Untitled

978-952-6651-03-3
nid. 6.00 €
ovh 28.00
TARJOUSHINTAAN
Delfiini Kirjat

Olcott William Tyler: Aurinkotarusto

 Lisää ostoskoriin

muinaiset kulttuurit, okkultismi, rajatieto,

Tarve uskoa korkeampaan voimaan on aina ollut yhteistä kaikille kansoille. Mikä olisikaan ollut muinaisina aikoina eläneille ihmisille Aurinkoa ilmeisempi palvonnan kohde? Aurinkoa koskeva perimätieto on hämmästyttävän samankaltaista eri puolilla maailmaa, vaikka yhteydenpitokeinoja ei entisinä aikoina ollut. Auringon tärkein ominaisuus on sen valtava voima, jonka avulla pimeyden valta kukistetaan. Nousevaa Aurinkoa on tervehditty kaikkialla maailmassa. Auringon palvominen jumalana kehittyi huippuunsa muun muassa Amerikan mannerten intiaaniheimojen parissa sekä muinaisessa Egyptissä ja antiikin Kreikassa.

Miksi sateenvarjoa ei uskomuksen mukaan saa avata sisätiloissa? Minkä vuoksi vastapäivään kiertämisen uskotaan aiheuttavan epä­onnea? Mitä tarkoittaa kaikennäkevä silmä? Miten irokeesi-intiaanien harjoittama Auringon savuttaminen liittyy kristittyjen suorittamaan suitsukkeiden polttoon? Miten Aurinkoon liittyvä perimätieto on vaikuttanut kirkkojen arkkitehtuuriin ja hautausmaiden suunnitteluun? Keitä olivat Kain, Nooa, Sisyfos, Tantalos, Minotauros ja Apollon sekä valaan vatsaan joutunut Joona? Vastaus on yksi ja sama: he olivat auringonjumalia.

Kirjoittajan mukaan kirjallisuus on saanut alkunsa mytologiasta ja tiede perustuu aurinkomytologiaan. Onko kaikki olevainen todellakin osiin jaettua auringonvaloa?

Arvostele itse tämä teos

952-9586-81-7
sid. 95 sivua
19.00 €
Unio Mystica

Paasio Harri: Riimut -viikinkien oraakkeli

 Lisää ostoskoriin

riimut, mystiikka, muinaiset kulttuurit,

Tämä kirja on syntynyt käytännön tarpeesta. Kai Aaltosen vuonna 1991 ilmestynyttä, monin osin ansiokasta ja uraauurtavaa riimuopasta Sanat ovat lohikäärmeitä ei ole enää painoksen loppumisen vuoksi ollut pariin vuoteen saatavissa.

Suomalaisia näyttävät erityisesti kiinnostavan viikinkien riimut. Tämä johtunee osittain siitä, että viimeaikainen historiantutkimus on osoittanut ainakin maamme länsi- ja etelärannikon kuuluneen Itämeren viikinkikulttuurin vaikutuspiiriin. Monet rautakautiset löydöt tukevat tätä käsitystä. On myös hyvin todennäköistä, että muinaiset esi-isämme osallistuivat viikinkien idänretkille.

Numerologian ja astrologian keinoin voidaan tutkia ihmisen luonnetta, voimavaroja sekä mahdollisuuksia. Riimut ovat konkreettisempia ja käytännönläheisempiä. Niiden avulla voimme tutkiskella vaikuttimiemme ja tekojemme suuntaa. Riimuissa on ikivanhaa ihmiskunnan kollektiivista viisautta ja ne voivat viitoittaa meille tietä monin tavoin, mutta päätökset on kunkin meistä tehtävä itse.

Viikingit olivat toimeliaita merenkulkijoita ja maanviljelijöitä. Teot olivat tärkeämpiä kuin pitkät puheet. Tästä taustasta kehittyivät riimut. Viikinkien henkeä kunnioittaen olen pyrkinyt laatimaan myös tämän teoksen mahdollisimman käytännönläheiseksi. Kunkin riimun yhteydessä on lyhyesti selvitetty myös sen taustaa symboliselta kannalta. Toivon tämän auttavan lukijaa ymmärtämään, että riimut ovat osa ihmiskunnan kulttuurien kehittymisen pitkää jatkumoa. Kun haluat määrittää sijaintisi ja suuntasi elämän merellä, kysy rohkeasti neuvoa riimuilta ja anna arvoa niiden neuvoille, vaikka ne eivät aina sinua miellyttäisikään.

RIIMUJEN HISTORIAA

Sana riimu (rune) merkitsi alunperin muinaisgermaanisella kielellä karjumista. Muinaisskandinavian kielessä sana run merkitsi salaista kirjoitusta, gootiksi sana runa merkitsi salaisuutta tai kuiskaamista. Muinaisen englannin kielen roun ja rowan merkityssisältö oli lähinnä ?kuiskattu salaisuus?. Riimuja käytettiin sekä kirjoitusmerkkeinä että maagisina merkkeinä. Tässä kirjassa käsitellään jälkimmäisiä. Viikinkien ja germaanien mytologiassa riimut yhdistetään pääjumala Odiniin (germaanien Wotan tai Wodan), joka oli inspiraation, taistelun, viisauden ja kuoleman jumala. Odin ei myyttisten tarinoiden mukaan itse keksinyt riimuja, vaan voitti ne itselleen erään kokeen kautta. Roikuttuaan yhdeksän päivää keihään haavoittamana pyhässä saarnipuussa pää alaspäin, hän lopulta sai riimut itselleen.

Riimujen historiallinen alkuperä on hämärän peitossa. Konkreettisten todisteiden vähäisestä määrästä johtuen riimujen historiallisista juurista on esitetty useita eri teorioita. Erään teorian mukaan riimut ovat kehittyneet kreikkalaisista ja roomalaisista aakkosista ajanjaksona 500 eKr.–400 jKr. Toinen teoria puolestaan esittää, että gootit kehittivät riimut etruskien käyttämistä aakkosista vuosina 200–100 eKr. Etruskit olivat Pohjois-Italiassa elänyt muinainen kansakunta. Nykyisen Itävallan ja Etelä-Saksan alueella eläneet gootit olivat ilmeisesti tiiviissä kanssakäymisessä etruskien kanssa. Tähän viittaavat tutkijoiden mukaan gootin kielellä kirjoitetut tekstit, joissa on käytetty etruskien kirjainmerkkejä.

Edellä kuvatuista teorioista poikkeaa näkemys, jonka mukaan riimumerkit kehittyivät kivi- ja pronssikausilla tehdyistä ns. Hallristningor-kaiverruksista, joita on löydetty monista paikoista Pohjois-Italiasta, eteläisestä Saksasta ja Itävallasta. Useat näistä kaiverruksista muistuttavat riimuja. Riimujen alkuperän tutkiminen on vaikeaa, koska varsinaiset säilyneet riimukirjoitukset ovat niinkin ?uusia? kuin 400-luvulta jKr. Tutkimista vaikeuttaa myös se, että löydöt on tehty varsin laajalta maantieteelliseltä alueelta Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Brittein saarilta, Islannista, Pohjanmeren saarilta, Ranskasta, Saksasta, Itävallasta ja Venäjältä. Näyttää siltä, että kirjoitusriimumerkistöjä on ollut aikojen kuluessa käytössä useampia. Laajimmin käytössä olleita kirjoitusmerkkijärjestelmiä on kolme: germaaniset, anglosaksiset ja skandinaaviset ns. futhark-riimustot, joista germaaninen on todennäköisesti vanhin.

Ensiksi mainittuun kuuluu kaksikymmentäneljä riimua. Sana futhark juontaa siitä, että germaanisen merkistön kuuden ensimmäisen kirjaimen äänneasut ovat f, u, th, a, r ja k. Tätä merkistöä käytettiin yleisesti 400–700 jKr. Pohjois-Euroopassa. Merkit on jaettu kolmeen ryhmään perheittäin (aettir), jotka on nimetty jumalien mukaan Freijan, Heimdallin ja Torin (Tyrin) riimuperheisiin.

Anglosaksista futhark-riimustoa käytettiin Britanniassa 400–1100 jKr. 900-luvulle asti riimusto käsitti kaksikymmentäkahdeksan merkkiä ja sen jälkeen kolmekymmentäkolme. Lisämerkit otettiin mukaan edustamaan niitä muinaisenglannin äänteitä, joita ei käytetty Manner-Euroopassa puhutuissa kielissä.

Kolmas pääjärjestelmä eli skandinaavinen riimusto oli käytössä koko Skandinaviassa ja Islannissa 400–1100 jKr. Skandinaavisella merkistöllä tehtyjä kirjoituksia on säilynyt kaikkein eniten. Tässä merkistössä on vain kuusitoista merkkiä. Tämä on erikoista sen vuoksi, että esimerkiksi norjan kielessä on enemmän äänteitä kuin muinaisenglannissa. Merkkien pienempi lukumäärä johtuu siitä, että tässä järjestelmässä jokainen riimu vastaa kahta tai kolmea eri äännettä.

Riimujen levinneisyys todistaa, kuinka laajalle alueelle viikingit ja muut germaanista alkuperää olevat kansat ja heimot levittäytyivät. Heidät tunnettiin individualisteina, purjehtijoina, tutkimusmatkailijoina ja ryöstöretkeilijöinä. He olivat karskia väkeä, jotka halveksivat kuolemaa. Heidän käsityksensä mukaan vanhuuteen ja sairauksiin kuolleet ihmiset joutuivat maanalaiseen, hämärään ja kolkkoon kuoleman valtakuntaan, jota hallitsi synkeä Hel-jumalatar. He ihailivat miehiä, jotka kuolivat taistelussa. Kaatuneet soturit pääsivät pääjumala Odinin loisteliaaseen kartanoon Valhallaan. Pitkien purjehdusten ja uusille alueille muuttamisen rasitukset eivät pelottaneet heitä. He vaelsivat yli Euroopan ja purjehtivat aina Pohjois-Amerikkaan ja Venäjälle asti.

Riimujen käyttö sekä kirjoitus- että maagisina merkkeinä jatkui aina 1100-luvulle asti. Kristinoppi suhtautui kansojen alkuperäisiin uskontoihin tuomitsevasti ja sen vuoksi myös riimut katsottiin kirkon piirissä paholaisen merkeiksi. Ylimykset kääntyivät kristityiksi Pohjois-Euroopassa osittain miekan avulla tehdyn pakkokäännytyksen ansiosta, mutta osittain myös sen vuoksi, että kristinoppi tuntui tarjoavan varmemmat takuut kuolemanjälkeisestä elämästä kuin alkuperäiset uskonnot. Kansa harjoitti alkuperäisiä uskontojaan vielä avoimesti 1100-luvulle saakka. Salaisesti riimuja on käytetty aina 1600-luvulle asti. Norjassa, Ruotsissa ja Suomen länsirannikolla ns. riimusauvat olivat kalentereina monien maanviljelijöiden käytössä vielä viime vuosisadalla. Synkemmissä merkeissä riimut olivat natsien käytössä 1930- ja 1940-luvuilla. Heidän tapauksessaan voidaan tietysti puhua riimusymbolien väärinkäytöstä.

Mielenkiintoista riimuissa on se, että ne edustavat tietyllä tavalla hyvin ekologista maailmankatsomusta. Riimuthan ovat omalla tavallaan luonnon ja luonnonvoimien symboleja. Ne korostavat asioiden ja tapahtumien luonnollista järjestystä. Riimujen filosofian mukaan jumalatkin ovat osa luontoa, kukaan heistä ei yksinään kykene hallitsemaan sitä.

Riimuja käyttivät pääasiassa maanviljelijät, merenkulkijat ja metsästäjät. Sen vuoksi ne ovat myös hyvin käytännönläheisiä. Luontaiselinkeinoissa mitään ei saa ilmaiseksi, kaikella on hintansa. Oma hyvinvointi ja eloonjääminen ovat myös riippuvaisia yhteisön hyvinvoinnista, joten riimutkin korostavat antamisen ja saamisen välistä tasapainoa sekä tiettyä vastuuta yhteisöä kohtaan.

Viikinkiajan maailmassa ihmisiä uhkasivat muun muassa hallitsemattomat luonnonvoimat ja yllättävät vihollisten hyökkäykset. Kuolema kulki aina vierellä. Tähän kaoottiseen tilanteeseen riimut toivat omalta osaltaan järjestystä auttaen ihmisiä jollakin tavalla ymmärtämään luonnon lakeja. Riimut voivat auttaa nykyihmistäkin saamaan intuitiivista tietoa asioiden luonnollisesta järjestyksestä ja auttavat järjestämään ajatuksiamme kun tunnemme olevamme sisäisesti epätasapainossa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 190 sivua
26.00 €

Muinaisegyptiläinen kuolleiden kirja

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit,

Muinaiset egyptiläiset halusivat varmistaa itselleen ikuisen elämän tuonpuoleisessa. He käyttivät apunaan pyramidihautojen seinille ikuistettuja maagisia tekstejä jo yli 4000 vuotta sitten.

Vuosisatojen kuluessa perinne muuttui: hauta-arkkuihin pantiin papyruskääröjä, joihin vainajan manalanmatkaa opastavat loitsut oli kirjoitettu. Näitä papyruskääröjä kutsutaan kuolleiden kirjoiksi.

Muinaisegyptiläinen kuolleiden kirja on nyt suomennettu ensimmäistä kertaa suoraan hieroglyfeistä. Sen runollinen sanoma kertoo ikivanhasta kaipuusta kuolemattomuuteen ja avaa nykyihmiselle oven yhteen ihmiskunnan varhaisimmista ja syvällisimmistä henkisistä aarteista.

Astun laivaasi,
Ra,
rauhassa,
ohjaan laivaasi rauhassa
kauniiseen länteen
ja Atum puhuu minulle.

Jaana Toivari-Viitala (s.1964) on suorittanut maisterin tutkinnon egyptologiassa Helsingin yliopistossa ja väitellyt filosofian tohtoriksi Leidenin yliopistossa Alankomaissa. Toivari-Viitala toimii nykyisin Helsingin yliopiston egyptologian vastuuhenkilönä ja Leidenin yliopiston Deir el-Medina Data Base Projectin tutkijana. Hän on esitelmöinyt monista muinaiseen Egyptiin liittyvistä aiheista Suomen Egyptologisen Seuran kokouksissa ja julkaissut sekä tieteellisiä että suurelle yleisölle suunnattuja alan artikkeleita.

Muinaisegyptiläisen kuolleiden kirjan historia

Muinaisegyptiläiseen kulttuuriin kuuluu useita ajan mittaan yhteen nivoutuneita käsityksiä kuolemasta, jotka sekä vakiintuivat että muokkautuivat uskonnon ja ihmisten jatkuvan vuorovaikutussuhteen puitteissa. Noin 1600-luvulta eKr. alkaen laadittujen kuolleiden kirjaan kuuluvien tekstien juuret juontavat kauas muinaisegyptiläisen kulttuurin varhaisiin vaiheisiin (2300-luvulle eKr.), jolloin faraot rakennuttivat itselleen ja puolisoilleen pyramidihautoja. Lukuisten pyramidien sisäseinät koristeltiin tuolloin uskonnollisin hieroglyfitekstein, jotka sisälsivät suojaavia loitsuja, ylistyksiä, rituaaleja sekä viittauksia mytologiaan. Sijaintipaikkansa mukaan kyseisiä kuninkaallisille suunnattuja kirjoituksia kutsutaan nykyisin pyramiditeksteiksi. Tekstit takasivat vainajalle ikuisen kuolemanjälkeisen elämän taivaassa tähtien joukossa.

Kun tapa suojata vainaja tekstien avulla vähitellen levisi laajemman väestöryhmän pariin, löysivät hieroglyfitekstit tiensä hautaseinien sijasta vainajien arkkujen sisä- ja ulkopintoihin. Osittain nämä niin kutsutut sarkofagitekstit olivat suoria kopioita pyramiditeksteistä, mutta ne sisälsivät myös kirjoituksia, jotka kuvastavat ajalle tyypillisiä uusia uskomuksia tuonpuoleisesta. Tärkein viimeksi mainituista oli ajatus kuolemanjälkeisestä elämästä maan uumenissa sijaitsevassa manalassa, jonka hallitsijana toimi Osiris. Tuonpuoleisessa kaikki saattaisi olla maanpäällisen elämän peilikuvaa, joten niin manalaan matkaaminen kuin maan pinnan alla eläminenkin olisi todennäköisesti vaarallista. Uhkakuviin kuului muun muassa ajatus siitä että joutuisi kulkemaan ja olemaan pää alaspäin, jalat maan pintakerrosta vasten. Uudessa ympäristössä mahdollisesti vastaan tulevien vaaratilanteiden varalta laadittiin näin ollen useita suojaloitsuja, jotka yhdessä vanhoista pyramiditeksteistä kopioitujen loitsujen kanssa kirjattiin vainajien hauta-arkkujen seinämiin. Syntyi tekstikokoelma, jossa vainajan kerrotaan matkaavan sekä taivaaseen, samastuakseen tähtiin ja aurinkoon, että maan uumeniin, samastuakseen Osirikseen.

Egyptiläisen ajattelutavan mukaan vastakkaisuudet eivät olleet toisiaan poissulkevia, vaan vastakohtaparit täydensivät toisiaan ja muodostivat perustan kaikelle olemassa olevalle; yötä ei voinut olla olemassa ilman päivää eikä elämää ilman kuolemaa. Käsitys sekä taivaassa että maan uumenissa samanaikaisesti jatkuvasta tuonpuoleisesta elämästä osoittautui kuitenkin hankalaksi, joten kyseisiä kohteita pyrittiin tietoisesti sovittamaan yhteen erilaisten teologisten selitysmallien avulla. Uuden valtakunnan aikakaudelle saavuttaessa (n. 1550 eKr.) taivaan ja maan tuonelan yhdistäväksi tekijäksi vakiintui auringon vuorokautinen kiertokulku, johon vainaja toivoi pääsevänsä osalliseksi aurinkojumalan kulkuvälineenä käyttämän laivan miehistön jäsenen hahmossa. Noustessaan itäisessä taivaanrannassa laivassaan matkaava vastasyntynyt aurinko oli Kheperi, sontiaisen hahmoinen jumala, josta keskipäivään tultaessa varttui ärhäkkä nuorukainen, haukanhahmoinen Ra-Herakhty. Polttava aurinko taisteli kiivaasti maailmanjärjestystä uhkaavia kaaosvoimia vastaan, kunnes iän painamana laskeutui Atum-Ran hahmossa läntisessä taivaanrannassa sijaitsevasta kuoleman kaksoisportista manalaan. Yön aikana aurinko matkasi manalan halki kohdaten joka tunti eri maailmanjärjestystä sekä ikuista elämää uhkaavia voimia ja demoneja, joista vaarallisin oli Apopis-käärme. Matkansa puolivälissä, yön kuudentena tuntina, kuollut aurinko yhtyi Osirikseen manalan pimeimmässä sopukassa. Kuoleman äärimmäisestä asteesta syntyi uuden elämän kipinä, joka puhkeaisi kukkaan manalan matkan päättyessä itäisen taivaanrannan kaksoisporteille elämän ja kuoleman raja-alueella. Vainajan mukanaolo auringon kiertokulussa tapahtui niin kutsutun syklisen ikuisuuden (Neheh) puitteissa, jossa elämä ja kuolema seurasivat toisiaan lakkaamattomana jatkumona. Koska muinaisegyptiläinen ajattelutapa perustui vastakohtien välttämättömyyteen, auringon kiertokulkuun perustuva ikuisuuskäsite sai rinnalleen vastaparin, niin sanotun staattisen ikuisuuden (Djet). Sen puitteissa vainaja eli ikuista tuonpuoleista elämäänsä maan uumenissa Osiriksena, joka öisin kohtasi manalan halki matkaavan aurinkojumalan. Kuolemanjälkeinen elämä oli sekä paikallaan olemista että jatkuvaa liikettä ja muutosta.

Uuden valtakunnan aikana auringon kiertokulusta sekä tuonelan "maantieteestä" laadittiin faraoille erilaisia manalankirjoja, joiden tehtävänä oli opastaa ja suojata kuollutta hallitsijaa. Maagisten voimiensa mukanaan tuoman suojan lisäksi kirjat toimivat'tieto tuo valtaa' -ajatuksen pohjalta tarjoten edesmenneelle faraolle tietoa kaikista manalassa olevista paikoista ja olioista tarkkoine nimineen ja mittoineen. Manalankirjat olivat kuninkaallisten hautojen seinille ikuistettuja hieroglyfitekstien ja kuvien yhdistelmiä, joiden katkelmia alkoi ajan mittaan ilmestyä myös ei-kuninkaallisille vainajille mukaan annettavien tekstien joukkoon. Tapa koristaa hauta-arkut suojaavilla teksteillä oli niin kuninkaallisen perheen kuin laajan väestönkin parissa tuolloin muuntunut siten että kirjoituksia ikuistettiin arkkujen ohella myös papyruskäärölle, joka asetettiin vainajan jalkojen päälle (tai väliin) arkun sisälle. Käärön eli kuolleiden kirjan pituus ja laatu vaihtelivat kunkin vainajan tai vainajan perheen varallisuuden mukaan. Hyvin toimeentulevat henkilöt saattoivat teetättää itselleen ja omaisilleen useita kymmeniä metrejä pitkiä kääröjä, joihin kopioiduissa teksteissä voitiin painottaa vainajalle henkilökohtaisesti tärkeitä uskomuksia. Tekstit kuvituksineen, eli vinjetteineen, olivat tällöin useimmiten ensiluokkaisia käsityöläis- ja kirjuritaidonnäytteitä. Tilaustyötä halvempi vaihtoehto oli temppeleiden valmistuotteina myytävät kuolleiden kirjat, joihin ostohetkellä täytettiin vainajan nimi tyhjiksi jätettyihin kohtiin. Tasoltaan ja pituudeltaan esivalmistetut kuolleiden kirjat ovat vaihtelevia, toiset ovat hyvinkin korkealaatuisia, toisissa taas on lukuisia kirjoitusvirheitä.

Muinaisegyptiläisestä kuolleiden kirjasta puhuttaessa viitataan ensisijaisesti papyruskääröihin kirjoitettuihin tekstikokoelmiin, jotka poikkeavat toisistaan niin laadultaan ja pituudeltaan kuin tekstien keskinäisen järjestyksen ja valikoimankin suhteen. Osa kuolleiden kirjan teksteistä kopioitiin papyruskääröjen ohella hauta-arkkuihin ja hautavarustukseen kuuluviin esineisiin kuten steeloihin, Ushebti- ja muihin patsaisiin sekä hautavaatteisiin. Tutkijat ovat eri mieltä siitä, tulisiko meidän olettaa egyptiläisten kirjureiden ja pappien käyttäneen jonkinlaista kuolleiden kirjan kantateosta kääröjä kirjoittaessaan vai valittiinko tekstit itsenäisesti laadituista yksittäisistä loitsuista. Luksorin alueelta löytyneistä lukuisista kuolleiden kirjoista käy ilmi että tekstit ja kuvat, joiden lukumäärä vaihtelee kääröittäin, valittiin yleensä noin 150 'perusloitsun' ja tiettyjen 'perusvinjettien' joukosta, jotka usein ryhmiteltiin samankaltaisesti. On kuitenkin vaikea sanoa, oliko alueella käytössä jokin emokopio vai syntyikö teksti ja kuvavalikoima yleisen paikallisen perinteen pohjalta.

Jokainen muinaisegyptiläinen kuolleiden kirja -käärö on kuvista ja teksteistä muodostuva kokonaisuus, jossa tyylitelty hieroglyfikirjoitus (kursiivinen hieroglyfikirjoitus) on aseteltu rajattuihin pystysuoriin vasemmalta oikealle luettaviin sarakkeisiin. Lukusuunta on vastakkainen muihin muinaisegyptiläisiin teksteihin verrattuna, mikä johtunee osittain ajatuksesta manalasta maanpäällisen peilikuvana, osittain kuolleiden kirjan tekstin maagisesta luonteesta. jokaisella yksittäisellä tekstillä, tai loitsulla, on sisältöä selventävä otsikko, jonka yhteydessä vainajan nimi ja elämän aikana hankitut arvo- ja virkanimikkeet mainitaan. Koska edesmennyt toivoi samastuvansa tuonpuoleisessa Osirikseen, kutsutaan häntä kuolleiden kirjassa Osiris NN:ksi. Yksittäisiä tekstejä voitiin lyhentää mielen mukaan tai esittää pelkän kuvan avulla, sillä maagisesta luonteestaan johtuen jo yksi sana tai virke riitti edustamaan kokonaisuutta antaen vainajalle saman suojan ja voiman kuin täydellisessä muodossaan tallennettu ja kuvitettu teksti. Loitsujen eri kopiot poikkeavat näin ollen usein huomattavasti toisistaan.

Kuolleiden kirjan tekstiosuus supistui, kirjoitus- ja kopiointivirheineen, uuden valtakunnan loppuvaiheessa (noin 1000 eKr.) suhteessa kuvituksen määrään. Koska teksti ja kuva omasivat saman maagisen voiman, pysyi kuolleiden kirjan 'teho' muutoksesta huolimatta vakaana; perinne jatkui kreikkalais-roomalaiselle kaudelle (332 eKr. alkaen), jolloin kursivoidut hieroglyfimerkit usein korvattiin niin kutsutulla demoottisella kirjoituksella. Oman aikamme ensimmäiselle vuosisadalle saavuttaessa oli kuolleiden kirjojen valmistus ja käyttö Egyptissä kuitenkin loppunut.

Yksityis- ja museokokoelmiin ympäri maailmaa päätyneitä muinaisegyptiläisiä kuolleiden kirjoja on löytynyt Egyptistä 1800-luvun alusta alkaen. jo tuolloin papyruskääröt herättivät suurta kiinnostusta tutkijoiden parissa. Saksalainen Leipzigissa toiminut Richard Lepsius julkaisi vuonna 1842 kreikkalaiskaudelle (332-30 eKr.) ajoittuvan, Italiassa sijaitsevan Torinon museon kokoelmiin kuuluvan muinaisegyptiläisen kuolleiden kirjan jaotellen tekstin 165 lukuun. Useiden myöhempien tutkijoiden tekemien lisäysten kera Lepsiuksen lukujako toimii yhä egyptologian puitteissa käytössä olevana kuolleiden kirjan tekstien, tai loitsujen, tunnistamis- ja viittausmenetelmänä. Myös itse kuolleiden kirja -nimike juontaa juurensa Lepsiuksen yllämainitun papyrusjulkaisun nimestä Das Todtenbuch der ägypter. Muinaisegyptiläisten itsensä käyttämä nimike Loitsu (tai teksti) jonka avulla astutaan esiin päivään tuli tunnetuksi vasta 1800-luvun lopulla sekä 1900-luvun alussa, jolloin Lontoon British Museumissa vaikuttanut E. A. Wallis Budge julkaisi museon kokoelmiin kuuluvia papyruskääröjä. Muinaisegyptiläisen nimikkeen tunnetuksi tekeminen lasketaankin Wallis Budgen merkittävien saavutusten joukkoon, vastapainona sille tosiseikalle että kyseisen tutkijan laatimien tekstikopioiden tarkkuudessa ja egyptin kielen taidossa on yleisesti ottaen niin suuria puutteita, ettei niitä voida nykyään käyttää tarkistamatta alkuperäistekstiä.

Muinaisegyptiläisen kuolleiden kirjan keskeisimpiä käännösteoksia edustava julkaisu, The Egyptian Book of the Dead Documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago, ilmestyi vuonna 1960, kun Thomas Georg Allenin sai päätökseen useamman vuosikymmenen kestäneen tutkimustyönsä Chicagon Oriental Institutessa sijaitsevan aineiston parissa. Tällä hetkellä Kölnin yliopisto Saksassa on eräs muinaisegyptiläisen kuolleiden kirjan merkittävimmistä tutkimuskeskuksista. Yliopistossa toimivat Svenja A. Giilden sekä Irmtraut Munro ovat, tekstijulkaisujen ohella, koonneet kuolleiden kirjaa koskevien julkaisujen tiedot hakuteokseen Bibliographie zum Altägyptischen Totenbuch (1998), joka palvelee oivallisesti aiheesta kiinnostuneita. Lähes jokaisen egyptologisen museon kokoelmiin kuuluu lukuisia, usein satoja, muinaisegyptiläisiä kuolleiden kirjoja, joten kyseisten säilyneiden papyruskääröjen määrä fragmentteineen laskettaneen tuhansissa kappaleissa.

Arvostele itse tämä teos

sid. 25.50 €

Mannonen Kauko: Uuden ajan Kalevala-avain

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit,

Suomen kansalliseepos Kalevala on kokonaisvaltainen kuvaus ihmisen tarkoituksesta ja päämäärästä. Tieteellisesti on tutkittu, että se on tämän maailman viisailta kätketty kirja, koska kalevalainen viisaus löydetään vasta henkisillä avaimilla. Kauno Mannosen Uuden ajan Kalevala-avain tuo nuo avaimet käyttöömme ja antaa uutta tietoa elämän suurista mysteerioista, joita materialisoitunut maailmamme ei ole pystynyt meille kertomaan. Kalevalan suuri viisaus on pysynyt vielä salassa suomalaisilta, ja siksi sitä ei ole meille kouluissakaan osattu opettaa. Kirjatieto ei tee ihmisestä viisasta, vaan siihen kasvetaan itsekasvatuksen kautta. Kalevala on tällainen oppikirja kun se vain sieltä löydetään. Uuden ajan Kalevala-avain aukaisee Kalevalan aivan uudella tavalla, joka osoittaa, että Suomen kansa on ennen tiennyt suuria viisauksia, jotka ovat meidän ajallemme vielä mysteerioita.

Arvostele itse tämä teos

sid. 96 sivua
27.00 €

Matthews John: Graalin myytti

 Lisää ostoskoriin

muinaiset kulttuurit, keltit, kristillinen mystiikka,

Loisteliaasti kuvitettu tietopaketti kristinuskon suuresta arvoituksesta.

Graalin symboli on kiehtonut mielikuvitusta keskiajalta lähtien. Silti sen olemassaolosta, alkuperästä, muodosta ja mahdollisista voimista ei ole varmaa tietoa. Sen merkityksestä ollaan kuitenkin niin yksimielisiä, että sen etsinnälle voidaan uhrata koko elinikä.

Runsaasti kuvitettu teos kertoo, miten Graalia on etsitty ja millaisin tavoin sitä on tulkittu. Mikä Graal todella on?Malja, josta Jeesus opetuslapsineen nautti viimeisen ehtoollisen ja johon vuodatettiin ristiinnaulitun Jeesuksen veri? Vati,kivi vai jalokivi? Missä se on? Saavuttaako löytäjä hengellisen määränpään? Jos Graal on Kristuksen oppien symboli, miksi itämaisista kulttuureista löytyy viitteitä tarinoiden kuvastosta?

Vihjeitä Graalista löytyy niin muinaisista taruista ja legendoista kuin historiallisista dokumenteista, kirjallisuudesta ja taiteesta.

Historioitsija John Matthews on kirjoittanut useita teoksia mm. kuningas Arthurista ja kelttiläisestä mytologiasta.

Arvostele itse tämä teos

sid. 220 sivua
33.50 €

Tuuri(suom.): Gunnlaugr Käärmeenkielen saaga ja muita lyhytsaagoja

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit, klassikot,

Antti Tuurin saagasuomennosten sarja jatkuu neljän lyhytsaagan kokoelmalla

”Islantilaiset saagat ovat maailmankirjallisuuden kultakimpaleita”– Warkauden lehti

Hurjuudessaan ja realistisuudessaan islantilaiset saagat ovat yhä elävää kertomataidetta, vaikka ne kirjoitettiin jo vuosina 1190-1350. Tuolloin kristinusko teki tuloaan pohjolaan; Hrafnkell Freyringoin saagassa palvotaan vielä Freyririä, kun taas Kertomuksessa Gísl Illuginpojasta häärii jo piispoja.

Antti Tuuri on suomentanut aiemmin Egillin, Kalju-Grímrin-pojan saagan, Poltetun Njállin saagan ja Grettir Väkevän saagan.

Arvostele itse tämä teos

nid. 169 sivua
32.00 €

Egyptiläinen kuolleiden kirja - Anin papyrus

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit,

Kirja etenemisestä päivän kanssa.

Ani'n papyrus kuuluu "Theban kirjoituksiin" joka oli oma egyptiläinen kirjallisuudenlajinsa. Niitä kirjoitettiin vuodesta noin 1600 ekr. vuoteen 900 ekr. Nämä tekstit olivat koko uskonnon perusta, niitä kirjoitettiin hautojen seinille, papyruksiin, koruihin, temppeleihin jne. Ne olivat jokaisen, niin kuninkaan kuin köyhän palvelijankin, "vakuutuksia" haudantakaista elämää varten, Erityisesti niitä oli hautojen seinillä, jotta vainaja olisi niiden sisältämien neuvojen avulla paremmin selvinnyt tuonpuoleisen maailman koettelemuksista.

Tämä kyseinen papyrus kirjoitettiin noin 3500 vuotta sitten kuninkaallisen kirjurin Ani'n ja hänen vaimonsa Tutu'n kuolemanjälkeistä elämää varten.

Arvostele itse tämä teos

nid. 200 sivua
26.00 €

Gilgamesh

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit,

Kertomus ikuisen elämän etsimisestä

Gilgamesh kertoo myyttisen kuningas Gilgameshin matkasta etsimään ikuista elämää. Kertomus “hänestä joka syvyydet näki” on myös avain assyrialaiseen uskonnolliseen ajatteluun: viisauden etsintä kuvaa mystikon tietä kohti täydellisyyttä. Gilgamesh on osaksi ihminen, osaksi jumala. Gilgameshin haastajaksi luotu villi Enkidu taas on karvainen ja elää eläinten parissa. Kaksintaistelun jälkeen vastapuolista tulee ylimmät ystävät. He joutuvat yhdessä vastatusten seetrimetsää vartioivan hirmuisen Humbaban kanssa, mutta vaarallisemmaksi osoittautuu rakkauden jumalatar Ishtarin dramaattineen rakkaus Gilgameshiin. Sen seurauksena Gilgamesh tutustuu kuolemaan ja suruun, ja joutuu matkustamaan tuonpuoleiseen saakka. Mutta saavuttaako hän kuolemattomuuden, kuten luomakunnan vedenpaisumukselta pelastanut jumala Utnapishtim? Yli kolme vuosituhatta vanhan eepoksen on nyt suomentanut suoraan akkadin kielestä professori Jaakko Hämeen-Anttila.

5. painos

Arvostele itse tämä teos

sid. 64 sivua
10.00 €

Muinainen Egypti

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit, egypti, lahjakirjat,

Muinaista viisautta uudelle ajalle

MUINAINEN EGYPTI – Sfnksin salaisuudet

Korunkaunis lahjakirja muinaisen Egyptin asukkaista ja heidän kuninkaistaan, jumalistaan ja jumalattaristaan, pyhistä eläimistään ja esineistään. Pyramidien arvoituksellinen voima, sfinksien salaisuudet samoin kuin egyptiläisten Kuolleiden kirjan opetukset kiehtovat yhä länsimaisia ihmisiä.

Kirja kertoo egyptiläisten uskomuksista, heidän suhteestaan maahansa ja mahtavaan Niilin virtaan, Se tarjoaa välähdyksen äärettömän rikkaaseen kulttuuriin, jonka vaikutus tuntuu yhä kaikkialla länsimaissa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 424 sivua
38.00 €

Pistis Sofia

 Lisää ostoskoriin

muinaiset kulttuurit, henkinen kasvu,

– Gnostilainen käsikirjoitus 300-luvulta

Kristillinen gnostilaisuus esiintyi 100-luvun ensimmäisellä puoliskolla Syyrian Antiokiassa ja Egyptin Aleksandriassa ja levisi nopeasti eri puolille Rooman valtakuntaa. 300-luvulla kristinuskon saatua virallisen aseman, alettiin sitä vainota, ja 500-luvulla se katosi Välimeren alueelta kokonaan. Kuitenkin gnostilaisia mysteereitä siirtyi myöhemmin esim. osaksi vapaamuurariutta.

Ennen Nag Hammadin kirjaston löytämistä 1945 Pistis Sofian ohella tunnettiin vain kaksi muuta gnostilaista koodeksia. Pistis Sofia on niistä laajin ja sen tekstit edustavat gnostilaista aatevirtausta, jonka mukaan aineellisen maailman ja ihmisen aineellisen kehon on luonut luojajumala eikä korkein Jumala. Ihmisen sisällä on kuitenkin korkeimpaan Jumalaan yhdistävä henki ja ihmisen tehtävänä on pyrkiä takaisin korkeimman Jumalan yhteyteen.

Pistis Sofiassa Jeesus opettaa oppilaitaan: kahtatoista apostolia, Magdalan Mariaa - jonka asema on keskeinen -, Jeesuksen äitiä ja Betanian Marttaa, vuoropuheluina ylösnousemuksensa jälkeen yhdentoista vuoden ajan. Jeesus kuvaa kuinka 24 Valon mysteerin ymmärtäminen auttaa ihmissieluja tiellä totuuden ja Valon alueille ja kertoo, ettei ole olemassa korkeampia mysteereitä kuin nämä, jotka johtavat sielut Valojen Valoon.

Kirjassa on myös H. P. Blavatskyn - teosofisen tutkijan - laatima Pistis Sofian kommentaari ja avainkäsitteiden hakemisto.

Arvostele itse tämä teos

sid. 191 sivua
28.00 €

Popol Vuh - Mayojen kansalliseepos

 Lisää ostoskoriin

intiaaniviisaus, muinaiset kulttuurit,

Popol Vuh, Yhteisön kirja, on mayaintiaaneihin kuuluvan quiche-kansan pyhä kirja. Se on legendakokoelma, joka avaa oven kadonneeseen suurkulttuuriin ja sen myyttien aikaan. Espanjalaiset tuhosivat pyhän kirjan alkuperäisversion 1500-luvulla, mutta quichet merkitsivät teoksen uudelleen muistiin suullisen traditionsa, hieroglyfien ja maalausten pohjalta. Nykyään se on mayojen jälkeläisille tärkeä osa identiteettiä.

Popol Vuh sisältää tarinoita maailman ja ihmisen luomisesta, jumalpoikien seikkailusta, hyvän ja pahan ikuisesta taistelusta. Kirja on avain mayojen kadonneeseen kulttuuriin, kuten myös intiaaninäkökulma teologisiin peruskysymyksiin. Se on kulttuuristen arvojensa lisäksi jännittävä seikkailukokoelma, jossa pahat saavat palkkansa monien veristen ja vaiherikkaiden käänteiden jälkeen.

Uudessa painoksessa on maya-asiantuntija Harri Kettusen esipuhe. Kirja on kuvitettu Kettusen piirtämillä mayahieroglyfeillä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 53 sivua
14.00 €

A.B., Desai U.I.: Himalajan mysteereitä

 Lisää ostoskoriin

kaunokirjallisuus, muinaiset kulttuurit,

Intialaisia kertomuksia

Kirja sisältää:

- Himalajan mysteereitä

- Apinoiden temppeli

- Ganga - jokineito

- Kilpikonna, joka ei osannut pitää suutaan kiinni

- Maailman hukkuminen

- Sokea kuningas

Arvostele itse tämä teos

sid. 303 sivua
22.50 €

Aiskhylos: Oresteia

PAINOS LOPPUUNMYYTY

klassikot, muinaiset kulttuurit,

Aishkyloksen (525-456 ekr.) Oresteia on ainoa kokonaisena säiöynyt antiikin näytelmätrilogia ja yksi antiikin kirjallisuuden suurenmoisimmista klassikoista. Se on myyttinen kertomus sukua piinaavasta kirouksesta: rikoksista, sukurutsasta, verikoston kierteestä, sovituksen mahdollisuudesta.

Oresteia on elävää näytelmäkirjallisuutta, jota jatkuvasti esitetään teattereissa ympäri maailman yhä uusina ja uusina tulkintoina. Kukaan länsimainen ihminen ei saisi jättää sitä lukematta.

Arvostele itse tämä teos

sid. 428 sivua
32.00 €

Alten Steve: Mayojen testamentti

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit, fantasia,

Muinaiset mayat olivat kiinnostuneita ajanlaskusta, ja he pystyivät ennustamaan taivaankappaleiden liikkeitä tuhansien vuosien päähän. Heidän 2000 vuotta vanhassa kalenterissaan ennustetaan ihmiskunnan tuhoutuvan, kun viides ja viimeinen Suuri sykli päättyy talvipäivänseisauksena 21. joulukuuta 2012.

Arkeologi Julius Gabriel on uhrannut koko elämänsä mayojen ennustuksen tutkimiseen. Hän on saanut selville, että maapallolle on jätetty ohjeet ihmiskunnan tuhon estämiseksi. Tässä palapelissä yhdistyvät Kukulcánin pyramidi, Stonehenge, Gizan pyramidit, Angkor Watin temppeli, Nazcan autiomaan piirrokset ja Piri Reisin kartta. Julius Gabriel kuitenkin kuolee pilkattuna ja halveksittuna ennen kuin ehtii ratkaista arvoituksen. Hänen poikansa Mick Gabriel yrittää jatkaa isänsä tutkimuksia tuomiopäivän vääjäämättä lähestyessä.

Vuonna 2012 tumma latinokaunotar, psykiatri Dominique Vazquez aloittaa harjoittelujaksonsa Miamissa sijaitsevassa vankimielisairaalassa. Hänen vastuulleen määrätään Mick Gabriel, paranoidi skitsofreenikko, jolla on harvinaisen korkea älykkyysosamäärä. Sairaalan johtajan mukaan Mickillä ei ole toivoa vapautumisesta. Vastoin tahtoaankin Dominique kiinnostuu miehestä, jolle hän on viimeinen toivo ihmiskunnan pelastamiseksi. Talvipäivänseisaus on vain muutaman kuukauden päässä...

Mayojen testamentti on täynnä toimintaa ja lopun aikojen uhkakuvia. Alten punoo mayojen ennustukseen 2000-luvun maailmanpolitiikkaa, muinaista historiaa, myyttejä, tieteellisiä teorioita ja science fictionia.

Arvostele itse tämä teos

nid. 428 sivua
10.00 €

Alten Steve: MAYOJEN TESTAMENTTI

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit, fantasia,

Muinaiset mayat olivat kiinnostuneita ajanlaskusta, ja he pystyivät ennustamaan taivaankappaleiden liikkeitä tuhansien vuosien päähän. Heidän 2000 vuotta vanhassa kalenterissaan ennustetaan ihmiskunnan tuhoutuvan, kun viides ja viimeinen Suuri sykli päättyy talvipäivänseisauksena 21. joulukuuta 2012.

Arkeologi Julius Gabriel on uhrannut koko elämänsä mayojen ennustuksen tutkimiseen. Hän on saanut selville, että maapallolle on jätetty ohjeet ihmiskunnan tuhon estämiseksi. Tässä palapelissä yhdistyvät Kukulcánin pyramidi, Stonehenge, Gizan pyramidit, Angkor Watin temppeli, Nazcan autiomaan piirrokset ja Piri Reisin kartta. Julius Gabriel kuitenkin kuolee pilkattuna ja halveksittuna ennen kuin ehtii ratkaista arvoituksen. Hänen poikansa Mick Gabriel yrittää jatkaa isänsä tutkimuksia tuomiopäivän vääjäämättä lähestyessä.

Vuonna 2012 tumma latinokaunotar, psykiatri Dominique Vazquez aloittaa harjoittelujaksonsa Miamissa sijaitsevassa vankimielisairaalassa. Hänen vastuulleen määrätään Mick Gabriel, paranoidi skitsofreenikko, jolla on harvinaisen korkea älykkyysosamäärä. Sairaalan johtajan mukaan Mickillä ei ole toivoa vapautumisesta. Vastoin tahtoaankin Dominique kiinnostuu miehestä, jolle hän on viimeinen toivo ihmiskunnan pelastamiseksi. Talvipäivänseisaus on vain muutaman kuukauden päässä...

Mayojen testamentti on täynnä toimintaa ja lopun aikojen uhkakuvia. Alten punoo mayojen ennustukseen 2000-luvun maailmanpolitiikkaa, muinaista historiaa, myyttejä, tieteellisiä teorioita ja science fictionia.

Arvostele itse tämä teos

nid. 85 sivua
18.00 €

Blavatsky H.P., Schure Edouard, Sinnett A.P.: Atlantis – Kadonnut manner

 Lisää ostoskoriin

muinaiset kulttuurit,

Kirja sisältää:

- Tarina Atlantiksesta

- Atlantiksen perinnöt

- Atlantikseen liittyvä perimätieto, ääriviivat ja geologiset aikakaudet,

- Alkukantainen Atlantis

- Läheinen yhteys luontoon

- Vaistonvarainen selvänäköisyys

- Unelmien paratiisi ja jumalten valta-aika

- Atlantislainen kulttuuri

- Vihityt kuninkaat

- Tolteekkien valtakunta

- Minuuden ylivalta

- Rappio ja musta magia

- Luonnonmullistus ja vedenpaisumus

- Valkoisen rodun ensimmäinen kehitys

- Aurinkouskonto ja maastamuutto

- Tieteellisiä ja geologisia todistuksia useiden uponneiden mantereiden olemassaolosta.

Arvostele itse tämä teos

sid. 120 sivua
28.00 €

Bock Ior: Bockin perheen saaga – Väinämöisen mytologia

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit,

Bockin perheen saaga: Väinämöisen mytologia on vuonna 1996 ilmestynyt ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa Ior Bockin kirjallinen teos. Kirjan alaotsikko Väinämöisen mytologia viittaa saagan esihistorialliseen osaan, suomalaisten pakanallisesta muinaisuudesta kertovaan tarinakokonaisuuteen, jota perheessä on välitetty eteenpäin sukupolvelta toiselle.

Kirjan varsinainen sisältö, Väinämöisen mytologia eli suomalainen mytologia kertoo pakana-ajan suomalaisesta kulttuurista: muinoin vallinneista arvostuksista, yhteisöllisistä rakenteista ja uskomusmaailmasta. Se kertoo muun muassa kuka oli Piru ja mitä pakanat tarkoittivat ”iankaikkisella elämällä”. Se kertoo, miten kantaisä Ukko Väinämöinen ja kantaäiti Akka sekä Suomen kuningas Seppo Ilmarinen ja kuningatar Maija Ilmatar ja heidän mukanaan koko vanha suomalainen kulttuuri joutuivat häviölle kirkkojen valtamonopolien paineessa. Pakana-aikaista symboliikkaa ja ajatusmalleja on kuitenkin säilynyt nykyaikaan asti. Tämän symboliikan voi tunnistaa ja ymmärtää Väinämöisen mytologian avulla – kuten tarinoissa Korvatunturin joulupukista, Kyöpelivuoren pääsiäisnoidista ja suomalaisten juhannusriiteistä.

Arvostele itse tämä teos

sid. 303 sivua
29.00 €

Brunton Paul: Egyptin salaisuuksien jäljillä

 Lisää ostoskoriin

muinaiset kulttuurit, henkinen kasvu,

Paul Brunton (1898-1981) oli lehtimies, kirjailija ja totuudenetsijä, hän oli mies, joka halusi tietää. Tehtyään matkan Intiaan, hän kirjoitti kirjan Salaista Intiaa etsimässä ja tämä Egyptin salaisuuksien jäljillä on kirjoitettu Intian matkan jälkeen. Tämä teos kertoo kohtaamisista mitä erilaisimpien ihmisten kanssa Egyptissä ja heidän erilaisista "maagisista" kyvyistään. Kirjan keskeisin kohtaaminen tapahtuu sfinksin luona Suuressa Pyrami dissa, jossa hän vietti yön mietiskelyssä. Lopuksi hän kohtaa suuren tietäjän Adeptin, jota on kuvattu teoksen viimeisessä luvussa. Kirja on mitä mielenkiintoisin kertomus Egyptin muinaisesta historiasta, Egyptin muinaisesta mysteeriuskonnosta, josta Egypti oli kuuluisa yli senaikaisen maailman: Egyptiin tultiin oppimaan, parantamaan sairauksista ja etsimään elämän totuutta. Ja monet maailman historiaan vaikuttaneet suuret persoonat kuten Mooses, Sofokles, Solon, Cicero, Herodotos ja Pythagoras ym. saivat vihkimyksen juuri Egyptissä.

Pyramidit ja sfinksi ovat maailman suurimpia ihmeitä. Niitä on tultu katsomaan kaikkialta maailmasta halki vuosisatojen ja niitä tullaan katsomaan tänä päivänäkin samalla tavalla ihmetellen ja hämmästellen niiden massiivista suuruutta ja ylevää kauneutta. Ja monen sydämeen nousee edelleen kysymys, miksi pyramidit ja sfinksi on rakennettu ja mikä on ollut niiden tarkoitus.

Tässä uudessa raikkaassa modernissa suomennoksessa on myös aiemmista painoksista poisjätetyt sivut.

Arvostele itse tämä teos

sid. 224 sivua
34.00 €

Camp & Fisher: Antiikin Kreikan maailma

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit,

ANTIIKIN KREIKAN HISTORIA JA KULTTUURI PALEOLIITTISELTA KAUDELTA OTTOMAANIEN VALTAKUNTAAN

Kreikkalaisten vaikutus länsimaisen kulttuurin kehitykseen: politiikka, filosofia, teatteri, kuvataide, lääketiede, arkkitehtuuri ja urheilu. I Sodankäynti kautta aikojen I Miten valtakunta laajeni? I Millaista oli arkielämä? I Miten kehittyivät rahajärjestelmä ja kreikkalaiset aakkoset? I Miten Kreikan polikset erosivat toisistaan? I Millaisia olivat antiikin jumalat ja temppelit? I Aikajana, jossa tärkeimmät tapahtumat ja ihmiset I Lukuisia otteita aikalaisten teksteistä I Yksityiskohtaisia karttoja ja pohjapiirroksia I Maantieteellinen sanakirja, jossa tietoa matkailijalle tärkeimmistä museoista ja muistomerkeistä I 376 kuvaa, 107 värikuvaa

John Camp johtaa Agora-kaivauksia Ateenassa, jossa hän on työskennellyt jo 35 vuotta.

Kreikan pronssikauden asiantuntija Elizabeth Fisher on klassisten kielten ja taidehistorian professori Randolph-Macon Collegessa Virginiassa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 61 sivua
13.00 €

de Caminha Pero: Kirje kuningas Manuelille Brasilian löytymisestä

 Lisää ostoskoriin

muinaiset kulttuurit,

Huhtikuussa vuonna 1500 Pedro Alvares Cabralin johtama portugalilainen retkikunta ankkuroitui nykyisen Brasilian rannikolle. Cabralin retkikuntaan lukeutui korkea-arvoinen virkamies Pero Vaz de Caminha, joka kirjoitti kuningas Manuelille kirjeen muodossa selonteon tapahtumista.

Tämä kirja sisältää kyseisen, ainutlaatuisen dokumentin kokonaisuudessaan, varustettuna professori Timo Riihon esipuheella.

Arvostele itse tämä teos

nid. 82 sivua
26.00 €

Didrichsen Maria: Maya II – Aikamatka mayojen maailmaan

 Lisää ostoskoriin

intiaaniviisaus, muinaiset kulttuurit,

Professori putoaa käärmeenpesään. Mitä sitten tapahtuu? Viidakon kätköistä paljastuu kadonnut maya-palatsi. Alkaa huikea matka historiaan ja nykyaikaan.

Teos paljastaa vuosisatojen ajan kätkettyjä arvoituksia ja johdattelee mayojen ja muiden intiaanikansojen menneisyyteen. Mukana myös tehtäviä pohdittaviksi ja ruokaohjeita kokattaviksi. Soveltuu hyvin opetusmateriaaliksi.

Arvostele itse tämä teos

sid. 226 sivua
24.00 €

Donner Kai: Siperian samojedien keskuudessa

 Lisää ostoskoriin

muinaiset kulttuurit, luonnon-uskonnot,

"Tämän matkani kauneimmat muistot palautuvat noihin ihmeellisiin iltoihin, jolloin aarniometsän hämärässä sain ottaa osaa tuollaisiin pakanallisiin jumalanpalveluksiin. Meitä istui muutamia miehiä jokeen ulkonevalla niemekkeellä. Ilta oli hiljainen, nuotio melkein sammunut, ja suurina mahtavina varjoina kohosivat aarniometsän ikivanhojen setripuiden rungot kirkasta tähtitaivasta kohti. Lumi peitti pehmeänä maan, ja koko luonto näytti nukkuvan erämaan unta. Miehet olivat pitkälti kertoneet vanhoja satujaan edesmenneistä urhoista, ja noita oli jutellut niin taivaan kuin manalan henkien kanssa. Olin unohtanut koko itsessäni jäljellä olevan kulttuuri-ihmisen, en ollut ajatellut kristinuskoa enkä muita oppeja, olin päinvastoin lapsellisen ihailun valtaamana täydellisesti vaipunut näkemääni ja kuulemaani.

Tunsin itseni yhtäkkiä lapseksi ja kuvittelin niinkuin lapsuudessa kaikilla esineillä olevan sielun, veden ja ilman mystillisten ja näkymättömien, selittämättömällä tavalla maailmaa johtavien ja ihmisten kohtaloja määräävien olentojen kansoittamaksi. Erämaan koskemattomuudessa ja sen äärettömässä hiljaisuudessa jouduin kaiken lujaan uskoon vievän satumaisen mystillisyyden ja uskonnollisesti selvittämättömän vangiksi."

Kai Donnerin sata vuotta sitten Siperiaan tekemien matkojen kuvaukset ovat kiehtovimpia suomalaisia matkakirjoja. Teoksesta välittyvät voimakkaasti Siperian suunnattomien välimatkojen ja luonnonvoimien mittasuhteet, sekä alueen alkuperäiskansojen vanhakantainen elämäntapa, jonka toisen matkan aikana käynnistynyt maailmansota ja sitä seurannut neuvostoaika mullistivat.

Arvostele itse tämä teos

sid. 493 sivua
38.00 €

Heikkilä Timo: Aurinkolaiva. Lemminkäisen myytti ja Ritvalan kultti

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit, mystiikka, kalevala,

Kiehtova matka muinaissuomalaiseen henkiseen maisemaan ja rautakautisen maanviljelysperinteen filosofiaan

Mistä kertovat Sääksmäen alttarikivien auringonkuvat, seudun aurinkoon viittaavat paikannimet ja esihistorian hämärään palautuva aurinkolaivan taru? Aurinkolaiva selvittää muinaissuomalaisen maailmankuvan aatteellisia taustoja. Se valottaa Suomen unohtunutta henkistä perinnettä sekä sen yhteyksiä itämaiseen ajatteluun ja antiikin mytologiaan. Siten se avaa uusia teitä suomalaisen kansanrunouden ja myyttikuvaston tutkimiseen.

Kiinnostavan tutkielman ytimessä on yli tuhat vuotta vanha suomalainen mysteerikulttiperinne, Ritvalan helkajuhla, ja sen yhteys Lemminkäisen, ohran kasvun ja aurinkolaivan mytologiaan. Timo Heikkilä tarjoaa tuoreita tulkintoja muinaisista myyteistä ja eräistä kansanperinteen keskeisistä teemoista. Aurinkolaiva on ajankohtainen teos, sillä vuonna 2004 vietettiin nykymuotoisen Ritvalan Helkajuhlan satavuotisjuhlia.

Timo Heikkilä on helsinkiläinen vapaa kirjoittaja, joka on aiemmin julkaissut kirjat Kullervon suku (Vihreä sivistysliitto, 1995) sekä Kalevalan metafysiikka ja fysiikka (Like, 1999). Hän on myös käsikirjoittanut Kalevala-aiheisia draamoja sekä esitelmöinyt muinaishistoriasta, mytologiasta ja symboliikasta.

Arvostele itse tämä teos

sid. 311 sivua
45.00 €

Hämeen-Anttila Virpi ja Jaakko: Tarujen kirja

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit,

Ikiaikaista melodraamaa antiikin jumalista Kalevalan sankareihin, kuningas Arthurista Teräsmieheen, maailman synnystä manalan kauhuihin.

Miksi tuhansia vuosia vanhat myytit koskettavat meitä? Siksi, että ne vastaavat suuriin kysymyksiin maailman ja ihmisen alkuperästä ja luonteesta. Mutta myös siksi, että ne puhuvat meille hyvien tarinoiden kautta, tunteiden ja mielikuvituksen kielellä.

Tarujen kirjaan on koottu maailman eri kulttuurien kiehtovimmat myytit ja tarinat vetoavasti kerrottuna, upean kuvituksen siivittäminä. Temaattisesti järjestettyjen tarujen sankareina on niin antiikin jumalia ja Kalevalan henkilöitä kuin harvinaisempia tuttavuuksia Oseaniasta ja Japanista. Kunnon melodraaman nimissä hyvä Osiris vaatii rinnalleen pahan Setin, Jumala Luciferin, kuningas Arthur ilkeän Mordredin ja Teräsmies Lex Luthorin. Tarinat kertovat syvällisen totuuden ihmisestä, joka tahtoo olla hyvä, mutta tuntee ikuista vetoa selittämättömään pahaan.

Virpi Hämeen-Anttila (s. 1958) on kirjailija, indologi, kuvittaja ja suomentaja, joka toimii opettajana Helsingin yliopiston Aasian ja Afrikan kielten ja kulttuurien laitoksella. Jaakko Hämeen-Anttila (s. 1963) on arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut useita teoksia ja suomentanut mmm. Koraanin ja Gilgamesh-eepoksen. Moneen kertaan palkittu aviopari on julkaissut aiemmin yhdessä kirjan Rakkauden atlas (2005).

Arvostele itse tämä teos

sid. 192 sivua
34.00 €

James Simon: Keltit

PAINOS LOPPUUNMYYTY

keltit, muinaiset kulttuurit,

UPEASTI KUVITETTU TEOS MAINEIKKAIDEN KELTTIEN HISTORIASTA JA KULTTUURISTA

Kelttien tarina 600-luvulta eKr. roomalaisajan jälkeiseen kelttirenessanssiin ja nykyaikaan asti

• Miten keltit sotivat?
• Millaista oli kelttiläinen rakennustekniikka?
• Jumalat ja pyhäköt
• Kelttiläinen arkielämä
• Kelttien loistelias taide
• Myyttejä ja legendoja
• Elävöittäviä tekstiotteita
• Yksityiskohtaisia karttoja, piirroksia ja havaintokuvia
• Aikajana tärkeimmistä kulttuureista ja tapahtumista
• Hakemisto paikoista ja museoista, joissa voi tutustua kelttiaineistoon
• Yli 300 kuvaa, 59 värikuvaa

Simon James opettaa Leicesterin yliopiston arkeologian ja antiikin historian laitoksella. Hän on työskennellyt myös British Museumissa ja osallistunut useille kaivauksille Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa ja Italiassa. Hänen tärkeimpiä tutkimuskohteitaan ovat Euroopan rautakauden arkeologia, kelttikansat ja sodankäynti antiikin ajalla.

Arvostele itse tämä teos

sid. 405 sivua
36.00 €

Kassila Taavi: Nasaretin miehen salaisuus

 Lisää ostoskoriin

henkiset opettajat, muinaiset kulttuurit,

– Matka Jeesuksen elämään ja kuolemaan

Taavi Kassilan matka Jeesuksen jalanjäljissä

Elokuvaohjaaja ja kirjailija Taavi Kassila saa kuulla, että Jeesus Nasaretilainen olisi elänyt nuoruusvuotensa Intiassa. Hän lähtee etsimään todisteita ja törmää Nikolai Notovitshin tarinaan. Tämä venäläinen historioitsija matkusti vuonna 1887 Kashmiriin, Himiksen luostariin. Hän kirjoitti nähneensä siellä ikivanhan käsikirjoituksen, jossa kerrottiin Issasta. Se on Jeesuksen palinkielinen nimi. Kassila päättää tehdä aiheesta elokuvan, lähtee Notovitshin jalanjäljille ja alkaa löytää lisää viitteitä Jeesukseen elämästä Intiassa. Kassila samaistuu tsaarinaikaiseen esikuvaansa, matkaa Himalajalle, ja rakentaa elokuvakäsikirjoitustaan samalla, kun Jeesuksen salattujen vuosien arvoitus alkaa saada lisävaloa. Tämä dokumenttiromaani on miehen fyysinen ja henkinen matka totuuden lähteille, siihen mitä on kirjoitettu, ja siihen, mitä on jätetty kertomatta.

Arvostele itse tämä teos

sid. 295 sivua
20.00 €

Kivimäki Arto & Tuomisto Pekka: Nautintojen kirja

PAINOS LOPPUUNMYYTY

mietteitä, muinaiset kulttuurit,

Ihmisen nautinnonhalu on ikuista, sen saa huomata tutustuessaan antiikin ajattelijoiden teksteihin. Viini, laulu ja Venus kuljettivat muinaisen Rooman niin ylhäistä kuin alhaisempaakin väkeä - sekä tunnetut kirjailijat ja filosofit että katujen nimettömiksi jääneet seinäraapustelijat tiesivät sen. Ja aivan kuin nykyäänkin, nautintohakuinen elämäntyyli herätti kiivasta keskustelua.

Suosittu latinistikaksikko Arto Kivimäki ja Pekka Tuomisto on toimittanut ja suomentanut uuden kokoelman antiikin viisauksia kaikista nautinnoista, niin fyysisistä kuin älyllisistäkin. Mietteissä kukkivat sekä rehevä elämänilo että rauhallinen viisaus, ja osa lausumista onkin jäänyt elämään jälkimaailman kielenkäytössä. Harrastajien iloksi viisaudet on esitetty sekä suomeksi että latinaksi.

Arvostele itse tämä teos

nid. 138 sivua
17.00 €

Koivisto Marja: 11 päivää Andeilla

 Lisää ostoskoriin

matkakertomukset, muinaiset kulttuurit,

Saavumme luonnon muovaamalle ulokkeelle. Alas kilometrien matka, taivaaseen esteetön näköala. Tulkaa reunalle, šamaani sanoo, levittäkää kätenne. Antakaa tuulen ottaa kaikki turha, se, mitä ette enää tarvitse.

Marja Koiviston runoteoksessa 11 päivää Andeilla kuljetaan Perun maaseudun vehreiden laaksojen ja kuivien ylänköjen halki. Lukija tempaistaan mukaan henkiselle matkalle, joka johtaa ylös Machu Picchun vuoren rinteitä, kuun pintaa muistuttavan erämaan poikki ja edelleen Titicacajärven salaisuuksien äärelle. Runoissa piirtyvät elävästi näkyviin muinaisen inkakulttuurin tuhansia vuosia vanhat voimapaikat, asujaimistot ja viljelysmaat. Andien voimallinen luonto ja avara maisema luovat itseään ja omia rajojaan etsiville kulkijoille ainutlaatuiset puitteet muuttua ja uudistua, kasvaa ihmisinä. Keskustelukumppanina ja haastajana runoissa esiintyy mystinen šamaani, Mallku.

Arvostele itse tämä teos

nid. 64 sivua
6.00 €

Krohn Julius: Kertomuksia Suomen historiasta - pakanuuden aikakausi

 Lisää ostoskoriin

muinaiset kulttuurit,

Pakanuuden aikakausi on ensimmäinen osa Julius Krohnin julkaisemaa historiasarjaa ja se kattaa Suomen historian ajanjakson ennen ristiretkiä. Pääpaino on asetettu suomalaisen muinaisuskon esittelylle, mutta kirja sisältää luvut myös bjarmeista ja kansantavoista.

Arvostele itse tämä teos

nid. 162 sivua
26.00 €

Laine T.P.: Komeetta Tulossa?

 Lisää ostoskoriin

rajatieto, muinaiset kulttuurit,

Minne pakenemme mannerten yli vyöryvää jättiläishyökyaaltoa? miten suojaudumme polttavalta myrskytuulelta?

Ihmiskunta on tuhoutunut monta kertaa kosmisissa katastrofeissa ja joutunut aloittamaan alusta, kertoo Platon. samat keksinnöt tehdään uudestaan ja uudestaan. Meitä edeltäneen korkeakulttuurin tuhosi "lohikäärme" eli planeettaamme kiertänyt komeettarengas, jonka kappaleet putoilivat vähitellen Maahan ja tuottivat suunnatonta hävitystä. Seurauksena oli pimeä keskiaika.

Vasta nyt olemme tieteessä ja tekniikassa nousseet lähelle entistä tasoa. Alamme jo ymmärtää eräitten myyttien, apokryfitekstien ja pyhien kirjoitusten viestin. Jotkut tekstit kuvailevat tuhon odotusta, toiset osoittautuvat yrityksiksi kertoa vajavaisella sanastolla tuhoutuneen korkeakulttuurin huikeista saavutuksista. Onko komeettaisku kohta käsillä? Mayojen kalenteri ei anna selvää vastausta, mutta siihen on syytä varautua. Ehkä meidän olisi otettava mallia Turkin luolakaupungeista ja kaivauduttava maan alle.

Teoksen lähtökohtina ovat NASAn avaruusalusinsinööri Josef F. Blumrichin (1913-2002) tutkimus Hesekielin kirjassa kuvatusta kohteesta ja tekijän kirjeenvaihto hänen kanssaan. Blumrich toimi NASAn projektisuunnitteluosaston johtajana ja sai ansiomerkin Saturnus- ja Apollorakettien suunnittelussa. Suomeksi tutkimus on julkaistu nimellä "Kun taivaat aukenivat" (Kirjayhtymä 1974).

Arvostele itse tämä teos

nid. 387 sivua
10.00 €

Lönnrot Elias: Kalevala

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit, kalevala,

SUOMEN KANSALLISEEPOS

Taskukirja

Arvostele itse tämä teos

sid. 305 sivua
37.00 €

Lönnrot Elias: Kalevala, iso

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit, kalevala,

Palkitun kuvataiteilijan Jukka Salmisen (s.1947) moderni grafiikka tarjoaa tuoreita näkökulmia 150-vuotiaaseen kansalliseepokseen. Juhla-Kalevala sisältää 28 nelivärikuvaa ja 50 mustavalkoista vinjettikuvaa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 752 sivua
39.00 €

Mäkelä Hannamari: Kuudennen auringon aika

 Lisää ostoskoriin

muinaiset kulttuurit, henkinen kasvu,

Kuudennen Auringon aika on matka maailman ympäri, halki muinaisten kulttuurien tiedon ja viisauden. Se on katsaus tähän hetkeen, uuteen tieteeseen joka avaa joka hetki uusia mahdollisuuksia ihmiskunnalle ymmärtää syvemmin olemassaolonsa ulottuvuuksia. Se on myös kurkistus verhon taakse niiden seikkojen alueelle, jotka saavat jotkut ihmiset jättämään totuuden kertomatta kaikkien ihmisten elämään vaikuttavista asioista. Tämä on kirja, joka voimaannuttaa ihmisyksilön ajassa, jota negatiivisten uutisten loppumaton tulva hallitsee.

Arvostele itse tämä teos

nid. 108 sivua
15.00 €

Nieminen Jukka: Cibolan seitsemän kaupunkia

 Lisää ostoskoriin

matkakertomukset, muinaiset kulttuurit, muuta pohdittavaa,

Moniko oli tietoinen että Amerikassa ovat käyneet muinoin useat välimeren kansat roomalaisista egyptiläisiin ja karthagolaisista arabeihin? Portugalilaiset tunsivat hyvin Karibian alueen jo miespolvia ennen Kolumbusta ja retkikuntia Amerikkaan on lähettänyt niin Henry Sinclair 1300-luvulla kuin Walesin prinssi Madog jo 1100-luvulla. Teoria Amerikan eristyneisyydestä on hylätty Atlantin toisella puolen aikaa sitten, ja nyt on tullut aika korjata tässä asiassa myös suomalaisten yleissivistystä.

Kirja on myös kunnianosoitus suomalaiselle N.A.E. Nordenskiöldille joka esitti, että keskiajan kartat ovat alkuperältään antiikin maailmasta, joita vain kopioitiin keskiajalle. Nämä kartantekijät ovat myös muinaisia Amerikan-kävijöitä, mutta mitä tarkoittaa Nordenskiöldiin perehtynyt professori Hapgood väittäessään että kartat ovat geologiansa puolesta voitu tehdä jo 12000 vuotta sitten? Miten pitkälle merikuninkaiden ja kartanteon aikaa voidaan jäljittää?

Tämä kirja on puhdasta vaihtoehtotiedettä, tieteen marginaaleja, ja se esittää vastaukset kysymyksiin, joita ei kylmiltään osaisi edes kysyä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 89 sivua
22.00 €

Nieminen Jukka: Geomantia

 Lisää ostoskoriin

muinaiset kulttuurit,

Geomantia tarkoittaa oppia maaperän energiavirtauksista. Muinaiset kansat tuntuivat pitäneen niitä arvossaan, ja ne selittävät miksi muinaismuistot tuntuvat asettuvan samalle suoralle, mitä ovat muinaiskansojen luotisuorat tieverkostot, ja miksi jopa meidänkin kirkkojamme on vielä keskiajalla rakennettu viivasuoraan linjaan toisiinsa nähden. Kaikki nämä muodostavat maaperään salaisen verkoston, jota vasta viime vuosikymmeninä on opittu ymmärtämään.

Tämä muinainen Äitimaa-uskonto juontaa maaperän magneettisista virtauksista, jotka manipuloivat ihmisaivojen hertsitaajuuksia, vaikuttavat virkistävästi lihasten sähköisiin potentiaaleihin, sekä päästävät kulkiessaan ihmiskorville kuulumattomia infra- ja ultraääniä. Osa näistä linjauksista on toiminut myös muinaisten ruumisteinä, ja niihin liittyy paljon kansanperinnettä salaperäisistä valoilmiöistä, kummituksista ja maanalisten tunneliverkostoista, jotka kuuluvat maan pinnalle pelottavina koputteluina ja huminoina, jotka tuntuvat tulevan syvältä maan sisästä.

Kirja käsittelee myös kotimaisten linnavuorten syntyhistoriaa ja esittää, että puolustuslaitteiden sijasta ne ovat muinaisia rituaalipaikkoja, joiden historiallinen jatkumo menee kauas pronssi- ja jopa kivikauden puolelle.

Arvostele itse tämä teos

nid. 108 sivua
32.00 €

Nieminen Jukka: Muinaissuomalaisten kadonnut kuningaskunta

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit,

Jo kauan ennen kuin venäläisiä tai ruotsalaisia oli edes olemassa kansana, olivat pohjolaa hallitsevat muinaissuomalaiset suorittaneet niin tarkkoja ja ennennäkemättömän monimutkaisia, satojen kilometrien laajuisia geometrisiä laskutoimituksia, että vastaavaan tarkkuuteen päästiin vasta satojen vuosien päästä.

Tämä kirja todistaa ympärillämme olevan geometrisen verkoston, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se näyttää meille viivasuoraan asetellut keskiajan kivikirkot, joiden välillä voi maantieteellistä etäisyyttä olla satojakin kilometrejä. Eikä siinä kaikki, se näyttää että samaisia kirkkoja on kautta aikain rakennettu tieten määritellyille etäisyyksille. Asia jota kukaan ei tiedä, ei edes kirkkohistorian ekspertit, ennen kuin tätä kirjaa ovat selanneet. Sen luojina ovat ne muinaiset jotka osasivat käyttää harppia ja viivainta tavoilla, joita vähintään voisi kuvata taidokkaaksi.

Arvostele itse tämä teos

nid. 272 sivua
30.00 €

Pelttari Tuula: Karamellikuninkaat ja unien valtakunnat

 Lisää ostoskoriin

rajatieto, muinaiset kulttuurit,

Karamellikuninkaat ja unien valtakunnat on pirkkalaiskirjailija Tuula Pelttarin odotettu neljäs romaani. 15-vuotiaana aloitettu käsikirjoitus jatkaa esikoisteoksen, Anuba, jumalten tytär (1981), teemaa.

Pelttarin elämän johtotähtenä on ollut lapsuudesta lähtien muinainen Egypti ja myöhemmin myös Maya-kulttuuri. Ne ovat heijastuneet kirjailijan piirroksiin jo varhaislapsuudessa ja myöhemmin koulu- ja työelämässä taiteeseen, maalauksiin ja savitöihin. Niistä syntyi radio-ohjelma Anubiksen aika ja Ylämaalla niin kutsutussa Pyramidipitäjässä ollut taiteilijakoti, Villa Anuba.

Uusin kirja on erilainen elämäkerta. Se ulottuu kirjailijan voimakkaisiin uniin menneiden elämien tähtihetkistä, jotka eivät ole päästäneet häntä rauhaan. Unien, enkelien ja jälleensyntymien kavalkadi on erikoinen lukukokemus, jolle antaa hohtoa unien ja kokemusten sanoma sekä lapsuudesta saakka tehdyt muistiinpanot, jotka kehittyivät kirjaksi. Muistamiselle on osattava raivata tilaa, se palkitsee yllättävällä tavalla.

Arvostele itse tämä teos

sid. 304 sivua
35.00 €

Piekkola Hannu: Kalevala – Matkaopas tähtiin

 Lisää ostoskoriin

muinaiset kulttuurit,

Kalevalan kuvaama kirjokansi oli suomalaisille tuttu tähtitaivas. Vanhat kalliokaiverrukset Suomenniemeltä sisältävät saman tähtitarinan. Kalevala - matkaopas tähtiin rinnastaa Kalevalan ikiaikaisiin Sumerin ja Kiinan kulttuureihin ja niiden vuodenaikakäsityksiin ja kalentereihin. Modernin samposelityksen jo 1910-luvulla tuoneen professori Uno Harvan sanoin "Mutta harhapäätelmiinkin perustuen on tähän mennen ajan maailmankuvaan sisältynyt ihmiskunnan ihmeellisimpiä uskomuksia ja unelmia, joiden ei soisi koskaan tykkänään joutuvan unhoon."

Suomalaisten tietäjien tieto ei syvyydeltään kalpene historian saatossa, vaan on loputon runsaudensarvi. Metsän kuninkaalla, Tapiolla, ja hänen vaimollaan, Mielikillä, on korkeat asuinsijansa Linnunradan Tapomäessä. Syksyllä Otava nähtiin karhuna, kun taas keväällä suurena pilviveneenä, joka Sammonkin ryöstää. Ilmarinen Otava takoi taivaankantta kaikilla kansoilla.

Kalevalan ja Lönnrotin viitoittaman Suomen Kansan Vanhojen Runojen kertomuksista avautuu koko ihmiskunnan opin kirjo. Kalevalan viisaus pitää kätkössään muinaista tietoa kuin Raamattu konsanaan, eikä vähiten kertomukset kanteleen teosta. Otavan seitsemän tähden kannel antoi luonnon sävelet ja kanteleen teko kertoo kauniisti kesän kirkkaista sävelistä. Kalevalan runonkerronta ravitsee sieluamme ja sen sisäinen harmonia kertoo onnellisesta elämästä osana maailmankaikkeutta.

Arvostele itse tämä teos

sid. 254 sivua
29.00 €

Seppälä Pertti: Kiinalaista elämänviisautta

 Lisää ostoskoriin

kiina, lahjakirjat, muinaiset kulttuurit,

Suomennosvalikoima kiinalaisia tekstejä yli 2000 vuoden ajalta. Upea lahjakirja kaikille vanhasta kiinalaisesta elämänviisaudesta ja ylipäätään Kiinasta kiinnostuneille lukijoille.

Arvostele itse tämä teos

nid. 162 sivua
20.00 €

Toivari-Viitala Jaana: Kirjeitä Faraoiden Egyptistä

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit,

Työntekijät kehuvat saavutuksiaan ja vaativat lisää palkkaa. Ostoslistoja laaditaan ja juhlia valmistellaan. Mies uhkaa avioerolla ja vaimo lähtee kotoa ovet paukkuen. Joku ei saa öisin unta. Ihmissuhdeongelmia joudutaan setvimään ja väärinkäsityksiä oikaisemaan. Salaliitto pyrkii vaientamaan suulaat poliisit. Mies kirjoittaa kirjeen kuolleelle vaimolleen.

Muinaisten egyptiläisten kirjeet tarjoavat välähdyksen yli kolmen vuosi-tuhannen takaiseen kulttuuriin, jonka erityispiirteiden taustalta paljastuu paljon tuttua ja yleisinhimillistä. Kirjeet kirjoitettiin ruokokynällä kalkkikiven- tai ruukunsirpaleille, ja niiden aiheissa näkyy elämän koko kirjo: työ- ja perheasiat, rikkomukset ja rangaistukset, uskonto ja kuolema.

Tähän kirjaan on koottu kirjeitä muinaisegyptiläisen Deir el-Medinan kuninkaallisten haudanrakentajien kylästä ramessidiajalta n. 13071070 e.Kr., egyptologian nykytutkimuksen suurimmasta tavallisten ihmisten elämää valottavasta arkeologisesta löydöstä.

Egyptologian tohtori Jaana Toivari-Viitala toimii tutkijana Leidenin yliopistossa Alankomaissa ja vastaa egyptologian opetuksesta Helsingin yliopistossa. Hän on aiemmin suomentanut hieroglyfeistä Muinaisegyptiläisen kuolleiden kirjan (Basam Books 2001).

Arvostele itse tämä teos

sid. 25 sivua
28.50 €

Tyldesley Joyce: Muumioiden mysteerit

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit,

Muinainen Egypti on täynnä mysteerejä. Miten pyramidien rakentaminen onnistui ilman nykyaikaisia koneita? Miksi vainajia muumioitiin ja miten se tapahtui? Kuka oikein oli Tutankhamon? Tässä loisteliaassa nuorten tietokirjassa tutustutaan faraoiden salaisuuksiin, kätkettyihin hautoihin, jumalkuninkaisiin ja hieroglyfien arvoituksiin. Lisäksi tutustutaan muumiointimenetelmiin ja maagisiin amuletteihin sekä pelataan pyramidipeliä ja ratkaistaan muumion kirous! Merirosvokirjan ja Sotureiden tähdittämä häikäisevän upeiden tietokirjojen sarja jatkuu kiehtovalla aiheella: faraoiden ajalla.

Arvostele itse tämä teos

sid. 128 sivua
33.50 €

Tyldesley Joyce: Muumiot

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit, egypti,

Tutustu muumioiden ja muinaisten hautojen salaisuuksiin!

MUINAINEN EGYPTI kiehtoo vielä yli tuhat vuotta FARAOIDEN aikakauden jälkeen. Kaukaisen kulttuurin muistomerkit, arvoitukselliset SFINKSIT, PYRAMIDIT sekä KUNINKAIDEN LAAKSO - mahtavien faraoiden viimeinen lepopaikka - ovat yhä kaikkien nähtävillä. Vuosisatoja kätkössä katseilta olivat kuitenkin KUOLLEET, jotka antavat paljon tietoa tästä ikivanhasta kulttuurista. Ruumiit palsamoitiin, koska egyptiläiset uskoivat vakaasti, että sielu jatkaa elämäänsä vielä kuoleman jälkeen. Sisäelimet poistettiin, ruumiit kiedottiin käärinliinoihin ja aseteltiin kauniisti maalattuihin arkkuihin viimeiselle matkalleen amulettien ja erilaisten esineiden kera.

MUUMIOT kertoo kaiken palsamoinnista: uskonnosta, rituaaleista, OSIRIKSEEN ja ISIKSEEN liittyvistä myyteistä sekä faraoiden palvonnasta. Muinaishautojen aarteista ei vuosisatoihin tiedetty mitään. Kun ne vihdoin löydettiin, ei arkeologeja ja haudanryöstäjiä pidätellyt mikään. FARAO TUTANKHAMENIN haudan löytäminen vuonna 1992 aloitti varsinaisen

muumiovillityksen.

Manattiinko hautoihin kajoamalla esiin PAHOJA HENKIÄ? Mikä on totuus Tutankhamenin ikuista unta häirinneiden OUDOISTA KUOLEMISTA? Mitä tieteellistä merkitystä muumioiden löytämisellä on ollut? Tämä muumioiden myyttejä ja todellisuutta kiehtovasti käsittelevä teos vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

EGYPTILäINEN MUUMIO kiedottuna hauraisiin käärinliinoihinsa on tuttu ja kiehtova näky, joka alati herättää kiinnostusta kaikkialla. Huomattavimpien museoiden Egypti-osastojen muurnioilla riittää aina katsojia. Egyptiläiset haudat ja temppelit ovat jatkuvasti suosittuja turistikohteita. Muumiot-kirja kertoo Niilin laakson muumioiden historiasta muinaiselta dynastiselta kaudelta aina nykypäivään saakka.

Kirja kertoo aluksi ruumiin palsamoinnin teoriasta ja käytännöstä. Muinaiset egyptiläiset joutuivat harjoittelemaan vuosisatoja kuolleilla ihmisillä ja eläimillä ennen kuin heidän palsamointitekniikkansa kehittyi huippuunsa. Perinteen yksityiskohdat kiehtoivat myös oman aikansa kirjoittajia, mm. kreikkalaista historioitsijaa Herodotosta. Menetelmien kuvaukset saattavat olla nykyihmiselle ahdistavaa, jopa raakaakin luettavaa.

Kirja kertoo myös faraoiden kohtaloista sekä totuuden muumioiden kirouksesta. Päästikö Tutankhamenin haudan avaaminen valloilleen muumion kirouksen, joka sittemmin tappoi haudan löytäjät? Mikä yhteys on British Museumissa olevan haudan ja Titanicin välillä? Mielikuvitusta kiehtovien yksityiskohtien lisäksi Muumiot-kirja seuraa myös nykyaikaisen muumiotutkimuksen kehitystä julkisista avaamisnäytöksistä tietokonetomografiaan ja DNA-analyysiin. Muumioiden merkitys elokuvateollisuudelle ei jää sekään selvittämättä.

Joyce Tyldesleyn kokemus ja asiantuntemus tekevät Muumiot-kirjasta poikkeuksellisen informatiivisen, jännittävän ja lukukelpoisen. Sen monitahoinen lähestymistapa viehättää hyvin laajaa lukijakuntaa: muinaisen Egyptin tutkijoita, hautaustavoista ja okkultismista kiinnostuneita, historiaa harrastavia nuoria sekä filmihulluja, varsinkin vuoden 1999 kassamenestykseen Muumioon ihastuneita.

JOYCE TYLDESLEY on maailman arvostetuimpia egyptologeja. Hän on valmistunut erinomaisin arvosanom Liverpoolin yliopistosta, jossa hän on luennoinut egyptologiasta. Tyldesley on työskennellyt mm. Oxfordissa. Hän on saanut useita palkintoja, mm. Egyptin historian tutkimusseuran palkinnon vuonna 1986. 'I'yldesley on tuottoisa kirjoittaja, jonka artikkeleita on julkaistu merkittävimmissä alan tieteellisissä aikakausjulkaisuissa. Hänen aiempia teoksiaan ovat mm. Daughters oflsis:: Women ofAneient Ekypt (1994). Hatchepsut The Temm le Pharaoh (1996) sekä Nefertiti Egypt's Sun Queen (1998).

Arvostele itse tämä teos

nid. 128 sivua
23.00 €

Venell, Fagerholm, silfverberg: Neljän tuulen tiet

PAINOS LOPPUUNMYYTY

shamanismi, muinaiset kulttuurit, kalevala,

Neljä Tuulta -yhteisön yhteenkokoamat kirjoittajat maailman eri kolkilta kertovat tässä kirjassa värikkäästi maailman eri kulttuureista, perinteistä ja myyteistä sekä Suomessa toteutetuista Neljän Tuulen kesätapahtumista. Pääpaino on alkuperäiskulttuureilla, joiden ikivanha ekologinen tieto ja viisaus tarjoavat länsimaiselle ihmiselle arvokasta elämänviisautta ja tasapainoisen luontosuhteen aineksia.

Kirjan kirjoittajia ovat dokumentaristit Markku Lehmuskallio ja Anastasia Lapshui, Kalevala-kirjailija Timo Heikkilä, Kalevalaa persiantanut Kiamars Baghbani, naistutkija Kaarina Kailo ja monet muut.

Neljä Tuulta on avoin yhteisö, joka kokoaa ihmisiä eri kulttuureista vuoropuheluun ja yhteisölliseen kokemiseen. Yhteistyötä tehdään niin alkuperäiskansojen edustajien kuin Suomessa asuvien maahanmuuttajienkin kanssa. Neljän Tuulen toiminta on ideologioihin sitoutumatonta ja pyrkii eri aatteiden kunnioittavaan kohtaamiseen.

Arvostele itse tämä teos

sid. 279 sivua
28.00 €

Vernant Jean-Pierre: Ihmiset, jumalat, maailmankaikkeus

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit, mytologia,

Kertomisen ilosta syntyneitä tarinoita, länsimaisen kulttuurin pohjakasvustoa, josta on sittemmin versonut mitä rikkainta materiaalia. Myytit kertovat maailman synnystä, Olympoksen jumalista, Troijan Sodasta ja Odysseuksen harharetkistä.

Kaikesta, mikä on innoittanut taiteilijoita ja filosofeja vuosisadasta toiseen. Punaisena lankana kirjan halki kulkee ihmisen ja jumaluuden välinen side, joka ei ole koskaan katkennut.

Tarinoiden läpi kuuluu lämmin kertojanääni. Jean-Pierre Vernant, ranskalainen professori ja kirjailija, osaa elävöittää myytit näkemyksellään niin, että lukija tuntee istuvansa hänen vierellään, nuotion ääressä tai lastenhuoneen sängynreunalla.

Arvostele itse tämä teos

nid. 382 sivua
27.00 €

Welch James: Petkuttaa Varista

 Lisää ostoskoriin

intiaaniviisaus, muinaiset kulttuurit,

Romaani tasankointiaanien elämästä vuonna 1870, suuren käännekohdan kynnyksellä. Kertojana on Valkoisen Miehen Koira, nuori mies, jonka aluksi kovin huono onni vähitellen kääntyy leirin rohtomiehen avustuksella ja joka sotaretkellä osoittamansa urhoollisuuden ansiosta saa uuden nimen – Petkuttaa Varista. Vähitellen hän kasvaa itsekin rohtomieheksi: parantajaksi ja näkyjen näkijäksi.

Romaanissa seurataan päähenkilön ja hänen läheistensä elämää, johon kuuluvat elannon tarjoavat mustasarvet ja ympäröivät vihollisheimot, mutta myös valkoihoiset napikwanit, joita tunkeutuu Montanan territorioon yhä sankemmin joukoin. Intiaanit joutuvat tekemään raskaan päätöksen: noustako taisteluun valkoisia vastaan vai antautuako. Romaanin moniaistisesta kerronnasta syntyy lähes hallusinatorinen todellisuusilluusio, kuin lukija ratsastaisi itse pitkin kumpuilevaa preeriaa. Intiaanien elämää ei selitellä – lukija heitetään todellisuuteen, jossa puhuvat eläimet ovat vähemmän outoja kuin valkoihoisten arkiesineet.

Tekijä on itse intiaani ja on kuullut tarinoita romaanin kuvaamasta aikakaudesta omalta isoäidiltään. Tätä 1986 ilmestynyttä romaania voi jo nyt sanoa klassiseksi intiaanien kuvaukseksi.

"Meidän elämämme jatkuu, hän ajatteli; niin kauan kuin Äiti Maa hymyilee lapsilleen, pysymme kansana. Elämme ja kuolemme ja elämme edelleen. Se on pikunien tie."

Intiaanireservaatissa lapsuutensa viettäneen James Welchin (1941-2003) vanhemmista toinen oli mustajalka ja toinen atsina. Welch ehti elämänsä aikana julkaista kymmenkunta teosta, joissa kaikissa intiaanius on vahvasti läsnä. Welch lukeutuukin uuden intiaanikirjallisuuden traditioon, jonka vahvoja nimiä ovat Momaday, Silko (Riitti, suom. 1999) ja Erdrich (Jäljet, suom. 1990). Lisäksi hän on osa Montanan 1970-luvun "kirjallista renessanssia". Welchillä on Ranskassa laaja lukijakunta, ja vuonna 2000 hänelle myönnettiin ranskalainen aatelisarvo: hänestä tuli Chevalier de I'Ordre des Arts et des Lettres. Kotiseudullaan Montanassa Welchiä on kunnioitettu kolmella kunniatohtoraatilla.

Arvostele itse tämä teos

nid. 200 sivua
16.50 €

Clarke Lindsay: Traditional Celtic Stories

PAINOS LOPPUUNMYYTY

keltit, muinaiset kulttuurit,

Taking you hack to a time when the people of the Earth-goddess Danu ruled Ireland, these traditional Celtic legends developed from the oral tales handed down through the generations.

Lindsay Clarke vividly brings to life the captivating romance and, spirituality of these ancient stories – violent battIcs against the giants of the deep sea, the magic power of spells, the tricks of hidden spirits and leprechauns, the awesome temperament of the natural world, and the power and enchantment of love and revenge. These myths draw you into the world of ancient Celts of Ireland and Wales, and the culture and traditions that have resonated through the ages to the present day.

Acclaimed author Lindsay Clarke won the 1989 Whitbred Prize for Fiction Chymical Wedding, He has an extensive knowledge of mythology and legend and runs workshops in the UK and abroad.

Arvostele itse tämä teos

nid. 195 sivua
15.00 €

Palmer Martin & Xhao Xiaomin: Essential Chinese Mythology

PAINOS LOPPUUNMYYTY

muinaiset kulttuurit, kiina,

Front the Emperor's court to the remote n mountain provinces, for centuries the storyteller has been an honoured guest in China. Some of the legends belong to a time before history was recorded, when the mythical early emperors brought the gifts of civilization to China; they reveal how mountains were formed, rivers controlled and humans created. Others come from the great historic dynasties and range from tales of famous heroes to the adventures of the ordinary peasant.

These tales are woven throughout with the folk traditions of Buddhism, Taoism and Confucianism: the adventures of Monkey reflect the arrival of Buddhism arid its clash with Taoism; the magic and humour of the Eight Immortals enliven the later folk myths; the Confucian stories centre on the trials of the dutiful son. The authors draw on a selection of these myths to present a conprehensive, colourful taste of the broad tradition that informs Chinese storytelling.

MARTIN PALMER and ZHAO XIAOMEN have translated many classic poetry and popular texts including The Illustrated Tao Te Ching, Kuan Yin: Myths and Prophecies and Travels through Sacred China. They are currently working with Chinese Taoist communities to preserve the Sacred Mountains of China. They are both members of Icorec.

Arvostele itse tämä teos