • Muistinkehittäjän lääkkeet • Tunnetko oppimistyylisi • Vinkkejä opiskelevalle

IHANAT AIVOSI • Suuri tuntematon • Aivojen kehitys • Monet aivosi • Pieni on suurta: neuroni • Aivosolujen laatumäärä • Aivokapasiteetin käyttö • Näkemyksiä oppimisen aiheuttamista muutoksista aivoissa • Älykkyys ja itseluottamus • Vasemman järjestys ja oikean siintävät vuoret • Kaaos ja järjestys • Väliaivot. Luovuuden kehto? • Aivot ja tekoäly

Mari Aulanko on arvostettu aikuiskouluttaja alueinaan kommunikointitaidot, opi oppimaan valmennus, ihmisten johtaminen sekä itsensä johtaminen. Muita teoksia: Minä osaan anna aivojesi toimia (1991), Rohkeasti puhumaan luonteva esiintyminen (1997).

Arvostele itse tämä teos

nid. 400 sivua
17.00 €

Aulanko Mari: Rohkeasti puhumaan (nid.)

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, oppiminen, kommunikointi, esiintymisjännitys,

Esiintyminen - helpompaa kuin arvaatkaan!

Mari Aulanko on arvostettu kommunikointitaitojen ja oppimisen valmentaja. Hänen aikaisemmat kirjansa Minä osaan anna aivojesi toimia ja Minäkö luennoimaan ovat saavuttaneet suuren lukijakunnan ja ovat ilmestyneet myös Ruotsissa. Rohkeasti puhumaan -teokseen hän on kiteyttänyt Oman kokemuksensa ja opastaa innostavasti, kuinka meistä tuppisuina pidetyistä suomalaisista voi tiedon ja harjoittelun avulla kehittyä mallikelpoisen luontevia ja varmoja esiintyjiä. Sanahan kalevalaisella kansallamme on aina ollut hallussaan.

Kirjassa on lukijan "kummeina" eri-ikäisiä, tunnettuja suomalaisia vaikuttajia yhteiskunnan eri alueilta. Marianne Heikkilä, Olli-Pekka Heinonen, Jorma Kaimio, Hannele Koivunen, Seija Paasonen, Jari Sarasvuo, Martti Silvennoinen, Jukka Suominen ja Riitta Uosukainen jakavat omat puhujan kokemuksensa lukijan kanssa.

Kirja on tukenasi arjessa ja juhlassa, oletpa valmistelemassa ensimmäistä puhettasi tai esitelmääsi - tai jo kokeneempi esiintyjä.

Onnistumiseen tarvitaan vain kaksi asiaa: On oltava sanottavaa. On osattava sanoa se.

Mari Aulanko on arvostettu aikuiskouluttaja alueinaan kommunikointitaidot, opi oppimaan -valmennus, ihmisten johtaminen sekä itsensä johtaminen. Muita teoksia: Minä osaan - anna aivojesi toimia (1991), Rohkeasti puhumaan - luonteva esiintyminen (1997).

Arvostele itse tämä teos

nid. 358 sivua
28.00 €

Beck Judith: Beckin menetelmä

 Lisää ostoskoriin

linjat kuntoon, ravitsemus, psykologia, itsetuntemus,

Ruokavalion avulla voi laihtua, mutta usein kilot palaavat takaisin. Jotta pystyt pudottamaan liikakilot ja pitämään ne poissa, sinun on opetettava aivosi ajattelemaan uudella tavalla syömisestä ja ruoasta.

Judith Beckin kognitiivisen psykologian menetelmiä hyödyntävä teos esittelee kuusiviikkoisen ohjelman, jonka päivittäiset tehtävät harjoituttavat mieltä laihduttamista ja painonhallintaa varten. Kirjassa esiteltyjä tekniikoita on käytetty menestyksekkäästi jo 20 vuoden ajan.

Tämän kirjan avulla opit

- hallitsemaan mielihaluja ja vähitellen luopumaan niistä

- toimimaan oikein tilanteissa, jotka houkuttelevat syömään

- kieltäytymään tuputetusta ruoasta

- järjestämään aikaa liikunnalle

- laihtumaan ja hallitsemaan painosi

Lääketieteen tohtori Judith S. Beck johtaa Beckin kognitiivisen terapian instituuttia ja työskentelee apulaisprofessorina Pennsylvanian yliopiston psykiatrisen psykologian apulaisprofessorina. Hänen isänsä, Aaron T. Beck on kognitiivisen terapian isä ja yksi historian vaikutusvaltaisimmista psykoterapeuteista.

Arvostele itse tämä teos

nid. 437 sivua
24.50 €

Bennett-Goleman Tara: Tunteiden alkemiaa

PAINOS LOPPUUNMYYTY

stressin hallinta, psykologia,

Ihminen on omaksunut usein jo varhain kaavamaisia tapoja reagoida tietyntyyppisissä tilanteissa tai nähdä itsensä. Alun perin tottumukset ovat syntyneet, jotta hän sopeutuisi vaikeisiin tilanteisiin, mutta vähitellen ne voivat vääristää todellisuutta niin, että ihmisestä tuleekin niiden vanki. Hän alkaa yleistää virheellisesti, on lukevinaan toisten ajatuksia, liioittelee herkästi epäonnistumisiaan.

Yhdysvaltalainen psykoterapeutti Tara Bennett-Goleman osoittaa käytännön esimerkein, kuinka väärät tottumukset rajoittavat elämää. Samalla hän opastaa stressaantunutta nykyihmistä eroon kaavamaisista tavoistaan, kohti uudenlaista mielentyyneyttä.

Tara Bennett-Goleman pitää psykoterapian kursseja aviomiehensä Daniel Golemanin kanssa, jonka teos Tunneäly on saavuttanut suuren suosion myös Suomessa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 318 sivua
30.00 €

Bolen Jean Shinoda: Jumalattaren aika

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, nainen,

Jumalattaren aika tarjoaa uuden ja kiehtovan näkökulman yli viisikymppisten naisten elämään. Tämä elämän "kolmas näytös" on aikaa, jona nainen voi löytää todellisen ytimensä ja oppia käyttämään sisimpiä voimavarojaan. Kirjailija, joka on jungilainen psykoanalyytikko ja San Franciscon yliopiston psykologian professori, käyttää antiikin jumalattaria esimerkkeinä kuvatessaan erilaisia naisten arkkityyppejä.

Kun lukija löytää näistä perustyypeistä itsensä, hän alkaa iloita ominaislaadustaan ja oppii elämään vapaana ulkoisista vaatimuksista. Mietiskelevä viisaus, muutosta synnyttävä viha ja parantava nauru löytyvät "kolmannessa iässä". Bolenin teos on kiehtova matka keski-ikäisen naisen mieleen.

Arvostele itse tämä teos

nid. 187 sivua
22.00 €

Bornstein Anna: Arkipäivän psykologiaa buddhalaisittain

 Lisää ostoskoriin

buddhalaisuus, psykologia,

Miten päästä käsiksi mielen syvimpiin kerroksiin? Voiko länsimainen psykologia oppia tässä jotakin buddhalaisuudesta?

Buddhalainen tajunnantutkimus väittää, että keskittymisen ja meditaation kautta kuka tahansa voi tutkia tietoisen mielen taustalla piileviä tiedostamattomia ajatus- ja tunneprosesseja.

Anna Bornstein on soveltanut buddhalaisia totuuksia itseensä ja esittelee tässä kysymyksiä, joista hän on keskustellut kohtaamiensa henkisten opettajien kanssa. Näistä kohtaamisista ja haastatteluista rakentuu mielen mandala, jonka kautta pääsemme tutustumaan mm. hiljentymisen keinoihin, dialogiin buddhalaisuuden ja psykoterapian välillä, Dalai-laman elämään ja ajatuksiin ja kvanttifysiikan ja buddhalaisen maailmankuvan yhteyksiin.Tutustumme myös buddhalaiseen käsitykseen kuolemasta ja sen soveltamiseen saattohoidossa.

Näistä keskusteluista lukija saa paitsi tietoa ja oivalluksia, myös rohkeutta yrittää itse suuntautua sisäiseen maailmaansa ja kokea mitä todellinen sisäinen hiljaisuus voi kertoa.

Anna Bornstein on ruotsalainen toimittaja, joka on kirjoittanut useita teoksia henkisestä hyvinvoinnista ja ihmisen sisäisestä todellisuudesta.

Arvostele itse tämä teos

nid. 27.00 €

Brach Tara: Ehdoton hyväksyminen

PAINOS LOPPUUNMYYTY

elämänviisaus, psykologia, buddhalaisuus,

Kirja kehoittaa meitä hyväksymään itsemme kipuinemme, pelkoinemme ja ahdistuksinemme sekä astumaan kevyesti, mutta päättäväisesti ymmärryksen ja myötätunnon poluille. Se tarjoaa lempeää viisautta ja hellää hoitoa ja parasta mahdollista lääkettä arvottomuuden ja kaipuun tunteisiimme. Hengitä, hellitä ja anna näiden myötätuntoisten opetusten siunata sydämesi.

Tara Brach nitoo tärkeimpiä nykypäivän psykoterapian oivalluksia taitavasti yhteen Buddhan keskeisimpien psykologisten oivallusten kanssa. Jokainen osa itsessämme on hyväksymisen arvoinen. Täydellinen hyväksyminen on sellainen kirja harjoitusmenetelmineen, jota me kaikki tarvitsemme. Sen hyväksyminen on oivaltava, lämminsydäminen ja tärkeä panos terapeuttisen tarkkaavaisuuden kasvavalla kentällä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 411 sivua
10.00 €

Brown Derren: Miten mieltä hallitaan

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, hypnoosi, nlp,

Jokainen on varmaankin joskus miettinyt, miten taikurit onnistuvat puijaamaan yleisöä. Nyt maailmankuulu taikuri Derren Brown paljastaa, miten temppu tehdään. Ja mikä parasta, hän kertoo, miten taikurit ja varsinkin mentalistit hallitsevat mieltä ja miten heidän oppejaan voi soveltaa jokapäiväiseen elämään.

Brownin teos on huikea opas ihmisen pääkoppaan: miten lukea toisten ajatuksia kuin avointa kirjaa, mistä valehtelijan tunnistaa, miten suostutella tehokkaasti ja miten muistaa vaikkapa koko viikon ostoslistan. Eikä siinä vielä kaikki. kirja opettaa myös hypnotisoimaan!

Miten mieltä hallitaan on räyhäkkä kirja kaikille, jotka haluavat käyttää päätään tehokkaammin. Kirja on ollut myyntimenestys Britanniassa ja ollut kuukausia Amazonin myydyimpien kirjojen joukossa.

Arvostele itse tämä teos

pokkari 251 sivua
8.00 €

Bucay Jorge: Kuuntele tämä tarina

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, terapia, elämäntaito,

Symboliset kertomukset potilaan ja terapeutin kohtaamisista johdattavat oivalluksiin elämästä.

”Hyvä tarina auttaa lasta nukahtamaan ja aikuista heräämään.”

Demián on utelias ja levoton nuorimies, joka halua oppia kohtaamaan elämän haasteet ja tuntemaan itsensä paremmin.

Sopivaa johdattajaa etsiessään hän kohtaa erikoislaatuisen psykoanalyytikon, Paksukaisen liikanimellä tunnetun Jorgen.

Karismaattisella Paksukaisella on ainutlaatuinen metodi. Jokaisella tapaamisella hän kuuntelee hetken potilaan ongelmia, tekee pari oivaltavaa kysymystä ja kertoo sitten tarinan, joka sisältää potilaan tilanteen ratkaisun avaimet.

Vertauskuvallisten tarinoiden juuret ovat eri maiden kansantarinoissa, jotka terapeutti on muokannut uuteen uskoon. Ne voivat auttaa meitä kaikkia ymmärtämään käytöstämme, ihmissuhteitamme ja pelkojamme.

Uudenlainen lyhytterapia uskoo symbolisesta kertomuksesta kumpuavan oivallukseen – siihen ovat uskoneet gurut kautta aikain.

Syvällisen kiehtova ja viihdyttävä teos osoittaa tarinoiden parantavan voiman.

Jorge Bucay (s. 1949) on argentiinalainen hahmoterapeutti ja psykiatri, joka kiertää luennoimassa arkielämän psykologiasta. Espanjankielisessä maailmassa hän on myös tunnettu tv-persoona. Hän on julkaissut yhdeksän kansainvälistä bestselleriä, joita on myyty yli kaksi miljoonaa kappaletta. Paitsi espanjankielisissä maissa, hänen teoksensa ovat olleet menestyksiä myös Yhdysvalloissa ja Englannissa. Jorge Bucay on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta.

Arvostele itse tämä teos

nid. 300 sivua
28.00 €

Burns David: Hyvä yhdessä – eli kuinka saada hankalat ihmissuhteet toimiviksi

 Lisää ostoskoriin

psykologia, ihmissuhteet, elämänviisaus,

Meillä kaikilla on joku, jonka kanssa emme oikein tule toimeen - jatkuvasti valittava ystävä tai työkaveri, armottoman kriittinen pomo, epämiellyttävä naapuri, murjottava ja ovia paiskova teini tai ehkäpä rakastava mutta ärsyttävä puoliso. Kirjassaan Hyvä yhdessä David Burns esittelee kognitiivisen interpersoonallisen terapian - uuden, vallankumouksellisen menetelmän, jonka avulla voit muuttaa vaikeat, ongelmalliset ihmissuhteet toimiviksi ja onnellisiksi.

Hyvä yhdessä -kirjassa käsitellään seuraavia teemoja:

- Miten lakkaat syyttelemästä muita ja kohdistat huomion itseesi.

- Miten määrittelet täsmällisesti ongelman syyn missä tahansa hankalassa ihmissuhteessa.

- Miten ratkaiset melkein minkä tahansa ihmissuhdeongelman lähes välittömästi.

Hyvä yhdessä perustuu 25 vuoden kliiniseen kokemukseen ja uraauurtavaan tutkimukseen, johon osallistui yli tuhat henkilöä. Se esittelee täysin uuden teorian siitä, miksi meidän on niin vaikea tulla toimeen toistemme kanssa. Kirjasta löytyy runsaasti hyödyllisiä esimerkkejä, ja nerokkaita, käyttäjäystävällisiä työkaluja, kuten suhdetyytyväisyystesti, suhdepäiväkirja, tehokkaan kommunikaation viisi salaisuutta, läheisyyharjoitus ja monia muita apuvälineitä rakastavamman ja tyydyttävämmän ihmissuhteen luomiseen läheistesi kanssa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 247 sivua
23.00 €

Carroll & Tober: Indigolapset

 Lisää ostoskoriin

lapset, psykologia,

Mikä on indigolapsi?

Indigolapsi on poika tai tyttö, joka ilmentää epätavallisia psykologisia ominaisuuksia. Hänellä on käyttäytymismuotoja, joita ei yleensä ole kuvattu aikaisemmin. Näissä käyttäytymismuodoissa on tekijöitä, jotka vaativat vanhempia ja opettajia muuttamaan suhtautumistaan näihin lapsiin ja heidän kasvatukseensa, jotta he voisivat auttaa näitä saavuttamaan tasapainon ja sopusoinnun elämässään ja välttämään turhautumista.

Tässä uraauurtavassa kirjassa kansainväliset kirjailijat ja luennoitsijat Lee Carrol ja Jan Tober vastaavat moniin usein askarruttaviin kysymyksiin, jotka liittyvät indigolapsiin, kuten:

• Voimmeko todella nähdä ihmisen evoluution lapsissa nykyään?
• Ovatko nämä lapset älykkäämpiä kuin me heidän ikäisinään?
• Miksi niin monet älykkäimmät lapset todetaan keskittymishäiriöisiksi?
• Onko Ritalinille todistettuja vaihtoehtoja?

Tähän kirjaan Jan ja Lee ovat keränneet joitakin parhaita asiantuntijoita (lääkäreitä, kasvattajia, psykologeja), jotka antavat tietoa indigolapsi-ilmiöstä. Nämä lapset ovat todella erikoisia, ja he edustavat huomattavaa prosenttia nykyään syntyvistä lapsista maailmanlaajuisesti. He tulevat tietäen, keitä he ovat, joten heidät on tunnistettava ja heitä on arvostettava näistä poikkeuksellisista ominaisuuksistaan ja ohjattava rakkaudella ja huolenpidolla.

Tämä kirja on välttämätön poikkeuksellisen älykkäiden ja aktiivisten lasten vanhemmille ja opettajille!

Jan Tober ja Lee Carrol puhuvat tuhansille seminaariosallistujille ihmisen kehittämisestä ja vahvistamisesta. Lee on kymmenen viime vuoden aikana kirjoittanut seitsemän itsensä kehittämistä käsittelevää kirjaa, joita on käännetty monille kielille. Jan on tuottanut lukuisia äänitteitä ja CD-levyjä, jotka liittyvät itsensä kehittämiseen. Jan ja Lee on kutsuttu kolmesti Yhdistyneisiin kansakuntiin esittämään sanomaansa toivosta ja rakkaudesta.

Arvostele itse tämä teos

nid. 304 sivua
12.00 €

Cleve Elisabeth: Kaaoksesta kohti eheyttä. ADHD-lapsen tarina

 Lisää ostoskoriin

terapia, psykologia, lapset,

Tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriöstä kärsivän Douglas-pojan dramaattinen tarina hänen terapeuttinsa kertomana.

Margareta ja Gunnar adoptoivat nelivuotiaan pojan ranskalaisesta lastenkodista. Pian he havaitsivat, ettei Douglasilla ollut kaikki kohdallaan. Lapseen oli vaikea saada kontaktia ja hän teki ympäristönsäkin levottomaksi, koska ei osannut olla hetkeäkään paikallaan. Douglas kirjaimellisesti hyppi pitkin seiniä. Hän tuntui elävän jatkuvassa kiputilassa.

Adoptiovanhemmat aloittavat kujanjuoksun klinikasta ja sairaalasta toiseen. Pojalla todetaan varhaislapsuudesta peräisin olevia mielenterveyden häiriöitä, ja tutkimusten edetessä hänellä diagnosoidaan ADHD eli tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö. Elisabeth Cleven antamasta psykoterapiasta löytyy avain, jolla kärsivän lapsen lukot avataan. Lukija pääsee seuraamaan, kuinka itsensä sylkytahraksi tunteva vihamielinen pikkupoika vähitellen muuttuu ehjäksi nuoreksi mieheksi.

"Jännittävä ja toiveita herättävä kirja, joka antaa tietoa ja tukea vanhemmille ja lasten parissa työskenteleville sekä lisäksi avaa tärkeitä näkökulmia poliitikoille ja muille päätöksentekijöille, jotka vastaavat lapsi- ja nuorisotyöhön varattujen resurssien jaosta." – AnnBritt Grünewald, lastenoikeusaktivisti

Arvostele itse tämä teos

sid. 432 sivua
38.00 €

Csikszentmihalyi Mihaly: Flow - elämän virta

PAINOS LOPPUUNMYYTY

myönteinen ajattelu, psykologia,

Kirjailija: Csikszentmihalyi, Mihaly

Unkarilaissyntyinen, Yhdysvalloissa asuva psykologian professori Mihaly Csikszentmihalyi kirjoittaa asiasta, joka menee viime vuosikymmeninä markkinoille tulvineita onnellisuus- ja menestymisoppaita syvemmälle: ilosta. Mikä saa ihmisen tuntemaan iloa olemassaolostaan? Mitä ovat ne sisäiset kokemukset, jotka antavat elämälle merkityksen?

Csikszentmihalyi on yli kahdenkymmenen vuoden ajan tutkinut, millaisissa tilanteissa ihminen nauttii olemassaolostaan ja kokee syvää iloa. Tällaisista hetkistä, joita kirjoittaja kutsuu optimaalisiksi kokemuksiksi, syntyy flow -tila, jolle on tyypillistä intensiivinen keskittyminen ja tehtävään uppoutuminen: ajan kulu katoaa ja kaikki muu unohtuu. Ihminen tuntee, että hänen kykynsä ovat täydessä käytössä, hän hallitsee tilanteen ja on ehjästi ja kokonaan oma itsensä.

Flow - elämän virta osoittaa, että ilon ja elämän täyteyden kokemus, flow, on jokaisen tavoitettavissa, kun opimme asettamaan itsellemme sopivia haasteita ja tavoitteita sekä kontrolloimaan tietoisuuttamme. Kyse on itsen, oman ainutlaatuisen minän löytämisestä ja vaalimisesta jokapäiväisessä elämässä.

Mihaly Csikszentmihalyi johtaa Quality of Life Research Centeriä Kaliforniassa.

Kirja ilon ja onnen psykologiasta.

Arvostele itse tämä teos

nid. 320 sivua
28.00 €

Dalsegg Aud, Wesche Inger: Vapaaksi psykopaatin otteesta

 Lisää ostoskoriin

ihmissuhteet, psykologia,

Vapaaksi psykopaatin otteesta käsittelee psykopaattista käyttäytymistä erityisesti uhrin näkökulmasta. Teos on tarkoitettu itsehoito-oppaaksi psykopaattien uhreille ja tarjoaa mm. yksityiskohtaisia neuvoja vahingollisen ihmisen vaikutuspiiristä vapautumiseksi.Teoksessa käsitellään myös vanhemman psyykkisen sairauden vaikutusta lapseen ja tämän kehitykseen.

Uhrien lisäksi teos soveltuu hyvin myös niille, jotka haluavat oppia lisää psykopaattisesta käytöksestä ja sen vaikutuksesta perhe- ja työelämään.

Aug Dalsegg ja Inger Wesche havainnollistavat aihetta tapauskertomuksilla henkilöistä, jotka ovat päässeet vapaaksi psyykkisesti vahingollisista ihmissuhteista ja onnistuneet rakentamaan itselleen psyykkisestä ja fyysisestä väkivallasta vapaan elämän.

Arvostele itse tämä teos

nid. 350 sivua
26.00 €

Davies James: Hajalla – Onneton totuus psykiatrian nykytilasta

 Lisää ostoskoriin

psykologia, muuta pohdittavaa,

Hajalla - onneton totuus psykiatrian nykytilasta valottaa lukijalle nykypäivän psykiatrian tilannetta, jossa lääketeollisuus valvoo tarkasti etujaan, ja mielenterveysongelmien hoidosta on tullut tuottavaa liiketoimintaa.

Psykoterapeutti James Davies kertoo teoksessaan, kuinka psykiatriassa rahan saaminen ja sairauden nimeäminen ovat nousseet potilaan hyvinvointia tärkeämmiksi seikoiksi. Syytelista on pitkä ja todisteet raskauttavia - kirjassa kuvaillaan muun muassa epäonnistuneiden lääketieteellisten kokeiden pimittämistä julkisuudelta ja tutkimustulosten vääristelyä. Hajalla paljastaa, minkälaisen hinnan lääketeollisuus veloittaa auttamisen nimissä. Tosiasiassa alaa näyttää kiinnostavan ainoastaan omien voittojen maksimointi.

James Davies on psykoterapeutti ja antropologi. Suomennoksen esipuheen on kirjoittanut psykiatri ja psykoterapeutti Ben Furman.

Arvostele itse tämä teos

sid. 187 sivua
26.50 €

Dunderfelt: Henkilökemia

PAINOS LOPPUUNMYYTY

ihmissuhteet, psykologia,

"On se niin mukavaa, että olemme erilaisia."

"Antaa kaikkien kukkien kukkia."

Näin me vakuutamme, mutta silti erilaisuudestamme johtuvat henkilökemialliset sotkut ovat yleisiä, ovat sitten kyseessä:

Työpaikan ihmissuhteet • Tiimityön kehittäminen • Yhdistystoiminta, taloyhtiöt • Kunnallispolitiikka • Parisuhteet

Miksi tulen toimeen yhden ihmisen kanssa, mutta en toisen? Voiko ihmisten väliseen henkilökemiaan vaikuttaa? Miten toimia hankalissa (ja superhankalissa) ihmissuhteissa?

Psykologi Tony Dunderfeltin HENKILÖKEMIA paneutuu yhteistyön saloihin. Löydät keinot toimia erityyppisten ihmisten kanssa, saat käytännönläheisiä vinkkejä vuorovaikutuksen kehittämiseksi ja uusia ajatuksia naisten ja miesten välisten " kemioiden" ymmärtämiseksi.

Tony Dunderfelt on psykologi, kirjailija ja kouluttaja. "Elämänkaaripsykologia"," Naisen ja miehen maailma" ja "Henkilökemia" ovat suosittuja kirjoja, joista otetaan jatkuvasti uusintapainoksia. Hänen erityisaloinaan ovat persoonallisuus, sosiaaliset taidot ja psykosofia uusi kokonaisvaltainen käsitys ihmisen henkisestä kehityksestä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 182 sivua
30.50 €

Dunderfelt: Intuitio ja tunneviestintä

PAINOS LOPPUUNMYYTY

ihmissuhteet, psykologia,

– ihmisten välinen näkymätön yhteys

Alkavatko juhlapuheet vuorovaikutuksen tärkeydestä tuntua vanhan kertaukselta? Kuuluuko mitään uutta ihmissuhderintamalta? Psykologi Tony Dunderfelt tarjoaa nyt täysin uuden kuvan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Tässä kirjassa sukelletaan sanattoman viestinnän salaperäiseen maailmaan ja paljastetaan miten intuition valomaailma, tunneviestinnän värit ja voimien viestinnän energiat vaikuttavat sosiaalisessa kentässä.

Kirjassa kuvataan runsain esimerkein, mitkä voimat lähtevät liikkeelle kun ihmiset kohtaavat ryhmissä ja tiimeissä, asiakastilanteissa, yhdistystoiminnassa, politiikassa ja parisuhteessa. Näyttelijät Satu Silvo ja Heikki Kinnunen, opetusministeri Maija Rask ja valmentaja Sakari Pietilä sekä psykoterapeutti, diplomi-insinööri, työhaastattelija ja parantaja kertovat miten he käyttävät sanatonta viestintää työssään.

Kirjan luettuasi katsot ihmisten välistä vuorovaikutusta täysin uusin silmin ja löydät keinoja selvitä tiukissakin paikoissa rakentavalla tavalla.

Tony Dunderfelt on psykologi, kirjailija ja kouluttaja. "Elämänkaaripsykologia"," Naisen ja miehen maailma" ja "Henkilökemia" ovat suosittuja kirjoja, joista otetaan jatkuvasti uusintapainoksia. Hänen erityisaloinaan ovat persoonallisuus, sosiaaliset taidot ja psykosofia uusi kokonaisvaltainen käsitys ihmisen henkisestä kehityksestä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 294 sivua
43.00 €

Dunderfelt Tony: Elämänkaaripsykologia

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia,

Ihminen kehittyy koko elämänsä ajan, ei vain lapsuudessa ja nuoruudessa. Mitä eri kehitysvaiheet merkitsevät? Voidaanko puhua kolmen-, neljän- ja viidenkympin kriiseistä? Mitä ihmisen henkinen kehitys oikeastaan on?

Elämänkaaripsykologia tarkastelee ihmisen elämänkaarta yksilöitymisen eli individuaation näkökulmasta. Kirja tarjoaa tuoretta tietoa erityisesti aikuisuuden kehitysvaiheista, elämäkertoja, runoja ja elämänmakuisia kuvauksia ihmisenä olemisesta ja yksilön kehitysmahdollisuuksista. Kirja auttaa ymmärtämään eri-ikäisten ihmisten kokemusmaailmaa ja tiedostamaan omia kehitysvaiheita, mikä vapautta ja antaa lisävoimia tulla toimeen itsensä ja muiden kanssa.

Tonyn kommentit:

Tästä se alkoi. Ensimmäinen kirjani, jota vieläkin luetaan ja opiskellaan, yli 15 vuotta julkaisemisen jälkeen. Perusteellisesti uudistettu 9. painos. Paljon tietoa eri ikävaiheista ja elämänkaaritutkimuksen pioneerien (Jungin, Steinerin ja Eriksonin) teorioiden esittelyä. Kirjoitin sitä silmälläpitäen, että lukija voisi eläytyä eri ikävaiheiden laatuun ja tunnelmaan ja itse huomata oman elämänsä kehitysmahdollisuuksia.

Arvostele itse tämä teos

sid. 169 sivua
36.00 €

Dunderfelt Tony: Iisi – elämänasenne arkitaidoksi

 Lisää ostoskoriin

elämäntapaoppaat, psykologia,

Olet varmasti kuullut useasti sanonnan ota iisisti. Tiedät myös, mikä merkitys elämänlaadulle on rentoutumisella, kuntoilulla tai vaikkapa terveellisellä ruoalla. Mutta mikä merkitys on elämänasenteella? Voiko kiireen keskellä voida hyvin? Miten elämäniloa häiritseviä, rauhattomia tunteita ja ajatuksia voi käsitellä?

Tässä kirjassa iisisti ottamisella ei tarkoiteta löhöilyä ja passiivisuutta, vaan rauhallista ja tyytyväistä elämänasennetta, jolla on keskeinen merkitys mielenterveydellemme. Kirjassa kootaan yhteen merkittävimmät itsetuntemukseen liittyvät tekijät ja esitellään käytännönläheisiä harjoituksia, joiden avulla jokainen voi päivittäin vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 133 sivua
38.00 €

Dunderfelt Tony: Ilon psykologia

 Lisää ostoskoriin

psykologia, myönteinen ajattelu,

Jokainen ihminen haluaa elämäänsä enemmän aitoa iloa. Mutta miten voi luoda iloa itselleen ja muille? Mitä ilo itse asiassa on?

Joku saattaa elää yltäkylläisyydessä ja olla silti syvästi masentunut, kun taas toinen kokee iloa elämän yksinkertaisista asioista. Iloon, onneen ja syvään tyytyväisyyteen kuuluu oleellisesti paljon psykologisia tekijöitä, kuten persoonallisuus, opitut mallit ja taito toimia rakentavasti tukalissa tilanteissa.

Teoksessa tarkastellaan niitä psykologisia tekijöitä ja toimintoja, joiden avulla ilo meissä syntyy. Ilon psykologiassa pääpaino on yksilössä ja yksilön taidoissa siirtää huomionsa tavoitteeseensa - elämänilon saavuttamiseen.

Arvostele itse tämä teos

pokkari 143 sivua
9.00 €

Dunderfelt Tony: Intuitio – sisäinen viisaus

PAINOS LOPPUUNMYYTY

itsetuntemus, psykologia,

Intuitio on jokapäiväinen kumppanimme: käytämme sitä ihmissuhteissa, vuorovaikutustilanteissa, jopa liike-elämän päätöksenteossa sekä tieteellisessä ja taiteellisessa luomistyössä. Muodostamme kuvan uudesta tuttavuudesta ensi silmäyksellä, ongelman ratkaisu valkenee nukuttuamme yön yli ja jokin valinta vain tuntuu olevan se oikea. Intuitio on työssään.

Mitä intuitio oikein on, ja onko siihen aina luottamista? Miten voimme saada ymmärrystä asioista ilman tietoista ajatustyötä? Onko intuitio selitettävissä oleva kyky vai mystinen voima?

Psyykemme pyrkii auttamaan meitä intuition avulla. Intuitiota onkin syytä hyödyntää. Sitä voi myös kehittää harjoitusten avulla. Parhaiten luovimme arjen tilanteissa, kun rationaalinen ajattelu ja intuitiivinen oivaltaminen kulkevat käsi kädessä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 152 sivua
28.50 €

Dunderfelt Tony: Irti tunnekoukuista

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia,

Psykologi Tony Dunderfelt:
Muuttamalla omaa sisäisyyttään voi saavuttaa yhtä merkittäviä tuloksia kuin pillereillä tai sosiaalisilla auttamiskeinoilla!

Miten päästä irti mielessä pyörivistä ajatuksista, jotka eivät yrittämisestä huolimatta tahdo irrota?

Tai tunteista, jotka häiritsevät jokapäiväistä toimintaa, niin ettei pysty nauttimaan elämästä?

Olet tunnekoukussa ja ajatuslukossa, eivätkä solmut aukea tavallisella tahtomisella ja järkeilyllä.

Et ole yksin. Näyttää siltä, että elämme keskellä varsinaista tunnekoukkujen epidemiaa.

Olemme orjia, tunteidemme ja ajatustemme vankeja. Tämä kirja tarjoaa toimivia menetelmiä oman sisäisyyden hoitamista varten.

On mahdollista vapautua tunnekoukkujen orjuudesta ja kehittää käytännön taitoja itsetuntemuksen syventämiseen. Tunteita ei vain pureta ja ilmaista, vaan niiden annetaan läsnäolevan huomion myötä liikkua, muuntua – ja vapautua.

• Tunne ei tapa.
• Tunteet ovat minussa.
• Tunteet eivät ole Minä.
• Tunteet liikkuvat ja tahtovat liikkua.
• Tunteet jäävät meihinkoukkuun, jos me pidämme niistä kiinni.
• Meillä on aina mahdollisuus valita, mitä teemme tunteilla.

Tunnekoukkuja irrottamalla vältät väsymisen ja edistät terveyttäsi.

Arvostele itse tämä teos

pokkari 82 sivua
11.00 €

Dunderfelt Tony: Kuuntele ja tule kuulluksi

 Lisää ostoskoriin

psykologia, ihmissuhteet,

Kaikki tietävät, että kuunteleminen on ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tärkeää. Nykyään myös jokainen ihminen haluaa tulla kuulluksi. Yhteistyö murenee jo alussa, jos jompikumpi osapuolista kokee, ettei hänen näkemyksiään ja ennen kaikkea tunteitaan ole otettu kuuleviin korviin.

Kuuntelemisen taito ja kuulluksi tulemisen kokemus ovat työyhteisöjen kehittämisen perusta ja nykyaikaisen johtamisen kulmakivi.

Kuunteleminen ei ole todellakaan helppoa! Ei riitä, että on fyysisesti paikalla. Kuuntelemiseen tarvitaan myös henkistä läsnäoloa ja empatiakykyä, varsinkin jos on puhujan kanssa eri mieltä.

Psykologi Tony Dunderfelt on toiminut yli 30 vuotta kuuntelutaidon ja vuorovaikutustaitojen valmentajana. Hän opastaa, miten yksinkertaisilla harjoituksilla, psykojumpalla, voi tehokkaasti edistää kuuntelemisen taitoja ja kehittää yhteistyötä, jossa jokainen saa tulla kuulluksi.

Arvostele itse tämä teos

sid. 146 sivua
27.50 €

Dunderfelt Tony: Käytä intuitiotasi

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, psykologia,

Intuitiivinen tietäminen ei ole vain sattumanvaraista tai mystistä. Intuitio palvelee meitä antamalla oivalluksia siitä, miten saamme toiveemme ja tavoitteemme toteutettua joustavasti, tehokkaasti ja miellyttävästi. Intuitiota voi myös kehittää ja tarkentaa. Ihminen toimii parhaiten kun hän osaa yhdistää rationaalisen ajattelun ja intuitiivisen oivalluksen rakentavaksi ja iloiseksi toiminnaksi. Tässä kirjassa käydään läpi intuition eri osa-alueita asiantuntevasti, selkeästi ja käytännönläheisesti. Opit hyödyntämään oman valoisan alitajuntasi luovuutta.

• Itsetuntemuksen syventäminen - Läsnäolo, tunneherkkyys ja intuitio • Käytännön harjoituksia oman intuitiivisen taidon kehittämiseksi • Selkeä kokonaisesitys intuitiivisen tietämisen eri ulottuvuuksista • Intuitio ihmissuhteissa, ongelmanratkaisussa ja henkisessä kehityksessä • Suomalaisen ja kansainvälisen intuitiotutkimukseen keskeiset löydöt

Arvostele itse tämä teos

nid. 192 sivua
28.50 €

Dunderfelt tony: Parisuhteen kemia

 Lisää ostoskoriin

parisuhde, psykologia,

Miksi tasa-arvoinen parisuhde ei toimi? - Mitä nainen oikeasti haluaa?
- Mihin nykyaikana enää miestä tarvitaan?
- Miksi intohimoinen rakkaus kuihtuu?

Tasa-arvo on loistava perusta parisuhteelle, kun se perustuu kahden sukupuolen erilaisuuden huomioimiseen ja kunnioittamiseen. Nykyajan parisuhteissa mies kärsii kuitenkin usein Pms-syndroomasta (Passiivisen miehen syndrooma) ja nainen Paniikinomaisen itsenäisyyden saavuttamisen syndroomasta (P.I.S.S.).

Tony Dunderfelt kehottaa miestä etsimään itsestään uudenlaista miehisyyttä, sisäistä voimaa, joka ei perustu ulkonäköön tai ulkoiseen menestykseen. Tämä Tosi Mies osaa avata naisensa seksuaalisesti ja antaa tälle myös vastusta. Voimakas, itsenäinen nainen saa luvan avautua ja löytää itsensä paitsi feministin myös feminiinisen naiseuden.

Tämä rohkea ja herättävä kirja on tarkoitettu jokaiselle Naiselle ja Miehelle, joka haluaa kokea ja ajatella itse. Se auttaa löytämään parisuhteen ytimen, joka elää ja kukoistaa kahden erilaisen voiman, maskuliinisen ja feminiinisen olemuksen välisessä jännittävässä vuorovaikutuksessa. Ja saa suuren rakkauden ja intohimon säilymään ja kasvamaan!

Arvostele itse tämä teos

sid. 185 sivua
32.00 €

Dunderfelt Tony: Tunnista temperamentit

 Lisää ostoskoriin

psykologia, itsetuntemus,

Monet ihmiset miettivät omaa ja muiden käyttäytymistä. Miksi reagoin näin? Miten on mahdollista, että tuo ihminen ajattelee tuolla tavoin? Miten saadaan hyvää yhteistyötä aikaan erilaisten persoonallisuuksien välillä?

Temperamenttien ymmärtäminen on nopea ja hauska tie ihmistuntemuksen syövereihin. Tony Dunderfelt on luonut psykologian tutkimuksiin perustuvan, helposti sovellettavan ja käytännönläheisen menetelmän, jonka avulla oivallat, miten ja miksi ihmiset toimivat. Dunderfelt esittelee temperamentit väreinä, joiden avulla tunnistat helposti erilaisten persoonallisuustyylien ominaispiirteet ja opit toimimaan rakentavalla tavalla muiden kanssa.

Tämän teoksen avulla itsetuntemuksesi paranee ja yhteistyötaitosi kehittyvät!

Arvostele itse tämä teos

sid. 195 sivua
33.00 €

Dunderfelt Tony : Voimavarana itsetuntemus

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, psykologia,

Ota itsetuntemus hyötykäyttöön ja ole mitä haluat! Itsetuntemuksen keinoin voit hyödyntää elämän mahdollisuuksia. Käytännölliset psykojumppaohjeet auttavat itsetuntemuksen tiellä.

Voimavarana itsetuntemus kannustaa ottamaan itsetuntemuksen hyötykäyttöön. Hyvä itsetuntemus vaimentaa sisäisen höpöttäjän ja tuo arkeen tyytyväisyyttä ja valinnanvapautta. Se saa huomaamaan, miltä tuntuu olla elossa juuri nyt. Samalla tunnesolmut aukeavat ja tekevät tilaa mielekkäämmille toimintatavoille. Itsetuntemus ei ole mystiikkaa vaan käytännöllinen taito, jota on helppo harjoitella. Yksinkertaisen ja kannustavan keinon tarjoavat 30 sekunnin psykojumppaharjoitukset. Puoli minuuttia on aika, jonka jokainen voi itselleen sallia – huomatakseen, että elämä on täynnä mahdollisuuksia. Itsetuntemuksen keinoin elämästä voi tehdä paremman!

Tony Dunderfelt on psykologi ja suosittu luennoitsija. Hän on toiminut kouluttajana ja työyhteisöjen sekä esimiesten valmentajana jo yli kaksikymmentä vuotta. Dunderfelt on kirjoittanut lukuisia kirjoja niille, jotka haluavat parantaa ihmissuhteitaan ja elämäntaitoaan.

Arvostele itse tämä teos

pokkari 195 sivua
10.00 €

Dunderfelt Tony: Voimavarana itsetuntemus

PAINOS LOPPUUNMYYTY

itsetuntemus, psykologia,

Kyllä se on totta: Elämä on ihmisen parasta aikaa. Mutta millainen elämä? Kun kaikki on mahdollista, ei mikään tunnu todella olevan mahdollista. Vapaus ahdistaa ja huolet ja murheet vyöryvät päälle. Kun toimin kuten ennenkin, tiedän ainakin mitä tuleman pitää. - Onko tosiaan noin? Kuka onkaan äänessä - Minä vaiko Sisäinen Sabotoija, joka ajaa meidät turvautumaan tuttuihin, kuluneisiin ratkaisuihin silloinkin, kun ne eivät ole elämme kannalta enää mielekkäitä?

Tony Dunderfeltin teos johdattaa lukijan myönteiseen itsetuntemukseen. Itsetuntemus näyttäytyy teoksessa väylänä henkiseen kasvuun ja aitoon läsnäoloon. Kun sisäinen sabotoija itsetuntemuksen keinoin nujerretaan, avautuu yksilölle syvempi vapauden maailma, jossa valintoja eivät enää säätele valmiit toimintamallit, vaan yksilön oma arvio tilanteesta ja tarpeistaan.

Kirjan ydinkohdat

· Meissä kaikissa asuu Sisäinen Sabotoija - uuteen antautuvan on uskallettava nitistää se.

· Irti turhista huolista ja tyytymättömyydestä.

· Myönteisen itsetuntemuksen keinoin sisäinen voima ja vapaus ovat mahdollisia kaikille.

Arvostele itse tämä teos

nid. 471 sivua
29.00 €

Dweck Carol: Mindset – Menestymisen psykologia

 Lisää ostoskoriin

psykologia, myönteinen ajattelu, oppiminen,

Mindset on kymmeniä vuosia kestäneiden tutkimusten tulos: kertomus siitä, miten mielentila ja asennoituminen vaikuttavat mahdollisuuksiin elämässä enemmän kuin lahjakkuus tai luonteenpiirteet.

Sillä, miten kehumme lapsiamme, voi olla merkittävä vaikutus heidän tulevaisuuteensa. Mindset paljastaa, miksi taitojen ja älykkyyden ylistäminen voi olla haitallista, ja miten voimme auttaa lasta kehittämään joustavan asenteen: että mitä tahansa voi oppia yrittämällä ja jatkamalla. Epäonnistuminen ei kerro lahjattomuudesta vaan siitä, että on jotain opittavaa.

Mindset on motivaatiokirjallisuuden klassikko ja bestseller, joka löytyy jo tuhansien menestyvien johtajien, urheilijoiden, opettajien ja vanhempien yöpöydältä.

Carol Dweck on psykologian tohtori ja Stanfordin yliopiston psykologian professori, joka on keskittynyt motivaation, persoonallisuuden ja henkilökohtaisen kehityksen tutkimiseen.

Arvostele itse tämä teos

sid. 86 sivua
16.00 €

Erämaja Tapani: Tie toivoon ja tarkoitukseen Logoterapian perusteita

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, logoterapia,

Logoterapia avartaa, valaisee, kannustaa ja lohduttaa. Se herättelee ihmistä elämään oman tarkoituksellisen, ainutlaatuisen ja ainutkertaisen elämänsä.

Logoterapia on tarkoituskeskeistä psykoterapiaa. Se on myös arkipäivän elämänfilosofiaa. Se houkuttelee ihmistä löytämään elämästään positiivisia kantavia arvoja, tarkistamaan asenteitaan ja jopa muuttamaan niitä.

Logoterapian mukaan ihminen on fyysinen, psyykkinen, mutta ennen kaikkea henkinen olento, jonka elämä on täynnä mahdollisuuksia. Hänellä itsellään on vapaus valita ja vastuu siitä, miten hän mahdollisuuksiaan haluaa käyttää ja miten hän elämään suhtautuu.

Kirjan tekijät ovat logoterapiaohjaajia. Kirja sopii ammatilliseen käyttöön, opiskelijoille ja kaikille elämäntaidosta kiinnostuneille.

Logoterapian perustajan ja kehittäjän Viktor E. Franklin syntymästä tuli vuonna 2005 kuluneeksi 100 vuotta.

Arvostele itse tämä teos

pokkari 125 sivua
8.00 €

Frankl Viktor E.: Ihmisyyden rajalla

 Lisää ostoskoriin

psykologia, logoterapia,

Itävaltalaisen psykiatrin kiihkoton, syvästi koskettava kuvaus keskitysleirien elämästä ja kokemuksista, jotka johtivat logoterapian kehittämiseen.

Viktor E. Frankl (1905-1997) joutui toisen maailmansodan aikana vuosiksi keskitysleiriin. Keskellä mieletöntä ihmisarvon riistoa hän alkoi pohtia, mikä saa ihmisen pysymään järjissään äärimmäisissä olosuhteissa, miksi toiset selviävät paremmin kuin toiset. Hän päätyi tulokseen, että ratkaisevaa oli, pystyikö löytämään tarkoituksen elämälleen.

Ihmisyyden rajalla kuvaa keskitysleirien elämää sekä esittelee Franklin kokemustensa pohjalta kehittämän psykoterapian muodon, logoterapian. Sen keskeisiä ideoita on motivaation löytäminen elämälle ja ihmisen perimmäinen valinnanvapaus kaikissa olosuhteissa: vapaus valita itse omat reaktionsa, oma suhtautumisensa olosuhteisiin.

Arvostele itse tämä teos

nid. 22.00 €

Freud Sigmund: Joukkopsykologia ja egoanalyysi

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia,

Psykoanalyysin kehittäjän Sigmund Freudin kuolemasta tuli vuonna 2009 kuluneeksi 70 vuotta. Hänen laajasta kirjallisesta tuotannostaan on vielä ollut suomentamatta joitakin teoksia, ja yksi näistä on nyt julkaistava Joukkopsykologia ja egoanalyysi (Massenpsychologie und Ich-analyse) vuodelta 1921.

Freudin merkitys länsimaisen psykologian tutkimuksessa on kiistaton. Nyt käännetyllä teoksella on tärkeä asema eurooppalaisen joukkopsykologian historiassa, ja se kuuluu sellaisten klassikoiden joukkoon kuin Gustave Le Bonin, José Ortega y Gassetin, Elias Canettin ja Wilhel Reichin kirjoitukset, joiden tuotantoa on jo suomennettu. Freudin teos on toistaiseksi puuttunut joukosta.

Tähän teokseen on suhtauduttu aikojen saatossa monin eri tavoin: Canetti arvostelee sitä voimallisesti, kun taas Theodor W. Adorno pitää sitä arvossa. Nyt suomenkielisilläkin lukijoilla on mahdollisuus itse arvioida, kuinka teokseen tulisi suhtautua.

Kirjan suomenkieliseen laitokseen on liitetty psykoanalyytikko Esa Roosin alkusanat sekä aatehistoriallinen jälkipuhe, jonka on laatinut kirjan suomentaja Markus Lång.

Arvostele itse tämä teos

nid. 526 sivua
27.50 €

Freud Sigmund: Unien tulkinta

 Lisää ostoskoriin

unet, psykologia,

Mitä unet ovat? Miksi näemme niitä?

Sigmund Freudin Unien tulkinta on länsimaiden kulttuurihistorian merkittävimpiä teoksia. Se on tekijänsä läpimurtoteos ja samalla taakka, josta hän ei koskaan vapautunut. Se muutti aikanaan maailman ja avasi tien, jolta ei ollut paluuta.

Arvostele itse tämä teos | Lue muiden arvostelut...

nid. 192 sivua
26.00 €

Fromm Erich, Suzuki D.T.: Zen ja psykoanalyysi

 Lisää ostoskoriin

zen, psykologia,

Zen ja psykoanalyysi tarjoaa mahdollisuuden seurata huikeaa dialogia, jossa kohtaavat D. T. Suzukin edustama zenbuddhalainen traditio ja Erich Frommin freudomarxilainen yhteiskuntakritiikki.

Suzukin mukaan länsimaisen nykyihmisen suurin ongelma on yritys hallita maailmaa älyn ja teknologian avulla. Etsiessään vapautta jokapäiväisen elämän vaivoista ihminen kuitenkin vieraantuu yhä kauemmas olemisensa perustasta, todellisesta vapaudestaan. Vaihtoehdoksi Suzuki tarjoaa zenfilosofiaa, joka tähtää kaikkien ideologioiden, käsitejärjestelmien ja muiden todellisuuden hallinnan välineiden hylkäämiseen, asioiden todellisen tilan välittömään kokemiseen. Suzukin luennoissa zenin olemus tulee ymmärrettäväksi konkreettisten esimerkkien kautta. Teksti sisältää myös otteita 800-luvulla eläneen zenmestari Rinzain opetuspuheista, joita ei ole aiemmin suomennettu.

Fromm puolestaan oli vakuuttunut siitä, että Zen voisi auttaa länsimaisia ihmisiä tunnistamaan kapitalistisen talouden, kulutuskulttuurin ja epätasa-arvon negatiivisia seurauksia jokapäiväisessä elämässään. Hän näki Zenin vapauttavana käytäntönä, joka voimautti ihmisiä kamppailemaan omien elämänehtojensa hallinnan puolesta. Zenbuddhalaisen yhteiskuntakritiikin mahdollisuuksia hahmotteleva ainutlaatuinen essee on yksi harvoista suomentamattomista Frommin teksteistä.

Arvostele itse tämä teos

pokkari 124 sivua
9.00 €

Furman Ben: Ei koskaan ole liian myöhäistä saada onnellinen lapsuus

 Lisää ostoskoriin

psykologia,

Psykiatrian erikoislääkäri Ben Furmanin kirjoittama hvvän mielen kirja

Arvosta sitä, miten olet selviytynyt elämäsi vaikeuksista. Näe kohtaamasi vaikeudet koettelemuksina, jotka ovat kasvattaneet sinua ihmisenä. Huomaa sisäiset ja ulkopuolellasi olevat voimavarat, sillä niitä on enemmän kuin arvaatkaan. Usko, että ansaitset hyvän tulevaisuuden. Ja mitä raskaampi menneisyytesi on ollut, sitä paremmalla syyllä.

Arvostele itse tämä teos

sid. 197 sivua
30.00 €

Furman Ben: Perhosia vatsassa

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, esiintymisjännitys,

Perhosia vatsassa on sanonta, joka tarkoittaa sitä ylävatsan alueella tuntuvaa kihelmöivää levottomuuden tunnetta, jonka olemme kaikki joskus kokeneet. Se on kouraisu, jonka tunnemme katsoessamme alas korkeasta tornista, jännitys, joka ilmoittaa meille, että pian on meidän vuoromme puhua julkisessa tilaisuudessa, ilkeä tunne, joka hiipii ruumiiseemme, kun pienlentokone alkaa heittelehtiä tuulen puuskassa tai kun lapsemme ei ole vielä saapunut kotiin, vaikka sovitusta kotiintuloajasta on kulunut jo puoli tuntia.

Perhosia vatsassa on käytännöllinen kirja, jossa neuvotaan, miten voi omin voimin päästä eroon peloistaan ja ahdistuksestaan. Kirjassa kuvataan esimerkkitapausten avulla koko ahdistusongelmien kirjo ja esitetään menetelmiä, joiden avulla vaivat voidaan voittaa. Kaikki hoitokeinot on kuvattu niin seikkaperäisesti, että lukija voi välittömästi soveltaa niitä omaan itseensä tai ehdottaa niitä ahdistusongelmista kärsivälle läheiselleen.

Psykiatrian erikoislääkäri Ben Furman on oman tvohjelmansa juontaja, kansanvalistaja, kirjailija ja kansainvälisesti arvostettu luennoitsija, joka tunnetaan kyvystään selittää vaikeitakin asioita elämänläheisesti ja eteenpäin kannustaen.

Arvostele itse tämä teos

sid. 112 sivua
29.00 €

Furman Ben & Katja: Parisuhteen keittokirja

PAINOS LOPPUUNMYYTY

parisuhde, psykologia,

Tämä opaskirja soveltuu yhtä hyvin aloittelijoille kuin jo monissa liemissä keitetyille pariskunnille. Sen ohjeet ovat selkeitä ja kirjoittajien kokeilemia, ja takaavat siis melko varmasti onnistumisen elämyksiä keskivertokokillekin.

Teoksessa on ohjeet seitsemään herkulliseen illalliseen. Siitä löytyy yhtä monta reseptiä, joiden avulla voi jalostaa parisuhteen tärkeitä ainesosia ja toisaalta välttää yhteiselon pohjaanpalamisen. Mikä tärkeintä - elämässä yleensä ja parisuhteessa erityisesti – yleismausteeksi on valittu lämmin huumori ja keittoastiaksi kepeä leikkimieli.

Ideana on, että sinä ja kumppanisi yhdessä valmistatte ja nautitte kirjassa esitellyt ateriat. Illalliseen tulee valmistautua lukemalla siihen liittyvä luku, niin että rakkaudella valmistettua ruokaa nautiskellessanne voitte samalla keskustella illan teemasta ja tehdä siihen liittyvät hauskat ja silmiä avaavat tehtävät.

Kirja on kirjoitettu ajatellen, että nautittu illallista kahden kesken, mutta yhtä hyvin voitte kutsua kylään ystäviänne ja illastaa heidän kanssaan. Niin tai näin, teillä on varmasti hauskaa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 979 sivua
42.50 €

Gay Peter: Freud

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, terapia,

Tämä kohteensa arvoinen kokonaisteos avaa lukijalle Freudin taistelevan, ainutlaatuisen rikkaan elämän poikkeuksellisen aikakauden kehyksissä: Sigmund Freud juutalaisena lääkärinä antisemitistisessä, kansallissosialismin uhkaamassa Wienissä, suurperheen päänä sodan raatelemina vuosina, turhien leikkausten rasittamana syöpäpotilaana ja erityisesti vallankumouksellisten teorioitten puolesta kamppailevana tiedemiehenä. Joskus levoton tai kostonhaluinen mutta aina hämmästyttävän energinen Freud - ei enää vain erään poikkeusyksilön vaan kokonaisen mielipideilmaston henkilöitymänä.

Tekijä on oman alansa huippuihin lukeutuva Yalen yliopiston aatehistorian professori Peter Gay. Hänen kiinnostuksensa Freudiin alkoi jo opiskeluvuosina, ja se johti hänet opiskelemaan perusteellisesti myös psykoanalyysiä. Siten Gay kykenee valottamaan kohdettaan tavallista syvällisemmin: sekä objektiivisena historiantutkijana että sisäpiirin analyytikkona.

Arvostele itse tämä teos

nid. 360 sivua
29.00 €

Germer Christopher K.: Myötätunnon tie

 Lisää ostoskoriin

elämänviisaus, psykologia, myönteinen ajattelu,

– vapaaksi itsetuhoisista ajatuksista ja tunteista

Ahdistuneen, surullisen, vihaisen tai yksinäisen ihmisen mielessä kaikuu usein itsekriittisiä syytöksiä. Mitä tapahtuisi, jos hyväksyisimme hankalat tunteet ja lopettaisimme kamppailemisen niitä vastaan? Vuosikymmeniä terapeuttina, tietoisen läsnäolon ja meditaation opettajana toiminut tri Christopher Germer on havainnut, että oman epätäydellisyytemme kohtaaminen myötätuntoisesti, itseämme tuomitsematta ja syyttämättä on perustava hyvinvoinnin edellytys. Tässä kirjassa tri Germer osoittaa, millainen voima myötätuntoisella asenteella itseä kohtaan voi olla ja tarjoaa luovia keinoja sen toteuttamiseksi käytännössä. Kirja ohjaa lukijaa elämään tässä hetkessä - varsinkin silloin, kun vaikeita tunteita nousee pintaan - ja suhtautumaan itseensä lempeästi silloin, kun se on eniten tarpeen.

Tohtori Christopher K. Germer on yksityistä vastaanottoa pitävä kliininen psykologi. Hän on Harvardin yliopiston lääketieteen laitoksen kliininen kouluttaja, joka on erikoistunut tietoiseen läsnäoloon ja hyväksyntään perustuviin hoitomuotoihin. Germer on Meditaation ja psykoterapian instituutin (Institute for Meditation and Psychotherapy) perustajajäsen.

Arvostele itse tämä teos

nid. 300 sivua
24.00 €

Gladwell Malcolm: Välähdys – Alitajuisen ajattelun voima

 Lisää ostoskoriin

psykologia,

Välähdys kertoo nopeasta ajattelusta, ajattelusta, joka tapahtuu silmänräpäyksessä. Kun tapaat jonkun ensimmäistä kertaa, kävelet ostoaikeissasi myytävänä olevaan taloon tai asuntoon tai luet muutaman ensirivin kirjasta, aivosi tekee nopeita johtopäätöksiä. Välähdys kertoo niistä parista sekunnista.

Malcolm Gladwellin mukaan nuo pari sekuntia ovat erittäin voimakkaita hetkiä, erittäin tärkeitä ja (ainakin joskus) todella hyviä. Yleensä näistä hetkistä käytetään sanaa intuitio. Gladwellin mukaan intuitio on kuitenkin väärä sana, sillä se kuvaa tunnetta, jotain epärationaalista. Tuo nopea päättely on kuitenkin ajattelua, nopeaa assosiointia. Välähdys käsittelee sitä, miten voisimme vahvistaa nopean tunnistamisen ajattelua.

Välähdyksen suuri sanoma on: ottakaa ihmisten nopea-ajattelu tosissaan. Se on vahva ja vaikutusvaltainen asia.

Malcolm Gladwell on entinen Washington Post -lehden talous-, luonnontiede- ja lääketiedetoimittaja. Nykyään hän on arvostetun New Yorker -lehden toimittaja. Gladwellin edellinen kirja The Tipping Point oli huikea menestys.

Arvostele itse tämä teos

nid. 419 sivua
24.50 €

Goleman Daniel: Sosiaalinen äly

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, ihmissuhteet,

Miksi ensivaikutelma pitää usein paikkansa? Mihin karisma tai seksuaalinen viehätysvoima perustuvat? Voiko lapsen kasvattaa onnelliseksi?

Tunneälyn käsitteen suuren yleisön tietoisuuteen tuonut psykologi lähestyy menestysteostensa aihepiiriä uudesta näkökulmasta tutkimalla, mikä on vuorovaikutuksen osuus hermoratojen synnyssä ja miten ihmissuhteet vaikuttavat fyysiseen terveyteen. Ihmiset on luotu toimimaan yhdessä, he pyrkivät luonnostaan samalle aaltopituudelle. Sosiaalista älykkyyttä voi kehittää sekä itsessään että muissa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 273 sivua
25.00 €

Graber Ann: Viktor Franklin Logoterapia

 Lisää ostoskoriin

psykologia, logoterapia,

Tohtori Ann V. Graberin kirja on merkkiteos, joka hahmottaa Viktor Franklin logoterapian asemaa sekä tämän päivän terapiatarjonnassa että psykologisten koulukuntien ja filosofian historian näyttämöllä. Kirjoittaja kuvaa logoterapian käsitystä ihmisestä moniulotteisena ykseytenä: fyysisenä, psyykkisenä ja henkisenä olentona. Tarkoituskeskeinen terapia pitää ihmisen henkistä ulottuvuutta paranemisprosessin usein löytämättömänä voimavarana. Tapausselostusten avulla lukija saa käsityksen tarkoituksen ja henkisyyden resurssien toimivasta hyödyntämisestä.

Kirjoittaja suosittelee eri menetelmiä käyttäville terapeuteille, sielunhoitajille ja muuta ihmistyötä tekeville tarkoituskeskeisyyden ja hengen ulottuvuuden rohkeampaa hyödyntämistä. Teos voi antaa jokaiselle etsivälle lukijalle ja terapeutille uusia työkaluja sekä tarkoituksen ja toivon henkeä.

Ann v. Graber syntyi ja kasvoi Euroopassa ja suoritti perusopintonsa Itävallassa.

Nuorena aikuisena hän muutti Yhdysvaltoihin ja sai maan kansalaisuuden. Perheen perustamisen ja lasten hoidon jälkeen hän suoritti jatko-opintoja, jotka huipentuivat Viktor Frankl Institute of Logotherapyn myöntämään diplomiin, tutkintotodistukseen. Hän liittyi instituutin ammattijäseneksi ja toimi ohjaajana. Hänen erityispanoksensa instituutille on ollut etäopiskelun alullepano ja avustaminen Franklin psykologian englanninkielisen oppisuunnitelman kehittämisessä.

Suuremman henkisen ymmärryksen etsiminen ja sen soveltaminen toisten palvelemiseen sai Annin opiskelemaan Graduate Theological Foundationissa, missä hän suoritti seuraavat tutkinnot: D. Min. in Pastoral Counselling ja myöhemmin Ph.D. in Pastoral Psychology. Tri Graber kutsuttiin hoitamaan psykologian professuuria Graduate Theological Foundationissa.

Yksityiselämässään Ann nauttii elämästä perheensä, ystäviensä ja työtoveriensa kanssa. Hänen moniin harrastuksiinsa kuuluu lukeminen, klassinen musiikki, kukat ja elämän pienet ilot.

Arvostele itse tämä teos

sid. 336 sivua
28.50 €

Gray John: Miten saat mitä haluat ja haluat sitä mitä sinulla on

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia,

Menestymisen salaisuus

Elä sellaista elämää kuin itse haluat! Mars ja Venus -kirjojen tekijän John Grayn kirja on henkilökohtaisen menestymisen opas. Sen viisaiden ohjeiden avulla jokainen voi saada enemmän onnea, iloa, rakkautta, elämänuskoa ja mielenrauhaa.

Lakkaa jo ajattelemasta, että ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella. Sinun ulottuvillasi on kaikki mitä tarvitset antoisaan elämään - nyt heti. John Gray yhdistää länsimaista psykologiaa ja itämaista mietiskelyä uudenlaiseksi, helposti omaksuttavaksi neljän askeleen menetelmäksi. Hän neuvoo sinua asettamaan omat tavoitteesi, hankkimaan mitä tarvitset ja poistamaan henkiset esteet, jotta voit toteuttaa syvimmät haaveesi. Tästä kirjasta opit menestymisen salaisuuden - ja samalla pääset pitkälle kohti omaa päämäärääsi.

Arvostele itse tämä teos

sid. 172 sivua
33.00 €

Harju, Kristiina: Nelikymppinen - elämän huipulla

PAINOS LOPPUUNMYYTY

itsetuntemus, psykologia,

Mitä ihmiselle tapahtuu 39–50-vuotiaana? Tutkimuksiin ja haastatteluihin perustuva opas ikään ja itseymmärrykseen, läheisiin ja työtovereihin.

Nelikymppinen elää aikuisuuden haastavinta aikaa: paljon on jo koettu, mutta niin paljon on vielä tulossa. Nelikymppisenä moni elää uran ja perheen, kumppanin odotusten ja omien toiveiden ruuhkassa. Suuret päätökset ja isot elämänmuutokset ajoittuvat usein näihin ikävuosiin.

Tämä kirja on monipuolisiin tutkimuksiin ja kymmenien suomalaisten kokemuksiin pohjautuva johdatus elämäsi tärkeimpään vaiheeseen. Sen avulla voit tutustua myös läheisiin, työtovereihin ja muihin kanssaihmisiin ja oppia ymmärtämään heitä paremmin. Kirja käsittelee 40 vuotta täyttäneen tai lähivuosina täyttävän ihmisen elämää yksilön ja parisuhteen, perheen ja työn kannalta. Sen todellinen löytö on kiinalaisen ajattelun mukainen elämänkehä, jossa miehen ja naisen elämä sijoittuu kiintoisalla tavalla eri vaiheisiin. Ei ihme, että meillä on keskenämme joskus ihan ihanaa, joskus tosi haasteellista!

Kristiina Harju on peruskoulutukseltaan käyttäytymistieteilijä. Hän on opiskellut myös mm. filosofiaa, viestintää ja bisnestieteitä ja toimii kouluttajana, konsulttina ja kehitysvalmentajana. Hänellä on useita luottamustoimia erilaisissa koulutus- ja kehitysorganisaatioissa. Keväällä 2005 hänet valittiin yhdeksi Suomen suosituimmista luennoitsijoista.

Harju on julkaissut useita kirjoja, mm. Valmiina muutokseen. Aarrekartan avulla kohti uutta, Eikö elämä ole kamalaa… Luojan kiitos! ja Kohti parasta! Muutoksen kirja varovaisille, epäilijöille ja turhautuneille.

Arvostele itse tämä teos

pokkari 131 sivua
10.00 €

Hellsten Carita: Virtaus ja vastarinta. Nainen matkalla minuuteen

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, psykologia, terapia,

Ota oma tahtosi käyttöön – ja kellu elämän aalloilla

Oletko olosuhteiden uhri vai otatko vastuun omasta elämästäsi? Annatko koettujen pettymysten hallita itseäsi vai haluatko oppia niistä? Uskallatko nähdä kykysi ja mahdollisuutesi?

Ihmisessä voi olla monta osapersoonaa. Lapsuudesta lähtien hän on rakentanut niitä suojaksi elämän kolhuilta ja piiloutunut niiden taakse. Hän on näkymätön lapsi vielä aikuisenakin. Jotta voisi eheytyä, on otettava näkyväksi tulemisen riski. ”Tiedätkö, että sinussa on lähde, joka pulppuaa puhdasta, raikasta vettä. Vaikka kasvamisesi kestäisi kuinka kauan tahansa, vaikka kulkisit takaperin ja toistaisit vanhoja virheitäsi, lähde on olemassa. Sen luokse voit palata saamaan opastusta ja voimia.”

Carita Hellstenin teos on naisen kirja naiselle. Hän kirjoittaa naiseuden ansoista ja äitiyden loukusta – annamme muille ja huolehdimme toisista oman hyvinvointimme kustannuksella. Hän kertoo myös omasta prosessistaan, joka otti koville mutta auttoi hänet avoimeen, luottavaiseen ja luovaan elämään.

Carita Hellsten on yhdessä miehensä Tommy Hellstenin kanssa julkaissut teoksen Lähelle on pitkä matka – Avoimia kirjeitä parisuhteesta (2004).

Arvostele itse tämä teos

pokkari 188 sivua
10.00 €

Hellsten Tommy: Elämän lapsi (pokkari)

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, terapia, itsetuntemus,

Johdatus eheämpään elämään

Tommy Hellsten syventää tässä teoksessaan Virtahepo olohuoneessa -kirjasta tuttuja läheisriippuvuuden teemoja. Sisäisen lapsen kuuntelu ohjaa askel askelelta ihmistä, joka on lähtenyt toipumisen tielle. Menneisyyden otteesta on mahdollista vapautua elämään nykyhetkeä.

Elämän lapsi on kirja jokaiselle, joka tunnistaa itsessään sisäisen pahoinvoinnin. Tärkeintä on vastuun ottaminen omasta elämästä. "Jollei pidä jalanjäljistä kasvoillasi, miksi makaat lattialla?"

Arvostele itse tämä teos

pokkari 157 sivua
8.50 €

Hellsten Tommy: Elämän paradoksit (pokkari)

 Lisää ostoskoriin

psykologia, elämäntapaoppaat,

– saat sen mistä luovut

Elämän seitsemän paradoksia pähkinänkuoressa

Kun ihminen kaipaa muutosta elämäänsä, hän haluaisi saada sen aikaan omilla ehdoillaan. Mutta tie todelliseen muutokseen kulkee paradoksien kautta.

Tästä kirjasta löytyvät "Saat sen mistä luovut" -teoksen seitsemän paradoksia selityksineen. Kaunisasuinen lukuaarre taskuun, yöpöydälle, lahjaksi ystävälle. Kirja joka ei tyhjenny yhdellä lukemalla.

Tommy Hellsten on teologi, kirjailija ja terapeutti. Hän on kirjoittanut useita elämäntaidollisia tietokirjoja ja romaaneja.

Arvostele itse tämä teos

pokkari 176 sivua
10.00 €

Hellsten Tommy: Ihminen tavattavissa

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia,

Inhimillisen kohtaamisen salaisuus

Elämä on vuorovaikutusta, jossa jokainen on toisen kuuntelija, ymmärtäjä ja tukihenkilö. Ihmisen kohtaaminen ei kuitenkaan ole. helppoa. Kuinka olla oikealla tavalla läsnä silloin, kun ihminen Iähellämme tarvitsee meitä? Pitkäaikainen kokemus terapeutin työssä on kirjoittajalle itselleen opettanut, mikä kohtaamisessa on tärkeintä.

Tommy Hellsten rohkaisee suhtautumaan kriittisesti auttajiin, jotka piiloutuvat ammattiroolinsa taakse. Ammattiauttajalta on voitava odottaa inhimillisyyttä. Mutta myös auttajan on osattava vaalia tervettä itsekkyyttä, pidettävä huolta omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan.

Arvostele itse tämä teos

sid. 222 sivua
25.00 €

Hellsten Tommy: Kolme matkamiestä

 Lisää ostoskoriin

psykologia, itsetuntemus,

Kahden miehen kasvu- ja matkakertomus sisäiseltä ja ulkoiselta matkalta, jolle kirjeitse osallistuu myös terapeutti Tommy Hellsten.

Arvostele itse tämä teos

sid. 259 sivua
23.50 €

Hellsten Tommy: Miesmatka

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, ,

Erään miehen purjehdus omaan elämäänsä.

Miesmatka on ilahduttava ja sykähdyttävä kertomus miehestä, joka lähtee ensimmäistä kertaa purjehtimaan yksin, ilman perhettään. Lauri ajatusten ja matkalla sattuneiden hauskojen tapahtumien kautta kirja käy läpi elämän tärkeitä kysymyksiä. se on kertomus siitä, millaista on olla mies, miten selvitä elämän käännekohdista, miten suhtautua naisiin, kuinka yhdistää perhe ja työ, miten löytää se, mikä elämässä on todella tärkeää.

Tommy Hellstenin uutuus on hauskasti kirjoitettu ja elävästi esitetty kuvaus kesäviikoista merellä. Suoruudessaan ja aitoudessaan se herättää ajattelemaan, ilahduttaa ja antaa toivoa. Lisäksi se on humoristinen, niin kuin elämä itse.

Miesmatkan on mies kirjoittanut miehelle niin, että nainen haluaa se ehdottomasti lukea.

Arvostele itse tämä teos

nid. 262 sivua
20.00 €

Hellsten Tommy: Saat sen mistä luovut

 Lisää ostoskoriin

psykologia, itsetuntemus,

Saat sen mistä luovut ravistelee totunnaisia asenteita ja kyseenalaistaa monet selviöinä pidetyt arvot ja arvostukset yhteiskunnassamme. Miten löytää todellinen minänsä ja miten suhtautua elämään? Tommy Hellsten esittelee tien muutokseen paradoksien kautta. On oltava heikko löytääkseen vahvuutensa. Jos etsii turvaa, on elettävä vaarallisesti. On kysymys ihmiseksi tulemisesta. Ihminen on enemmän kuin kaikki se mitä hän tekee ja tuottaa. Vain ihmisen muuttuminen antaa toivoa maailman muuttumisesta paremmaksi.

Saat sen mistä luovut ilmestyi ensikerran vuonna 2000, minkä jälkeen siitä on otettu useita painoksia. Nyt lukijoiden suosikki ja elämäntaitokirjallisuuden klassikko on saatavana ulkoasullisesti uudistetussa muodossa, kirjassa on myös uusi esipuhe. Teos sopii yhtä hyvin omaan kirjastoon kuin lahjaksi ystäville ja läheisille.

Arvostele itse tämä teos

sid. 271 sivua
27.50 €

Hellsten Tommy: Vanhemmuus on vastuunalaista työtä

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, lapset,

Voimakas puheenvuoro vanhemmuudesta

Lapsemme ja nuoremme eivät voi hyvin. Onko vanhemmuus katoamassa kodeista ja yhteiskunnasta? Olemmeko ymmärtäneet, mitä vanhemmuus tarkoittaa?

Täydellisiä vanhempia ei ole. Keskeneräisyyden tunnustaminen on aikuiselle vaikeaa, mutta juuri siitä nousee aito, hyvä vanhemmuus. Kun otamme vastuuta omasta kasvamisestamme, otamme vastuun myös lapsesta. Vanhempina välitämme lapsillemme sitä mitä olemme, emme sitä mitä yritämme olla.

"Vanhemmuus on parasta silloin, kun se on levollista vanhemmuutta, sellaista joka vain on, sen sijaan että sitä pyrkisi hillittömästi toteuttamaan. Läsnäolo kumpuaa siitä, että sielu on paikalla. Kun äidin ja isän sielu on paikalla, lapsella on mihin liittyä."

Arvostele itse tämä teos

nid. 271 sivua
10.00 €

Hellsten Tommy: Vanhemmuus. Vastuullista vallankäyttöä

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, lapset,

Uudistettu painos. Tunnetun terapeutin vahva mielipidekirja kasvatuksen kulmakivistä.

Tommy Hellsten näkee ajassamme huolestuttavia merkkejä siitä, että vanhemmuus on katoamassa suomalaisesta yhteiskunnasta. Vanhemmat ovat siirtämässä vastuun lastensa kasvatuksesta "muille". Hän kysyy, jäävätkö lapsemme heitteille.

Kasvattajana ja vanhempana oleminen asettaa yksilön elämänsä haasteellisimman tehtävän eteen. Tässä tehtävässä tarvitaan aikuisuutta, ja aikuiseksi kasvamista tulisi kaikin tavoin tukea. Näyttää kuitenkin siltä, että aikamme arvot ruokkivat pikemminkin lyhytjänteistä, kiireistä ja pinnallista elämänasennetta.

Hellsten peräänkuuluttaa aikuisuutta myös yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon. On pyrittävä luomaan sellainen ilmapiiri ja sellaiset olosuhteet, että vanhemmuuden tehtävän täyttäminen saisi kaiken sen tuen mikä sille kuuluu.Vastuullinen vanhemmuus on asenne, jonka tulisi läpäistä koko yhteiskunnan.

Arvostele itse tämä teos

nid. 219 sivua
20.00 €

Hellsten Tommy: Virtahepo olohuoneessa

 Lisää ostoskoriin

psykologia, riippuvuudet,

Elämäntaito-kirjallisuuden klassikko

Elämättä jäänyt, vaikea lapsuus velkoo saataviaan pitkälle aikuisikään. Se voi pukeutua työnarkomaniaan, ankaraan uskonnollisuuteen tai olla riippuvainen päihteistä ja toisista ihmisistä. Hoitamattomana se voi tulehduttaa koko perheen ja siirtyä uusien sukupolvien taakaksi. Todellinen toipuminen on kuitenkin mahdollista, sillä ihmisessä itsessään asuu sisäinen parantaja. Kuuntelemalla itseään voi löytää uuteen, ehyempään elämään.

Tommy Hellsten kuvaa tässä klassikkokirjassaan läheisriippuvuuden oireita ja taustoja pitkän ammatillisen kokemuksensa pohjalta. Samalla kirja on kertomus hänen omasta toipumisen tiestään.

Virtahepo olohuoneessa ilmestyi ensimmäisen kerran kaksikymmentä vuotta sitten mutta kirja löytää yhä uusia lukijoita. Nyt tuhansien lukijoiden suosikki on saatavana ulkoasullisesti kokonaan uudistetussa muodossa ja uudella esipuheella.

Arvostele itse tämä teos | Lue muiden arvostelut...

sid. 258 sivua
30.50 €

Hellsten Tommy: Virtahepo työpaikalla

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, työ,

VIRTAHEPO ON MUUTTANUT TYÖPAIKALLE!

Menestyskirjailijan teos kertoo mielenkiintoisesti ja lukuisin esimerkein, kuinka moderni työyhteisö voi parantaa työilmapiiriään ja kuinka se voi tunnistaa työntekoa haittaavat ongelmat ja lähteä ratkaisemaan niitä siten, että työpaikasta tulee luovempi, turvallisempi ja paremmin voiva ympäristö.

Virtahepo työpaikalla kuvaa, miten lapsena omaksutut selviytymisroolit ja käyttäytymismallit siirtyvät aikuisuuteen ja erityisesti työpaikalle. Kirja pureutuu syvälle työyhteisön arvoihin ja sen ristiriitoihin. Kirjassa yritysjohdolle annetaan lupa ja välineet käsitellä työyhteisön ongelmia, joihin ei ole aiemmin osattu tai uskallettu puuttua.

Kirjan ydin on kuvitteellinen esimerkki, jonka avulla näytetään yksityiskohtaisesti, vaihe vaiheelta, kuinka työyhteisön jäsenet voivat ratkaista työpaikkaa riepottelevaa ongelmaa, esimerkiksi

-työpaikkakiusaamista
-seksuaalista häirintää
- alkoholismia tai
- työnarkomaniaa.

Kirja sopii kenelle tahansa, joka haluaa tunnistaa omat roolinsa ja ymmärtää niiden vaikutuksia elämäänsä. Tommy Hellstenin kirjoitustyyli on puhutteleva ja henkilökohtainen. Hän laittaa itsensä likoon kertoen monia elämänmakuisia esimerkkejä myös omasta tiestään alkoholistiperheen lapsesta aikuisuuteen.

Tommy Hellsten on kirjailija, terapeutti ja kouluttaja. Hän on tehnyt terapiatyötä jo yli 20 vuotta. Hän on myös suosittu luennoitsija Suomessa ja Ruotsissa.

Tommy Hellstenin aikaisemmasta kirjasta Virtahepo olohuoneessa on otettu jo 19 painosta.

Arvostele itse tämä teos

nid. 183 sivua
29.00 €

Hellsten Tommy, Tuomikoski Tiina: Minuiksi – Löytöretkiä henkiseen kasvuun

 Lisää ostoskoriin

psykologia, itsetuntemus,

Kannamme mukanamme varhain omaksumiamme toimintamalleja ja käsitystä itsestämme. Käsittelemättä jääneet vuorovaikutuksen haavat voivat kapeuttaa elämäämme. Yksi pakenee töihin, toinen avaa pullon, kolmas ripustautuu kumppaniin kumppanin perään. Olenko tämä todella minä?

Tässä kirjassa joukko rohkeita ihmisiä kertoo oman muutostarinansa. Viimeistään silloin, kun elämä ajautuu umpikujaan, on aika lähteä tutustumismatkalle itseen. Koskettavat ja elämänmakuiset tarinat saavat näkökulmaa terapeutti Tommy Hellstenin kirjoittamista jaksoista, joissa pohditaan mm. riippuvuuden anatomiaa, häpeän monia ilmenemismuotoja ja rakkauden merkitystä.

Minuiksi kertoo lukijalle matkasta, jolla kipeät takaiskut vuorottelevat huumaavien oivalluksen hetkien ja itsestä vastuun ottamisen kanssa. Koskaan ei ole liian myöhäistä kasvaa aikuiseksi.

Arvostele itse tämä teos

nid. 298 sivua
33.00 €

Hennacy Powell Diane: Kuudes aisti

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, oivalluksia,

– Aivojen yliaistilliset mahdollisuudet

Oletko joskus soittanut ystävällesi ja kuullut, että hän juuri ajatteli sinua? Entä oletko nähnyt unta seuraavan päivän tapahtumista ja huomannut niiden toteutuvan? Monelle meistä on tapahtunut jotain, joka on saanut meidät pohtimaan yliaistillisia ilmiöitä – uskoimmepa sellaiseen tai emme.

Yliaistilliset ilmiöt ovat kiistelty keskustelunaihe, koska meillä on rationaalisina olentoina tapana epäillä kaikkea, mitä ei voi selittää tieteellisesti. Yliaistilliset ilmiöt eivät välttämättä perustukaan yliluonnolliseen, vaan johonkin sellaiseen, jota nykytiede ei vielä osaa selittää. Kuudes aisti on ensimmäinen teos, joka etsii yliaistillisille ilmiöille - telepatialle, ennustamiselle, selvänäköisyydelle ja ajatuksen voimalla vaikuttamiselle - selityksiä aivojen toiminnasta.

Vaikka aivoja tutkitaan jatkuvasti, kysymyksiä on edelleen enemmän kuin vastauksia. Jos aivomme ovat vain harmaata massaa, jossa sähköimpulssit risteilevät, miten niistä voi syntyä jotain niin abstraktia kuin ajatukset ja unet? Tietoisuutemme voi olla laajempi kuin tiedostammekaan. On mahdollista, että tavallisin aistein meille välittyvä tieto maailmasta on vain osa totuutta, ja yliaistilliset kokemukset kertoisivat meille maailmasta, joka sijaitsee viiden aistimme ulkopuolella. Uudenlainen käsitys tietoisuudesta voi muuttaa sen, miten ymmärrämme mielemme mahdollisuudet.

Arvostele itse tämä teos

nid. 215 sivua
26.00 €

Holmer Titti: Muutoskoodi – Neljä avainta parempaan elämään

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, itsetuntemus,

Miksi on niin vaikeaa tehdä muutoksia elämäänsä? Vaikka monet luulevat niin, muutos ei riipu oikeanlaisesta tavoitteesta, tahdosta tai asenteesta. Pelkästään positiiviseen ajatteluun keskittyminen voi sen sijaan johtaa turhautumiseen ja epäonnistumisen tunteeseen.

Ensimmäinen este muutokseen on aivoihin sisäänrakennettu konflikti. Silloin kun muutos tuntuu vaikealta, käynnistyy sisäinen kamppailu tunteiden, ajatusten ja kehon sekä toiminnan välillä. Tunteiden tasolla saatamme tavoitella hyvinvointia, ajatukset puolestaan kannattavat hyvännäköistä kehoa ja keho taas haluaisi jäätelöä, joten miten lopulta toimimme?

Muutoskoodi kirja kertoo, kuinka nämä sisäiset osa-alueet reagoivat toisiinsa ja kuinka niitä voi käsitellä yhdessä ja erikseen. Kirja tarjoaa lukijalle ainutlaatuisia, tutkimustuloksiin perustuvia avaimia ja metodeja muutoskoodin murtamiseen.

Titti Holmer on psykologi, suosittu luennoitsija ja kirjailija. Tässä kirjassa hän esittää uuden, yksinkertaisen ja rajoja murtavan metodin muutokseen. Kirjan materiaali koostuu perusteellisista kokemuksellisista metodeista, erityisesti käyttäytymisterapeuttisista tekniikoista, mutta myös mindfulnessista, ratkaisukeskeisestä terapiasta ja motivoivista haastatteluista.

Arvostele itse tämä teos

nid. 240 sivua
25.00 €

Hotchkiss Sandy: Miksi aina sinä? Narsismin seitsemän syntiä

 Lisää ostoskoriin

psykologia,

Häpeämättömyys, maaginen ajattelu, ylimielisyys, kateus, vaativuus, hyväksikäyttö ja rajattomuus ovat narsismin tunnuspiirteitä. Tämä uraauurtava teos auttaa tunnistamaan nämä narsismin seitsemän syntiä ja ymmärtämään narsistisen persoonallisuushäiriön alkuperää lapsuuden vuorovaikutussuhteissa.

Miksi aina sinä? Narsismin seitsemän syntiä kertoo, kuinka tämä häiriö kehittyy, kuinka narsistin vaikutuspiiriin joutuu ja mitä on tehtävä siitä irtautuakseen. Kirja antaa selkeitä käytännön neuvoja kaikille, jotka tunnistavat itsessään tai lähipiirissään työpaikalla, perheessä, ystävyys- tai rakkaussuhteessa tämän ajankohtaisen ongelman.

Psykiatrian emeritusprofessori James F. Masterson kirjoittaa esipuheessaan teokseen: "Olen jo kauan toivonut, että tulisi kirja, joka auttaisi ymmärtämään tämän häiriön [narsismin] syklisiä vaiheita ja toisaalta hoidon tarjoamia mahdollisuuksia.

Viimeinkin olemme saaneet sellaisen kirjan. Miksi aina sinä? Narsismin seitsemän syntiä on laillistetun kliinisen sosiaalityöntekijän Sandy Hotchkissin käsialaa. Teos on hienosti kirjoitettu ja sitä on ilo lukea. Hotchkiss on perehtynyt narsismia käsittelevään laajaan ammattikirjallisuuteen ja esittää sen keskeisen sisällön maallikkolukijan ymmärtämällä kielellä. Ammattikielen käsitteet selitetään ja niitä havainnollistetaan konkreettisin esimerkein. Lähdeviittaukset johdattavat lisätiedon äärelle. Tämä teos täyttää valtavan aukon alan kirjallisuudessa ja on lukemisen arvoinen jokaiselle, niin ammattilaiselle kuin maallikolle, joka haluaa oppia ymmärtämään paremmin narsistista persoonallisuushäiriötä.

Sosiaalityöntekijä ja psykoterapeutti Sandy Hotchkiss on opettanut Etelä-Kalifornian yliopistossa sosiaalityön koulutusohjelmassa ja antaa yksilö-, pari- ja perheterapiaa yksityispraktiikallaan Los Angelesin alueella.

Arvostele itse tämä teos

nid. 228 sivua
28.00 €

Jampolsky Lee: Vapaudu riippuvuudesta

PAINOS LOPPUUNMYYTY

terapia, psykologia,

Vapaudu riippuvuudesta sisältää 21 harjoitusta addiktiivisesta ajattelusta ja toimintamalleista paranemiseen.

Tohtori Lee Jampolskyn omakohtaisiin kokemuksiin perustuva kirja on käytännönläheinen ja myönteinen opas addiktiivisen ajattelun tunnistamiseen ja sen toistuvasta kierteestä vapautumiseen.

Addiktiivisen persoonallisuuden paraneminen voi alkaa, kun tunnistamme ettei onnellisuus löydy itsemme ulkopuolisista asioista. Siellä, missä on hyväksyntää, ei ole addiktion tarvetta, ja sieltä löytyy myös onnellisuus.

Tohtori Lee Jampolsky on työskennellyt lääkärinä ja opettanut arvostetuissa yliopistoissa ja sairaaloissa Pohjois-Kaliforniassa. Jampolsky on julkaissut seitsemän kirjaa, jotka on käännetty yli kymmenelle kielelle.

Arvostele itse tämä teos

nid. 316 sivua
21.00 €

Janov Arthur: Huuto sisimmästä

PAINOS LOPPUUNMYYTY

terapia, psykologia, itsetuntemus,

Filosofian tohtori, psykologi Arthur Janovin "The Primal scream" herätti ilmestyessään suurta huomiota. Se on käännetty useille kielille ja siitä otetaan jatkuvasti uusia painoksia. Esimerkiksi saksalaisesta käännöksestä on myynnissä 16. painos.

Janov kertoo mistä johtuu ihmistä kalvava paha olo, tuskaisuus, jolle ei tunnu löytyvän syytä, miten perustuska vaikuttaa päivittäisiin toimintoihin, ohjaa käyttäytymistä kaiken aikaa. Hän esittää myös miten omien ahdistavien tunteiden pakeneminen voi loppua.

Janovin ajatuksissa on järkeä... Huuto sisimmästä on vakiintunut nykyaikaiseksi klassikoksi...
Taina Schakir Helsingin Sanomat

Janov ottaa hyvin vakavasti aikuisen sisällä olevaan lapseen säilötyn kärsimyksen.
Mirva Autio TEHY

Kirja on ilokseni vihdoinkin ilmestynyt suomeksi: "Huuto sisimmästä" ja suosittelen sitä jokaiselle...
Martti Paloheimo "Kotivammaiset"

Luin Arthur Janovin kirjoja ja tunsin että tämä mies oli löytänyt hyvin merkittävän tien.
Alice Miller "Karkotettu tieto"

Olin hyvin innostunut teoksesta ja ryhdyin rakentelemaan neliosaista tv-elokuvaa Janovin suuntaviivojen mukaisesti.
Ingmar Bergman "Laterna Magica"

Janov osoitti minulle miten vain tuntea omaa pelkoani ja tuskaani. Siksi vain käsitellä sitä paremmin kuin aikaisemmin, siinä kaikki.
"John Lennon in his own words"

Arvostele itse tämä teos

pokkari 202 sivua
11.00 €

Joutsiniemi Marketta ym.: Naimisissa narsistin kanssa

 Lisää ostoskoriin

psykologia,

Ensimmäinen kattava suomalaisten asiantuntijoiden laatima teos, jossa kuvataan, millainen on narsistinen luonnehäiriö, pureudutaan narsismin varjostamaan parisuhteeseen, häiriön tunnistettavuuteen, terapiaan ja juridiikkaan.

Arvostele itse tämä teos

sid. 320 sivua
31.50 €

Jung Carl: Symbolit

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia,

Tässä teoksessa maailmankuulu sveitsiläinen psykologi Carl G. Jung tekee yleistajuisesti selkoa symboliteoriastaan, erityisesti unissa ilmenevistä symboleista. Jungin teorian merkitys tiedolle ihmismielen toiminnasta on ollut ratkaisevan tärkeä.

Ilman unta tätä kirjaa ei olisi koskaan kirjoitettu. Kyseinen uni kerrotaan kirjan johdannossa. Jung totesi että hän voisi, että hänen suorastaan pitäisi kertoa teoriastaan ihmisille, joilla ei ole psykologian erityistietoja.

Kahdeksankymmenenkolmen vuoden iässä Jung luonnosteli kirjansa ja pyysi neljää läheisintä apulaistaan kirjoittamaan siihen omat lukunsa. Jung viimeisteli kirjoituksensa kymmenen päivää ennen kuolemaansa. Jung painottaa ettei ihminen voi olla kokonainen ennen kuin hän tietää ja hyväksyy tiedostamattoman. Tieto on tarjolla unissa ja niiden symboleissa.

Jokainen uni on suora, henkilökohtainen ja merkityksellinen ilmoitus unennäkijälle. Unen symbolit ovat yhteisiä koko ihmiskunnalle, mutta jokaisen ihmisen kohdalla niiden tulkitsemiseen tarvitaan yksilöllinen avain. Kirja sisältää yli 500 kuvaa. Ne näyttävät unien olemuksen ja tarkoituksen, paljastavat modernin taiteen symboliikan, selittävät jokapäiväisten kokemusten psykologisen merkityksen.

Arvostele itse tämä teos

nid. 448 sivua
14.00 €

Jung Carl: Unia, ajatuksia, muistikuvia

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia,

Carl Gustav Jung (1875-1961) oli sveitsiläinen psykiatri ja psykoanalyytikko, joka vuosisatamme alussa oli viiden vuoden ajan Sigmund Freudin tärkeimpiä, ellei peräti tärkein työtoveri ja liittolainen. Haastatteluihin perustuva teos kertoo hänen ajatusmaailmastaan, elämästään ja teorioittensa synnystä.

"Huima ja hämmentävä kokonaisuus, jossa tieteellisten ja ammatillisten ponnistusten kuvaukset vuorottelevat unien ja kummitustarinoiden kanssa"
– Esa Sariola, HS

Arvostele itse tämä teos

nid. 192 sivua
27.00 €

Kirschner Josef: Egoistin käsikirja

 Lisää ostoskoriin

elämäntapaoppaat, psykologia,

Kirja pakottaa lukijan ajattelemaan omaa elämäntilannettaan ja kysymään itseltään: "Elänkö omaa vai muiden elämää?" Itävaltalaisen Josef Kirschnerin mukaan yhteiskunnassamme elää kolmenlaisia ihmisiä: suuri enemmistö kilttejä, alistuvia ihmisiä, runsaasti välistävetäjiä, jotka hyötyvät kilttien kustannuksella ja pieni joukko vapaita ihmisiä - terveitä egoisteja.

Egoistin käsikirja ohjaa terveeseen itsekkyyteen ja luopumaan turhasta syyllisyydestä. Itsetuntokysymyksiin etsivät vastausta muutkin kuin suomalaiset!

Josef Kirschner on itävaltaltalainen kirjailija, jonka kirjoja on myyty jo yli 18 miljoonaa kappaletta. Hän on saksankielisen Euroopan tämän hetken luetuin elämäntapaguru. Josef Kirschner on itsekin kuulunut jokaiseen yllä mainittuun luokkaan. Ensiksi tottelevaisuuteen kasvatettuna kilttinä, jolle oli tärkeää miellyttää muita. Välistävetäjänä hän saavutti huipun päätoimittajana, TV-juontajana ja mainosmiehenä. Nykyään hän elää perheensä kanssa vapaana ja onnellisena maalaistalossaaan Itävallassa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 200 sivua
29.00 €

Kirschner Josef: Terveen itsekkyyden harjoituskirja

 Lisää ostoskoriin

elämäntapaoppaat, psykologia,

"ENSIN MINÄ, SITTEN MUUT"

Itävaltalaisen kirjailijan Josef Kirschnerin mukaan yhteiskunnassamme elää kolmenlaisia ihmisiä: suuri enemmistö kilttejä, alistuvia ihmisiä ja runsaasti kilttien kustannuksella hyötyviä välistävetäjiä sekä pieni vähemmistö vapaita ihmisiä -terveitä egoisteja. Mihin luokkaan itse kuulut tai haluaisit kuulua?

Riittääkö sinulle elämä, jota muut antavat sinun elää vai haluatko kulkea omia teitäsi? Opi sanomaan "EI". Tässä kirjassa Josef Kirschner esittelee seitsemän harjoitusta, joiden avulla pystyt vapautumaan niin perheenjäsenten, ystävien, koulun, työpaikan kuin median, toisin sanoen koko yhteiskunnan holhouksesta ja elämään vapaana --terveenä egoistina. Luota vain itseesi.

Kirschnerin edellinen teos Egoistin käsikirja oli menestys sekä Suomessa että muualla Euroopassa.

Arvostele itse tämä teos | Lue muiden arvostelut...

nid. 247 sivua
23.00 €

Kopakkala Aku: Masennus – Suuri serotoniinihuijaus

 Lisää ostoskoriin

psykologia, vaihtoehtoiset hoidot,

Puoli miljoonaa suomalaista syö mielialalääkkeitä. Silti masennus ei parane vaan kroonistuu, ja on yleisin diagnoosi ennenaikaisen eläköitymisen taustalla.

Kuinka masennuksesta tuli kansantauti? Onko lääkehoito varmasti paras vaihtoehto yksilön tai yhteiskunnan kannalta? Tässä kirjassa esitellään monia tehokkaaksi todettuja hoitomenetelmiä. Siinä myös tutkitaan kriittisesti vallitsevaa hoitokäytäntöä, jonka keskiössä ovat serotoniinitasapainoon vaikuttavat lääkkeet - sekä sen taustalla olevaa lääketeollisuuden tutkimusta.

Masennus - suuri serotoniinihuijaus tarjoaa vaihtoehtoja kaikille, joita mielen pulmat askarruttavat - sekä masentuneille, heidän läheisilleen että hoitaville tahoille. Teos eroaa radikaalisti aiemmista suomalaisista alan julkaisuista, sillä se rakentuu alkuperäistutkimuksille ja on lähdekriittinen. Se pyrkii osaltaan myös muuttamaan suomalaisia käytäntöjä.

Psykologi Aku Kopakkala työskenteli terveydenhuoltoyritys Mehiläisessä 10 vuotta työpsykologian ja psykoterapian palveluiden johtajana sekä sen jälkeen neljä vuotta kuntoutusjohtajana. Mehiläinen päätti irtisanoa Kopakkalan kesäkuussa 2014 sen jälkeen, kun tämä oli YLE TV1:n MOT-ohjelmassa viitannut tutkimustuloksiin, joiden mukaan SSRI-lääkkeet eivät sovellu pitkäaikaiskäyttöön ja saattavat olla syynä masennuksen kroonistumiseen.

Arvostele itse tämä teos

nid. 252 sivua
23.00 €
ovh 32.00

Kopp Sheldon: Jos kohtaat matkallasi Buddhan, tapa hänet

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, terapia, itsetuntemus,

Tämä kulttikirja ja elämäntaidon klassikko ilmestyi Yhdysvalloissa vuonna 1972. Sen perussanoma kiteytyy nimen zenbuddhalaiseen opetukseen, jonka mukaan viisauden voi löytää vain hylkäämällä kaikki gurut ja tulemalla omaksi itsekseen. Aikuinen ei voi olla kenenkään opetuslapsi. Tätä näkemystään psykoterapeutti Sheldon B. Kopp valottaa myyttien, tarinoiden, maailmankirjallisuuden ja omien potilaskertomustensa avulla. Teos ohjaa ihmistä kohtaamaan omat pimeät puolensa, ottamaan vastuun itsestään, hyväksymään elämän epävarmuuden ja antamaan itselleen anteeksi.

Rikas ja moni-ilmeinen kirja puhuttelee syvällisyydellään ja rehellisyydellään. Sen suomalaisiin ihailijoihin on jo pitkään kuulunut teologian tohtori Martti Lindqvist, joka mainitsee teoksessaan Auttajan varjo (1990) pitävänsä Koppin kirjaa "koskaan ehtymättömänä inspiraation lähteenä".

Amerikkalainen psykoterapeutti, Ph. D. Sheldon B. Kopp (1929-1999) aloitti uransa vankila- ja sairaalapsykologina, mutta perusti myöhemmin yksityispraktiikan. Hän toimi myös työnohjaajana ja psykoterapian opettajana Washingtonissa. Kopp on kirjoittanut 17 kirjaa, joita yhdistää filosofinen perusvire, omaelämäkerrallisuus ja tarinallisuus.

Arvostele itse tämä teos

pokkari 133 sivua
10.00 €

Kristeri Irene: Tunteet ja syöminen

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, ravitsemus, terveys ja ympäristö,

Syömisongelmat ovat vahvasti lisääntymässä. Yhä useammat kärsivät niistä, vaikkei kyseessä olisikaan suoranainen ylipaino tai anoreksia. Jokainen tietää, kuinka "rakastuneelle ruoka ei maistu", tai kuinka on pakko "syödä suruunsa". Ongelmasyömisessä on kyse riippuvuudesta.

Teos tarjoaa oivalluksia jokaiselle, joka haluaa ymmärtää omaa tai läheisensä syömisongelmaa. Kirjan esimerkkikertomukset osoittavat, kuinka ihminen on kokonaisuus. Uusi, luonnollinen suhde syömiseen syntyy, kun uskaltaa lähestyä elämänsä solmukohtia ja saa tukea niiden selvittämiseen. Paratiisi-pokkarit.

Irene Kristeri on terapeutti ja kouluttaja, joka on jo pitkään työskennellyt ongelmasyöjien kanssa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 268 sivua
33.00 €

Lahti Pirkko: Hyvän mielen mahdollisuudet

 Lisää ostoskoriin

psykologia, masennus, myönteinen ajattelu,

"Jokaisessa päivässä on jotakin hyvää – tartu siis henkeen. "
Pirkko Lahti

Suositun luennoitsijan ja arvostetun mielenterveystyöntekijän tietolipas: ajatuksia ja kohtaamisia, kysymyksiä ja vastauksia. Suomen Mielenterveysseuran toiminnanjohtajana Pirkko Lahti tuntee suomalaisten mielenliikkeet paremmin kuin moni muu.

"Hyvä mieli on erilaisten tunnelmien paradoksi. Kysymys on subjektiivisesta kokemuksesta, omasta elämyksellisestä tuntemuksesta. Aina ei voi olla hyvin, aina ei voi olla huonosti. Kysymys on siitä, miten me itse elämämme miellämme. Jokaisessa päivässä on jotakin hyvää – tartu siis hetkeen", Pirkko Lahti kannustaa.

Hyvän mielen mahdollisuudet avaa uusia, rohkaisevia näköaloja eri elämäntilanteisiin. Tekstit on pääosin muokattu Pirkko Lahden sadoista esitelmistä, artikkeleista ja kolumneista tai kirjoitettu vain tätä kirjaa varten. Aiheet kattavat koko ihmiselämän kirjon iloineen ja murheineen.

"Tämä kirja on arkinen jaksamisen opas", hän tiivistää.

Mukana inventaario- ja reseptisivut: Arvioi oma tilasi!

Arvojen puutarha
Levollisen mielen resepti
Mistä onni muodostuu?
Ohjeistettu elämä
Kiireen hoito-ohjeet
Auta lasta heti
Tapa elää
Omainen potilaan hoitajana
Työssä jaksaminen
Itsetunto
Väkivalta ja naiset
Se hyvä loma...
Ikäihmiset
Depressio
Verkoston merkitys
Miesten menopaussi
Perheen traditiot
Pane onni kiertämään
Milloin olit viimeksi tyytyväinen?

Arvostele itse tämä teos

nid. 144 sivua
29.50 €

Lohtaja Kirsi: Elämää kristallilapsen kanssa

 Lisää ostoskoriin

lapset, psykologia,

– viisi ensimmäistä vuotta

Kirsi Lohtajan kirja Elämää kristallilapsen kanssa on tosikertomus Tyttösestä ja hänen elämänsä ensimmäisistä viidestä vuodesta. Niihin sopii niin hauskuutta, haasteita kuin yllätyksiäkin. Kirjan kirjoittajalta on ilmestynyt aiemmin teos 9 Ki -Astrologia.

Kristallilapset ovat osa noin viimeisten 20 vuoden aikana syntynyttä lapsijoukkoa, joka tunnetaan myös Valon lapsina ja Uuden ajan lapsina. He ovat hyvin henkisiä, intuitiivisia ja rauhaa rakastavia; valoisia, empaattisia ja usein selväaistisia sekä erityisherkkiä monille asioille. He ovat myös vilpittömiä, älykkäitä ja samalla viisaita, monilahjakkaita lapsia.

Kristallilapsilla on voimakas rakkauden, turvallisuuden ja hyväksynnän tarve. Luonto ja luonnonmukainen elämä sekä vesielementti ja puhdas ravinto tukevat heidän kasvuaan. He tietävät sisimmässään, mitä he tarvitsevat ja haluavat voidakseen hyvin. Tämä voi näkyä timantinlujana tahtona ja päättäväisyytenä. Niinpä elämään kristallilapsen kanssa mahtuu myös haasteita vanhan ja uuden maailmankatsomuksen kohdatessa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 341 sivua
29.00 €

Lyubomirsky Sonja: Kuinka onnelliseksi

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, elämäntapaoppaat,

Sonja Lyubomirsky on luonut yksityiskohtaisen mutta helposti lähestyttävän ohjelman onnellisuuden lisäämiseksi jokapäiväisessä elämässä. Kuinka onnelliseksi? selvittää seikkaperäisesti mitä onni on - ja mitä se ei ole - sekä mitä on tehtävä päästäkseen lähemmäksi sellaista onnellista elämää, josta haaveilee. Teos esittelee konkreettisia strategioita onnen saavuttamiseksi, ja toisin kuin monet itsehoito-oppaat tämän teoksen näkemykset pohjautuvat tieteellisiin tutkimuksiin.

Sonja Lyubomirsky toimii psykologian professorina Kalifornian yliopistossa. Hän on suorittanut tutkintonsa Harvardin ja Stanfordin yliopistoissa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 360 sivua
27.00 €

Löhken Sylvia: Introt ja ekstrot

 Lisää ostoskoriin

psykologia, itsetuntemus,

– Vastaparista voimapariksi

Joudumme jokapäiväisessä elämässämme olemaan tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Kukaan ei voi elää omassa kuplassaan loputtomiin, vaan meidän on pystyttävä kommunikoimaan keskenämme riippumatta siitä, kuuluuko työyhteisöömme, perheeseemme ja ystäväpiiriimme ekstrovertteja, introvertteja vai molempia. On kaikkien etu, että joukkue toimii parhaalla mahdollisella tavalla yhdessä.

Introt ja ekstrot purkaa introvertteihin ja ekstrovertteihin liitettyjä myyttejä ja tuulettaa vuorovaikutus- ja toimintatottumuksia. Miten introvertit ja ekstrovertit voivat erilaisuudestaan huolimatta tehdä hedelmällistä yhteistyötä? Miten erilaisten persoonallisuustyyppien vahvuuksia käytetään tehokkaasti hyödyksi ja eroavuudet käännetään ongelmasta voimavaraksi?

Kun on tietoinen omista introvertti- tai ekstroverttitaipumuksistaan ja tunnistaa niitä myös toisissa, on helpompi ymmärtää, miksi kukin käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Tuolloin yhteistyö helpottuu ja jatkuvan kitkan ja vastakkainasettelun voi unohtaa.

Sylvia Löhken on kysytty puhuja ja työelämävalmentaja, joka on erikoistunut introverttien ja ekstroverttien väliseen kanssakäymiseen. Kirjassa hän käy läpi intro- ja ekstroverttien keskeisimpiä piirteitä ja taipumuksia, eikä hän unohda myöskään ambivertteja, joissa on sekä sisäänpäin että ulospäin suuntautuneita piirteitä. Hän osoittaa useiden käytännön esimerkkien avulla, miten erilaiset ihmistyypit voivat hyödyntää omia vahvuuksiaan ja ymmärtää paremmin toisia.

Arvostele itse tämä teos

978-952-6651-39-2
nid. 222 sivua
28.00 €

Mathews Andrea: Summum bonum – kiltti vai aito?

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, ihmissuhteet, psykologia,

"Kiltti vai vai aito?" on kirja, jossa valotetaan kiltteyden vaikutuksia ihmissuhteisiimme, rakkaus- ja työelämäämme ja ylipäätään siihen, miten suhtaudumme elämään ja meitä ympäröivään todellisuuteen.

Psykoterapeutti Andrea Mathews innostaa meitä tutkiskelemaan, miten voisimme vapautua toisten ihmisten pakonomaisesta myötäilemisestä ja ulkopuolisten paineiden aiheuttamista syyllisyydentunteista. Hän rohkaisee meitä olemaan uskollisia sille, minkä sisimmässämme tunnemme oikeaksi ja aidoksi.

Andrea Mathews viitoittaa meille tien siihen vapauden olotilaan, jossa luonnollisesti osaamme kuunnella tunteidemme viestejä, kehittää intuitiotamme ja tehdä päätöksiä aidosta sisäisestä olemuksesta käsin.

Arvostele itse tämä teos

pokkari 116 sivua
10.00 €

Mattila Antti S.: Näkökulman vaihtamisen taito

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, psykologia, elämäntaito,

Murra turvallisesti turruttavat kaavat!

Jo antiikin Kreikan filosofit pyrkivät näkökulman vaihtamisen avulla kehittämään kykyään säilyttää alati mielentyyneytensä. Elämässä eteen tulevien tilanteiden tarkastelu yllättävistäkin näkökulmista helpottaa kaikkea sosiaalista kanssakäymistä. Omista pinttyneistä mielipiteistä luopuminen on merkki henkisestä sopeutumiskyvystä. Niin ikään ongelmien luova ratkaisu työ- ja yksityiselämässä edellyttää tahtoa kyseenalaistaa omat toimintatavat.

Näkökulman vaihtamisen taito on yleistajuinen tietokirja kaikille oman ajattelunsa kehittäjille. Käytännön esimerkit valaisevat, kuinka kellä tahansa on mahdollisuus ratkaista jokapäiväiset Gordionin solmunsa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 356 sivua
32.50 €

McGraw Phillip C.: Pelasta parisuhteesi

PAINOS LOPPUUNMYYTY

parisuhde, psykologia,

Ratkaisukeskeinen menestysteos! Ytimekkäiden tehtävien kautta opitaan avaamaan parisuhteen solmukohdat ja palauttamaan läheisyys kumppanien välille.

Arvostele itse tämä teos

nid. 108 sivua
17.00 €

Miss B: Trauma 1

 Lisää ostoskoriin

psykologia, terapia, ihmissuhteet,

TRAUMA1 on tarina ja analyysi seksuaalisen hyväksikäytön aiheuttamista muutoksista kehossa, mielessä, persoonan kehittymisessä ja ihmissuhteissa. Ja siitä parantumisesta.

Arvostele itse tämä teos

nid. 495 sivua
35.00 €

Moilanen Olavi: Totuus on unissa

 Lisää ostoskoriin

psykologia, unet,

Me emme elä itse, vaan meissä elävät satujen ja tarinoiden hahmot. Päivällä ne ohjaavat elämäämme piilotajuisesti, öisin ne ilmestyvät uniimme kantaen sukulaisten, ystävien, tuttavien jopa eläinten naamioita. Itsetuntemus on itsessä toimivien tarinahahmojen tunnistamista.

Puhuessaan ja kertoessaan omaa elämäntarinaansa ihminen saa ilmaisunsa kielestä, joka elää tarinoista. Tarina-aiheet voidaan tunnistaa kertomuksesta. Niissä on vanhojen tragedioiden aineksia. Niistä näkyy se, millaista tunne-elämää elämme. Puheesta ja kerronnasta voi tunnistaa ihmisen ongelmat paljon nopeammin kuin psykologisten keskustelujen kautta.

Yksi tapa löytää piilotajuisetkin tunnetilat on hakea oma mielisatu. Siitä voi tunnistaa koko elämän. Ihminen on todennäköisesti leikkinyt elämänsä ajan tuota satua. Meissä on kaikissa ainekset Tuhkimoon, Punahilkkaan, Lumikkiin, Rumaan Ankanpoikaseen, Ruususeen. Jokaiselle ne sadut voivat merkitä eri asiaa. Mutta jotain yhteistäkin on. Meissä kaikissa on se Ruma Ankanpoikanen, joka elää syrjittynä itseinhon vallassa kunnes löytää sielunsa kauneuden. Meissä on se Tuhkimo, joka pitää siskoja ja veljiä paremmin kohdeltuina kuin itseään ja löytää rakkauden kautta oman paikkansa. Meissä on se Lumikki, joka hartaastikin toivottuna lapsena joutuu pitkään seikkailemaan kääpiöiden, ihmisalkioiden maassa löytääkseen oman olemuksensa. Meissä on se Ruusunen, joka nukkuu pitkää untaan, kunnes rakkaus herättää eloon.

Unet ovat satujen ja tarinoiden tavoin maagisia peilejä, joissa ilmenevät ne asiat, jotka häiritsevät sielun rauhaa. Unissa katsotaan pois hirviöitä. Niin kauan kuin uniin ilmestyvät isä, äiti tai siskot ja veljet tai entiset rakastetut, uni paljastaa, että olemme edelleenkin menneisyyden vankeja. Emme kykene elämään aidosti tässä ja nyt. Siirrämme nykyisiin ihmis- ja asiasuhteisiimme menneisyyden traumoja ja pettymyksiä. Kun katselemme puolisoamme piilotajuisesti isänä tai äitinä tai vertaamme entisiin rakastettuihin, emme näe hänen suurta kauneuttaan ja ihastuttavuuttaan. Jos olemme kiinni lapsuuden perheessä emme kykene rakkauteen. Rakkaus on täydellistä läsnäoloa toiselle ajatuksin, teoin, tuntein, aistein antamatta mielen harhailla muualla.

Unet, sadut ja tarinat synnyttää hiljaisuus. Ne ovat elämän leikkivää puhetta ilman mitään vakavuutta. Elämä on pelkkää unta ja tarinaa. Hienoin osa sitä on kaunis uni tai kaunis tarina. Niissä yhdistyvät elämän etsijän perusasiat: rakkaus, kauneus ja totuudellisuus. Rakkaudessa ihminen voi parhaiten olla läsnä ja ymmärtää toista. Kauneuden kokemuksessa kaikki puhe hiljenee. Totuudessa kaikki sanat menettävät merkityksensä. On vain hiljaisuutta, joka pyrkii esille kuvina, unina, satuina ja tarinoina.

Olavi Moilanen on yhteiskuntatieteen tohtori. Hänen väitöskirjansa käsitteli uskontoa ja sairauksia. Sen jälkeen hän on kirjoittanut useita kirjoja, elämänoppaita, joissa käytetään ihmistuntemuksen lisäksi aineksena unien ja tarinoiden ikivanhaa viisautta. Hän toimii myös vapaana kouluttajana. Hänen pitämiensä kurssien tavoitteena on auttaa löytämään aito rakkaus käsittelemällä pois menneisyyden jättämiä häiritseviä tuntoja. Tärkeimpänä keinona on työskentely unien, satujen ja tarinoiden kanssa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 215 sivua
24.00 €

Murphy Joseph: Alitajuntasi voima

PAINOS LOPPUUNMYYTY

henkinen kasvu, psykologia,

Itsekasvatuksen klassikko. Parhaita koskaan kirjoitettuja kirjoja alitajunnan mahdollisuuksista.

Tässä hämmästyttävässä kirjassa yhdistyvät idän viisaus ja nykyaikainen tiede. Siinä annetut ohjeet auttavat oivaltamaan asioita uudella tavalla. Siinä neuvotaan myös miten sen oppeja sovelletaan jokapäiväiseen elämään. Kiehtovissa luvuissa aiheina mm. Sisimpäsi aarreaitta, Miten mielesi toimii, Alitajuntasi ihmeitä tekevä voima, Oikeutesi olla rikas, Miten alitajuntasi voi olla paras liikekumppanisi, Alitajuntasi vaikutus avioliittoosi, ihmissuhteisiisi, Miten alitajuntasi auttaa sinua pysymään henkisesti nuorena elämäsi loppuun saakka.

Lukemattomat ihmiset ympäri maailmaa ovat hyötyneet tohtori Joseph Murphyn kirjaklassikon voimaperäisistä neuvoista. Kirja on käännetty monille kielille. Useissa anglosaksisissa liikeyrityksissä kirja kuuluu pakollisesti luettavien teosten joukkoon – niin mahtavia ovat tulokset, joita sen avulla saavutetaan.

Tri Joseph Murphy on monipuolisesti lukenut, useita oppiarvoja omaava kirjoittaja, joka on kuuluisa kyvystään soveltaa maailman eri uskontojen opetuksia tekniikoiksi, joista on tavalliselle ihmiselle hyötyä elämän kaikilla aloilla. Murphyn viisautta ja lämpöä säteilevät elämänohjeet ovat nykyajan stressaantuneelle ja näköalansa kadottaneelle ihmiselle juuri sitä oikeaa lääkettä, jolla elämänarvot palautuvat oikeille paikoilleen.

Arvostele itse tämä teos

pokkari 234 sivua
10.00 €

Ojanen Markku: Elämän mieli ja merkitys

 Lisää ostoskoriin

elämäntapaoppaat, psykologia, myönteinen ajattelu,

Mikä pitää ihmisen kiinni elämässä, antaa arkipäivällekin mielen ja merkityksen? Ihmisen onnellisuutta on alettu tutkia viime aikoina, mutta elämän mieli ja merkitys on tätäkin haastavampi tutkimuskohde, toteaa Markku Ojanen. Onko löydettävissä joitakin tiettyjä asioita, jotka antavat tunteen mielekkyydestä ja merkityksestä, tuovat tarkoitusta elämään?

Tässä teoksessa elämä näyttäytyy matkana. Matkanteossa jaksamiseen auttavat monet asiat, esimerkiksi oikeat tavoitteet, hyvät varusteet, matkatoverit. Kirjoittajan mielestä näyttää kuitenkin siltä, että aikamme ihmisiltä puuttuu sekä tavoitteita että kunnon varustuksia. Hän kertoo kirjassaan ihmisistä, joiden elämä ei ole läheskään täydellistä, mutta jotka ovat löytäneet siitä mielen ja merkityksen.

Helposti lähestyttävä, kiinnostavaa tietoa sisältävä opastaja oman elämän merkitysten pohdintaan. Paratiisi-pokkarit.

Markku Ojanen on psykologian professori Tampereen yliopistossa. Hän on julkaissut useita tietokirjoja psykologian alalta.

Arvostele itse tämä teos

sid. 355 sivua
45.00 €

Ojanen Markku: Positiivinen psykologia

 Lisää ostoskoriin

psykologia, myönteinen ajattelu,

Teos on ensimmäinen suomalaisen tutkijan kattava kirja uudesta ja maailmalla laajentuvasta psykologian suuntauksesta. Se osoittaa, miten vahvuuksien kehittäminen vie eteenpäin paremmin kuin heikkouksien kimpussa kamppailu. Teos lähestyy ihmistä hyveiden kautta: se houkuttelee arvioimaan omia vahvuuksia ja kehittämään niitä.

Teos korostaa positiivisten tunteiden, ihmissuhteiden, rohkeuden ja toivon merkitystä elämässä. Se näyttää, miten ajattelun ja toiminnan avulla voidaan edistää hyvinvointia ja kykyä selviytyä jopa äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa ja traumoissa kääntämällä ongelmat mahdollisuuksiksi.

Markku Ojanen on Tampereen yliopiston psykologian professori, joka on julkaissut useita tietokirjoja psykologian alalta. Hän on tunnettu positiivisen psykologian, onnellisuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkija.

Arvostele itse tämä teos

nid. 440 sivua
32.00 €

Orsillo Susan M., Roemer Lizabeth: Mielekkäästi irti ahdistuksesta

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, vaihtoehtoiset hoidot, itsetuntemus,

Huippupsykologit Susan M. Orsillo ja Lizabeth Roemer esittelevät tässä kirjassa uuden menetelmän, jonka avulla on mahdollista vapautua ahdistuksesta ja samalla muuttaa perusteellisesti tapamme suhtautua siihen. Monesti keinot, joita käytämme ahdistuksen torjumiseen - ahdistavien tilanteiden vältteleminen ja ikävien ajatusten häätäminen mielestämme - itse asiassa vain pahentavat ongelmaa. Orsillo ja Roemer ovat kirjoittaneet ja julkaisseet laajasti tietoiseen läsnäoloon, ahdistukseen ja psykoterapiaan liittyvistä aiheista. He ovat osallistuneet ahdistushäiriöiden tutkimukseen ja hoitamiseen yli 20 vuoden ajan. Viimeisen vuosikymmenen aikana he ovat kehittäneet ahdistuksen hoitamiseen uudenlaista tietoiseen läsnäoloon perustuvaa lähestymistapaa, johon myös tämä teos perustuu.

Kirjassa esitellään laaja joukko tietoisen läsnäolon harjoituksia, jotka on räätälöity erityisesti ahdistuksen hoitoon. Niiden avulla on mahdollista kohdata ahdistavat tunteet ja pelot ilman että ne ottavat elämästä vallan.

Susan M. Orsillo, fil. tri, on bostonilaisen Suffolkin yliopiston psykologian professori ja kliinisen koulutuslaitoksen johtaja. Hän asuu Bostonissa aviomiehensä ja kahden lapsensa kanssa.

Lizabeth Roemer, fil. tri, toimii psykologian professorina Massachusetts-Bostonin yliopistossa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 166 sivua
28.00 €

Parsley Bonnie: Valinta on sinun

 Lisää ostoskoriin

psykologia, henkinen kasvu,

VALINTA 0N SINUN on ensimmäinen suomeksi julkaistu henkisen kasvun opas nuorille. Kirjan amerikkalainen kirjoittaja on opettaja ja neljän tyttären äiti, jonka tavoitteena on ollut auttaa teini-ikäistä ymmärtämään itseään.

Ikävuodet kahdestatoista kahteenkymmeneen voivat olla haastavia, hämmentäviä ja ihania muulta myös kaoottisia ja häiriintvneitä. Sellaisia niiden ei tarvitse olla, kuri löytää kalleimman aarteensa: itsensä. Bonnie M. Parsley tarjoaa nuorelle avaimet itsensä löytämiseen. Hän kertoo kirjassaan niin. miten nuori voi oppia hyväksymään itsensä ja välittämään itsestään. hyväksymään omat tunteensa ja hallitsemaan omaa elämäänsä sekä ymmärtämään mikä ero on ehdollisen ja ehdottoman rakkauden välillä.

Teoksen alkusanat on kirjoittanut tunnettu psykiatri M. Scott Peck.

Arvostele itse tämä teos

nid. 255 sivua
54.50 €

Pietiäinen Antti: Tunne - Antitunne - Perimä

 Lisää ostoskoriin

psykologia,

Milloin viimeksi tunsit pelkoa, vihaa, syyllisyyttä tai häpeää? Milloin viimeksi tunnustit tuntevasi? Vai oletko järki-ihminen, joka tukahduttaa tunteensa ja muuttaa ne antitunteiksi? Muistaako kehosi kielletyn vihan ja kertoo siitä fyysisinä kipuina ja sairauksina?

Antti Pietiäisen kirja Tunne - Antitunne - Perimä on tarkoitettu johdannoksi niille, jotka tietämisen sijasta haluavat oppia tuntemaan. Kirja edustaa tieteellisesti, yhteiskunnallisesti ja psykoterapeuttisesti uudenlaista ajattelua. Se antaa uudenlaisia vastuksia elämän peruskysymyksiin. Tien päästä löytyvät nöyrtyminen, anteeksianto, rakkaus ja totuus.

Arvostele itse tämä teos

sid. 215 sivua
26.00 €

Redfield Jamison Kay: Levoton mieli -maanis-depressiivisen psykologin muistelmat

 Lisää ostoskoriin

psykologia, masennus,

Rehellisessä ja koskettavassa muistelmateoksessaan Kay Jamison kertoo tarinansa maanis-depressiivisyyttä sairastavana ihmisenä. Hän on myös oman sairautensa tutkimukseen erikoistunut psykologi. Syntyy kiehtova kaksoisnäkökulma vakavaan sairauteen, jota sairastaa 1-2 prosenttia väestöstä. Jamisonin kirja auttaa ymmärtämään häpeälliseksi koettua sairautta, ja se antaa toivoa ja lohtua sairaudesta kärsiville, heidän sukulaisilleen, ystävilleen ja kaikille kanssakulkijoille. Elävästi ja valloittavasti kirjoitetusta kirjasta ei puutu huumoriakaan. Teoksella on myös kaunokirjallisia ansioita.

Suomenkielisillä kirjamarkkinoilla ei tämän kirjan lisäksi ole tällä hetkellä saatavilla muita vastaavia, suurelle yleisölle suunnattuja teoksia maanis-depressiivisestä sairaudesta. Kirja täyttää ilmiselvän aukon alan suomenkielisessä kirjatarjonnassa.

Amerikkalainen Kay Redfield Jamison on koulutukseltaan kliinisen psykologian tohtori, hän toimii nykyisin psykiatrian professorina Johns Hopkins-yliopistossa Yhdysvalloissa. Nyt suomennettujen muistelmiensa lisäksi hän on kirjoittanut maineikkaan teoksen luovuuden ja maanis-depressiivisyyden yhteyksistä, Touched With Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament, sekä tärkeän itsemurhatutkimuksen Night Falls Fast: Understanding Suicide. Jamison on kirjoittanut myös yhdessä F. Goodwinin kanssa maanis-depressiivistä sairautta käsittelevän akateemisen perusteoksen Manic-Depressive Illness.

Arvostele itse tämä teos

sid. 272 sivua
32.00 €

Reinikainen Pepi: Elämässä eteenpäin

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, psykologia,

– irti uhriutumisesta

Elämä on annettu meille elettäväksi. Joskus kuitenkin jämähdämme paikoillemme ja käperrymme kärsimiimme vääryyksiin. Tunnemme katkeruutta ja etsimme syyllisiä - uhriudumme ja tunnemme, että elämä on meille velkaa.

On lopulta itsestämme kiinni, miten raivaamme elämälle tietä. Elämässämme on monenlaisia uhriutumisen paikkoja, niin eri ikävaiheissa kuin arjessa, parisuhteessa ja työssä. Oma uhriutumisalttius on hyvä tunnistaa, ja siksi on rohkeasti syvennyttävä omaan elämänkaareen ja omiin juuriin.

Menneisyyden tutkiminen antaa ymmärrystä ja opettaa armollisuutta. Uhriutumisesta irrottautuminen vaatii vastuun ottamista mutta palkitsee vapauttamalla luottamusta ja rohkeutta - myös toisille jaettavaksi.

Arvostele itse tämä teos

nid. 200 sivua
26.00 €

Richo David: Viisi asiaa joita ei voi muuttaa

 Lisää ostoskoriin

myönteinen ajattelu, psykologia,

Tässä ajatuksia herättävässä ja inspiroivassa teoksessa David Richo soveltaa kolmenkymmenen vuoden kokemustaan terapeuttina. Hän esittelee teoksessa monien kokeman tyytymättömyyden tunteen lähteen sekä onnellisuuden ja mielenrauhan löytämisen yllättävän salaisuuden.

Elämässämme on tiettyjä asioita, joita emme voi muuttaa. Ihmiselämän väistämättömiin tosiasioihin kuuluu se, että kaikki muuttuu ja päättyy. Asiat eivät aina mene suunnitelmien mukaan, eikä elämä aina ole reilua. Jopa kipu on väistämätön osa elämää. Tämän kaiken lisäksi on totta, että ihmiset eivät ole rakastavia ja uskollisia kaiken aikaa.

Yhdistäen länsimaista psykologiaa ja itäistä viisautta Richo osoittaa, että elämän todellisen rikkauden ja tyytyväisyyden äärelle on mahdollista päästä, kun lakkaamme vastustamasta elämän muuttumattomia tosiasioita ja hyväksymme ne sellaisina kuin ne ovat.

Arvostele itse tämä teos

nid. 404 sivua
28.00 €

Riso Don Richard, Hudson Russ: Enneagrammin viisaus

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, itsetuntemus,

– Opas yhdeksään persoonallisuustyyppiin

Enneagrammi perustuu yhdeksään, erilaisia strategioita elämässä hyödyntävään persoonallisuustyyppiin. Enneagrammin viisaus -kirja tarjoaa tietoa enneagrammin perusteista niin aloittelijoille kuin pidemmällekin ehtineille. Oman persoonallisuustyyppinsä tunteminen auttaa itsensä kehittämisessä ja omien käyttäytymismallien muuttamisessa.

Enneagrammin viisaus -kirjaa voi itsensä kehittämisen lisäksi hyödyntää myös ihmissuhteissa ja työelämässä: enneagrammin avulla voi oppia ymmärtämään myös toisten käyttäytymistä, persoonaa ja erityispiirteitä.

Don Richard Riso ja Russ Hudson ovat enneagrammin johtavia asiantuntijoita. Don Richard Riso työskenteli vuodesta 1975 aina kuolemaansa saakka enneagrammin parissa. Hudson on tutkinut ja opettanut menetelmää vuodesta 1991.

Arvostele itse tämä teos

nid. 200 sivua
26.00 €

Rome David I.: Kehosi tietää vastauksen

 Lisää ostoskoriin

filosofia, psykologia, itsetuntemus,

– Löydä sisäinen viisautesi fokusoivan läsnäolon avulla

Mistä löytyy paras ratkaisu ongelmiin, mikä saa luovuuden ja muutoksen liikkeelle?

Oma keho voi kertoa yllättävän paljon, kunhan sen hienovaraisia viestejä oppii kuuntelemaan ja kiinnittämään niihin huomiota. Kehosi tietää vastauksen tarjoaa vanhan tiibetiläisen viisauden ja modernin länsimaisen fokusoinnin tekniikat yksissä kansissa.

Fokusointi on Eugene Gendlinin 1970-luvulla kehittämä filosofiaan ja psykologiaan pohjautuva tekniikka, jonka keskeinen käsite on merkitystuntemus: sen avulla ihminen voi opetella vähitellen tunnistamaan kehon hienovaraisia tuntemuksia ja tulkitsemaan kehon viestejä. David I. Rome yhdistää fokusointiin mindfulnesstekniikoita, ja näin syntyy toimiva paketti, jonka avulla voi oppia kuuntelemaan omaa sisäistä viisauttaan.

Kirja tarjoaa tehokkaita välineitä vaativienkin ongelmien ratkaisuun ja sisältää runsaasti käytännön harjoituksia. Tekniikoita voi hyödyntää ja soveltaa milloin tahansa – vaikka työpäivän lomassa.

David I. Rome on yhdysvaltalainen opettaja, valmentaja ja kirjailija, joka soveltaa mietiskelyä ja mindfulness-tekniikoita yksilöiden ja organisaatioiden kehittämiseen.

Arvostele itse tämä teos

nid. 243 sivua
30.50 €

Rosenberg Marshall: Myötäelämisen taito

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, ihmissuhteet,

Johdatus väkivallattomaan vuorovaikutukseen

Yhdysvaltalainen psykologian tohtori Marshall B. Rosenberg on 60-luvulta lähtien kehittänyt ja opettanut myötäelävän vuorovaikutuksen mallia, joka perustuu rehelliseen läsnäoloon, omien ja toisten tunteiden ja tarpeiden kuulemiseen. Se opettaa meitä esittämään selkeitä pyyntöjä vaatimatta, ilman syyllisyyttä, syyttämistä, häpeää tai arvostelua.

Myötäelämisen taito kertoo, kuinka
• erottaa havainnot tulkinnoista
• tunnistaa oman ja toisen käyttäytymisen takana olevat tarpeet
• antaa palautetta
• ratkaista ristiriitoja molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla
• ymmärtää ihmisten erilaisuutta
• lisätä työyhteisön toimintakykyä
• parantaa ryhmien toimivuutta
• edistää itseilmaisua ja luovuutta
• päästää irti totutuista malleista, jotka johtavat vihaan, masennukseen tai väkivaltaan

Myötäelämisen taito auttaa
• neuvottelutilanteissa
• hoitotyössä
• kouluissa ja muissa opetustilanteissa
• työnohjauksessa
• asiakaspalvelussa
• johtotehtävissä
• esimies-alaiskeskusteluissa
• perheissä ja muissa läheisissä ihmissuhteissa
• poliisin, armeijan ja vankeinhoidon toimessa

Arvostele itse tämä teos

nid. 355 sivua
26.00 €

Rosenberg Marshall B.: Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus

 Lisää ostoskoriin

psykologia, ihmissuhteet,

– Nonviolent communication (NVC)

Haluatko parantaa ihmissuhteitasi, syventää sisäistä voimaasi vai yksinkertaisesti kommunikoida paremmin?

Olemme historian saatossa oppineet ajattelemaan ja puhumaan tavalla, joka voi lisätä konflikteja, pahoinvointia ja jopa väkivaltaa. Väkivallattoman viestinnän avulla voimme oppia käytännön taitoja rauhaa ja sopusointua rakentavaan kommunikaatioon.

Tämä suuren kansainvälisen suosion saavuttanut kirja sisältää kertomuksia, anekdootteja, käytännön harjoituksia ja roolipelejä, joiden avulla opimme viestimään paremmin. Siten voimme vahvistaa suhdetta toisiin, rakentaa luottamusta, estää konflikteja ja parantaa ihmissuhteissa koettua tuskaa. Kirjan avulla saamme tehokkaan työkalun väkivallan vähentämiseen ja yhteisymmärryksen luomiseen.

Tohtori Marshall B. Rosenberg on käynnistänyt rauhanohjelmia konfliktimaissa kuten Ruandassa, Burundissa, Nigeriassa, Malesiassa, Indonesiassa, Sri Lankassa, Lähi-idässä, Serbiassa, Kroatiassa ja Irlannissa. Hän on NVC:n (Center for Nonviolent Communication) perustaja. Järjestö toimii yli 65 maassa. Häneltä on suomennettu aiemmin kaksi kirjaa.

Tohtori Marshall B. Rosenberg on käynnistänyt rauhanohjelmia konfliktimaissa kuten Ruandassa, Burundissa, Nigeriassa, Malesiassa, Indonesiassa, Sri Lankassa, Lähi-idässä, Serbiassa, Kroatiassa ja Irlannissa. Hän on NVC:n (Center for Nonviolent Communication) perustaja. Järjestö toimii yli 65 maassa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 240 sivua
27.00 €

Saanila Jutta: Läsnäilo – itsetuntemus ja enneagrammi

 Lisää ostoskoriin

psykologia, itsetuntemus,

Teitä läsnäoloon on monia. Tässä kirjassa esitellään yksi uusi tapa: Läsnäilon tie. Kun opimme tuntemaan itseämme ja hyväksymään erilaisia piirteitämme, saamme kokea elämässämme syvenevää iloa.

Enneagrammi on ikivanha itsetuntemustyökalu, joka on auttanut kautta vuosisatojen ihmisiä ymmärtämään itseään ja toisiaan. Kun itsetuntemus yhdistyy todelliseen läsnäolon taitoon, avautuu tie parempaan elämänhallintaan ja hyvinvointiin.

Teos sisältää käytännön esimerkkejä siitä, miten olla todella keskittyneenä ja aistit valppaina tässä hetkessä. Kirjan avulla oivallat, miten itsetuntemuksesi syventyy ja millaisia haasteita juuri sinun persoonallasi on läsnäolon harjoittamisessa. Kirja kartoittaa myös eri persoonallisuustyyppien vahvuudet ja heikkoudet.

Arvostele itse tämä teos

nid. 136 sivua
22.00 €

Saarinen Mikael: Psykoterapiaan?

 Lisää ostoskoriin

psykologia,

Mitä psykoterapia on? Miten valitsen sopivan terapiasuuntauksen ja psykoterapeutin? Auttaako psykoterapia?

Kirja esittelee Suomessa tarjolla olevia terapiasuuntauksia ja opastaa terapiaan hakeutumisessa. Psykoterapiaan kannattaa hakeutua, kun omat keinot ratkaista ongelmia eivät tuota tulosta. Terapiaan hakeutuminen on kuitenkin monelle arka asia eikä siihen pääseminenkään aina ole helppoa. Jännittämisen ja riittämättömyyden tunteiden lisäksi voi joutua kohtaamaan monia käytännön esteitä.

Terapiaan hakeutumisen tavallisimmat syyt ovat elämäntilanteisiin ja ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat kotona, työssä, opiskelussa ja vapaa-ajalla. Ongelmat synnyttävät muun muassa epämääräistä ahdistuneisuutta, masennusta ja alakuloa, jännitys- ja paniikkioireita ja erilaisia pelkotiloja. Psykoterapiassa voi käydä läpi myös omaa henkilöhistoriaansa. Kun oppii hahmottamaan elämäänsä kokonaisvaltaisemmin, ymmärtää myös senhetkiseen kehityskriisiin johtaneita syitä. Psykoterapia vaikuttaa tutkitusti yhtä paljon kuin lääkehoitokin.

Arvostele itse tämä teos

nid. 163 sivua
26.00 €

Saaristo Tuulikki: Taikasanat

 Lisää ostoskoriin

ihmissuhteet, psykologia, itsetuntemus,

Anteeksiantamisen taikasanat helpottavat elämääsi

Anteeksianto ei ole vain uskonasia. Helsinkiläinen lääkäri ja psykoterapeutti Tuulikki Saaristo näyttää miten anteeksiannon yksinkertainen harjoittaminen vaikuttaa koko elämään tervehdyttävästi. Syyllisyyden, pettymyksen ja katkeruuden negatiivinen kierre voidaan katkaista. Menneisyyteen juuttuneet elämisen voimat vapautuvat ja tilalle syntyy oivaltava tulevaisuuden tahto.

"Taikasanat" kattaa laajasti anteeksiannon eri ulottuvuuksia. Kirjassa käsitellään min. seuraavia kysymyksiä:

• Voiko antaa anteeksi vaikka ei koe anteeksiannon tunnetta?
• Onko mahdollista antaa anteeksi myös vakavia henkilökohtaisia loukkauksia?
• Miten avataan tunnekoukut, jotka patoavat elämänvoimaa?
• Mitä unet viestittävät tunteistamme?
• Mikä on mielenterveyden kuntojumppa?
• Mitkä ovat anteeksiannon vaikutusmekanismit?
• Voiko kaikille antaa anteeksi?

"Tätä on odotettu. Henkinen menetelmä, joka vaikuttaa myönteisesti psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Tuulikki Saariston kirja täyttää aukon ihmissuhdekirjallisuudessa ja on hieno avaus aiheeseen, joka on aikamme tärkeimpiä tutkimusaiheita."

Psykologi Tony Dunderfelt

Arvostele itse tämä teos

nid. 26.00 €

Satri Janna: Herkkyys ja kiusaaminen

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, psykologia,

Erityisherkkien eli hyvin sensitiivisten ihmisten reagointitavat ovat voimakkaita ja kokemusmaailma usein erilainen kuin vähemmän herkällä enemmistöllä. Monet herkät ihmiset vaikuttavat sosiaalisesti aroilta ja kokevat puolustautumisen vaikeaksi, mikä voi johtaa kiusatuksi joutumiseen.

Kirjassa käsitellään rinnakkain herkkyyttä ja kiusaamista, painottuen erityisherkkien kiusaamiskokemuksiin. Synnynnäinen herkkyys voi tehdä elämästä rankkaa, mutta myös rikasta ja mielenkiintoista, kun herkkyyttään oppii arvostamaan.

Kirjassa on oma lukunsa lasten kohtaamalle kiusaamiselle, työpaikka- kiusaamiselle, kotikiusaamiselle ja ikävistä kokemuksista toipumiselle. Kirja sopii kaikille, jotka haluavat lisätä ymmärrystään herkkyydestä ja saada kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen liittyvää tietoa.

Janna Satri (s. 1980) opiskeli metsänhoitajaksi, mutta päätyi tutustumaan herkkyystietoon ja jäi sille tielle. Herkkyys ja kiusaaminen on itsenäinen jatko-osa Satrin keväällä 2014 ilmestyneelle esikoisteokselle Sisäinen lepatus herkän ihmisen tietokirja.

Arvostele itse tämä teos

pokkari 211 sivua
10.00 €

Satri Janna: Sisäinen lepatus – herkän ihmisen tietokirja

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, psykologia,

Noin 15-20 prosenttia ihmisistä on herkkiä eli erityisen sensitiivisiä. Heillä on herkät aistit ja he havainnoivat tarkasti ympäristöään ja sisäistä maailmaansa. Herkän ihmisen tunteet ja sisäinen reagointi ovat voimakkaita, mutta ne jäävät usein näkymättömiin. Herkille ihmisille on tyypillistä vetäytyä tarkkailijoiksi uusissa tilanteissa.

Herkkyys on sekä siunaus että kirous. Se tarjoaa pieniä iloja ja sisäisiä rikkauksia mutta altistaa myös ulkopuolisuuden ja erilaisuuden kokemukselle. Herkästi kuormittuva hermosto saattaa muodostua todelliseksi ongelmaksi arjen rutiineissa.

Sisäinen lepatus tarjoaa itseymmärryksen avaimia itsensä herkiksi tunnistaville ja tietoa kaikille aiheesta kiinnostuneille. Keskeisenä teemana on oman yksilöllisyyden ymmärtäminen ja huolen pitäminen omasta hyvinvoinnista. Kirja on myös oiva apuväline niille, jotka elävät herkkien ihmisten kanssa, oli kyse sitten kodista tai työpaikasta.

Arvostele itse tämä teos

nid. 320 sivua
29.00 €

Schaub Friedemann: Alitajunnan voima

 Lisää ostoskoriin

psykologia, itsetuntemus,

– Kuinka pääset eroon pelosta ja ahdistuksesta

Alitajunnan voima esittelee tohtori Friedemann Schaubin kehittämän menetelmän, jonka avulla pääset eroon pelosta ja ahdistuksesta.

Koemme pelon ja ahdistuksen tunteita usein aivan arkisissa tilanteissa. Toisista pelot ja ahdistus kuitenkin saavat yliotteen, jolloin niiden kielteiset ja rajoittavat vaikutukset alkavat näkyä kehon ja mielen hyvinvoinnissa. Schaubin mukaan ratkaisu ongelmaan on alitajuntamme, joka on näiden haastavien tunteiden lähde sekä samalla avain niiden ymmärtämiseen.

Teoksessa esitellään Schaubin kehittämä voimaannuttamismenetelmä, jonka avulla voit oppia hyödyntämään alitajuntaasi itsetuntemuksen ja itsevarmuuden lähteenä. Sen avulla opit ymmärtämään pelon ja ahdistuksen toimintamekanismeja ja saat käyttöösi työkaluja, joiden avulla voit vapauttaa mielesi näiden kielteisten tunteiden kahleista. Schaubin menetelmässä yhdistyvät muun muassa NLP (neurolingvistinen ohjelmointi), kliininen hypnoterapia, aikajanaterapia (Time Line TherapyTM) ja meditaatio.

Friedemann Schaub, MD, PhD, on sydäntauteihin ja molekyylibiologiaan erikoistunut lääkäri ja bestseller-kirjailija. Hän on auttanut tuhansia ihmisiä pääsemään eroon pelosta ja ahdistuksesta kehittämänsä menetelmän avulla.

Arvostele itse tämä teos

nid. 639 sivua
39.00 €

Segal, Williams & Teasdale: Mindfulness masennuksen hoidossa

 Lisää ostoskoriin

psykologia, itsetuntemus,

Mindfulness masennuksen hoidossa on kirja MBCT:stä eli tietoiseen läsnäoloon perustuvasta kognitiivisesta terapiasta. Se on tutustuttanut tuhannet lukijat tähän tutkitusti toimivaan ja uudenlaiseen masennuksen hoitomuotoon. Teoksessa kerrotaan, miten masennusta sairastavat voivat tämän terapian avulla oppia suhtautumaan ajatuksiinsa, tunteisiinsa ja fyysisiin tuntemuksiinsa radikaalisti uudella tavalla. Lisäksi heitä opetetaan tunnistamaan masennuksen varoitusmerkit hyvissä ajoin ja reagoimaan niihin niin, että lievä masennus ei pääse pahenemaan täysimittaiseksi masennusjaksoksi.

Vaikuttava kirjoittajakaarti koostuu psykologian ja lääketieteen tohtoreista, joiden työ mindfulnessin parissa on tunnustettu ympäri maailman. He käyvät askel askeleelta läpi, miksi ja miten mindfulness-harjoitukset ja niiden yhdistäminen kognitiiviseen terapiaan ovat edistäneet toipumista masennuksesta ja ehkäisseet sen uusiutumista. Mukana on psykologeille ammattikäyttöön tarkoitettuja ohjemonisteita sekä runsas ja ilmainen verkkoaineisto.Varsinaisen kurssisisällön lisäksi kirjassa käydään läpi myös masennuksen teoriaa sekä uusimpia tutkimuksia tietoisen läsnäolon vaikutuksista. Kirja on suunnattu mielenterveysalan ammattilaisille sekä kaikille tietoisen läsnäolon soveltamisesta kiinnostuneille.

Arvostele itse tämä teos

sid. 376 sivua
32.00 €

Seligman Martin: Aito onnellisuus

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia,

Positiivinen psykologia on tuore psykologiatieteen alue, joka keskittyy ihmisten vahvuuksiin heikkouksien sijaan. Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että inhimillisen elämän kokeminen onnellisena ei johdu henkilön geeneistä tai hyvästä tuurista. Seligmanin mukaan onnellisuutta voidaan viljellä tunnistamalla ja käyttämällä hyväksi ihmisissä jo valmiina olevia tunnusomaisia vahvuuksia ja luonteenpiirteitä, kuten ystävällisyyttä, itsenäisyyttä, huumoria, optimismia ja anteliaisuutta. Kääntymällä jatkuvasti näiden vahvuuksien puoleen elämän ratkaisevilla alueilla lukijat oppivat rakentamaan luonnollista puskuria vastoinkäymisiä ja negatiivisten tunteiden kokemista varten. Samalla he oppivat myös siirtämään elämänsä uudelle positiivisemmalle tasolle.

Käänteentekevän psykologisen tutkimuksen pohjalta Seligman osoittaa, miten positiivinen psykologia siirtää tämän tieteenalueen perusnäkökulman pois kapeakatseisesta patologian ja mielisairauksien tutkimisesta positiivisiin tunteisiin, hyveisiin, vahvuuksiin ja toimintatapoihin. Kullekin ihmiselle tunnusomaisia vahvuuksia voidaan kasvattaa läpi koko elämän, ja tällä toiminnalla on suoria hyödyllisiä seurauksia terveyteen, ihmissuhteisiin ja työuraan.

Tässä populaarissa tietokirjassa Seligman esitelee tunnusomaisten vahvuuksien tunnistamista ja kartoitta­mista monien lyhyiden testien avulla. Näin lukija voi mitata omien positiivisten tunteiden kokemisen määränsä. Näiden mittausten avulla lukija voi määrittää omat suurimmat vahvuutensa. Aidon onnellisuuden keskeinen elämänmuutokseen houkutteleva opetus on, että tunnistamalla parhaat puolet itsessämme voimme parantaa maailmaa ympärillämme ja saavuttaa uuden ja kestävän tason aidossa tyytyväisyydessä, ilossa ja merkityksessä.

Martin Seligman on Pennsylvanian yliopiston psykologian professori, positiivisen psykologian verkoston (Positive Psychology Network) johtaja. Hän on toiminut myös mm. Amerikan psykologisen yhdistyksen puheenjohtajana. Seligman on julkaissut lukuisia tieteellisiä ja populaareja menestysteoksia psykologian eri aloilta ja on viime vuosina ollut positiivisen psykologian keskeisiä kansainvälisiä asiantuntijoita. Aiemmin suomeksi on julkaistu hänen teoksensa Optimistin käsikirja.

Alkuperäisteos: Authentic happiness

"Martin E.P. Seligmanin kirjassa Aito onnellisuus on helppoja testejä, joiden avulla voit kartoittaa omat vahvuutesi. ...myös ihmissuhteet, terveys ja työura voivat parantua, kun tunnistamme vahvuutemme ja kasvatamme niitä."
-Voi Hyvin 1/09

"...ihminen voi lisätä onnellisuuttaan - vieläpä pysyvästi. Eli kukin voi elää ainakin oman onnellisuusmarginaalinsa ylätasanteella. ...teos ei pahemmin pursua siirappia; siihen voivat kyllä tarttua nekin, jotka saavat näppylöitä myönteisen ajattelun oppaista. Kirjan väitteet ja esimerkit nojaavat tutkimuksiin..."
-Kirsi Heikkinen / Tiede 3/2009

Arvostele itse tämä teos

pokkari 219 sivua
6.00 €
ovh 11.00
TARJOUSHINTAAN

Siikala Helinä: Ilon alkeet

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, terapia, psykologia,

"Kuulkaa, minä olen täydellinen, minussa on ihan kaikkea mitä ihmisessä on, rakkautta ja vihaa, lempeyttä ja ahneutta ja kateutta ja mustasukkaisuutta ja hellyyttä ja katkeruutta ja kaunaa ja avuliaisuutta ja epäitsekästä välittämistä - ihan kaikkea!"

Kirjassa kirjailija ja lääkäri julistaa ihmisen oikeutta hyväksyä itsensä ja nauttia elämästä. Meillä on lupa iloita ilman huonoa omaatuntoa elämän pienistä asioista, tapahtumista ja tavaroista - tässä, nyt, tällaisena.

Helinä Siikala (1943) on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti. Siikala on myös kirjailija, ajattelija ja vaihtoehtoisen lääketieteen kannattaja ja soveltaja. Hänen kirjalliseen tuotantoonsa kuuluu runoja, proosaa ja mietteitä. Siikalan käsitys ihmiselämän kokonaisvaltaisuudesta näkyy hänen teksteissään, jotka ovat saaneet aineksia myös hänen kokemuksistaan lääkärin ammatissa ja kouluttajana. Helinä Siikala on saanut Kalevi Jäntin säätiön palkinnon vuonna 1976.

Arvostele itse tämä teos

nid. 397 sivua
9.00 €

Siikala Helinä: Voiman ja ilon käsikirja (NID)

PAINOS LOPPUUNMYYTY

terapia, psykologia, itsetuntemus,

Yritä olla ahmimatta tätä kirjaa vaikka mielesi kuinka tekisi. Lue vaikka vain muutama luku päivässä tai illalla nukkumaan mennessä.

Tämä kirja on käyttökirja. Siinä on paljon iloista ja ankaraa asiaa, paljon ajateltavaa. Ja siinä on paljon helppoja, mutta tehokkaita harjoituksia, joita volt tehdä bussipysäkilläkin tai ikävystyttävässä kokouksessa.

Helinä Siikala sanoo itse ettei hänen kirjansa ole opas menestykseen ja vaikutusvaltaan. Hänen päämääränsä on syvempi ja täydempi elämisen tunto, joka saa ihmisen iloitsemaan siitä että on olemassa ja toimimaan itsensä ja muiden hyväksi.

Arvostele itse tämä teos

pokkari 6.00 €
ovh 8.50
TARJOUSHINTAAN

Siikala Helinä: Ystäväni minä

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, terapia, psykologia,

”Varauksetta en pidä yhdestäkään ihmisestä. Itsestäni nyt kaikkein vähiten.”

Kirjailija ja lääkäri Helinä Siikala kertoo kahdesta naisesta, kahdesta erilaisesta naiskohtalosta. Lääkärin ja ja potilaan keskustelujen myötä lääkäristä, jonka piti olla kuuntelija, tulee kertoja. Potilaasta jonka oli määrä olla kertoja, tulee kuuntelija. Vuorovaikutuksesta alkaa uusi hengitys: löytöretki niihin moniin minuuksiin, joita jokaisessa ihmisessä on. Itsessä olevaan elämään, ja sen voimaan, iloon.

Arvostele itse tämä teos

nid. 222 sivua
29.00 €

Sinkkonen Jari: Lapsen kanssa

 Lisää ostoskoriin

lapset, psykologia,

Hyvä kokemus omasta itsestä saa alkunsa siitä, mitä isän ja äidin katse kertoo pienelle vauvalle. Vanhemmat hyväilevät ja silittelevät vauvaa ja välittävät sille kuvan, että se on kokonaan hyvä. Psyykkisessä mielessä 'kokonaan hyvä' on ihminen, jota rakastetaan vihaisena ja epätäydellisenäkin ja ilman ehtoja.

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen kuvaa kirjassaan persoonallisuudenkehityksen kulkua, mielen talon rakentumista. Pieni rakenteilla oleva talo on alttiina kaikenlaisille luonnonvoimille; niistä vaarallisimpia on torjutuksi tuleminen. Jari Sinkkonen vastustaa kolkkoa perisuomalaista tapaa kieltää vauvan "liiallinen" helliminen ja sylissä pitäminen. Mikä on liikaa? Ei pientä lasta voi koskaan pitää liian hyvänä.

Kirjan jälkimmäisessä osassa käsitellään ajatonta ja aina ajankohtaista narsismia. Antiikin kauniilla ja onnettomalla Narkissos-nuorukaisella, joka näki vain Oman peilikuvansa, on nykyisin paljon hengenheimolaisia. Kirjoittaja antaa kaksi koskettavaa esimerkkiä narsistisista lapsista: toinen on hylkäämisiä ja laiminlyöntejä kokenut poika, toinen pilalle hemmoteltu tyttö. Voidaankin puhua kokonaisesta narsistisesta kulttuurista, jonka tyypillisiä piirteitä ovat rahan, menestyksen ja suorittamisen yliarvostus, vaikeus odottaa, tarve saada kaikki heti. Tähän liittyy auktoriteetin kieltäminen. Erityisesti isän mitätöiminen on narsistiselle kulttuurille ominaista.

Arvostele itse tämä teos

nid. 296 sivua
29.00 €

Sinkkonen Jari: Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun

 Lisää ostoskoriin

lapset, psykologia,

Unohtuuko lapsen etu kiireisen arjen keskellä? Mistä kertovat lapsen stressi ja aggressiot? Onko oikein asettaa rajoja ja rangaista?

Perheiden tiukkatahtinen elämä, monet harrastukset ja tiuhaan vaihtuvat hoitajat ovat lapsen stressin ja ylikuormituksen osatekijöitä. Vanhemmilla pitäisi olla aikaa pysähtyä ja herkistyä kuuntelemaan lasta, lukemaan lapsen mieltä ja eläytymään lapsen tunteisiin. Kiintymyssuhde turvalliseen aikuiseen edistää keskushermoston ja empatiakyvyn kehitystä. Lapsen ja hoivaajan välinen luottamus ohjaa minäkuvan ja hyvän itsetunnon rakentumista.

Teoksessa avataan myös raikas näkökulma lapsen aggressioiden kohtaamiseen: siinä vanhemman keskeinen tehtävä on auttaa lasta säätelemään ja hallitsemaan tunteitaan.

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen tunnetaan monista asiantuntevista ja humoristisen lämpimistä terveys- ja kasvatusalan tietoteoksistaan.

Arvostele itse tämä teos

nid. 279 sivua
29.00 €

Sinkkonen Jari: Nuoruusikä – Miten lapsesta tulee nuori aikuinen

 Lisää ostoskoriin

lapset, psykologia,

Mikä kaikki askarruttaa nuoria ja heidän vanhempiaan? Relatkaa - tärkeintä on olla aito!

Nuoruusikä kuohuineen, jengiytymisineen ja jopa käytöshäiriöineen kuuluu lapsen luonnolliseen kehitysvaiheeseen siinä missä leikki-ikäisen uhmakin. Keskusteluyhteyden säilyminen vaatii kuitenkin avoimuutta ja rohkeutta, ja mitä enemmän arkiselle yhdessäololle varataan aikaa, sitä varmemmin ratkaistaan perheiden pattitilanteita.

Teoksessa tarkastellaan nuoruusiän eri vaiheita lasten ja nuorten parissa tehdyn kliinisen työn pohjalta sekä lukuisten haastattelujen ja kouluyhteistyön kautta. Kirja sisältää myös runsaasti tietoa hormonien puberteetti-iän vaikutuksista sekä riippuvuuksien syntymisestä.

Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen tunnetaan monista asiantuntevista ja humoristisen lämpimistä terveys- ja kasvatusalan tietoteoksistaan.

Arvostele itse tämä teos

nid. 360 sivua
47.00 €

Sinkkonen Jari: Pesästä lentoon

PAINOS LOPPUUNMYYTY

lapset, psykologia,

Pesästä lentoon koostuu kuudestatoista alansa tunnetun asiantuntijan artikkelista. Niistä syntyy eräänlainen prisma, joka heijastelee lapsuusiän kehitystä alkaen neurobiologiasta erilaisiin mielen ja kehityksen teorioihin ja edelleen siihen, miten lapsesta tulee perheen ja laajemman yhteisön jäsen.

Kirjassa esitellään kolme kehitysteoriaa. Leikkiä, päivähoitoa ja koulua valotetaan kahdesta näkökulmasta kutakin. Lapsen moraalin kehitykselle on omistettu yksi kirjoitus, samoin lapselle oikeudellisena subjektina.

Lasta ja lapsen tunteita tarkastellaan myös tunnettujen kirjailijoiden kuvausten valossa, sillä kirjallisuus antaa runsaasti välineitä elämästä kertomiseen. Perheen toiminnalle asetetaan vaatimuksia, mutta kerrotaan myös siitä, miten nykyaikaiset vanhemmat ovat löytäneet pulmiinsa uusia ratkaisuja.

Teos on tarkoitettu lasten kanssa ammatikseen työskenteleville ja kaikille niille vanhemmille, jotka ovat kiinnostuneita lapsen sisäisen maailman ja ulkoisten realiteettien keskinäisistä yhteyksistä.

Arvostele itse tämä teos

sid. 264 sivua
15.00 €

Sinkkonen Jari: Yhdessä isän kanssa

PAINOS LOPPUUNMYYTY

lapset, psykologia,

Juuri tavallisia miehiä ja isiä lapset tarvitsevat.

Kirjassa lastenpsykiatri Jari Sinkkonen tuo esille ja korostaa isän merkitystä lapsen elämässä. Miksi mies haluaa isäksi? kirjoittaja pohtii kysymystä isyyden psyykkisestä olemuksesta ja rakenteesta. Oma lukunsa on omistettu isyydelle avioeron jälkeen.

Kouluikäisen ja murrosikäisen lapsen kehitystä käsitellään lasten ja nuorten omien kuvausten pohjalta. Niistä näkyy liikuttavalla tavalla miten pienetkin "laatuajan" hetket ovat tallentuneet syvälle mieleen.

"Tämän kirjan viesti on, että miehen tai isän perusluonteet tai -olemuksen ei tarvitse muuttua miksikään: hän on sellaisenaan riittävän hyvä isäksi. Hänen on kuitenkin asetuttava kuuntelemaan lastaan ja oltava hänen käytössään. Siten hän välittää oman ainutlaatuisen panoksensa lapsen hyväksi!"

Arvostele itse tämä teos

nid. 134 sivua
29.00 €

Sinkkonen Mirja: Mielen hoiva

 Lisää ostoskoriin

psykologia, myönteinen ajattelu,

– Myötätunto ja lohdutus voimavaraksi

Elämä kolhii milloin enemmän, milloin vähemmän. Joku on herkkähipiäinen ja tuntuu olevan aina loukkaantunut jostakin. Jotakuta painaa ahdistus, joku suree suurta menetystä. Joskus paha olo nousee esiin silloin, kun kaikki näyttää olevan mallillaan.

Erilaisista elämänkokemuksista ja persoonallisuuksista huolimatta meitä yhdistää se, että tarvitsemme kaikki noissa tilanteissa lohdutusta. Joskus se on toisen ihmisen kanssakulkijuutta, joskus oman sisäisen äänen puhetta. Teos avaa kiinnostavalla tavalla psyykkisen työmme eri puolia sekä persoonallisuuden rakenteita ja voimavaroja, joiden varassa kohtaamme vaikeudet elämässämme. Kyky antaa ja ottaa vastaan lohdutusta on noista voimavaroista tärkeimpiä.

Arvostele itse tämä teos

sid. 253 sivua
25.50 €

Spiik Tor G.: Häpeän lapset

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, henkinen kasvu,

Tässä kirjassa traumaterapeutti Tor Spiik käsittelee suomalaisia läheisesti koskettavaa aihetta. Häpeä on yksi eniten minäkuvaamme, ajatteluumme, toimintaamme ja elämämme reitin valintaan vaikuttavia tunteita. Siksi sen kohtaaminen edistää ratkaisevasti matkaamme kohti ehyempää elämää.

Kirjassa etsitään häpeän lähteitä ja syitä siihen, miksi häpeä usein kätkeytyy. Se antaa myös työkaluja häpeän vääristämän minäkuvan ja epäterveiden toimintamallien tunnistamiseen. Lopuksi kirja osoittaa tietä häpeästä toipumiseen, avaa toivon näköaloja usein kivun kautta aitoon minuuteen ja vapauteen kulkevassa prosessissa. Kirjan punainen lanka on kirjoittajan kristillinen vakaumus, mutta hän lähestyy asiaa monipuolisesti myös lapsen psyykkisen kehityksen, perheen, kansallisen identiteetin ja historian näkökulmista.

Kirjan sisällössä näkyy vahvasti kirjoittajan oma elämänkokemus. Tor "Tusse" Spiik on elänyt vaiherikasta elämää; matkan varrelle mahtuu monta ammattia ja erilaisia yrityksiä. Vuodesta 1992 lähtien, löydettyään uskon myötä tasapainon ja eheyden omassa elämässään, hän on tehnyt sielunhoitotyötä. Lisäksi hän on pitänyt erilaisia seminaareja muun muassa pastoriterapeutti Seppo Jokisen kanssa. Vuonna 1998 hän sai päätökseen Tanskassa (ESARPACissa)käydyn 3-vuotisen kristillisen terapiakoulutuksen, jossa pääaiheena oli ihmisen häpäisy eri muodoissa. Nykyään turkulainen Tor Spiik työskentelee päätoimisena terapeuttina; hän on myös oman alansa arvostettu kouluttaja. Häpeän lapset on hänen ensimmäinen kirjansa.

Arvostele itse tämä teos

pokkari 94 sivua
8.50 €

Styron William: Pimeän kuva

PAINOS LOPPUUNMYYTY

masennus, psykologia, terapia,

Pimeän kuva, Muistelma hulluudesta on tunnetun kirjailijan omakohtainen kertomus syvästä masennuksesta ja sen voittamisesta.

William Styronin masennuksen ensimmäisiä oireita olivat unettomuus ja hellittämätön pahanolon tunne. Niistä alkoi hänen matkansa syvään depressioon, johon ei tuntunut löytyvän selitystä eikä parannusta.

Masennuksesta kärsivän tilaa on ulkopuolisen vaikea ymmärtää, mutta masennuksesta voi myös parantua. William Styronin mukaan ihmiset, jotka ovat siitä selviytyneet, ovat lähes poikkeuksetta oppineet aivan uuden tyyneyden ja kyvyn iloon.

"Lohdullinen ja lempeäkin puheenvuoro asiasta, josta harvoin puhutaan oikeilla sanoilla. Tulevan talven marraskuussa toivon ihmisten muistavan, että tällainen kirja on olemassa." – Kotkan Sanomat

William Styronin romaaneista tunnetuimpia ja Sofien valinta sekä Pulitzer-palkittu Nat Turnerin kapina.

Arvostele itse tämä teos

nid. 252 sivua
34.00 €

Takanen Kimmo: Tunne lukkosi

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, psykologia,

– Vapaudu tunteiden vallasta

Tiedosta tunnelukkosi ja vapauta itsesi saamaan se, mitä todella tarvitset! Tunnistamalla menneisyytesi vaikutuksen kasvat entistä eheämmäksi aikuiseksi.

Vaaditko itseltäsi kohtuuttomia? Uhraatko omat tarpeesi? Joudutko toistuvasti hankaliin tilanteisiin ihmissuhteissasi? Tiedätkö järjellä, että jokin toimintatapasi on sinulle haitallinen, mutta et pysty muuttamaan itseäsi?

Tunne lukkosi -teos auttaa sinua tiedostamaan tunne-elämän lukkosi ja niiden vaikutuksen elämässäsi havainnollisten kuvausten ja esimerkkien avulla. Se opastaa sinua uudella tavalla ymmärtämään menneisyytesi vaikutuksen nykyhetkessä ja auttaa sinua näkemään vaihtoehtoisia ratkaisumalleja elämäsi haasteissa. Kirja auttaa sinua vihdoin saamaan sen, mitä sisimmässäsi olet aina todella halunnut.

Kirjassa on kattavat kuvaukset kaikkien 18 tunnelukon piirteistä sekä testejä, joilla voit kartoittaa tunnelukkosi ja niiden alkuperän. Kirja tarjoaa useita skeematerapiaan pohjautuvia käytännön harjoituksia, joilla voit itse auttaa itseäsi vapautumaan lukoistasi.

Kirjan tekijä Kimmo Takanen on yksi skeematerapian edelläkävijöistä Suomessa. Hän toimii terapeuttina ja kouluttajana.

Arvostele itse tämä teos

nid. 211 sivua
34.00 €

Takanen Kimmo: Tunne sydämesi

PAINOS LOPPUUNMYYTY

parisuhde, psykologia,

– Matka uuteen rakkauteen

Tunne oma sydämesi, eheydy erosta!

Eroaminen on vaikeaa. Ero voi olla kuitenkin mahdollisuus tuntea paremmin sydämesi, kasvaa vahvempaan aikuisuuteen ja rakentaa uusi elämä.

Tunne sydämesi -kirjassa on konkreettisia ohjeita, joiden avulla voit helpottaa arkea ja oloa eron jälkeen. Mitä tehdä vihan tai surun purkamiseksi? Miksi ei ehkä kannata kiirehtiä suinpäin uuteen suhteeseen? Kirja auttaa työstämään päättynyttä parisuhdetta, jotta voisit olla valmis uuteen rakkauteen. Kirjassa on testejä ja tehtäviä, jotka auttavat sinua avaamaan tunnelukkojasi ja eheytymään.

Kirjan tekijä Kimmo Takanen on yksi skeematerapian edelläkävijöistä Suomessa. Hän pitää yllä suosittua nettisivustoa www.skeematerapia.fi, ja toimii terapeuttina ja kouluttajana. Hänen teoksensa Tunne lukkosi on ollut myyntimenestys.

Arvostele itse tämä teos

nid. 275 sivua
27.00 €

Teasdale John, Williams Mark, Segal Zindel: Mindfulness-työkirja

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, itsetuntemus,

– 8 viikon ohjelma masennuksesta ja ahdistuksesta vapautumiseen

Kuvittele kahdeksan viikon ohjelma, joka voi auttaa sinua voittamaan masennuksen, ahdistuksen ja stressin. Opit uusia tapoja, joilla ymmärrät omia ajatuksiasi ja tunteitasi. Ohjelma on mindfulnessiin perustuva kognitiivinen terapia, joka on testattu ja todettu tehokkaaksi kliinisissä tutkimuksissa maailmalla. Asiantuntevat kirjoittajat ovat laatineet erityisiä mindfulness-harjoituksia joka viikolle, työkaluja edistyksen tarkkailemiseen ja hyödyllisiä kommentteja harjoittelun läpiviennille.

Arvostele itse tämä teos

nid. 364 sivua
28.00 €

Tirch Dennis, Schoendorff Benjamin, Silberstein Laura R.: Myötätunnon tiede

 Lisää ostoskoriin

psykologia, itsetuntemus,

Psykologisen joustavuuden kehittäminen

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) on tutkitusti tehokas keino monenlaisten psyykkisten ongelmien hoitoon. Siitä ovat saaneet apua niin masennuksesta, ahdistuksesta, syömishäiriöistä kuin riippuvuuksista kärsivätkin.

Tärkeä osa hyväksymis- ja omistautumisterapiaa on tietoinen läsnäolo eli mindfulness, joka on kykyä elää tässä hetkessä ja hyväksyä se sellaisenaan. Yhtä tärkeää on myös myötätunto sekä toisia että itseä kohtaan. Myötätuntoisten tekojen on todettu edistävän sekä psyykkistä että fyysistä terveyttä, lisäävän stressinsietokykyä ja parantavan kykyä keksiä vaihtoehtoisia suhtautumistapoja vaikeissa tilanteissa.

Kirjassa valotetaan ACT-terapian menetelmiä ja taustoja sekä sitä, miten myötätuntokeskeistä näkökulmaa voi soveltaa siihen. Kirja sopii sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita uusista, monia soveltamisvaihtoehtoja tarjoavista menetelmistä, että niille, jotka haluavat syventää tietämystään kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta.

Dennis Tirch on psykologian tohtori, Benjamin Schoendorff filosofian maisteri ja psykologi ja Laura R. Silberstein psykologian tohtori.

Arvostele itse tämä teos

sid. 620 sivua
19.00 €

Tähkä Veikko: Mielen rakentuminen ja psykoanalyyttinen hoitaminen

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia,

Tässä teoksessaan Veikko Tähkä esittää johdonmukaisen ja omaperäisen psykoanalyyttisen mallin ihmismielen kehityksestä. Sen lisäksi hän selvittää uudella ja haastavalla tavalla psykoanalyyttisen ymmärryksen ja psykoanalyyttisen vuorovaikutuksen luonnetta sekä esittää kaiken edellisen pohjalta kattavat vaihespesifisten lähestymistapojen mallit hoidettaessa psykoanalyyttisesti psykopatologian eri tasoja edustavia potilaita.

Teos edustaa poikkeuksellisen merkittävää ja vaikuttavaa lisää olemassaolevaan psykoanalyyttiseen kirjallisuuteen ja tarjoaa kaikille alasta kiinnostuneille lukijoille kiehtovan ja haastavan älyllisen seikkailun, arvioi esipuheen kirjoittaja Robert S. Wallerstein.

Veikko Tähkän Mielen rakentuminen ja psykoanalyyttinen hoitaminen on tekijänsä tähänastinen pääteos. Tämä Yhdysvalloissa 1993 ilmestynyt, nyt odotettuna suomenkielisenä laitoksena valmistunut kirja on synteesi Veikko Tähkän yli 40-vuotisesta elämäntyöstä ja ajattelusta tutkijana, terapeuttina, opettajana ja työnohjaajana.

Arvostele itse tämä teos

sid. 234 sivua
28.50 €

Vartiovaara Ilkka: Jaksamisen rajat

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, masennus, stressi,

Vapaa-aika lisääntyy, mutta niin lisääntyvät jaksamisongelmatkin. Joka toinen suomalainen potee ajoittaista masennusta tänäkin vuonna. Minkälaiset asiat ja tapahtumat vaikuttavat jaksamiseen? Nuori on energinen, mutta jaksaako hän? Mihin tyrehtyy jaksaminen nykyisessä työelämässä? Miten ihminen itse voi erottaa väsymyksensä sellaisista jaksamisoireista, jotka edellyttävät tilanteeseen paneutumista tai lääkärinhoitoa? Kuinka perheenjäsen, ystävä tai työtoveri voisi olla avuksi?

Terveyden ja sairauden filosofiksikin kutsuttu psykiatri-kirjailija tarkastelee ongelmia, joita jokainen kohtaa eri-ikäisenä, eri elämänvaiheissa ja elämäntilanteissa. Kirjassa hän käy läpi erilaisia toimiviksi todettuja keinoja ja antaa uusinta tietoa siitä, mikä usein helpottaa ihmisten oloa.

Psykiatrian erikoislääkäri
ILKKA VARTIOVAARA

toimi 12 vuotta Suomen Lääkärilehden päätoimittajana ja on kirjoittanut lääketieteestä 30 vuotta. Tässä kirjassa hän käsittelee tavallisimpia jaksamisongelmia, niiden syitä ja oireita.

Arvostele itse tämä teos

nid. 114 sivua
21.00 €

Virtue Doreen: Kristallilapset

 Lisää ostoskoriin

lapset, psykologia,

– Uuden sukupolven selvänäköiset ja herkät lapset

Kristallilapset ovat uuden sukupolven selvänäköisiä ja herkkiä lapsia, jotka ovat syntyneet maaplaneetalle Indigolasten jälkeen. Heitä on vastasyntyneistä noin 10 vuoden ikäisiin lapsiin, jotka kuuluvat ns. ensimmäiseen aaltoon. Kristallilapsilta puuttuu Indigolasten tummempi puoli.

Kristallilapset ovat sekä sisäisesti että ulkoisesti kauniita - yksi katse heidän silmiinsä kertoo jumalallisesta rakkaudesta ja viisaudesta. Heidän auransa ovat kirkkaat, säteilevät ja läpikuultavat - he näyttävät säteilevän sisältä ulospäin! He puhuvat menneistä elämistä, kaukaisista galakseista ja syvällisistä rauhan ja rakkauden käsityksistä.

Tämä kirja käsittelee monia asioita, joilla on vaikutusta näihin erityisiin lapsiin (parantajan kyvyt, yhteys luontoon, syömistavat jne.) Kirja sisältää kristallilasten ja heidän vanhempiensa sekä heidän opettajiensa haastatteluja. Se tuo esille sellaisia seikkoja, jotka tekevät lapset onnellisiksi ja saa heidät pysymään terveinä, mutta se kertoo myös sudenkuopista, joita meidän pitää välttää, etteivät Kristallilapset menetä erityisiä lahjojaan.

Arvostele itse tämä teos

nid. 222 sivua
20.00 €

Välipakka Tuija, Lehtosaari Arja: Sata tapaa tappaa sielu

 Lisää ostoskoriin

psykologia,

–narsismin uhrit kertovat

Heitä on ollut aina ja kaikkialla, kaikissa roduissa, kulttuureissa, yhteiskuntaluokissa ja kaikkien ammattien piirissä: narsisteja. Heidän käsityksensä oikeasta ja väärästä ovat omanlaisensa, he tarvitsevat jatkuvaa ihailua ja huomiota, eivät koskaan häpeä tekojaan tai tunne empatiaa, mutta taitavat sosiaalisen käyttäytymisen koodit ja pystyvät näyttelemään uskottavasti tunteita.

Sata tapaa tappaa sielu kertoo narsismista ja narsistisesta luonnehäiriöstä. Lisäksi kirja sisältää runsaasti uhrien omakohtaisia kertomuksia muun muassa narsistista parisuhteessa, narsistista äitinä, isänä tai muuna lähisukulaisena sekä narsistista työpaikalla. Uhrien kokemuksissa keskeistä osaa näyttelevät muun muassa syyllistäminen, seksi, mustasukkaisuus, henkinen ja fyysinen väkivalta ja uhrin itsetunnon mureneminen. Mukana ovat myös nimittelyn helmet - kipeät mutta mustalla tavalla hauskat letkaukset - sekä selviytymiskeinoja, iloa, valoa ja vahvuutta uhrin elämään.

Narsismista on kirjoitettu tietokirjallisuutta ja oppaita, mutta ei uhrin näkökulmasta eikä uhrin sanoin. Kuitenkin vertaistuki ja samaistuminen muiden kokemuksiin ovat uhreille usein avainasemassa kohti vapautta narsistin otteesta.

Arvostele itse tämä teos

nid. 356 sivua
27.00 €

Wais Mathias: Ihmisen elämänkaari, Aikuiselämän kriisit ja kehitysmahdollisuud

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, psykologia, antroposofia,

Nykyajan ihmisen elämänkaareen sisältyy monia yllättäviä ja odottamattomiakin puolia. Elämän käännekohdissa ilmenee usein perustavanlaatuisen muutoksen tarpellisuus. Silloin nousevat esiin oman elämäntien yksilölliset lähtökohdat ja elämänkaaren tietoinen työstäminen itsekasvatuksen ja itsetuntemuksen syventämiseksi. Elämänkaarityöskentelyssä etsitään tulevaisuuteen johtavia, kehitysmahdollisuuksia avaavia näköaloja omaan elämään.

Psykologi Mathias Wais on toiminut pitkään käytännön elämänkaarineuvontatyössä, joka on lasten, nuorten ja aikuisten kehitysneuvontaa olematta psykoterapiaa. Kirja on syntynyt tämän työn kokemuksista ja se sisältää runsaasti esimerkkitapauksia. Tarkoituksena on auttaa kehittämään aktiivista suhdetta omaan elämändynamiikkaan ja antamaan herätteitä itsekasvatuksen ja elämänhallinnan tueksi. Kirjoittaja kuvaa lisäksi elämänkaaren kehityksen yleisiä lainalaisuuksia, kuten seitsen- ja viisivuotisrytmejä sekä poikkeamia normaalista kehitysdynamiikasta. Miehen ja naisen tilannetta tarkastellaan parisuhteen ja avioliiton sekä perheen ja työn näkökulmasta. Yksinhuoltajan ja uusperheen elämäntilannetta käsitellään myös, samoin murrosikää ja erityisesti naisen muuttuvaa roolia lasten kasvaessa.

Mathias Wais (s.1948) on opiskellut psykologiaa, juutalaisuutta ja tibetologiaa. Diplomipsykologin tutkinnon jälkeen hänellä on psykoanalyyttinen koulutus. Hän on tehnyt tutkimuksia neuropsykologian alata ja antroposofisesti opiskellut elämänkaarineuvojaksi. Wais johtaa lapsille, nuorille j aikuisille tarkoitettua neuvontakeskusta Dortmundissa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 220 sivua
26.00 €

Wilber Ken: Rajaton viisaus

PAINOS LOPPUUNMYYTY

filosofia, psykologia,

Rajaton viisaus on ymmärrettävä ja helposti lähestyttävä opas ihmisen tietoisuuteen sekä erilaisiin psykologian suuntauksiin ja terapioihin. Ken Wilber käsittelee teoksessa sekä länsimaalaisia että itämaisia lähestymistapoja ihmisen henkiseen kasvuun aina psykoanalyysista eksistentialismiin, zeniin ja transpersoonallisen psykologian kautta tantraan. Wilber hahmottelee kattavan kartan ihmisen tietoisuudesta ja sen kehityksestä. Tätä karttaa vasten eri teoriat, menetelmät ja harjoitukset esitellään selkeästi ja käytännönläheisesti. Teos tarjoaa johdonmukaisen ja älyllisesti eheän näkemyksen mielen, kehon, tunteiden ja hengen yhteydestä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Arvostele itse tämä teos

nid. 322 sivua
35.00 €

Williams, Teasdale, Segal & Kabat-Zinn: Mielekkäästi irti masennuksesta (kirja + cd)

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia,

Mielekkäästi irti masennuksesta on uraauurtava teos, joka yhdistää länsimaisen kognitiivisenpsykologian saavutukset itämaiseen meditaatiotekniikkaan masennuksen hoidossa. Sen kirjoittajat ovat psykologian ja psykiatrian asiantuntijoita ja Jon Kabat-Zinn on jo useissa suomeksikin julkaistuissa teoksissaan tehnyt pioneerityötä tuodakseen tietoisen,hyväksyvän läsnäolon (mindfulness) periaatteet länsimaisten lukijoiden ulottuville.

Tutkimukset ovat osoittaneet kognitiivisen psykoterapian olevan yksi tehokkaimmista terapiamuodoista masennuksen hoidossa ja kognitiivisesta lähestymistavasta on kirjoitettu paljon. Kuitenkin tämä teos on ensimmäinen, jossa yhdistetään tietoisen läsnäolon opit kognitiivisen psykoterapian löytöihin. Teos on käytännönläheinen itsehoito-opas masennuksesta kärsiville, ja sitä täydentää meditaatio-CD.

Masennus aiheuttaa yksilölle kärsimystä ja on lisäksi merkittävä kansanterveydellinen ja taloudellinen ongelma. Kognitiivisesta terapiasta ja kognitiiviseen lähestymistapaan perustuvista masennuksen itsehoitoryhmistä on saatu hyviä kokemuksia, mutta terapiaa ja itsehoitoryhmiä ei ole tarpeeksi, eivätkä kaikki masentuneet halua tai jaksa hakeutua hoitoon. Helposti omaksuttavien itsehoitokeinojen tarve onkin ilmeinen.

Arvostele itse tämä teos

sid. 253 sivua
23.50 €

Wiseman Richard: Onnen tekijät

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia,

Tuuri tai sen puuttuminen ohjaa elämää enemmän kuin parhaatkaan suunnitelmat. Psykologian tohtori Richard Wiseman on tutkinut hyvä- ja huono-onnisia ihmisiä ja selvittänyt miksi onnen lahjat eivät käy tasan. Onnenpotkujen houkuttelemisessa ei auta erityisen korkea älykkyysosamäärä, saati poppakonstit. Wiseman löysi neljä perusperiaatetta, joita hyväonnisina pidetyt ihmiset tiedostamattaan hyödyntävät. Tämä kirja kannattaa lukea, sillä ne ovat kenen tahansa opittavissa. <7p>

Onnen tekijät antaa ohjeet oman onnenprofiilisi kartoittamiseen. Voit selvittää vahvuutesi ja heikkoutesi, jotta tiedät kuinka toimia mahdollisuuksiesi lisäämiseksi. Wiseman vastaa kysymyksiin, jotka askarruttavat jokaista – mutta joihin tiede ei ole aikaisemmin katsonut voivansa kajota.

Arvostele itse tämä teos

nid. 324 sivua
29.00 €

Yongey Mingyur Rinpoche: Elämänilon salaisuus ja onnellisuuden tiede

PAINOS LOPPUUNMYYTY

buddhalaisuus, tiibet, psykologia, meditaatio,

Kuinka löytää elämänilo ja onnellisuuden salaisuus?

Mitä yhteistä on nykyaikaisen neurotieteen ja ikivanhan buddhalaisen viisauden käsityksillä mielen toiminnasta ja todellisuuden perimmäisestä luonteesta?

Elämänilon salaisuus ja onnellisuuden tiede käy yksityiskohtaisesti läpi meditaation toimintaperiaatteita ja vaikutuksia. Kirjassa käsitellään meditaatiota neurologian valossa ja tutkitaan, miten meditaation säännöllinen harjoittaminen vaikuttaa aivojen onnellisuutta ja myötätuntoa käsitteleviin alueisiin.

Tieteellisen tarkastelun ohella kirjassa annetaan helposti lähestyttäviä meditaatio-ohjeita, joiden avulla voi löytää tien arkipäiväisten ongelmien läpi iloon, onnellisuuteen ja viisauteen. Onnellisuuden saavuttaminen ei lopulta ole niin monimutkaista kuin yleensä luullaan.

Yongey Mingyur Rinpoche (s.1975) on maailmankuulu tiibetinbuddhalainen mestari, joka nuoresta iästään huolimatta on saavuttanut korkean aseman opettajana. Buddhalaisuuden lisäksi hän on perehtynyt länsimaisiin tieteisiin ja työskennellyt neurologien ja psykologien kanssa kyetäkseen selittämään buddhalaisuutta ja meditaationharjoittamista tieteen kielellä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 432 sivua
24.00 €

Freud Sigmund: On Sexuality

 Lisää ostoskoriin

psykologia, sexuality,

This volume contains all of Freud's major writings on sexuality.

It begins with his revolutionary Three Essays on the Theory of Sexuality (1905) - which is without doubt his most important and original contribution to psychology after The Interpretation of Dreams. It also includes shorter papers or normal and abnormal sexuality, illustrated by numerous examples provided by Freud's own patients. These writings follow the full range and development of his thought up to 1931, covering such topics as sexual education of children, the psychology of love, perversions, the taboo of virginity and anal eroticism. As the reader will see, his views changed considerably over the years, particularly those concerning the development of sexuality in children, the Oedipus complex, the relation of character to sexual types and the sexual life of women.

On Sexuality was edited by Angela Richards. Based on James Strachey's Standard Edition, this collection of fifteen volumes is the first full paperback edition of Freud's works in English.

Arvostele itse tämä teos

nid. 154 sivua
13.50 €

Hall Judy: Psychic Protection

PAINOS LOPPUUNMYYTY

psykologia, visualisointi,

Almost everyone, at some time in their life, will need psychic protection. Psychic protection acts as an impermeable barrier against other people's thoughts and feelings. It keeps out unwanted intrusions, prevents energy being wasted and safeguards inner and outer space.

This introductory guide combines practical, easy-to-use techniques, such as visualizations y and flower essences, with actual case histories.:

It also explains:

- what psychic protection is and why it is require
- psychic protection in everyday life
- psychic protection and the spiritual life
- psychic attachment and psychic attack

Arvostele itse tämä teos

nid. 664 sivua
19.50 €

Hite Shere: Hite Report

 Lisää ostoskoriin

parisuhde, psykologia,

The Hite Report is still the only book to explore in detail women's feelings about sex.

3,500 women between the ages of 14 and 78 describe their most intimate feelings, and answer such questions as:

• How does orgasm feel - with and without intercourse? Is it important for you? • Do you enjoy masturbation? How do you masturbate? • Is your partner, or are your partners, well-informed about your sexual desires and your body? • Do you ever feel pressured to have sex? How do you handle it?

Winner of the Distinguished Service Award of the American Association of Sex Educators, Counsellors and Therapists.

Arvostele itse tämä teos

nid. 319 sivua
33.00 €

Liebermeister Svagito R.: The Roots of Love. A guide to Family Constellation

 Lisää ostoskoriin

terapia, psykologia,

This book examines the roots of love in families, in the relationship between parents and children and in the relationship between men and women. It explains the laws that guide our behavior within these relationships, what leads us into suffering and what can lead us out of it; how to grow from a blind to a more conscious love.

The book gives a summary of all the basic concepts of the work of Family Constellation as originally developed by Bert Hellinger, including the latest findings, in a clear and easy-to-understand way. It is rich in practical examples from daily life and from case studies of individuals.

Hellinger’s original insights are illuminated by the author’s own experience and are placed in the broader context of meditation and spiritual growth. This is more than a book about therapy; it is a stepping stone to finding one’s own authenticity and individual nature. The book is designed both for newcomers wishing to understand the basic concepts of Family Constellation and as a practical guide for those seeking to actively work with this approach.

Svagito R. Liebermeister has been a course and training leader in the field of therapy and meditation since 1981 and has personally studied with Bert Hellinger. He teaches and conducts trainings in more than 15 countries around the world and has an in-depth background working with different cultures and family histories.

Arvostele itse tämä teos