Untitled

nid. 416 sivua
45.00 €

Prokofjev Sergei O.: Vuoden kiertokulku Kristuksen kokemiseen johtavana vihkimystienä

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Suomessa vuodenajat ilmenevät erityisen puhdaspiirteisinä ja alkukuvallisina. Suomalaiset myös elävät voimakkaasti vuodenaikojen rytmin myötä. Niin kuin luonnon elämä saa ilmaisunsa vuodenkulussa, samoin ihmiskunnan henkis-sielullista elämää on mahdollista tarkastella yhteydessä vuoden kulkuun. Golgatan mysteeristä lähtien Kristus on läheisesti liittynyt maan elämään. Vuoden seitsemän suurta kristillistä juhlaa, mikaeli, joulu, loppiainen, pääsiäinen, helatorstai, helluntai ja juhannus muodostavat kokonaisuuden, johon voidaan luontevalla tavalla liittää kristillisen esoteerisen kehitystien sisäinen kulkeminen.

Vuoden juhla-aikojen henkistä perustaa esittäessään Sergei O. Prokofjev tuo esille vaikuttavan laajan hengentieteellisen tiedon kokonaisuuden, joka ryhmittyy vuoden kosmismaisen kiertokulun teemaan eläväksi kokonaiskuvaksi. Teokseen sisältyy runsaasti merkittäviä ja ennen suomeksi julkaisemattomia otteita Rudolf Steinerin esitelmistä. Tällä tavoin kirja toimii myös antroposofian keskeisten alueiden, erityisesti kristologian syventävänä oppaana. Kristus-tapahtumaan keskeisesti osallistuneiden ajanhenki Mikaelin, arkkienkeli Vidarin ja ihmiskunnan alkuimpulssiin liittyvän ns. natanisen sielun vaiheita seurataan ihmiskunnan varhaisajoilta nykypäivään, jolloin Rudolf Steinerin esitelmissään tuomat yksityiskohdat nivoutuvat yhteen hämmästyttävällä tavalla.

Sergei O. Prokofjev on syntynyt Moskovassa vuonna 1954. Hän on opiskellut maalausta ja taidehistoriaa. Prokofjev on tämän hetken huomattavimpia antroposofisia tutkijoita ja tuottelias kirjailija. Hän on Venäjän astroposofisen seuran puheenjohtaja.

Arvostele itse tämä teos

nid. 192 sivua
24.00 €

Lowndes Florin: Sydäntsakran elävöittäminen

 Lisää ostoskoriin

antroposofia, chakrat,

Henkiseen ihmiskuvaan on useissa kulttuureissa eri aikoina sisältynyt näkemys ihmisen ruumiillisuuden näkymättömään puoleen kuuluvista voimakeskuksista, joita perinteisesti on kutsuttu tsakroiksi.

Viime aikoina on ilmestynyt runsaasti tsakroja käsittelevää kirjallisuutta, koska ihmisillä on yhä useammin yliaistisia kokemuksia ja niistä ollaan entistä kiinnostuneempia.

Tsakrat muotoutuvat toisaalta luonnollisella tavalla kulttuurikehityksen myötä, toisaalta määrätietoisen henkisen koulutuksen avulla.

Romanialaissyntyinen, Yhdysvalloissa pitkään asunut Florin Lowndes etsii kirjassaan nykyajan tilanteeseen soveltuvaa tsakrojen kehittämisen tietä Rudolf Steinerin näkemyksien pohjalta. Steiner pitää sydänkeskusta aikamme tärkeimpänä tsakrana ja sen kehittämistä nykyajan tehtävänä.

Florin Lowndes luo kirjassaan katsauksen tsakraopin historiaan ja tarkastelee eri tsakrojen olemusta. Hän esittelee yksityiskohtaisesti kuuden harjoituksen kokonaisuuden, joka johtaa sydäntsakran elävöitymiseen ja vähitellen uudenlaiseen tietoisuuteen: sydämellä ajattelemiseen.

Arvostele itse tämä teos

sid. 196 sivua
17.00 €

Blatchford Claire: Kääntyminen

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

"Kääntyminen..." on harvinaislaatuinen kirja, joka tuo sen lukijalle viestin opastuksen, ystävyyden ja lohdun maailmasta. Se antaa rohkeutta kohdata henkinen maailma suoraan sisäisyydessämme. Tämän kirjan sanat ohjaavat meitä kääntymään sydämemme puoleen ja kuuntelemaan.

"Sillä 'Kääntyminen' on ennen kaikkea kääntymistä – ei tämän tai tuon sivun tai tämän tai tuon kirjailijan, opettajan tai metodin puoleen – vaan Erään puoleen, joka on juuri tässä, juuri nyt, sisäisesti, vierellä ja kaikkialla ympärillä odottaen tulla tunnistetuksi ja kutsutuksi sisälle elämäämme."

Yhdysvaltalainen Claire Blatckford kuuroutui kuusivuotiaana. Hän on työskennellyt mm. kuurojen opettajana ja kirjoittanut lastenkirjoja sekä kirjoja kuulemisesta ja kuuroudesta aikuisille.

Arvostele itse tämä teos

nid. 80 sivua
15.00 €

Burckhardt Martin: Kuolemanjälkeiset kokemukset

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Kuolemanjälkeiset kokemukset: Ihmisen kuolemanjälkeinen matka yliaistillisessa maailmassa -kirja on selkeä kokonaisesitys ihmisen elämyksistä kuoleman jälkeen Rudolf Steinerin kuvauksiin perustuen. Martin Burckhardt selvittää kuolemaa seuraavaa irrottautumisvaihetta maan olosuhteista, johon liittyy oman menneen elämän intensiivinen läpikäyminen uudelta kannalta. Sitä seuraa monivaiheinen matka planeettapiirien halki: sielunmaailma ja hengenmaailma, sekä valmistautuminen uuteen elämään maan päällä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 136 sivua
20.00 €

Burkhard Ursula: Luonnonhenget, kuva ja todellisuus

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Sokeana syntyneelle Ursula Burkhardille maan-, veden-, ilman- ja tulenhenkien maailma on ollut lapsuudesta saakka tuttu. Menninkäiset, sylfit, keijut - millä nimellä niitä kutsutaankin - ovat hänelle elävää, havaittua todellisuutta. Kirjoittaja sanoo oppineensa ymmärtämään tuon aistien pinnan alla kuplivan, aineellista muotoa vailla olevan maailman kokonaisuutta Rudolf Steinerin tuoman tietämyksen avulla. Burkhard painottaa lisäksi kansansatujen ja -tarujen viisautta luonnonolentojen kuvaajana. Myös viehättävien runojen myötä hän antaa tämän meitä yllättävän lähellä olevan toisen todellisuuden koskettaa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 327 sivua
25.00 €

Davy Gudrun & Voors Bons: Elämäntapoja

PAINOS LOPPUUNMYYTY

antroposofia, lapset,

Monipuolinen lähdeteos vanhemmille ja lasten kanssa toimiville. Kirja vanhempana olemisesta, perhe-elämän erilaisista kysymyksistä ja pulmakohdista. Ideoita perheyhteisön luovaan kehittämiseen. Perheen tarpeiden ja oman persoonallisen vapauden yhteensovittaminen. Steinerpedagogista perustietoa lasten kasvuvaiheista. Lukuisia hyödyllisiä ja käytännöllisiä vinkkejä. Monia kirjoittajia. Toimittaneet Gudrun Davy ja Bons Voors.

VANHEMPANA OLEMISESTA

Äitiyden merkitys nykyaikana • Erään äidin tie • Äitien tukiryhmät • Yksin selviytyminen • Isä yksinhuoltajana • Roolien vaihto • Lapsi syntyy • Raha aviosuhteessa • Töiden jakaminen

PERHE-ELÄMÄÄ

Suhteemme aikaan • Nukkuminen ja valvominen • Ateria-ajat • Uskonnollinen elämä perheessä • Miksi vietämme juhlia? • Juhlat vuodenkierrossa • Syntymäpäiväkutsut

LAPSET KASVAVAT

Temperamentit • Luova kurinpito • Satujen kätketty aarre • Lasten kysymykset • Perheen ravitsemus • Sairaudet • Ajatuksia vaatteista

Arvostele itse tämä teos

sid. 344 sivua
39.00 €

Fintelmann Volker: Intuitiivinen lääketiede

 Lisää ostoskoriin

antroposofia, terveys ja ympäristö,

Antroposofinen lääketiede käytännössä: perusteet - hoitoaiheet - hoitosuositukset

Laajin suomenkielinen kokonaisesitys antroposofisesta lääketieteestä. Keski-Euroopassa suuren levikin saaneen teoksen täysin uudistettu laitos antaa samalla kertaa ihmisopillisen ja käytännönläheisen kokonaiskuvan.

Professori, lääketieteen tohtori Volker Fintelmann erittelee sairauksien syitä ja esittelee antroposofisen lääketieteen tarjoamia hoitomuotoja ja -keinoja ja sen käyttämiä erityisiä lääkevalmisteita sekä niiden valintaperusteita. Hän tarkastelee nykylääketieteen ongelmia ja esittää näkemyksensä siitä, millä tavoin antroposofian mahdollistama lähestymistapa voi tarjota keinoja niiden ratkaisemiseen.

Arvostele itse tämä teos

sid. 672 sivua
45.50 €

Glöckler Goebel: Lastenlääkärin vastaanotolla

 Lisää ostoskoriin

lapset, antroposofia,

Tämä kirja on tarkoitettu vanhemmille ja kaikille lasten kanssa työskenteleville. Kirjaa voidaan käyttää yhtä hyvin hakuteoksena akuuteissa sairaustapauksissa kuin myös lapsen kehitykseen liittyvän hoidon ja kasvatuksen perusteoksena.

Uudenlaisella tavalla esitetään yhteys kasvatuksen ja parantamisen välillä. Näkökulma on merkittävä erityisesti lastentautiopin ja yleensä sairauksien ennaltaehkäisyn kannalta. Perustana on antroposofiseen ihmiskuvaan pohjaava lääketiede, joka huomioi modernin koululääketieteen. Kirja pohjaa monivuotiseen kliiniseen työhön ja kokemuksiin saksalaisen Herdecken sairaalan lastenpoliklinikalla.

Kirjan ensimmäisen osa käsittelee tavallisimpia lastentauteja. Toisessa osassa kuvataan lapsen kehitys ja sitä edistävät toimenpiteet. Kolmas osa sisältää terapeuttisia näkökulmia pedagogiikkaan sekä konfliktitilanteiden hallintaan kasvatuksessa. Liitteessä on monien käytännön ohjeiden lisäksi laaja hakemisto.

Arvostele itse tämä teos

nid. 256 sivua
23.50 €

Lievegoed Bernard: Ihminen kynnyksellä

PAINOS LOPPUUNMYYTY

antroposofia,

IHMISEN TIETOISUUS on laajenemassa, kauan kiinteinä säilyneet rajat ovat tulleet läpäiseviksi. Ihmiskunta on merkittävällä kynnyksellä. Sisäisyydestä nousee uusia kokemuksia, jotka voivat olla hämmentäviä tai johtaa psykologisiin kriiseihin, mutta myös uudenlaisten mahdollisuuksien löytämiseen.

TIETOISUUDEN LAAJETESSA ihminen tarvitsee syvempää ja samalla käytännöllisempää tietoa omasta fyysis-eteeris-sielullisesta rakenteestaan ja kehitysprosesseistaan. Tähän tarpeeseen Bernard Lievegoed vastaa yhdistämällä psykiatrin ja lääkärin, aikuiskasvattajan ja antroposofin kokemuksensa ja tietonsa toimivaksi kokonaisuudeksi.

IHMISEN NYKYTILANNE hahmottuu aikaisempien kulttuurien taustaa vasten. Egyptin mysteereissä ylitettiin sisäisen maailman, vanhoissa pohjoisissa mysteereissä ulkoisen aistimaailman kynnys erityisen koulutuksen tuloksena. Lievegoed kuvaa myös itäistä kehitystietä, keskiajan kristillistä tietä sekä ruusuristiläisyyttä ja antroposofista sisäistä koulutusta, jossa henkis-sielullista dynamiikkaa lähestytään nykyaikaa vastaavalla tavalla, mikä merkitsee mm. tutustumista omaan varjoluontoon, 'kaksoisolentoon'.

KIRJAN LOPPUOSA keskittyy psykoterapiaan ja antaa kiintoisia näkökulmia mm. elämän kriiseihin ja niihin sisältyviin kehitysmahdollisuuksiin. Luvussa "Pakoteitä" kuvataan mm. anoreksian, erilaisten riippuvuuksien ja nuorten vaikeuksien taustaa sekä alkoholin ja eri huumeiden luonnetta antroposofisen ihmistiedon valossa. Loppuluku terapeutin koulutustiestä antaa tärkeitä näköaloja jokaiselle itsekasvatukseen ja hoitotyöhön suuntautuneelle.

Professori BERNARD LIEVEGOEDille myönnettiin tämän kirjan julkaisemisen yhteydessä Hollannin kirjankustantajien "Kultainen sulka" -palkinto.

Arvostele itse tämä teos

sid. 248 sivua
19.00 €

Lissau Rudi: Rudolf Steiner. Elämä, sisäinen tie, sosiaaliset aloitteet

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Elävästi kirjoitettu, Rudolf Steinerin persoonallisuutta monipuolisesti valottava elämäkerta kuvaa hänen vaiheitaan lapsuudesta alkaen. Lissau kartoittaa tämän monella tavalla lahjakkaan ja työteliään ihmisen osallistumista aikansa kulttuurielämään Goethe-tutkijana, filosofina, lehtimiehenä, kuvaa hänen sisäistä kehitystään, joka johti toimintaan teosofisessa liikkeessä ja lopulta Antroposofisen seuran perustamiseen. Esille nousevat myös Steinerin yhteiskunnalliset pyrkimykset ja kulttuurialoitteet mm. kasvatuksen, taiteen ja terveydenhoidon alueella. Kirja antaa erinomaisen kokonaiskuvan Rudolf Steinerin elämästä ja elämäntyöstä.

Arvostele itse tämä teos

sid. 499 sivua
48.50 €

Prokofjev Sergei O.: Ihmiset kuulkoot sen, osa 1.Joulupäivien mysteeri

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Vuonna 2002 ilmestyi saksan kielellä Sergei O. Prokofjevin toista tuhatta sivua käsittävä, mahtava teos, jossa paneudutaan monilta näkökannoilta Antroposofisen seuran perustamiseen liittyvien Joulupäivien ja Peruskivi-meditaation merkitykseen antroposofialle, antroposofiselle liikkeelle ja koko maailmalle. Vuoden 2003 alkupuolella ryhmä suomalaisia antroposofeja otti tavoitteekseen saattaa kirjan suomen kielelle.

Tämä kirja on näyte siitä, miten antroposofian kanssa vuosikausia eläminen antaa mahdollisuuden kuvata antroposofian sisältöä niin, että teosta lukiessa monet, aiemmin hämäriksi jääneet näkymät hengentieteen aarteistoon avautuvat. Kirjaa lukiessa kannattaa edetä hitaasti ja hartaasti. Teoksen ensimmäisen osan otsikot - Rudolf Steinerin elämä Joulupäivien valossa, Peruskiven laskemisen mysteeritoimitus, Joulupäivien rytmit, Peruskivi-meditaatio eurytmiassa, Apokalyptiset sinetit ja Joulupäivien rytmit, Käänteinen kultti ja Peruskiven olemus - sekä monet muut - antavat jo viitteen teoksen ensimmäisen osan sisällössä.

Arvostele itse tämä teos

sid. 582 sivua
48.50 €

Prokofjev Sergei O.: Ihmiset kuulkoot sen, osa 2. Joulupäivien mysteeri

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Ihmiskunnan mysteerivirtausten tiivistyminen uusiksi mysteereiksi. Antroposofisen seuran merkitys. Rudolf Steiner ja Antroposofisen seuran kohtalonyhteydet. Vapauden filosofia ja Joulupäivät. Peruskivi-meditaatio, kohtalon yhteydet ja ylösnousemus.

Arvostele itse tämä teos

sid. 210 sivua
30.00 €

Prokofjev Sergei O.: Kaksitoista pyhää yötä ja henkiset hierarkiat

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Prokofjevin uusimmassa suomennetussa teoksessa mm:

- Eläinrata ja henkiset hierarkiat
- Tähtikirjoitus antroposofisen kristologian avaimena
- Sofia-olemuksen kosminen näkökulma
- Mikael-olemuksen kosminen näkökulma
- Tähtikirjoitus ja ensimmäisen Goetheanumin rakennusajatus
- Sisäisen Goetheanumin rakentaminen tienä eteerisen Kristuksen kokemiseen

Sergei O. Prokofjev on syntynyt Moskovassa vuonna 1954. Hän on opiskellut maalausta ja taidehistoriaa. Prokofjev on tämän hetken huomattavimpia antroposofisia tutkijoita ja tuottelias kirjailija. Hän on Venäjän astroposofisen seuran puheenjohtaja.

Arvostele itse tämä teos

nid. 72 sivua
11.00 €

Prokofjev Sergei O.: Rudolf Steinerin karmatutkimus ja Antroposofisen seuran tehtävät

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Karman lait kuuluvat kosmoksen korkeimpiin lakeihin ja ne läpäisevät koko näkyvän ja näkymättömän maailman. Sergei O. Prokofjev selvittää, kuinka ihmiskunnan ja henkisen kosmoksen karmallinen yhteistoiminta toteutuu enkelihierarkioiden toimintana ja tuo esiin, miten tämä ilmenee ihmisen eri ikä- ja kehitysvaiheissa. Kristuksen tullessa meidän aikanamme yhä enenevässä määrin karman herraksi kukaan ei voi astua todellisessa mielessä karman alueelle tulematta Kristuksen seuraajaksi ja näin ottaen kantaakseen tavalla tai toisella toisten karmaa. Tämä merkitsee samalla tasapainon luomista ihmiskunnan karmaan, jossa vallitsee osittain epäjärjestys.

Arvostele itse tämä teos

nid. 154 sivua
19.50 €

Rohlfs Nothart: Entiset elämät ja nykyisyys

 Lisää ostoskoriin

antroposofia, rajatieto,

Yhä useammat ihmiset pitävät jälleensyntymisen ja kohtalon ajatusta varteenotettavana mahdollisuutena. Viime aikoina on alettu myös käyttää erilaisia tekniikoita omakohtaisen jälleensyntymismuistin herättämiseksi. Nämä menetelmät herättävät kysymyksiä ja luovat tarpeen syventää näkemystä reinkarnaation ja karman luonteesta.

Tähän kirjaan sisältyy yhdeksän puheenvuoroa, jotka edustavat erilaisia lähestymistapoja. Esillä on mm. kristillisen uskon näkökulma, takauttavan reinkarnaation terapian ja hypnoosin näkökulma sekä Rudolf Steinerin karmatutkimuksen yksilöllinen soveltaminen.

Kirjan tarkoituksena on tarkastella monimuotoisesti jälleensyntymisen ja kohtalon kysymyksiä sekä antaa virikkeitä omakohtaisen ajattelevan ja havainnoivan suhteen luomiseksi näihin asioihin – uusia dogmeja tai kiteytyneitä oppeja ei tällä alueella varmaankaan kaivata.

• Kristinusko ja jälleensyntyminen
• Elämä karmasta tietoisena – haaste nykyajan ihmiselle
• Miten harjoitan karmatutkimusta Rudolf Steinerin tapaan?
• Takauttamis- ja reinkarnaatioterapia - mistä on kysymys ja mikä siinä on tärkeää?
• Itseytensä kokeminen ja kohtalonsa tiedostaminen
• Reinkarnatio – onko siitä todisteita?
• Heräävä reinkarnaatiomuisti ja sen vaaliminen
• Reinkarnaatio ja pedagogiikka

Arvostele itse tämä teos

nid. 25.00 €

Schmidt-Brabant ja Sease: Kristillisten mysteerien tiet

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Teoksessa tarkastellaan Euroopan ja osin myös Amerikan henkistä kehitystä,sen taustaa ja sitä inspiroivia positiivisia ja negatiivisia voimia Rudolf Steinerin tutkimusten valossa. Syntyy syväluotaava ja laaja kaari esoteerisen kristillisyyden vaiheista kuningas Salomon ajoista nykypäivään. Käsiteltävänä ovat mm. Graalin mysteerit, gnostilaisuus, manikealaisuus, kataarit ja trubaduurit, temppeliritarit ja ruusurustiläisyys sekä nykyajan Mikael-virtaus. Näkökulmana on myös taiteen ilmentämä kehitys varhaisesta kristillisyydestä keskiaikaan. Kirja on syntynyt tekijöiden Santiago de Compostelassa pitämästä esitelmäsarjasta

Saksalaissyntyinen Manfred Schmidt-Brabant toimi pitkään Yleisen antroposofisen seuran puheenjohtajana ja amerikkalaissyntyinen Virginia Sease on sen johtokunnan jäsen.

Arvostele itse tämä teos

nid. 80 sivua
11.60 €

Sleigh Julian: Kriisikohtia, Henkilökohtaisten ongelmien ratkaiseminen

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Julian Sleigh on tehnyt vuosien ajan työtä erilaisten ongelmien ja kriisien kanssa kamppailevien ihmisten auttamiseksi. Saamansa kokemukset hän on tiivistänyt kaksitoista vaihetta sisältäväksi kriisinkohtaamisprosessiksi. Se on tapa kohdata vastaantuleva ongelma, tiedostaa siihen liittyvät tosiasiat, tunteensa ja ajatuksensa, vastaanottaa kriisiin sisältyvä viesti ja oppia siitä. Kriisin kohtaaminen muuttuu näin itsetuntemuksen ja persoonallisen kasvun tapahtumaksi. Menetelmää voi käyttää minkä tahansa itseä askarruttavan ongelman käsittelyyn.

Arvostele itse tämä teos

nid. 318 sivua
25.00 €

Steiner Rudolf: Antroposofinen hengentiede

PAINOS LOPPUUNMYYTY

antroposofia,

ANTROPOSOFINEN HENGENTIEDE kuuluu Rudolf Steinerin perustaviin teoksiin sellaisten kirjojen kuin `Henkisen tiedon tie', `Vapauden filosofia' ja `Johdatus henkiseen tiedostamiseen' ohella.

ANTROPOSOFISEN LIIKKEEN innoittaja ja monipuolinen kulttuurivaikuttaja, mm. filosofina, pedagogina ja luonnonmukaisen viljelyn edelläkävijänä tunnettu Steiner esittää kirjassaan laajan katsauksen ihmisen ja maailman yhteiseen kehityshistoriaan sekä ihmiseen fyysisenä, elollisena, sielullisena ja henkisenä yksilöllisyytenä. Biologiseen evoluutionäkemykseen hän liittää hengen ja sielun ulottuvuuden.

RUDOLF STEINER perustelee kirjassaan totuttujen tiedon rajojen ylittämisen mahdollisuutta ja henkisen tiedon välttämättömyyttä aikamme luonnontieteellisen tiedon rinnalla. Hänen ihanteenaan on saavuttaa yliaistisen tiedon alueella sama ajattelun ja tiedostamisen kirkkaus kuin parhaassa luonnontieteessä. Kirjan loppuosassa hän käsittelee henkiseen tiedostamiseen johtavaa sisäistä koulutustietä ja sen edellytyksiä nykyaikana.

Arvostele itse tämä teos

nid. 236 sivua
22.50 €

Steiner Rudolf: Elämä kuoleman jälkeen

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Nämä valitut esitelmät on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat saada yleiskatsauksen siitä, mitä kuoleman tapahtuma merkitsee, millainen on ihmisen kuolemanjälkeinen matka, menneen elämän läpikäyminen ja uuteen elämään valmistautuminen, sekä minkälainen yhteys kuoleman jälkeen on toisiin rajan ylittäneisiin ihmisiin sekä vielä maan päällä eläviin ystäviin ja sukulaisiin. Ensimmäisen maailmansodan aikana Rudolf Steiner seurasi monien kuolemanjälkeisiä vaiheita ja antoi läheisensä menettäneille tärkeitä näkökohtia ja neuvoja. Rudolf Steinerin mukaan on tulevaisuuden kulttuurin kannalta tärkeää, ettei poismenneitä unohdeta, vaan että yhteys säilyy. Myös tietynlainen kommunikaatio on mahdollista.

- Elämä kuoleman ja uuden syntymän välillä
- Ihmisen muisti ja havainnointikyky kuolemanjälkeisessä elämässä
- Nukkuminen ja unennäkö kuolemanjälkeisen elämän kannalta
- Elävien ja kuolleiden väliset vuorovaikutusyhteydet
- Ihmisen kokemukset kuolemanrajan ylittämisen jälkeen
- Kuolema elämänmuutoksena ja syntymänä uuteen olotilaan

Arvostele itse tämä teos

nid. 88 sivua
17.00 €

Steiner Rudolf: Eräs tie itsetuntemukseen

PAINOS LOPPUUNMYYTY

antroposofia,

Kahdeksan meditaatiota

"Tämän kirjan pyrkimyksenä on tuoda esiin ihmisen olemusta koskevaa hengentieteellistä tietoa. Esitys on laadittu sellaiseksi, että lukija voi kasvaa sisälle siihen mitä esitetään niin, että se muuttuu hänen jatkaessaan lukemistaan ikään kuin eräänlaiseksi keskusteluksi, jota hän itse käy omassa sisimmässään. Jos tämä sisäinen keskustelu sitten muotoutuu sellaiseksi, että hänessä sen vaikutuksesta ilmenee ennen kätkössä olleita voimia, joita voidaan herättää jokaisessa sielussa, lukeminen johdattaa hänen sielunsa todelliseen sisäiseen työskentelyyn. Tämä taas voi vähitellen saada hänen sielunsa tuntemaan sisäistä vaeltamisen pakkoa, mikä sitten todellakin vie hänet kykyyn tehdä havaintoja henkisessä maailmassa. Tämän tähden kaikki tässä oleva tieto on annettu lukijalle kahdeksan meditaation muodossa, jotka hän todella itse voi käytännössä toteuttaa. Mikäli näin tapahtuu, nämä meditaatiot voivat osoittautua sopiviksi välittäjiksi kertomaan sielulle sen, mitä niissä puhutaan, sielun oman sisäisen syventymisen kautta."

Arvostele itse tämä teos

nid. 88 sivua
7.00 €

Steiner Rudolf: Henkisen maailman kynnys

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Antroposofista perustietämystä täydentäviä tärkeitä näkökohtia käytännön hengentielle.

Arvostele itse tämä teos

sid. 192 sivua
29.00 €

Steiner Rudolf: Henkisen tiedon tie

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Henkisen tiedon tie on sekä Rudolf Steinerin tuotannossa että maailman henkisessä kirjallisuudessa erityinen teos: se kuvaa tietä, jota kulkiessaan ihminen voi itse tiedostaa henkistä todellisuutta, säilyttäen kuitenkin vapautensa ja yksilöllisyytensä. Henkisen tiedon tie sisältää ohjeita moraaliseen kehitykseen, sisäiseen rauhaan, ajattelun ja tunteen kehittämiseen, ennakkoluulottomuuteen ja arvostukseen maailmaa kohtaan, mutta myös harjoituksia selvänäköisyyden ja initiaation saavuttamiseen, t'akrojen aktivoimiseen ja alemman ja korkeamman minän kohtaamiseen tasapainoisella tavalla. Kirjassa kuvattu on ajankohtaista jokaiselle, joka etsii täydempää suhdetta oman elämänsä todellisuuteen.

Arvostele itse tämä teos

nid. 225 sivua
24.50 €

Steiner Rudolf: Ihminen, luonto ja kosmos

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Luonnon elementaariolennot, eläin-, kasvi- ja mineraalimaailma suhteessa ihmiseen.

Tässä kahdentoista esitelmän sarjassa Rudolf Steiner kertoo ihmisen suhteesta luontoon ja luonnonkuntiin henkisen tutkimuksen valossa. Hän puhuu luonnonhengistä eli luonnon elementaariolennoista eläin-, kasvi- ja mineraalikunnassa. Maan, veden, ilman ja lämmön olentoja seurataan työssään.

Arvostele itse tämä teos

nid. 174 sivua
8.00 €

Steiner Rudolf: Johdatus henkiseen tiedostamiseen

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Yleisteos antroposofian perusteista.

Hengentieteessään Steiner esitti suuntaviivat sellaiselle tiedon syventymiselle ja laajentumiselle, joka auttaisi luomaan ratkaisuja ihmisen yksityisiin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Hänen mukaansa jokaisessa ihmisessä piilee henkisen tiedostamisen mahdollisuuksia, jotka yleensä jäävät kehittämättä. Tässä teoksessa hän kokoavasti esittää henkisten tutkimustensa tuloksia. Kirja käsittelee ihmistä ruumiillisena, sielullisena ja henkisenä olentona sekä esittelee henkisen tiedostamisen tien ja meditaatioharjoitusten perusperiaatteet.

Arvostele itse tämä teos

sid. 304 sivua
22.50 €

Steiner Rudolf: Kasvatus- ja opetustaito ihmisolemuksen terveen kehittymisen per

PAINOS LOPPUUNMYYTY

antroposofia, lapset,

Johdatus antroposofiseen pedagogiikkaan ja didaktiikkaan.

Pedagoginen ja opetustaidollinen suhde on inhimillinen suhde, kasvattajan, opettajan suhde lapseen, oppilaaseen. Kasvatustiedettä ja opetustaitoa on voitava lähestyä tämän inhimillisen suhteen pohjalta. Se voi tapahtua ainoastaan todellisen ihmistiedon avulla. Ihmistuntemus syvälle käyvässä mielessä on kuitenkin mahdollista vain laajaan maailmantuntemukseen perustuen. Ihminen nimittäin juurtuu kaikilla kyvyillään ja kaikilla hänessä olevilla voimilla koko maailmaan. Siksi perimmiltään vain maailmantuntemuksesta juurensa juontava ihmistuntemus voi olla todellista ihmistuntemusta. Antroposofia haluaa antaa laajalle maailmantuntemukselle perustuvan todellisen ihmistuntemuksen, jonka pohjalta tässä kurssissa käsitellään varttuvaa ihmistä ja kasvatus- ja opetustaitoa eri ikäkausina.

Arvostele itse tämä teos

sid. 220 sivua
22.00 €

Steiner Rudolf: Kohtalon yhteyksiä, osa 1

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Kohtalon voimien muodostuminen. Yksittäisen ihmiskohtalon määräytyminen

Rudolf Steinerin ns. karmaesitelmien ensimmäinen osa kartoittaa niitä alueita joihin ihminen ruumiillisena, sielullisena ja henkisenä olentona on yhteydessä ja jotka ulottuvat kauas päivätietoisuuden rajojen yli. Steiner tarkastelee perusteellisesti kohtalon voimia sääteleviä olentoja sekä vapautta ja välttämättömyyttä ihmiselämässä.

Arvostele itse tämä teos

sid. 190 sivua
23.00 €

Steiner Rudolf: Kohtalon yhteyksiä, osa 4

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Nykyajan hengenelämä ja sen yhteys antroposofiseen liikkeeseen

Kuusiosaisen Kohtalon yhteyksiä -sarjan yli 80 esitelmää luovat ainutlaatuisen näkymän jälleensyntymisen ja kohtalon todellisuuteen. Sarjan neljännessa osassa Rudolf Steiner tuo esiin välttämättömyyden alkaa nähdä ihmiselämä toisiinsa liittyvien elämien ketjuna jälleensyntymisen ja kohtalon näkökulmasta. Ihmiskunnan historiaa oppii ymmärtämään syventävästi, kun tietää että ihmiset valmistelevat tärkeitä tapahtumia kuoleman ja uuden syntymän välisenä aikana henkisessä maailmassa. Steiner antaa konkreettisia esimerkkejä historiallisten persoonallisuuksien eri inkarnaatioista havainnollistaakseen näitä asioita. Eräänä aiheena on kristillisyyden kehitys 300-luvulta nykyaikaan. Varhaisempina aikoina Kristuksessa nähtiin kosminen aurinko-olento, joka inkarnoitui ihmiseksi. Myöhemmin tämä näkemys hämärtyi. Niin sanotussa Chartresin koulussa keskiajalla se vielä eli vahvana. Nykyään se voidaan löytää uudestaan.

Arvostele itse tämä teos

sid. 195 sivua
19.00 €

Steiner Rudolf: Kuoleman ja uuden syntymän välillä

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Ihminen on sielu, joka käyttää ruumista, sanoi filosofi Platon. Mitä tapahtuu, kun sielu ei enää käytä ruumista. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Näissä esitelmissä Steiner käsittelee kuoleman jälkeistä ajanjaksoa, jolloin sielu suuntautuu laajempiin henkisiin piireihin. Se miten ihminen elää elämänsä, vaikuttaa moin tavoin elämään kuolemanjälkeisessä maailmassa. Kirjassa käsitellään ihmisen kulkua kuolemanjälkeisen maailman eri alueilla, eletyn elämän vaikutuksia ja uuden maanelämän valmistelua, sekä henkisen ja fyysisen maailman välisten yhteyksien tuntemisen merkitystä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 212 sivua
22.00 €

Steiner Rudolf: Luonnon henkiset olennot

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Varhaisempien aikojen ihmiset havaitsivat vielä konkreettisesti luonnon henkiset olennot. Tämä heijastuu esimerkiksi kansansaduissa. Nykyään monet ovat uudella tavoin taas kiinnostuneet luonnonolentojen maailmasta. Näissä Rudolf Steinerin valituissa esitelmissä on viitteitä ja tietoa siitä, miten tällä tiellä voi kulkea eteenpäin.

Maan ja veden elementaariolennot • Elementaariolennot ja maailmankaikkeuden henkiset olennot • Ihminen voi vapauttaa elementaariolennot • Gnoomit, undiinit, sylfit ja salamanterit • Aaveet, haamut ja demonit • Syntymän ja kuoleman elementaarihenget • Tosi, kaunis ja hyvä ja elementaariolennot • Elementaarimaailma ja ihmiskunnan tulevaisuus

Arvostele itse tämä teos

nid. 287 sivua
19.90 €

Steiner Rudolf: Makrokosmos ja mikrokosmos

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Suhde maantieteellisiin ja kulttuuriolosuhteisiin on muokannut henkisen koulutuksen menetelmiä erilaisiksi maapallon eri puolilla. Tässä tarkastellaan ns. eteläistä ja pohjoista virtausta. Eteläisessä koulutuksessa on suuntauduttu sielun sisäisen kynnyksen ylittämiseen ja pohjoisessa aistimaailman ulkoisen kynnyksen ylittämiseen initiaatioissa, jotka johtavat henkisen maailman yhteyteen.

Arvostele itse tämä teos

nid. 71 sivua
16.00 €

Steiner Rudolf: Selvänäköisyys nykyaikana ja sen suhde ajatteluun

 Lisää ostoskoriin

antroposofia, selvänäkö,

Kolme eri aikoina pidettyä esitelmää, jotka avaavat tärkeitä ja yllättäviä näkökulmia selvänäköisyyden luonteeseen, sen kehittymiseen ja eri tasoihin. Steiner tarkastelee myös asiaan liittyviä vaaratekijöitä sekä ajattelun ja arvostelukyvyn merkitystä nykyajan ihmisen selvänäköisten kokemusten suhteen.

Arvostele itse tämä teos

nid. 92 sivua
16.50 €

Steiner Rudolf: Sielunkalenteri. Viikkolauseet

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Vuoden jokaiselle viikolle on Sielunkalenterissa oma viikkolause, joka kuvaa ihmisen sielullista liittymistä vuodenkulkuun. Sielunkalenterin viikkolauseiden avulla voi syventää itsetuntemustaan ja luonnon kokemistaan sekä vuoden juhla-aikojen myötäelämistä. Kaarina Heimschin kokonaan uusi suomennos! Viikkolauseet on kirjassa myös alkukielellä sekä vastapareiksi järjestettynä.

Arvostele itse tämä teos

nid. 81 sivua
11.00 €

Steiner Rudolf: Suomi ja Kalevala. Ihmisen yhteys luonnonhenkisyyteen

PAINOS LOPPUUNMYYTY

antroposofia, kalevala,

Luonnonelementtien ja maantieteellisten olosuhteiden ihmistä muovaava vaikutus. Ihmisen henkinen suhde luontoon. Suomalaisen sielunrakenteen yhteys luonnon henkisyyteen.

Arvostele itse tämä teos

nid. 240 sivua
21.00 €

Steiner Rudolf: Tietoisuuden kehitystie

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Tietoisuuden kehitystie, Antroposofia ajan vaatimuksena -kirjassa mm.:

- Mihin antroposofia pyrkii?
- Kuinka saavutetaan yliaistillista tietoa: ihmisen tiedonkyvyn ja sielunelämän kehittyminen kohti imaginaatiota, inspiraatiota ja intuitiota
- Fyysinen maailma ja moraalis-henkiset virikkeet - sisäisen kokemisen neljä astetta
- Ihmisen tiedonkyky eteerisessä maailmassa
- Sielun ikuisuus antroposofian valossa
- Antroposofia ja ihmisen eettis-uskonnollinen elämänasenne

Arvostele itse tämä teos

nid. 184 sivua
8.00 €

Steiner Rudolf: Vapauden filosofia

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

Steinerin filosofisen kauden pääteos johdattaa lukijan ajattelun kokemiseen tavalla, joka muuttaa suhdetta ajatteluun. Ajattelu on luonteeltaan yliaistillista. Teos on harjoituskirjan kaltainen ja siihen paneutuminen voi johtaa ajattelun oman olemuksen täydempään tavoittamiseen.

Arvostele itse tämä teos

sid. 199 sivua
36.50 €

Steiner Rudolf, Wegman Ita: PARANTAMISEN PERUSTEET

 Lisää ostoskoriin

antroposofia,

PARANTAMISEN PERUSTEET: hengentieteen tietämykseen perustuva laajennettu hoitotaito Tämän antroposofisesti laajennetun lääketieteen perustoja käsittelevän teoksen Rudolf Steiner kirjoitti yhdessä lääkäri Ita Wegmanin kanssa. Suomenkielinen laitos on syntynyt Arto Ingervon suomennoksen pohjalta, jota Suomen antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistyksen työryhmä on työstänyt vuosina 2002-07. Suomennoksen rinnalla kulkee aukeamittain aseteltuna saksankielinen alkuteksti.

Arvostele itse tämä teos

nid. 356 sivua
27.00 €

Wais Mathias: Ihmisen elämänkaari, Aikuiselämän kriisit ja kehitysmahdollisuud

 Lisää ostoskoriin

itsetuntemus, psykologia, antroposofia,

Nykyajan ihmisen elämänkaareen sisältyy monia yllättäviä ja odottamattomiakin puolia. Elämän käännekohdissa ilmenee usein perustavanlaatuisen muutoksen tarpellisuus. Silloin nousevat esiin oman elämäntien yksilölliset lähtökohdat ja elämänkaaren tietoinen työstäminen itsekasvatuksen ja itsetuntemuksen syventämiseksi. Elämänkaarityöskentelyssä etsitään tulevaisuuteen johtavia, kehitysmahdollisuuksia avaavia näköaloja omaan elämään.

Psykologi Mathias Wais on toiminut pitkään käytännön elämänkaarineuvontatyössä, joka on lasten, nuorten ja aikuisten kehitysneuvontaa olematta psykoterapiaa. Kirja on syntynyt tämän työn kokemuksista ja se sisältää runsaasti esimerkkitapauksia. Tarkoituksena on auttaa kehittämään aktiivista suhdetta omaan elämändynamiikkaan ja antamaan herätteitä itsekasvatuksen ja elämänhallinnan tueksi. Kirjoittaja kuvaa lisäksi elämänkaaren kehityksen yleisiä lainalaisuuksia, kuten seitsen- ja viisivuotisrytmejä sekä poikkeamia normaalista kehitysdynamiikasta. Miehen ja naisen tilannetta tarkastellaan parisuhteen ja avioliiton sekä perheen ja työn näkökulmasta. Yksinhuoltajan ja uusperheen elämäntilannetta käsitellään myös, samoin murrosikää ja erityisesti naisen muuttuvaa roolia lasten kasvaessa.

Mathias Wais (s.1948) on opiskellut psykologiaa, juutalaisuutta ja tibetologiaa. Diplomipsykologin tutkinnon jälkeen hänellä on psykoanalyyttinen koulutus. Hän on tehnyt tutkimuksia neuropsykologian alata ja antroposofisesti opiskellut elämänkaarineuvojaksi. Wais johtaa lapsille, nuorille j aikuisille tarkoitettua neuvontakeskusta Dortmundissa.

Arvostele itse tämä teos

nid. 246 sivua
23.50 €

Wais Mathias: Lapsuus ja nuoruus nykyaikana

 Lisää ostoskoriin

lapset, antroposofia,

Kirjansa ”Lapsuus ja nuoruus nykyaikana – kasvatuksen mielekkyydestä ja mielettömyydestä” esipuheessa Mathias Wais kirjoittaa: ”Kuudentoista kasvatusneuvontavuoden aikana olen päätynyt siihen käsitykseen, että lapsuutta sekä yli- että aliarvioidaan: korostetaan liikaa sen kausaalista merkitystä ihmisen myöhemmän aikuisiän elämälle sekä hyvän kasvatuksen mahdollisuuksia, ja liian vähän sitä, että lapsuudella on oma laatunsa ja omat lakinsa. Tämän ikäkauden ainutlaatuisuuden näkeminen sille kuuluvalla tavalla vaatii mielestäni kasvatuksemme taustalla vaikuttavien suhtautumistapojen, motiivien ja lapsuuteen liittyvien mielikuvien yksilöllistä tarkastelua. Käsitykseni kasvatuksesta on avoin. Aikuisen läsnäolo kasvatustilanteessa näyttää minusta tällä hetkellä tärkeämmältä kuin menetelmät.” Kirjan ensimmäisessä osassa Wais käsittelee mielikuvia lapsuudesta, toisessa osassa lapsuuden eri kehitysvaiheita ja sosiaalisia yhteisöjä. Kirjan aiheita mm.:

- Lapsen elämänkaaren lainalaisuuksia
- Puberteetti
- Käytökseltään poikkeava lapsi
- Pelot ja aggressiot lapsen elämässä
- Lapsen suhde vanhempiinsa
- Vanhemmat eroavat
- Lapsi uusperheessä
- Yksinhuoltajaäiti ja lapsi
- Adoptoitu lapsi
- Lapsuus eri aikoina - katsaus historiaan
- Nuorisorikollisuus ja käsityksemme nuorista
- Lapsuuden luonteen muuttuminen: objektista subjektiksi

Arvostele itse tämä teos

nid. 243 sivua
25.00 €

Werbeck-Svärdström Valborg: Lauluäänen koulutustie

 Lisää ostoskoriin

antroposofia, laulu, musiikki,

Werbeck-lauluimpulssin klassikkoteos uutena suomennoksena.

Oman aikamme laulupedagogiikassa painotetaan fysiologisia ja psykologisia tekijöitä. Tässä teoksessa otetaan huomioon myös laulun henkinen aspekti, jonka moni laulaja saattaa kokea välittömänä todellisuutena. Ruotsalainen laulajatar ja laulupedagogi Valborg Werbeck-Svärdström (1879-1972) etsii antroposofisesta näkökulmasta omiin kokemuksiinsa pohjautuen juuri laulun henkisiä lähteitä, joista laulu kumpuaa esiin koko ihmisyyttämme vapauttavana ja muuntavana voimana.

Lauluääni ilmentää ihmisen henkistä alkuperää olevaa yksilöllisyyttä. Tarvitaan monien esteiden voittamista ja poistamista harjoittelun avulla, jotta yksilöllinen lauluääni voi tulla esiin alkuperäisessä kauneudessaan. Tätä kehitystietä kirjoittaja kutsuu katarsikseksi laulutaiteessa. Kirjan tuoreet ja avartavat näkemykset on tarkoitettu kaikille laulun ystäville.

Arvostele itse tämä teos